Kurátor história II, militária

Banícke múzeum v Rožňave, 048 01 Rožňava informuje o uvoľnenom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu Kurátor história II, militária

Požadované kvalifikačné a odborné predpoklady:

 • Vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
 • Pozícia vhodná aj pre absolventa, prax vítaná

Náplň práce :

 • Odborná správa zbierkových fondov História II (od roku 1918) a Militária
 • Prezentácia fondu a tém - výstupy vo forme výstav, príprava scenárov pre expozície a realizácia, odborno-vzdelávacie aktivity, prednášky a programy pre verejnosť,
 • Participácia na projektoch, účasť a reprezentácia múzea a zriaďovateľa (Košický samosprávny kraj) na seminároch a konferenciách, publikovanie výstupov,
 • Spolupráca s odbornými inštitúciami, partnerskými inštitúciami a aktérmi v meste a regióne

Iné kritéria a požiadavky:

 • samostatnosť
 • organizácia a plánovanie práce
 • asertivita
 • tvorivosť a prezentovanie
 • komunikatívnosť a tímová práce
 • analyzovanie a riešenie problémov
 • pozitívny a svedomitý prístup k práci
 • pozitívna orientácia na verejnosť a návštevníka

Ponúkaný plat:

Zamestnanec bude ohodnotený v zmysle zákona č. 318/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov – platová trieda 7, platový stupeň podľa odpracovaných rokov, od 842,10,- EUR

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania
 • profesijný životopis
 • motivačný list
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, príp. referencie od predchádzajúcich zamestnávateľov

Uchádzači o túto pracovnú pozíciu môžu zaslať svoju žiadosť o zamestnanie a ostatné požadované doklady  do 7.12.2020 vrátane, a to mailom na adresu:  riaditel@banmuz.sk

Kontaktovať budeme len vybratých uchádzačov, ktorí spĺňajú stanovené požiadavky. Ostatné doručené žiadosti budú skartované/vymazané.

Osobné údaje uchádzačov o pracovnú pozíciu budú spracúvané v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. V rámci predzmluvných vzťahov dochádza výlučne k vyhodnoteniu, či uchádzači o zamestnanie na základe získaných životopisov a poskytnutých údajov spĺňajú požiadavky organizácie na obsadzovanú pracovnú pozíciu. V prípade, ak by uchádzač neuspel pri získaní pracovného miesta uvedeného v tomto oznámení, avšak má záujem, aby ho organizácia v budúcnosti oslovila s pracovnou ponukou, účelom spracúvania osobných údajov takého uchádzača je evidencia vhodných potenciálnych uchádzačov o zamestnanie. Právnym základom pre toto spracúvanie je slobodný a jednoznačne udelený súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade náhodne získaných a nepožadovaných osobných údajov, organizácia zabezpečuje ich bezodkladnú likvidáciu.

 

DETAIL PONUKY VUCKE.SK

DETAIL PONUKY ISTP.SK

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia

 

LOGO

logo tg new

Táto stránka využíva Cookies. Ich využívanie môžete odmietnuť nastavením vášho prehliadača. Pokračovaním v používaní stránky predpokladáme, že Vám vyhovuje aktuálne nastavenie, ktoré však môžete kedykoľvek zmeniť.
Podrobnejšie informácie Ok