Historická expozícia

História a etnografia

Cechy a cechový život v meste Rožňava

Stručný popis aktivity: Vznik a vývoj cechov. Život v cechu. Najstaršie rožňavské cechy, rozmach cechov. Bohatý cechový život v meste Rožňava. Cechové insígnie. Zánik cechového zriadenia. Manufaktúry v Rožňave.
Forma aktivity: Prednáška spojená s PP prezentáciou, prípadne s ukážkou trojrozmerného cechového materiálu zo zbierkového fondu Baníckeho múzea v Rožňave.
Miesto aktivity: Historická expozícia BM, Šafárikova 31, Rožňava, školy a inštitúcie, prípadne podľa potreby
Časový interval aktivity: cca 45 min.
Cieľová skupina: široká verejnosť, s výnimkou detí predškolského veku
Cena: 0,60 €/1 €/1KP
Objednať skupinu viete:

Mgr. Sylvia Holečková
email: historia@banmuz.sk 
tel.: 058/734 37 10

cechovy zivot 1 1063x1380cechovy zivot 2 945x1361

 

Rožňavská kamenina

Stručný popis aktivity: História, majitelia a pestrá škála výrobkov niekdajšej rožňavskej kameninovej manufaktúry.
Forma aktivity: Prednáška spojená s PP prezentáciou, prípadne s ukážkou rožňavských kameninových výrobkov zo zbierkového fondu Baníckeho múzea v Rožňave.
Miesto aktivity: Historická expozícia BM, Šafárikova 31, Rožňava, školy a inštitúcie, prípadne podľa potreby
Časový interval aktivity: cca 45 min.
Cieľová skupina: široká verejnosť, s výnimkou detí predškolského veku
Cena: 0,60 €/1 €/1KP
Objednať skupinu viete:

Mgr. Sylvia Holečková
email: historia@banmuz.sk 
tel.: 058/734 37 10

rv kam 1368x1824

 

Kameninová manufaktúra v Muráni

Stručný popis aktivity: História , majitelia a rôznorodosť výrobkov kameninovej manufaktúry v Muráni.
Forma aktivity: Prednáška spojená s PP prezentáciou, prípadne s ukážkou kameninových výrobkov vyrobených v Muráni.
Miesto aktivity: Historická expozícia BM, Šafárikova 31, Rožňava, školy a inštitúcie, prípadne podľa potreby
Časový interval aktivity: cca 45 min.
Cieľová skupina: široká verejnosť, s výnimkou detí predškolského veku
Cena: 0,60 €/1 €/1KP
Objednať skupinu viete:

Mgr. Sylvia Holečková
email: historia@banmuz.sk 
tel.: 058/734 37 10

kamen manuf muran 1

Banícky cech v Rožňave

Stručný popis aktivity: Stredoveká sláva Rožňavy, vyspelosť baníckych aktivít, podmienky vzniku a činnosť baníckeho cechu v Rožňave. Zvolávacia tabuľka a zástava cechu baníkov.
Forma aktivity: Prednáška spojená s PP prezentáciou
Miesto aktivity: Historická expozícia BM, Šafárikova 31, Rožňava, školy a inštitúcie, prípadne podľa potreby
Časový interval aktivity: cca 25 min.
Cieľová skupina: široká verejnosť, s výnimkou detí predškolského veku
Cena: 0,60 €/1 €/1KP
Objednať skupinu viete:

Mgr. Sylvia Holečková
email: historia@banmuz.sk 
tel.: 058/734 37 10

ban cech rv 2

 

Banícke múzeum v Rožňave – 115-ročné múzeum

Stručný popis aktivity: Prierez históriou Baníckeho múzea v Rožňave, významnej kultúrnej inštitúcie pôsobiacej 115 rokov v meste Rožňava. Podmienky vzniku a činnosť Bansko-hutníckeho múzea v Rožňave a Mestského múzea v Rožňave. Zlúčenie múzeí. Osobnosti rožňavského múzejníctva. Poslanie a činnosť múzea v súčasnosti.
Forma aktivity: Prednáška spojená s PP prezentáciou
Miesto aktivity: Historická expozícia BM, Šafárikova 31, Rožňava, školy a inštitúcie, prípadne podľa potreby
Časový interval aktivity: cca 45 min.
Cieľová skupina: široká verejnosť, s výnimkou detí predškolského veku
Cena: 0,60 €/1 €/1KP
Objednať skupinu viete:

