Historická expozícia

História a etnografia 2023

Cechy a cechový život v meste Rožňava

Stručný popis aktivity: Historická prednáška na tému cechov. Vznik a vývoj cechov. Život v cechu. Najstaršie rožňavské cechy, rozmach cechov. Bohatý cechový život v meste Rožňava. Cechové insígnie. Zánik cechového zriadenia. Manufaktúry v Rožňave.

Forma aktivity: Prednáška spojená s PP prezentáciou, prípadne s ukážkou trojrozmerného cechového materiálu zo zbierkového fondu Baníckeho múzea v Rožňave.
Miesto aktivity: Historická expozícia BM, Šafárikova 31, Rožňava, školy a inštitúcie, prípadne podľa potreby
Časový interval aktivity: 45 min.
Cieľová skupina: žiaci ZŠ, študenti SŠ, dospelí, seniori
Jazyk podujatia: slovenský

Cena: 1 €

Informácie a objednávky:
Mgr. Sylvia Holečková
email: historia@banmuz.sk 
tel.: 058/734 37 10

cechovy zivot 1 1063x1380cechovy zivot 2 945x1361

 

Rožňavská kamenina

Stručný popis aktivity: Historická prednáška na tému produkcie kameniny v Rožňave. História, majitelia a pestrá škála výrobkov niekdajšej rožňavskej kameninovej manufaktúry.

Forma aktivity: Prednáška spojená s PP prezentáciou, prípadne s ukážkou rožňavských kameninových výrobkov zo zbierkového fondu Baníckeho múzea v Rožňave.
Miesto aktivity: Historická expozícia BM, Šafárikova 31, Rožňava, školy a inštitúcie, prípadne podľa potreby
Časový interval aktivity: 45 min.
Cieľová skupina: žiaci ZŠ, SŠ, dospelí, seniori                                                            
Jazyk podujatia: slovenský

Cena: 1 €

Informácie a objednávky:
Mgr. Sylvia Holečková
email: historia@banmuz.sk 
tel.: 058/734 37 10

rv kam 1368x1824

 

Kameninová manufaktúra v Muráni

Stručný popis aktivity: Historická prednáška na tému najvýznamnejšej produkcie kameniny na Gemeri. História, majitelia a rôznorodosť výrobkov kameninovej manufaktúry v Muráni.

Forma aktivity: Prednáška spojená s PP prezentáciou, prípadne s ukážkou kameninových výrobkov vyrobených v Muráni.
Miesto aktivity: Historická expozícia BM, Šafárikova 31, Rožňava, školy a inštitúcie, prípadne podľa potreby
Časový interval aktivity: 45 min.
Cieľová skupina: žiaci ZŠ, študenti SŠ, dospelí, seniori
Jazyk podujatia: slovenský

Cena: 1 €

Informácie a objednávky:
Mgr. Sylvia Holečková
email: historia@banmuz.sk 
tel.: 058/734 37 10

kamen manuf muran 1

Banícky cech v Rožňave

Stručný popis aktivity: Historická prednáška na tému baníckeho cechu v Rožňave. Stredoveká sláva Rožňavy, vyspelosť baníckych aktivít, podmienky vzniku a činnosť baníckeho cechu v Rožňave. Zvolávacia tabuľka a zástava cechu baníkov.

Forma aktivity: Prednáška spojená s PP prezentáciou
Miesto aktivity: Historická expozícia BM, Šafárikova 31, Rožňava, školy a inštitúcie, prípadne podľa potreby
Časový interval aktivity: 25 min.
Cieľová skupina: žiaci ZŠ, študenti SŠ, dospelí, seniori
Jazyk podujatia: slovenský

Cena: 1 €

Informácie a objednávky:
Mgr. Sylvia Holečková
email: historia@banmuz.sk 
tel.: 058/734 37 10

ban cech rv 2

 

Banícke múzeum v Rožňave – 120-ročné múzeum

Stručný popis aktivity: Prierez históriou Baníckeho múzea v Rožňave, významnej kultúrnej inštitúcie pôsobiacej 120 rokov v meste Rožňava. Podmienky vzniku a činnosť Bansko-hutníckeho múzea v Rožňave a Mestského múzea v Rožňave. Zlúčenie múzeí. Osobnosti rožňavského múzejníctva. Poslanie a činnosť múzea v súčasnosti.

Forma aktivity: Prednáška spojená s PP prezentáciou
Miesto aktivity: Historická expozícia BM, Šafárikova 31, Rožňava, školy a inštitúcie, prípadne podľa potreby
Časový interval aktivity: 45 min.
Cieľová skupina: žiaci ZŠ, študenti SŠ, dospelí, seniori
Jazyk podujatia: slovenský

Cena: 1 €

Informácie a objednávky:
Mgr. Sylvia Holečková
email: historia@banmuz.sk 
tel.: 058/734 37 10

115 rocne muzeum 2   115 rocne muzeum 1

 

Kálmán Tichy a múzeum

Stručný popis aktivity: Osobnosť K. Tichyho ako riaditeľa múzea, múzejná práca a jeho prínos pre rožňavské múzejníctvo.

