Sadzobník podľa infozákona (211/2000 Z.z.)

SADZOBNÍK spoplatňovaných úkonov pri realizácii § 21 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. v platnom znení

Ak nepresiahne čiastka za poskytnutie informácií 1,66 EUR, je Baníckym múzeom v Rožňave poskytnutá zadarmo. Poplatok je účtovaný v prípade, ak za poskytnutie informácií presahiane čiastku 1,66 EUR.

Za poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám  Banícke múzeum v Rožňave účtuje oprávneným osobám za:

Formát

Cena

tlač alebo čb kopírovanie jednostrane za stránku A4

10 centov

tlač alebo čb kopírovanie obojstrane za stránku A4

16 centov

tlač alebo čb kopírovanie jednostrane za stránku A3

13 centov

tlač alebo čb kopírovanie obojstrane za stránku A3

20 centov

tlač alebo farebné kopírovanie za stránku A4, A3

66 centov

disketa 1 kus

99 centov

CD alebo DVD 1 kus

66 centov

obálka 1 kus

6 centov

poštové poplatky

podľa cenníka SP

informácia poskytnutá faxom

podľa cenníka ST

 

Spôsob úhrady poplatku

Poplatok možno uhradiť:

  • poštovou poukážkou na adresu Banícke múzeum v Rožňave, Šafárikova 31, 048 01 Rožňava
  • prevodným príkazom na účet Baníckeho múzea v Rožňave vedený v Štátnej pokladnici č.:
    IBAN: SK66 8180 0000 0070 0046 0957
  • do pokladne Baníckeho múzea v Rožňave
 

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia

 

LOGO

logo tg new

Táto stránka využíva Cookies. Ich využívanie môžete odmietnuť nastavením vášho prehliadača. Pokračovaním v používaní stránky predpokladáme, že Vám vyhovuje aktuálne nastavenie, ktoré však môžete kedykoľvek zmeniť.
Podrobnejšie informácie Ok