Banícke múzeum v Rožňave

Legislatíva

Právne normy v oblasti kultúry

  • zákon o výkone práce vo verejnom záujme (552/2003 Z. z.)
  • zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.)
  • zákon o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty (206/2009 Z. z.)
  • zákon o knižniciach (126/2015 Z. z.)
  • autorský zákon (185/2015 Z. z.)
  • zákon o verejných kultúrnych podujatiach (96/1991 Zb.)
  • zákon o ochrane pamiatkového fondu (49/2002 Z. z.)
  • zákon o umeleckých fondoch (13/1993 Z. z.)
  • zákon o Fonde na podporu umenia (284/2014 Z. z.)
  • zákon č. 138/2017 Z. z.o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia

 

LOGO

logo tg new

Táto stránka využíva Cookies. Ich využívanie môžete odmietnuť nastavením vášho prehliadača. Pokračovaním v používaní stránky predpokladáme, že Vám vyhovuje aktuálne nastavenie, ktoré však môžete kedykoľvek zmeniť.
Podrobnejšie informácie Ok