Forma aktivity: Prednáška spojená s PP prezentáciou, prípadne s ukážkou predmetov zo zbierkového fondu Baníckeho múzea v Rožňave viažucich sa k osobnosti Tichyho.
Miesto aktivity: Galéria Baníckeho múzea v Rožňave, Námestie baníkov 25
Časový interval aktivity: 45 min.
Cieľová skupina: žiaci ZŠ, študenti SŠ, dospelí, seniori
Jazyk podujatia: slovenský

Cena: 1 €

Informácie a objednávky:
Mgr. Sylvia Holečková
email: historia@banmuz.sk 
tel.: 058/734 37 10

tichy 1 1224x1848   tichy 2 1848x1224

 

„Žili medzi nami“ – židovská komunita na východnom Slovensku

Stručný popis aktivity: historicko-národopisná prednáška o dejinách Židov s dôrazom na územie Gemera

Forma aktivity: Prednáška spojená s PP prezentáciou
Miesto aktivity: Zážitkové centrum SENTINEL, Šafárikova 43, 048 01 Rožňava
Časový interval aktivity: 45 - 60 min.
Cieľová skupina: študenti gymnázií a stredných škôl
Jazyk podujatia: slovenský

Cena: 1 €

Informácie a objednávky:
Mgr. Martin Hajduk, PhD.
email: militaria@banmuz.sk 
tel.: 058/734 40 98

synagoga kosice 142.jpg

 

Mnohonárodnostný Gemer v období existencie medzivojnového Československa

Stručný popis aktivity: historická prednáška o dejinách Gemera v celoštátnych súvislostiach

Forma aktivity: Prednáška spojená s PP prezentáciou
Miesto aktivity: Zážitkové centrum SENTINEL, Šafárikova 43, 048 01 Rožňava
Časový interval aktivity: cca 45 - 60 min.
Cieľová skupina: študenti gymnázií a stredných škôl
Jazyk podujatia: slovenský

Cena: 1 €

Informácie a objednávky:
Mgr. Martin Hajduk, PhD.
email: militaria@banmuz.sk 
tel.: 058/734 40 98

gemer 1.jpg

Československé opevnenia v regióne Gemer

Stručný popis aktivity: Predstavenie zaujímavej histórie vzniku a výstavby ľahkého opevnenia z obdobia 2. polovice 30. rokov, ktoré malo slúžiť na obranu 1. ČSR. Prednáška popisuje jednotlivé druhy opevnení, ich výzbroj, predstaví rozmiestnenie pevností v našom regióne a súčasný stav zachovalých objektov, prípadne ich pozostatkov.

Forma aktivity: Prednáška spojená s PP prezentáciou
Miesto aktivity: Zážitkové centrum SENTINEL, Šafárikova 43, 048 01 Rožňava
Časový interval aktivity: 45 min.
Cieľová skupina: študenti SŠ, VŠ, dospelí, seniori
Jazyk podujatia: slovenský, maďarský

Cena: 1 €

Informácie a objednávky:
Mgr. Norbert Mogyorósi
email: lektor.sentinel@bamuz.sk
tel.: 058/734 40 98, 0940 108 261

7norbi .jpg

Živé múzeum – Gemerské zvyky a obyčaje

Stručný popis aktivity: Zámerom aktivity je priblížiť návštevníkom tradičné gemerské zvyky a obyčaje, interaktívnym spôsobom ukázať a priblížiť typické slovenské a maďarské ľudové kroje, ktoré boli ešte prednedávnom bežnou súčasťou vidieckeho života. Súčasťou Živého múzea je aj skúšanie krojov.

Forma aktivity: tvorivá dielňa - prednáška spojená s ukážkou trojrozmerného materiálu zo zbierkového fondu Baníckeho múzea v Rožňave, interaktívna ukážka - skúšanie krojov
Miesto aktivity: Galéria Baníckeho múzea v Rožňave, školy a inštitúcie
Časový interval: 90 min.
Cieľová skupina: predškoláci, žiaci ZŠ
Jazyk podujatia: slovenský, maďarský

Cena: 2 €

Informácie a objednávky:
Mgr. Gabriella Badin
e-mail: pedagog.galeria@banmuz.sk 
tel.: 0907 769 338

kroje 1   kroje 2

 

Živé múzeum - Modrotlač

Stručný popis aktivity: Zámerom aktivity je rozvíjať vedomosti o histórií výroby textílií v minulosti špeciálne pomocou prezentácie a prednášok priblížiť technológiu výroby modrotlače, prakticky predviesť všetky pracovné fázy výroby modrotlače, pričom si účastníci vyskúšajú jej zjednodušenú formu výroby.

