História

Banícke múzeum v Rožňave bolo založené v roku 1902 z iniciatívy Boršodsko-gemerskej skupiny Krajinskej uhorskej baníckej a hutníckej spoločnosti, za podpory mesta Rožňava a finančných darov Františky a Dionýza Andrássyovcov. Myšlienkovým tvorcom bol autor monografie gemerského baníctva, vtedajší riaditeľ baní na Železníku Gustáv Eisele.

Účelová stavba budovy múzea bola postavená v roku 1905 podľa projektu Alexandra Mullera, riaditeľa rožňavských baní. Prvá expozícia s baníckou a hutníckou tematikou a početné mineralogické zbierky v nej boli prvýkrát sprístupnené až v roku 1912.

V tomto roku vzniklo aj Mestské múzeum v Rožňave. Pri jeho zrode stáli rožňavskí mestskí vzdelanci na čele s predsedom Rožňavského besedného spolku Ladislavom Rézom a stredoškolskí profesori, z ktorých iniciatívne vynikol známy historik Dr. Rudolf Hazslinszky, ktorý sa stal jeho prvým riaditeľom.

Mestské múzeum bolo v období medzi dvoma vojnami vďaka všestranne vzdelanému riaditeľovi Kolomanovi Tichymu mimoriadne aktívne. Bansko-hutnícke múzeum, z dôvodu zabratia účelovej budovy vojskom, žandárstvom, školstvom a knižnicou, nevyvíjalo žiadnu činnosť. Obe inštitúcie sa zlúčili v roku 1940. Prvá stála expozícia bola otvorená v roku 1943 a delila sa na dve časti: bansko-hutnícko-mineralogickú a všeobecne historickú. Aj keď bola táto expozícia otvorená len 12 mesiacov, riaditeľ Tichy zaviedol progresívne metódy práce: do múzejnej práce zapojil širší aktív dobrovoľníkov, svoje poznatky zverejňoval v odborných časopisoch, publikoval výsledky spracovania archiválií a muzeálií, pripravil sériu rozhlasových relácií.

Osud múzea značne poznačili vojnové roky. Časť zbierkovího fondu bola odcudzená a až do roku 1956 slúžila budova múzea rôznym účelom mimo múzejníctva. Až po zásahoch Československého zväzu múzeí a politických a štátnych orgánov bolo objektu prinavrátené pôvodné poslanie a prvá povojnová expozícia, orientovaná na baníctvo a hutníctvo Gemera, bola otvorená v máji 1956.

Najväčší materiálny a personálny rozmach zaznamenalo múzeum v rokoch 1974 - 1985. Pribudli ďalšie objekty, do múzea prichádzali školení odborníci, rástol počet zbierok a expozícií a pravidelne sa pripravovali krátkodobé výstavy. Tie sa plánovite od roku 1989 inštalujú v Expozícii výtvarného umenia. V roku 1981 bola otvorená expozícia Príroda Slovenského krasu a priľahlých oblastí, v roku 1982 bola iniciatívou pracovníkov múzea v pivničných priestoroch vytvorená expozícia Banské pracoviská. V máji 1995 bola po rekonštrukcii opäť otvorená Expozícia baníctva a hutníctva Gemera, v roku 1990 sa v priestoroch Obrazárne Andrássyovcov vytvorili podmienky na stálu výstavu výtvarných diel. Posledná, šiesta stála expozícia múzea - Historická expozícia - prezentačný múzejný depozitár, vznikla v roku 1999 na základe potreby ochrany a prezentácie množstva vzácnych predmetov z fondov múzea.

 banicke muzeum historicka fotografia2

 

Rozhodujúce roky v histórii múzea:

1902 - vznik Bansko-hutníckeho múzea v Rožňave
1912 - otvorenie prvej expozície Bansko-hutníckeho múzea v Rožňave
1912 - založenie Mestského múzea v Rožňave a otvorenie jeho prvej expozície
1931 - obnovenie činnosti Mestského múzea po prvej svetovej vojne
1938 - fúziou dvoch rožňavských múzeí vzniklo Rožňavské bansko-hutnícke a mestské múzeum
1943 - 1.8. - otvorenie stálej expozície zjednoteného múzea
1943 - 1.11. - Rožňavské bansko-hutnícke a mestské múzeum bolo zatvorené
1956 - obnovenie múzejnej činnosti po druhej svetovej vojne - Okresné múzeum v Rožňave

 

banicke muzeum historick fotografia

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia KMhorizonCMYK.jpg

         LOGO             OBJAVTE               logo tg new

Uložiť
Nastavenia cookies
Cookies nám pomáhajú pripraviť pre vás čo najlepšiu webstránku. Vopred vám ďakujeme za dôveru!
Súhlasím
Nesúhlasím
Chcem vedieť viac
Essential
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky
Banmuz.sk
Súhlasím
Analytické
Tieto nástroje používame na analýzu dát o návštevnosti, meranie jej rýchlosti a odovzvy.
Google Analytics
Súhlasím
Nesúhlasím