Organizačná štruktúra

Riaditeľ organizácie

Mgr. Pavol Lackanič

riaditel@banmuz.sk 058/734 37 10, 0940 171 330

 

Odborno-muzeologické oddelenie

Zástupkyňa riaditeľa, Vedúca oddelenia, Kurátorka baníctvo, hutníctvo a geológia

PhDr. Ing. Jaroslava Neubauerová, PhD.

banictvo@banmuz.sk 0940 171 104

 

Kurátorka história I.

Mgr. Sylvia Holečková

historia@banmuz.sk

 

Kurátorka etnografia

Mgr. Barbora Šumská

etnografia@banmuz.sk 

 

Kurátorka živá príroda, lektorka (kumulovaná funkcia)

Gabriela Kolesárová

priroda@banmuz.sk

 

Kurátorka výtvarné umenie

vytvarne.umenie@banmuz.sk

 

Dokumentátorka

Bc. Denisa Ambrúžová

dokumentator@banmuz.sk

 

Kurátor história II (po roku 1918), militária

Mgr. Martin Hajduk, PhD.

militaria@banmuz.sk

 

 

Oddelenie propagácie

Vedúca oddelenia, múzejná pedagogička

Mgr. Gabriella Badin

pedagog.galeria@banmuz.sk 0940 171 605

 

Manažérka kultúry

Mgr. Mária Venenyová

info@banmuz.sk 0940 108 384

 

Múzejná pedagogička - ZC Sentinel

Mgr. Brigita Nagyová 

pedagog.sentinel@banmuz.sk

 

Oddelenie hospodárenia a správy

Vedúca oddelenia, účtovníčka

Bc. Miroslava Mészárosová

ekonom@banmuz.sk 0940 108 117

 

Personalistka, majetkárka

Bc. Zuzana Šimková

majetok@banmuz.sk

 

Kustód - správca depozitárov a objektov

Ing. Gejza Hermélyi

spravca@banmuz.sk

 

Výstavný technik

Ondrej Hacsko

 

Lektorka, upratovačka (kumulovaná funkcia)

Ingrid Liptáková

lektor.galeria@banmuz.sk

 

Lektorka

Michaela Krupárová

lektor.historia@banmuz.sk  

 

Lektor, Kurátor speleológia

Mgr. Norbert Mogyorósi

lektor.sentinel@banmuz.sk 

 

Upratovačka

Renáta Pitoňáková

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia

 

LOGO

logo tg new

Táto stránka využíva Cookies. Ich využívanie môžete odmietnuť nastavením vášho prehliadača. Pokračovaním v používaní stránky predpokladáme, že Vám vyhovuje aktuálne nastavenie, ktoré však môžete kedykoľvek zmeniť.
Podrobnejšie informácie Ok