Mgr. Sylvia Holečková
email: historia@banmuz.sk 
tel.: 058/734 37 10

115 rocne muzeum 2   115 rocne muzeum 1

 

Kálmán Tichy a múzeum

Stručný popis aktivity: Osobnosť K. Tichyho ako riaditeľa múzea, múzejná práca a jeho prínos pre rožňavské múzejníctvo.
Forma aktivity: Prednáška spojená s PP prezentáciou, prípadne s ukážkou predmetov zo zbierkového fondu Baníckeho múzea v Rožňave viažucich sa k osobnosti Tichyho.
Miesto aktivity: Galéria Baníckeho múzea v Rožňave, Námestie baníkov 25
Časový interval aktivity: cca 45 min.
Cieľová skupina: široká verejnosť, s výnimkou detí predškolského veku
Cena: 0,60 €/1 €/1KP
Objednať skupinu viete:

Mgr. Sylvia Holečková
email: historia@banmuz.sk 
tel.: 058/734 37 10

tichy 1 1224x1848   tichy 2 1848x1224

 

Tajomstvá najstarších rožňavských fotografií v zbierkovom fonde baníctva a hutníctva v Baníckom múzeu v Rožňave

Stručný popis aktivity: prednáška s PP prezentáciou (aj v maďarčine).
Forma aktivity: Prednáška spojená s PP prezentáciou
Miesto aktivity: Zážitkové centrum SENTINEL, Šafárikova 43, 048 01 Rožňava
Časový interval aktivity: cca 60 minút
Cieľová skupina: žiaci ZŠ, študenti SŠ, VŠ, dospelí, seniori
Cena: 0,60 €/1 €/1KP
Objednať skupinu viete: 

Gabriela Kolesárová
email: priroda@bamuz.sk
tel.: 058/734 40 98

taj najst rv fot 1   taj najst rv fot 2

 

Život baníkov a ich rodín pred 100 rokmi

Stručný popis aktivity: Prednáška spojená s prezentáciou, zameraná na život baníkov a ich rodín v období od 2.polovice 19. storočia do 1. polovice 20. storočia na historických fotografiách vo fonde Baníckeho múzea v Rožňave. Prednáška sa môže uskutočniť aj v maďarskom jazyku.
Forma aktivity: Prednáška spojená s PP prezentáciou
Miesto aktivity: Galéria Baníckeho múzea, zasadačka BM, alebo na požiadanie sa môže uskutočniť aj inde, mimo sídla múzea
Časový interval aktivity: cca 60 minút
Cieľová skupina: žiaci ZŠ, študenti SŠ, VŠ, dospelí, seniori
Cena: 0,60 €/1 €/1KP
Objednať skupinu viete: 
Gabriela Kolesárová
email: priroda@bamuz.sk
tel.: 058/734 40 98

ziv ban 1   ziv ban 2

Historické pamiatky mesta Rožňava

Stručný popis aktivity: Prednáška spojená s prezentáciou, zameraná na významné pamiatky v meste. Prednáška môže byť doplnená o tvorivú dielňu. Prednáška sa môže uskutočniť aj v maďarskom jazyku.
Forma aktivity: Prednáška spojená s PP prezentáciou
Miesto aktivity: Galéria Baníckeho múzea 
Časový interval aktivity: cca 60 minút
Cieľová skupina: žiaci ZŠ
Cena: 0,60 €/KP - žiak
Objednať skupinu viete: 
Gabriela Kolesárová
email: priroda@bamuz.sk
tel.: 058/734 40 98

hist pam

 

Živé múzeum – Gemerské zvyky a obyčaje

Stručný popis aktivity: Zámerom aktivity je priblížiť návštevníkom tradičné gemerské zvyky a obyčaje, interaktívnym spôsobom ukázať a priblížiť im typické slovenské a maďarské ľudové kroje, ktoré boli ešte prednedávnom bežnou súčasťou vidieckeho života. Súčasťou Živého múzea je aj skúšanie krojov. Aktivita sa môže uskutočniť aj v maďarskom jazyku.
Forma aktivity: tvorivá dielňa - prednáška spojená s ukážkou trojrozmerného materiálu zo zbierkového fondu Baníckeho múzea v Rožňave, interaktívna ukážka - skúšanie krojov
Miesto aktivity: Galéria Baníckeho múzea v Rožňave, školy a inštitúcie
Časový interval: 90 minút
Cieľová skupina: predškoláci, žiaci ZŠ
Cena: 1 €/1KP
Objednať skupinu viete: 
Mgr. Gabriella Badin
e-mail: pedagog.galeria@banmuz.sk 
tel.: 0907 769 338

kroje 1   kroje 2

 

