Historická expozícia

EXPOKUS 12/2023 Zora Gemera

     Súčasťou knižnice Baníckeho múzea sú aj pravidelne vychádzajúce periodiká. Zora Gemera je nezávislý týždenník z okresu Rožňava. Týždenník bol vydávaný v slovenskom aj maďarskom jazyku. Publikačnú  činnosť začali noviny v roku 1952  pod názvom Nová cesta roľníka alebo tiež Nový smer dediny a pod maďarským názvom  Gömöri Hajnal. Názov periodika Zora Gemera sa uvádza od  šesťdesiatych rokov minulého storočia. Heslo novín bolo „Proletári všetkých krajín, spojte sa!ˮ. Noviny boli vydávané až do roku 1999.

     Tlač mala formát veľkosti listov A3- 29,7 x 42 cm, v päť stranovom vydaní. Z novín sa dozvedáme o politických, hospodárskych, kultúrnych, športových, ale aj iných dianiach v rožňavskom okrese.  V knižnici sú evidované noviny zviazané v pevnej väzbe. Pevné väzby obsahujú všetky čísla, ktoré vyšli v jednotlivých rokoch. Nachádzajú sa tu ročníky 1962-1966, 1969-1971, 1973-1986. Niektoré z ročníkov novín v knižnici, však chýbajú. Od šesťdesiatych rokov sa týždenník tlačil vo Východoslovenských tlačiarňach, n.p., prevádzka Rožňava neskôr to bol Okresný národný výbor v Rožňave, ale aj veľa iných tlačiarní. Redakčná uzávierka výtlačkov novín bola zo začiatku  každý  piatok, avšak rokmi sa tieto dni upravovali podľa aktuálnych kritérií. Vydavateľom periodika bol orgán OV KSS a rady ONV v Rožňave. Ján Grenda sa stal jedeným z prvých vedúcich  redaktorov a  zodpovedných  zástupcov týždenníka. Tlač bola distribuovaná v Rožňave a okolí prostredníctvom PNS stánkov a na niektorých vybraných miestach.

 

Lenka Nemčková

 

Zdroje:

Knižný fond Baníckeho múzea v Rožňave

Štátna vedecká knižnica v Košiciach - online katalóg -https://sclib.svkk.sk/sck01/Record/000312427/Description

Gemerská knižnica P. Dobšinského - online katalóg https://roznava.dawinci.sk/?fn=resultform&rankfield=true#

 

1 zora

2 zora

3 zora

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia KMhorizonCMYK.jpg

                                       LOGO                                      logo tg new

Uložiť
Nastavenia cookies
Cookies nám pomáhajú pripraviť pre vás čo najlepšiu webstránku. Vopred vám ďakujeme za dôveru!
Súhlasím
Nesúhlasím
Chcem vedieť viac
Essential
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky
Banmuz.sk
Súhlasím
Analytické
Tieto nástroje používame na analýzu dát o návštevnosti, meranie jej rýchlosti a odovzvy.
Google Analytics
Súhlasím
Nesúhlasím