Zážitkové centrum Sentinel

Baníctvo a geológia 2023

Banská doprava

Stručný popis aktivity: Prehľad vývoja banskej dopravy, od vynášania rudy z bane v korýtkach až po moderné nakladače. Rozdelenie dopravy podľa pohonnej energie a predstavenie dopravy s ľudskou silou, dopravy s pohonom ťažnými zvieratami a dopravy s motorickým pohonom. Predstavenie lanových dráh v lokalite Gemera. Ak sa prednáška koná v priestoroch ZS Sentinel, súčasťou aktivity je prehliadka časti prehliadkového okruhu Banská doprava.

Forma aktivity: Prednáška spojená s PP prezentáciou, prehliadka časti expozície Banská doprava
Miesto aktivity: Zážitkové centrum SENTINEL, Šafárikova 43, 048 01 Rožňava
Časový interval aktivity: 60 minút
Cieľová skupina: žiaci ZŠ, študenti SŠ, VŠ, dospelí, seniori
Jazyk podujatia: slovenský

Cena: 1 € (prednáška); 3 € (prednáška s prehliadkou expozície Banská doprava)

Informácie a objednávky:
PhDr. Ing. Jaroslava Neubauerová, PhD.
email: banictvo@bamuz.sk
tel.: 058/734 40 98

banska doprava 1   banska doprava 2

 

Lanové dráhy na Gemeri

Stručný popis aktivity: Prezentácia špecifického druhu nákladnej dopravy, ktorá bola v minulosti rozšírená aj v našom regióne. Aktivita predstavuje históriu najvýznamnejších lanových dráh s množstvom historických záberov pochádzajúcich zo zbierkového fondu BM. Princíp fungovania lanoviek je možné názorne ukázať na makete lanovkovej dráhy inštalovanej v prístavbe ZC Sentinel, v tejto časti expozície Banská doprava sú vystavené aj súčiastky, mapy a plány lanoviek.

Forma aktivity: Prednáška spojená s PP prezentáciou (aj v maďarčine).
Miesto aktivity: Zážitkové centrum SENTINEL, Šafárikova 43, 048 01 Rožňava
Časový interval aktivity: 45 minút
Cieľová skupina: študenti SŠ, VŠ, dospelí, seniori
Jazyk podujatia: slovenský, maďarský

Cena: 1 €

Informácie a objednávky:
Mgr. Norbert Mogyorósi
email: lektor.sentinel@bamuz.sk
tel.: 058/734 40 98, 0940 108 261

9 lanovky .jpg

Poľná šachtová pec – archeologický nález z Gemerského Sadu

Stručný popis aktivity: Archeologickou činnosťou v 90.tych rokoch sa odkryli poľné šachtové pece, z ktorých jedna bola prevezená do Baníckeho múzea v Rožňave a inštalovaná v Expozícii baníctva a hutníctva Gemera. Poľná šachtová pec zo stredovekej zaniknutej osady Somkút z okolia obce Gemerský Sad, je unikátnym archeologickým nálezom. Prednáška predstaví tento cenný exponát bližšie cez spôsob stavebnej konštrukcie pece a spôsob tavby v tomto type poľných šachtových pecí z 11. storočia. Súčasťou je aj projekcia dobového dokumentu z archeologického výskumu.

Forma aktivity: Prednáška spojená s PP prezentáciou, filmový dokument
Miesto aktivity: Banícke múzeum v Rožňave - Zážitkové centrum SENTINEL, Šafárikova 43, 048 01 Rožňava
Časový interval aktivity: 60 minút
Cieľová skupina: žiaci ZŠ, študenti SŠ, VŠ, dospelí, seniori
Jazyk podujatia: slovenský

Cena: 1 €

Informácie a objednávky:
PhDr. Ing. Jaroslava Neubauerová, PhD.
email: banictvo@bamuz.sk
tel.: 058/734 40 98

polna sach pec 1   polna sach pec 2

 

Cesta nerastov

Stručný popis aktivity: Aktivita je zameraná na odprezentovanie vývoja banskej techniky v oblasti prepravy rudných a nerudných nerastov v regióne Gemer. Účastníci si môžu vyskúšať ako fungujú jednotlivé banské dopravné prostriedky pomocou vyhotovených autentických replík ako sú: korýtka na rudu, banský fúrik, drevené banské vozíky a kladkostroj. Aktivita je obohatená o komentovanú prehliadku jednotlivých časti expozície: Banská doprava, Banské pracoviská a jazdu banským vláčikom do štôlne Alexander (v prípade priaznivého počasia).

