Banícke múzeum v Rožňave

Legislatíva

Právne normy v oblasti kultúry

  • zákon o výkone práce vo verejnom záujme (552/2003 Z. z.)
  • zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.)
  • zákon o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty (206/2009 Z. z.)
  • zákon o knižniciach (126/2015 Z. z.)
  • autorský zákon (185/2015 Z. z.)
  • zákon o verejných kultúrnych podujatiach (96/1991 Zb.)
  • zákon o ochrane pamiatkového fondu (49/2002 Z. z.)
  • zákon o umeleckých fondoch (13/1993 Z. z.)
  • zákon o Fonde na podporu umenia (284/2014 Z. z.)
  • zákon č. 138/2017 Z. z.o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

KSK logo cmykSme partner TI web fond na podporu umenia

 

 LOGO

logo tg new

Táto stránka využíva Cookies. Ich využívanie môžete odmietnuť nastavením vášho prehliadača. Pokračovaním v používaní stránky predpokladáme, že Vám vyhovuje aktuálne nastavenie, ktoré však môžete kedykoľvek zmeniť.
Podrobnejšie informácie Ok