Organizačná štruktúra

Poverená riadením organizácie

PhDr. Ing. Jaroslava Neubauerová, PhD.

riaditel@banmuz.sk 0940 171 104

 

Odborno-muzeologické oddelenie

Vedúca oddelenia, Kurátorka baníctvo, hutníctvo a geológia

PhDr. Ing. Jaroslava Neubauerová, PhD.

banictvo@banmuz.sk 0940 171 104

 

Kurátorka história I.

Mgr. Sylvia Holečková

historia@banmuz.sk

 

Kurátorka etnografia

Mgr. Barbora Šumská

etnografia@banmuz.sk 

 

Kurátor živá príroda, speleológia

Mgr. Norbert Mogyorósi

priroda@banmuz.sk

 

Kurátorka výtvarné umenie

Mgr. Kristína Pakesová, PhD. 

vytvarne.umenie@banmuz.sk 0940 171 605

 

Dokumentátorka

Bc. Denisa Ambrúžová

dokumentator@banmuz.sk

 

Kurátor história II (po roku 1918), militária

Mgr. Martin Hajduk, PhD.

militaria@banmuz.sk

 

 

Oddelenie propagácie

Vedúca oddelenia, manažérka kultúry

PhDr. Erika Hermélyi Gecelovská

info@banmuz.sk 0940 108 384

 

Múzejná pedagogička - Galéria BM

Mgr. Gabriella Badin

pedagog.galeria@banmuz.sk 

 

Múzejná pedagogička - ZC Sentinel

Mgr. Brigita Nagyová 

pedagog.sentinel@banmuz.sk

 

 

Oddelenie hospodárenia a správy

Vedúca oddelenia, personalistka, majetkárka

Bc. Zuzana Šimková

majetok@banmuz.sk

 

Účtovník

Ing. Michal Tišliar

ekonom@banmuz.sk 0940 108 117

  

Kustód - správca depozitárov a objektov

Ing. Gejza Hermélyi

spravca@banmuz.sk

 

Výstavný technik

Ondrej Hacsko

 

Lektorka, upratovačka (kumulovaná funkcia)

Ingrid Liptáková

lektor.galeria@banmuz.sk   0918 364 685

 

Lektorka

Bc. Lenka Nemčková

lektor.historia@banmuz.sk  

 

Lektor

Patrik Zagiba

lektor.sentinel@banmuz.sk 

 

Upratovačka

Renáta Pitoňáková

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia KMhorizonCMYK.jpg

         LOGO             OBJAVTE               logo tg new

Uložiť
Nastavenia cookies
Cookies nám pomáhajú pripraviť pre vás čo najlepšiu webstránku. Vopred vám ďakujeme za dôveru!
Súhlasím
Nesúhlasím
Chcem vedieť viac
Essential
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky
Banmuz.sk
Súhlasím
Analytické
Tieto nástroje používame na analýzu dát o návštevnosti, meranie jej rýchlosti a odovzvy.
Google Analytics
Súhlasím
Nesúhlasím