Plánované aktivity

Plán výstav a podujatí Baníckeho múzea v Rožňave

v roku 2021

                                                                            

Termín

Miesto

Podujatie

Obsah

24.9.2020 – 31.1.2021

Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Jaskyne UNESCO v Národnom parku Slovenský kras

výstava venovaná pamiatkam UNESCO na Gemeri

5.11.2020 – 18.4.2021

Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Divadelná Rožňava – Rozsnyói színházi élet

interaktívne múzejno­pedagogické predstavenie súčasného divadelníctva, pri príležitosti Roka slovenských divadiel (2020)

Marec – apríl 2021  

Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Gabriela Görgeyová – autorská výstava

autorská výstava výtvarných diel rožňavskej umelkyne

Marec – apríl 2021

Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Július Ádám – Rožňavský maliar kostolov

výstava prezentácie tvorby rožňavského maliara kostolov na prelome19. a 20. storočia

Jar 2021

ZC Sentinel

Otvorenie diorámy –Šôlňa

podujatie pre verejnosť

Marec - apríl 2021

Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Veľkonočné tvorivé dielne

obľúbený cyklus tvorivých dielní s veľkonočnou tematikou

Apríl – máj 2021

Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Viktória Baffi Zatrochová – Affectus et motus

autorská výstava výtvarných diel mladej umelkyne

Apríl 2021

ZC Sentinel

Deň Zeme III.

podujatie pre verejnosť a múzejno-pedagogické aktivity pre žiakov

Máj - september 2021

Andrássyho obrazáreň

Ján Raška – autorská výstava

autorská výstava bratislavského umelca

6.5. – 28.6.2021

Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Trojlístok maľby

kolektívna výstava Denisy Dovaľovej, Simony Štulerovej a Moniky Vrancovej

14. resp. 21.5.2021

ZC Sentinel

Múzejný deň - BANSKÁ DOPRAVA

podujatie pre verejnosť a pre žiakov MŠ, ZŠ a študentov SŠ

15. resp. 22.5.2021

ZC Sentinel

Noc múzeí a galérií

podujatie pre širokú verejnosť

Máj - jún 2021

ZC Sentinel

Deň zdravého srdca

podujatie pre žiakov ZŠ v spolupráci s VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, detašované pracovisko Rožňava na tému výchovy k zdravému zdravotnému štýlu

Jún 2021

ZC Sentinel

Deň detí

každoročné podujatie pre deti pri príležitosti MDD

Jún – august 2021

Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Absolventská výstava žiakov ZUŠ

prezentácia výtvarných prác absolventov ZUŠ

Jún – august 2021

Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Leto s Rožňavou

múzejno­-pedagogické aktivity pre žiakov ZŠ, pre prázdninujúce deti a ich rodičov

Júl – august 2021

ZC Sentinel

Geo-piatky v múzeu

múzejno­-pedagogické aktivity v Exterérovej geologickej bádateľni pre prázdninujúce deti a ich rodičov

Júl – august 2021

Banícke múzeum v Rožňave – všetky expozície a terén

IV. Letný múzejný tábor pre deti

každoročný letný múzejný tábor v dvoch turnusoch, v roku 2021 zameraný na tému Banská doprava

6.7. – 31.8.2021

Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Zuzana Čuňová –

Vždy sa dá znova zlietnuť

jubilejná autorská výstava

7.7.– 5.9.2021

Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Svet kovačického insitného umenia

medzinárodná výstava diel insitných umelcov z Kovačice (Srbsko)

September 2021 – jún 2022

ZC Sentinel

Geologický krúžok

krúžok pre žiakov II. stupňa základných škôl

9.09. – 21.11.2021

Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Banská doprava – história vývoja

výstava zameraná na prezentovanie banskej dopravy

September 2021

ZC Sentinel

Deň baníkov III.

podujatie pre verejnosť zamerané na banícke tradície a históriu

14.9. – 21.11.2021

Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Szentpétery Ádám   -   Network geometrie

25.11.2021 – 31.1.2022

Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

ROVÁS – eNRA 2020-2021

výstava výtvarných diel medzinárodného plenéra

30.11.2021 – 6.2.2022

Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Jana Kušnierová – Dozrievanie

jubilejná autorská výstava

December 2021

Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Vianočné tvorivé dielne

obľúbený cyklus tvorivých dielní s vianočnou tematikou

December 2021

Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Vianoce v múzeu

prehliadka expozícií a výstav Baníckeho múzea v Rožňave umocnená príjemnou vianočnou atmosférou.

 

Zmena programu výstav a podujatí vyhradená! Aktuálne informácie na www.banmuz.sk

Kolektív pracovníkov Baníckeho múzea v Rožňave sa teší na Vašu návštevu!    

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia

 

LOGO

logo tg new

Táto stránka využíva Cookies. Ich využívanie môžete odmietnuť nastavením vášho prehliadača. Pokračovaním v používaní stránky predpokladáme, že Vám vyhovuje aktuálne nastavenie, ktoré však môžete kedykoľvek zmeniť.
Podrobnejšie informácie Ok