Organizačná štruktúra

Riaditeľ organizácie

Mgr. Pavol Lackanič

riaditel@banmuz.sk 058/734 37 10, 0940 171 330

 

Odborno-muzeologické oddelenie

Zástupkyňa riaditeľa, Vedúca oddelenia, Kurátor baníctvo, hutníctvo a geológia

PhDr. Ing. Jaroslava Neubauerová, PhD.

banictvo@banmuz.sk 0940 171 104

 

Kurátor história I.

Mgr. Sylvia Holečková

historia@banmuz.sk

 

Kurátor etnografia

Mgr. Barbora Šumská

etnografia@banmuz.sk 

 

Kurátor živá príroda, lektor (kumulovaná funkcia)

Gabriela Kolesárová

priroda@banmuz.sk

 

Kurátor výtvarné umenie

Mgr. Eva Lázárová

vytvarne.umenie@banmuz.sk

 

Dokumentátor

Bc. Denisa Ambrúžová

dokumentator@banmuz.sk

 

 

Oddelenie propagácie

Vedúca oddelenia, múzejný pedagóg

Mgr. Gabriella Badin

pedagog.galeria@banmuz.sk 0940 171 605

 

Manažér kultúry, Foto, video a audio archív (kumulovaná funkcia)

Róbert Šimko

info@banmuz.sk 0940 108 384

 

Múzejný pedagóg

Ing. Juliána Kelemenová

pedagog.sentinel@banmuz.sk

 

Oddelenie hospodárenia a správy

Vedúca oddelenia, účtovníčka

Bc. Miroslava Mészárosová

ekonom@banmuz.sk 0940 108 117

 

Personalista, majetkár

Bc. Zuzana Šimková

majetok@banmuz.sk

 

Kustód - správca depozitárov a objektov

Ing. Gejza Hermélyi

spravca@banmuz.sk

Výstavný technik

Ondrej Hacsko

 

Lektor, upratovačka (kumulovaná funkcia)

Ingrid Liptáková

lektor.galeria@banmuz.sk

 

Lektor

Denisa Danková

lektor.historia@banmuz.sk  

 

Lektor, Kurátor speleológia

Mgr. Norbert Mogyorósi

lektor.sentinel@banmuz.sk 

 

Upratovačka

Renáta Pitoňáková

KSK logo cmykSme partner TI web fond na podporu umenia

 

 LOGO

logo tg new

Táto stránka využíva Cookies. Ich využívanie môžete odmietnuť nastavením vášho prehliadača. Pokračovaním v používaní stránky predpokladáme, že Vám vyhovuje aktuálne nastavenie, ktoré však môžete kedykoľvek zmeniť.
Podrobnejšie informácie Ok