Živé múzeum - Modrotlač

Stručný popis aktivity: Zámerom podujatia je rozvíjať vedomosti o histórií výroby textílií v minulosti. Taktiež priblížiť technológiu výroby modrotlačových textílií pomocou prezentácie, prednášok, prakticky predviesť všetky pracovné fázy výroby modrotlače a vyskúšať si zjednodušenú formu výroby modrotlače. Prednáška sa môže uskutočniť aj v maďarskom jazyku.
Forma aktivity: tvorivá dielňa - prednáška spojená s PP prezentáciou a s ukážkou trojrozmerného materiálu zo zbierkového fondu Baníckeho múzea v Rožňave, interaktívna praktická ukážka
Miesto aktivity: Galéria Baníckeho múzea v Rožňave, školy a inštitúcie
Časový interval: cca 90 minút
Cieľová skupina: žiaci ZŠ, stredoškolská mládež
Cena: 1 €/1KP
Objednať skupinu viete: 
Mgr. Gabriella Badin
e-mail: pedagog.galeria@banmuz.sk 
tel.: 0907 769 338

modrotlac 1 2464x1632   modrotlac 2 2464x1632


Živé múzeum – Tradície gemerských pastierov

Stručný popis aktivity: Zámerom aktivity je prezentovať tradície gemerskej pastierskej kultúry a zaviesť záujemcov do sveta pastierov. Prostredníctvom odborných prednášok o histórii a súčasnosti pastierstva, premietnutím filmu o tradičnej výrobe pastierskych palíc, vytvorením a realizovaním interaktívnej tvorivej dielne (ukážka pracovných fáz výroby zvoncov pomocou fotografií, pastierske tance, výroba drobných predmetov z vlny) šíriť krásu slávnej gemerskej pastierskej kultúry. Tvorivá dielňa je možná po dohode s múzejným pedagógom za predpokladu, že je materiál k dispozícii. Prednáška sa môže uskutočniť aj v maďarskom jazyku.
Forma aktivity: tvorivá dielňa - prednáška spojená s PP prezentáciou a s ukážkou trojrozmerného materiálu zo zbierkového fondu Baníckeho múzea v Rožňave, interaktívna praktická ukážka
Miesto aktivity: Galéria Baníckeho múzea v Rožňave, školy a inštitúcie
Časový interval: 90 minút
Cieľová skupina: predškoláci, žiaci ZŠ
Cena: 1 €/1KP
Objednať skupinu viete: 
Mgr. Gabriella Badin
e-mail: pedagog.galeria@banmuz.sk 
tel.: 0907 769 338

pastierstvo 1    pastierstvo 2

 

Živé múzeum - Plsť, plstenie a valchárstvo

Stručný popis aktivity: Zámerom aktivity je upriamiť pozornosť na takmer zabudnuté charakteristické gemerské remeslá valchárstvo a súkenníctvo. Prednáška na tému plstenie, ktorá nám priblíži niekdajšie techniky spracovanie zvieracej srsti. Okrem iného hovorí o využívaní plste, ako zemepisne tak aj v oblasti každodenného použitia. Tvorivá dielňa je možná po dohode s múzejným pedagógom za predpokladu, že je materiál k dispozícii. Prednáška sa môže uskutočniť aj v maďarskom jazyku.
Forma aktivity: tvorivá dielňa - prednáška spojená s PP prezentáciou a s ukážkou trojrozmerného materiálu zo zbierkového fondu Baníckeho múzea v Rožňave, interaktívna praktická ukážka
Miesto aktivity: Galéria Baníckeho múzea v Rožňave, školy a inštitúcie
Časový interval: 90 minút
Cieľová skupina: predškoláci, žiaci ZŠ
Cena: 1 €/1KP
Objednať skupinu viete: 
Mgr. Gabriella Badin
e-mail: pedagog.galeria@banmuz.sk 
tel.: 0907 769 338

plstenie 1   plstenie 2 1848x1224

 

