Organizačná štruktúra

Riaditeľ organizácie

Mgr. Pavol Lackanič

riaditel@banmuz.sk 058/734 37 10, 0940 171 330

 

Odborno-muzeologické oddelenie

Zástupkyňa riaditeľa, Vedúca oddelenia, Kurátor baníctvo, hutníctvo a geológia

PhDr. Ing. Jaroslava Neubauerová, PhD.

banictvo@banmuz.sk 0940 171 104

 

Kurátor história I.

Mgr. Sylvia Holečková

historia@banmuz.sk

 

Kurátor etnografia

Mgr. Barbora Šumská

etnografia@banmuz.sk 

 

Kurátor živá príroda, lektor (kumulovaná funkcia)

Gabriela Kolesárová

priroda@banmuz.sk

 

Kurátor výtvarné umenie

Mgr. Eva Lázárová

vytvarne.umenie@banmuz.sk

 

Dokumentátor

Bc. Denisa Ambrúžová

dokumentator@banmuz.sk

 

Kurátor história II (po roku 1918), militária

Mgr. Martin Hajduk, PhD.

militaria@banmuz.sk

 

 

Oddelenie propagácie

Vedúca oddelenia, múzejný pedagóg

Mgr. Gabriella Badin

pedagog.galeria@banmuz.sk 0940 171 605

 

Manažér kultúry, Foto, video a audio archív (kumulovaná funkcia)

Mgr. Mária Venenyová

info@banmuz.sk 0940 108 384

 

Múzejný pedagóg - ZC Sentinel

pedagog.sentinel@banmuz.sk

 

Oddelenie hospodárenia a správy

Vedúca oddelenia, účtovníčka

Bc. Miroslava Mészárosová

ekonom@banmuz.sk 0940 108 117

 

Personalista, majetkár

Bc. Zuzana Šimková

majetok@banmuz.sk

 

Kustód - správca depozitárov a objektov

Ing. Gejza Hermélyi

spravca@banmuz.sk

 

Výstavný technik

Ondrej Hacsko

 

Lektor, upratovačka (kumulovaná funkcia)

Ingrid Liptáková

lektor.galeria@banmuz.sk

 

Lektor

Michaela Krupárová

lektor.historia@banmuz.sk  

 

Lektor, Kurátor speleológia

Mgr. Norbert Mogyorósi

lektor.sentinel@banmuz.sk 

 

Upratovačka

Renáta Pitoňáková

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia

 

LOGO

logo tg new

Táto stránka využíva Cookies. Ich využívanie môžete odmietnuť nastavením vášho prehliadača. Pokračovaním v používaní stránky predpokladáme, že Vám vyhovuje aktuálne nastavenie, ktoré však môžete kedykoľvek zmeniť.
Podrobnejšie informácie Ok