Zážitkové centrum Sentinel

Baníctvo a geológia

Po stopách permoníkov

Stručný popis aktivity: baníctvo, symboly, tradície – PP prezentácia pre žiakov ZŠ (aj v maďarčine).
Forma aktivity: Prednáška spojená s PP prezentáciou
Miesto aktivity: Zážitkové centrum SENTINEL, Šafárikova 43, 048 01 Rožňava
Časový interval aktivity: cca 45 minút
Cieľová skupina: žiaci ZŠ
Cena: 0,60 €/1 €/1KP
Objednať skupinu viete: 

Gabriela Kolesárová
email: priroda@bamuz.sk
tel.: 058/734 40 98

permon 1   permon 2

Banícka monografia Gemera z roku 1907 a Banícke múzeum v Rožňave

Stručný popis aktivity: prednáška s PP prezentáciou pre dospelých (aj v maďarčine).
Forma aktivity: Prednáška spojená s PP prezentáciou
Miesto aktivity: Zážitkové centrum SENTINEL, Šafárikova 43, 048 01 Rožňava
Časový interval aktivity: cca 60 minút
Cieľová skupina: študenti SŠ, VŠ, dospelí, seniori
Cena: 0,60 €/1 €/1KP
Objednať skupinu viete: 

Gabriela Kolesárová
email: priroda@bamuz.sk
tel.: 058/734 40 98

ban monog 1 1600x2261   ban monog 2 1604x2300

 

Školské výlety obohatené tvorivými dielňami

Stručný popis aktivity: podujatie slúži na spestrenie základnej ponuky Zážitkového centra SENTINEL. Prehliadky jednotlivých expozícií sú obohatené o tematické tvorivé dielne.
Forma aktivity: tematické tvorivé dielne. Tvorivé dielne sa môžu objednať na témy: baníctvo a hutníctvo na Gemeri a príroda Slovenského krasu.
Miesto konania podujatia: Banícke múzeum v Rožňave - Zážitkové centrum SENTINEL, Šafárikova 43, 048 01 Rožňava
Časový interval aktivity: trvanie podujatia cca 40 minút (mimo prehliadky jednotlivých expozícií)
Cieľová skupina: žiaci MŠ, ZŠ a študenti SŠ
Jazyk podujatia: slovenčina, maďarčina
Cena: 0,50 €/KP - žiak (cena len za tvorivé dielne)
Objednať skupinu viete: 
Ing. Juliána Kelemenová

e-mail: pedagog.sentinel@banmuz.sk 
tel.: 0940 108 261; 058/734 40 98

sk vyl 1 1728x2304  sk vyl 2 2304x1728  sk vyl 3

Exteriérová geologická bádateľňa (marec – október)

Stručný popis aktivity: podujatie sa koná v exteriérovej učebni geológie, kde si skupiny vedia obohatiť svoje znalosti z geológie.
Forma aktivity: Prednáška spojená s aktivitami. Prednáška na témy: geologická stavba Gemera a nerastné suroviny Gemera. Aktivity: rozpojovanie hornín, ryžovanie zlata, hľadanie fosílii v piesku. pozorovanie hornín a minerálov.  
Miesto konania podujatia: Banícke múzeum v Rožňave - Zážitkové centrum SENTINEL, Šafárikova 43, 048 01 Rožňava
Časový interval aktivity: cca. 60 minút
Cieľová skupina: žiaci MŠ, ZŠ a študenti SŠ
Jazyk podujatia: slovenčina, maďarčina
Cena: 1,00 € / 1 KP 
Miesto konania podujatia: Banícke múzeum v Rožňave - Zážitkové centrum SENTINEL, Šafárikova 43, 048 01 Rožňava
Objednať skupinu viete: 
Ing. Juliána Kelemenová

e-mail: pedagog.sentinel@banmuz.sk 
tel.: 0940 108 261; 058/734 40 98

badatelna 2

Geológia Gemera (november - február)

Stručný popis aktivity: podujatie sa skladá z dvoch častí. Prvú časť tvorí prednáška, počas ktorej si skupiny vedia obohatiť svoje znalosti z geológie. Druhú časť podujatia tvoria rôzne tematické aktivity.
Forma aktivity: Prednáška spojená s aktivitami. Prednáška na témy: geologická stavba Gemera a nerastné suroviny Gemera. Aktivity z ktorých si vedia objednané skupiny vybrať: výroba kryštálov, pozorovanie minerálov a hornín s lupou, geologické pexeso, výroba šperkov z minerálov alebo tematické tvorivé dielne.
Miesto konania podujatia: Banícke múzeum v Rožňave - Zážitkové centrum SENTINEL, Šafárikova 43, 048 01 Rožňava
Časový interval aktivity: cca. 60 minút
Cieľová skupina: žiaci MŠ, ZŠ a študenti SŠ
Jazyk podujatia: slovenčina, maďarčina
Cena: 1,00 € / 1 KP 
Objednať skupinu viete: 
Ing. Juliána Kelemenová

e-mail: pedagog.sentinel@banmuz.sk 
tel.: 0940 108 261; 058/734 40 98

badatelna 1

 