Forma aktivity: tvorivá dielňa - prednáška spojená s PP prezentáciou a s ukážkou trojrozmerného materiálu zo zbierkového fondu Baníckeho múzea v Rožňave, interaktívna praktická ukážka
Miesto aktivity: Galéria Baníckeho múzea v Rožňave, školy a inštitúcie
Časový interval: 90 minút
Cieľová skupina: žiaci ZŠ, stredoškolská mládež
Jazyk podujatia: slovenský, maďarský

Cena: 2 €

Informácie a objednávky:
Mgr. Gabriella Badin
e-mail: pedagog.galeria@banmuz.sk 
tel.: 0907 769 338

 

modrotlac 1 2464x1632   modrotlac 2 2464x1632


Živé múzeum – Tradície gemerských pastierov

Stručný popis aktivity: Zámerom aktivity je prezentovať tradície gemerskej pastierskej kultúry a zaviesť záujemcov do sveta pastierov prostredníctvom odborných prednášok o histórii a súčasnosti pastierstva, premietnutím filmu o tradičnej výrobe pastierskych palíc, vytvorením interaktívnej tvorivej dielne (ukážka pracovných fáz výroby zvoncov pomocou fotografií, pastierske tance, výroba drobných predmetov z vlny). Tvorivá dielňa je možná po dohode s múzejným pedagógom za predpokladu, že je materiál k dispozícii.

Forma aktivity: tvorivá dielňa - prednáška spojená s PP prezentáciou a s ukážkou trojrozmerného materiálu zo zbierkového fondu Baníckeho múzea v Rožňave, interaktívna praktická ukážka
Miesto aktivity: Galéria Baníckeho múzea v Rožňave, školy a inštitúcie
Časový interval: 90 minút
Cieľová skupina: predškoláci, žiaci ZŠ
Jazyk podujatia: slovenský, maďarský

Cena: 2 €

Informácie a objednávky:
Mgr. Gabriella Badin
e-mail: pedagog.galeria@banmuz.sk 
tel.: 0907 769 338

pastierstvo 1    pastierstvo 2

 

Živé múzeum - Plsť, plstenie a valchárstvo

Stručný popis aktivity: Zámerom aktivity je upriamiť pozornosť na typické no v súčasnosti takmer zabudnuté gemerské remeslá valchárstvo a súkenníctvo. Prednáška na tému plstenie priblíži niekdajšie techniky spracovania zvieracej srsti, ako aj využívaní plste z geografického i každodenného hľadiska. Tvorivá dielňa je možná po dohode s múzejným pedagógom za predpokladu, že je materiál k dispozícii.

Forma aktivity: tvorivá dielňa - prednáška spojená s PP prezentáciou a s ukážkou trojrozmerného materiálu zo zbierkového fondu Baníckeho múzea v Rožňave, interaktívna praktická ukážka
Miesto aktivity: Galéria Baníckeho múzea v Rožňave, školy a inštitúcie
Časový interval: 90 min.
Cieľová skupina: predškoláci, žiaci ZŠ
Jazyk podujatia: slovenský, maďarský 

Cena: 2 €

Informácie a objednávky:
Mgr. Gabriella Badin
e-mail: pedagog.galeria@banmuz.sk 
tel.: 0907 769 338

plstenie 1   plstenie 2 1848x1224

 

Živé múzeum - Úžitkové ľudové umenie košikárov na Gemeri

Stručný popis aktivity: Obsahom aktivity je prezentácia tradície gemerského košikárskeho remesla ako úžitkového ľudového umenia za využitia prednášky /história košikárstva, techniky pletenia, materiály na výrobu košíkov/, filmu o tradičnom pletení košíka z lubového dreva. Tvorivá dielňa je možná po dohode s múzejným pedagógom za predpokladu, že je materiál k dispozícii.

Forma aktivity: tvorivá dielňa - prednáška spojená s PP prezentáciou a s ukážkou trojrozmerného materiálu zo zbierkového fondu Baníckeho múzea v Rožňave, interaktívna praktická ukážka
Miesto aktivity: Galéria Baníckeho múzea v Rožňave, školy a inštitúcie
Časový interval: 90 min.
Cieľová skupina: predškoláci, žiaci ZŠ
Jazyk podujatia: slovenský, maďarský

Cena: 2 €

Informácie a objednávky:
Mgr. Gabriella Badin
e-mail: pedagog.galeria@banmuz.sk 
tel.: 0907 769 338

kosik 1 2464x1632   kosik 2 2360x1396

 

 

 

 

   

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia KMhorizonCMYK.jpg

         LOGO             OBJAVTE               logo tg new

Uložiť
Nastavenia cookies
Cookies nám pomáhajú pripraviť pre vás čo najlepšiu webstránku. Vopred vám ďakujeme za dôveru!
Súhlasím
Nesúhlasím
Chcem vedieť viac
Essential
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky
Banmuz.sk
Súhlasím
Analytické
Tieto nástroje používame na analýzu dát o návštevnosti, meranie jej rýchlosti a odovzvy.
Google Analytics
Súhlasím
Nesúhlasím