Živé múzeum - Úžitkové ľudové umenie košikárov na Gemeri

Stručný popis aktivity: Zámerom aktivity je prezentovať tradície gemerského košikárskeho remesla ako úžitkového ľudového umenia a pomocou prednášky /história košikárstva, techniky pletenia, materiály na výrobu košíkov/, premietnutím filmu o tradičnom pletení košíka z lubového dreva poukázať na zaujímavosti tohto tradičného remesla. Tvorivá dielňa je možná po dohode s múzejným pedagógom za predpokladu, že je materiál k dispozícii. Prednáška sa môže uskutočniť aj v maďarskom jazyku.
Forma aktivity: tvorivá dielňa - prednáška spojená s PP prezentáciou a s ukážkou trojrozmerného materiálu zo zbierkového fondu Baníckeho múzea v Rožňave, interaktívna praktická ukážka
Miesto aktivity: Galéria Baníckeho múzea v Rožňave, školy a inštitúcie
Časový interval: 90 minút
Cieľová skupina: predškoláci, žiaci ZŠ
Cena: 1 €/1KP
Objednať skupinu viete: 
Mgr. Gabriella Badin
e-mail: pedagog.galeria@banmuz.sk 
tel.: 0907 769 338

kosik 1 2464x1632   kosik 2 2360x1396

 

 

História rožňavského športu

Stručný popis aktivity: Hlavným cieľom aktivity je poskytnúť ucelený chronologický prehľad vývoja individuálnych a kolektívnych športov v meste Rožňava, od počiatkov organizovaného športového života do vzniku samostatnej Slovenskej republiky, keďže šport bol a zároveň je neoddeliteľnou súčasťou ľudskej spoločnosti. Zohráva významnú úlohu v oblasti fyzického a  duševného rozvoja človeka. Šport pokrýva celú škálu pohybových aktivít. Príspevok pojednáva o viacerých športoch, ktoré boli pestované v Rožňave predovšetkým futbal, basketbal, turistika, cyklistika, šerm a v neposlednom rade spartakiáda. Súčasťou príspevku je bohatý vizuálny materiál, na ktorom sú zachytení rodáci z Rožňavy a okolitých obcí pri športových aktivitách.
Forma aktivity: Prednáška spojená s PPT, ktorej súčasťou sú fotografie z fotoarchívu Baníckeho múzea v Rožňave. V závere prednášky je umožnená diskusia žiakom spojená s prehliadkou fotografií a vyznamenaní rodinných príslušníkov v oblasti športu.
Miesto aktivity: Banícke múzeum Rožňava
Časový interval: 45 min.
Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ a žiaci SŠ
Cena: 1 €/1KP
Objednať skupinu viete:
Mgr. Simona Bilecová
militaria@banmuz.sk
tel.: 058/734 37 10

 

Kozmetika v socializme – ako vyzerala krása za socializmu?

Pracujúca mestská žena vs. žena v domácnosti

Stručný popis aktivity: Hlavým cieľom aktivity je priblížiť širšej verejnosti obraz ženy v socializme, rozdiely vo vnímaní a vývoji kozmetických a módnych trendov. Čo bolo v socializme ,,in“, čo na druhej strane bolo ,,tabu“ a vymykalo sa požiadavkám a etickým normám doby. Súčasťou príspevku je aj porovnanie obrazu pracujúcej mestskej v dobovom ponímaní modernej ženy s obrazom tradičnej vidieckej ženy v domácnosti. Prečo vládnuci režim protežoval ženu v domácnosti? Záver príspevku bude venovaný propagačným letákom materiálom a v neposlednom rade reklame, ktorým dominovali ženy.
Forma aktivity: Prednáška spojená s PPT, ktorej súčasťou sú fotografie z fotoarchívu, na ktorých sú zachytené ženy z Gemera pri mnohých aktivitách, súčasne zbierkových predmetov z fondu Baníckeho múzea v Rožňave.
Miesto aktivity: Banícke múzeum Rožňava
Časový interval: 60 min.
Cieľová skupina: širšia verejnosť s výnimkou žiakov I. stupňa ZŠ
Cena:
Objednať skupinu viete:
Mgr. Simona Bilecová
militaria@banmuz.sk
tel.: 058/734 37 10

   

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia

 

LOGO

logo tg new

Táto stránka využíva Cookies. Ich využívanie môžete odmietnuť nastavením vášho prehliadača. Pokračovaním v používaní stránky predpokladáme, že Vám vyhovuje aktuálne nastavenie, ktoré však môžete kedykoľvek zmeniť.
Podrobnejšie informácie Ok