Forma aktivity: Prehliadka spojená s interaktívnym zapojením účastníkov
Miesto aktivity: Banícke múzeum v Rožňave - Zážitkové centrum SENTINEL, Šafárikova 43, 048 01 Rožňava
Časový interval aktivity: 45 minút
Cieľová skupina: žiaci MŠ, ZŠ a študenti SŠ
Jazyk podujatia: slovenský, maďarský

Cena: 2,00 €
Informácie a objednávky:

Mgr. Brigita Nagyová
e-mail:
 pedagog.sentinel@banmuz.sk 
tel.: 0944 786 722

AKTIVITU JE MOŽNÉ OBJEDNAŤ AJ AKO VÝJAZDOVÚ AKTIVITU!

  3

 

Tvorivé dielne pre školské výlety

Stručný popis aktivity:  Podujatie slúži na spestrenie základnej ponuky Zážitkového centra SENTINEL. Prehliadky jednotlivých expozícií sú obohatené o tematické tvorivé dielne na témy: 1. baníctvo a hutníctvo na Gemeri a 2. príroda Slovenského krasu.

Forma aktivity: tematické tvorivé dielne.
Miesto konania podujatia: Banícke múzeum v Rožňave - Zážitkové centrum SENTINEL, Šafárikova 43, 048 01 Rožňava
Časový interval aktivity: 40 minút (mimo prehliadky jednotlivých expozícií)
Cieľová skupina: žiaci MŠ, ZŠ a študenti SŠ
Jazyk podujatia: slovenský, maďarský

Cena: 2,00 € (cena len za tvorivé dielne)

Informácie a objednávky:
Mgr. Brigita Nagyová
e-mail: pedagog.sentinel@banmuz.sk 
tel.: 0944 786 722

sk vyl 1 1728x2304  sk vyl 2 2304x1728  sk vyl 3

Exteriérová geologická bádateľňa (marec – október)

Stručný popis aktivity: podujatie sa koná v exteriérovej učebni geológie, kde si skupiny obohatia svoje znalosti z geológie. Prednáška na témy: geologická stavba Gemera a nerastné suroviny Gemera. Aktivity: rozpojovanie hornín, ryžovanie zlata, hľadanie fosílii v piesku. pozorovanie hornín a minerálov. 

Forma aktivity: Prednáška spojená s aktivitami.
Miesto konania podujatia: Banícke múzeum v Rožňave - Zážitkové centrum SENTINEL, Šafárikova 43, 048 01 Rožňava
Časový interval aktivity: 60 minút
Cieľová skupina: žiaci MŠ, ZŠ a študenti SŠ
Jazyk podujatia: slovenský, maďarský

Cena: 2,00 €

Miesto konania podujatia: Banícke múzeum v Rožňave - Zážitkové centrum SENTINEL, Šafárikova 43, 048 01 Rožňava

Informácie a objednávky:
Mgr. Brigita Nagyová
e-mail: pedagog.sentinel@banmuz.sk 
tel.: 0944 786 722

badatelna 2

Geológia Gemera aMochsova stupnica tvrdosti minerálov 

Stručný popis aktivity: Aktivita v interiéri zameraná na spoznávanie geológie náučnou formou aj prostredníctvom Mohsovej stupnice tvrdosti minerálov. Podujatie sa skladá z dvoch častí. Prvú časť tvorí prednáška na témy: Geologická stavba Gemera a nerastné suroviny Gemera počas ktorej si skupiny obohatia svoje znalosti z geológie. Druhú časť podujatia tvoria rôzne tematické aktivity (podľa výberu: pozorovanie minerálov a hornín s lupou, geologické pexeso, výroba šperkov z minerálov alebo tematické tvorivé dielne.

Forma aktivity: Prednáška spojená s aktivitami.                                                               
Miesto konania podujatia: Banícke múzeum v Rožňave - Zážitkové centrum SENTINEL, Šafárikova 43, 048 01 Rožňava
Časový interval aktivity: 60 minút
Cieľová skupina: žiaci MŠ, ZŠ a študenti SŠ
Jazyk podujatia: slovenský, maďarský

Cena: 2,00 €

Informácie a objednávky:
Mgr. Brigita Nagyová
e-mail: pedagog.sentinel@banmuz.sk 
tel.: 0944 786 722

badatelna 1

 

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia KMhorizonCMYK.jpg

         LOGO             OBJAVTE               logo tg new

Uložiť
Nastavenia cookies
Cookies nám pomáhajú pripraviť pre vás čo najlepšiu webstránku. Vopred vám ďakujeme za dôveru!
Súhlasím
Nesúhlasím
Chcem vedieť viac
Essential
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky
Banmuz.sk
Súhlasím
Analytické
Tieto nástroje používame na analýzu dát o návštevnosti, meranie jej rýchlosti a odovzvy.
Google Analytics
Súhlasím
Nesúhlasím