Banská doprava

Stručný popis aktivity: Prehľad vývoja banskej dopravy, od vynášania rudy z bane v korýtkach až po moderné nakladače. Rozdelenie dopravy podľa pohonnej energie a predstavenie dopravy s ľudskou silou, dopravy s pohonom ťažnými zvieratami a dopravy s motorickým pohonom. Predstavenie lanových dráh v lokalite Gemera. Keď je prednáška realizovaná v priestoroch ZS Sentinel je to spojené s prehliadkou časti expozície Banská doprava.
Forma aktivity: Prednáška spojená s PP prezentáciou, prezentácie časti expozície Banská doprava
Miesto aktivity: Banícke múzeum v Rožňave - Zážitkové centrum SENTINEL, Šafárikova 43, 048 01 Rožňava
Časový interval aktivity: cca 60 minút
Cieľová skupina: žiaci ZŠ, študenti SŠ, VŠ, dospelí, seniori
Cena: 0,60 €/1 €/1KP
Objednať skupinu viete:
PhDr. Ing. Jaroslava Neubauerová, PhD.
email: banictvo@bamuz.sk
tel.: 058/734 40 98

banska doprava 1   banska doprava 2

 

Poľná šachtová pec – archeologický nález z Gemerského Sadu

Stručný popis aktivity: Archeologickou činnosťou v 90.tych rokoch odkryli poľné šachtové pece a jedna z nich bola prevezená a inštalovaná do Expozície baníctva a hutníctva Gemera v Baníckom múzeu v Rožňave. Poľná šachtová pec zo stredovekej zaniknutej osady Somkút z okolia obce Gemerský Sad, je unikátnym archeologickým nálezom. Prednáškou bude predstavená konštrukcia stavby pece a spôsob tavby v tomto druhu poľných šachtových pecí z 11. storočia. Premietaný je aj dobový dokument z archeologického výskumu.
Forma aktivity: Prednáška spojená s PP prezentáciou, filmový dokument
Miesto aktivity: Banícke múzeum v Rožňave - Zážitkové centrum SENTINEL, Šafárikova 43, 048 01 Rožňava
Časový interval aktivity: cca 60 minút
Cieľová skupina: žiaci ZŠ, študenti SŠ, VŠ, dospelí, seniori
Cena: 0,60 €/1 €/1KP
Objednať skupinu viete:
PhDr. Ing. Jaroslava Neubauerová, PhD.
email: banictvo@bamuz.sk
tel.: 058/734 40 98

polna sach pec 1   polna sach pec 2

 

Geologický krúžok (počas školského roka)

Stručný popis aktivity: Krúžok prebieha pod vedením skúseného múzejného pedagóga formou interaktívnych prednášok, ktoré sú spojené praktickými ukážkami a zábavnými experimentmi.  Cieľom krúžku je podporiť záujem detí o poznávanie sveta okolo seba a rozvíjať ich logické a vedecké zmýšľanie primerané ich veku.
Žiaci sa v rámci krúžku oboznámia so základnými poznatkami z geológie, petrografie, paleontológie, speleológie a biológie a v neposlednom rade naučia sa niečo z bohatej baníckej minulosti regiónu Gemer.
Forma aktivity: interaktívne prednášky, experimenty a exkurzie 
Miesto konania podujatia: Banícke múzeum v Rožňave - Zážitkové centrum SENTINEL, Šafárikova 43, 048 01 Rožňava
Časový interval aktivity: trvanie podujatia cca 90 minút/stretnutie
Cieľová skupina: žiaci ZŠ (4. a 5. ročník)
Jazyk podujatia: slovenčina 
Cena: 30,00 € / (pre 15 stretnutí) 
Objednať žiakov viete:
Ing. Juliána Kelemenová
e-mail: pedagog.sentinel@banmuz.sk 
tel.: 0940 108 261; 058/734 40 98

gk 1  gk 2

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia

 

LOGO

logo tg new

Táto stránka využíva Cookies. Ich využívanie môžete odmietnuť nastavením vášho prehliadača. Pokračovaním v používaní stránky predpokladáme, že Vám vyhovuje aktuálne nastavenie, ktoré však môžete kedykoľvek zmeniť.
Podrobnejšie informácie Ok