Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

EXPOKUS 09/2021

U-1298 - kresba tušom ROŽŇAVA  

Autor: Géza Dámossy (25.02.1936, Budapešť)

V tomto roku oslávil svoje 85. narodeniny grafik a cestovateľ Géza Dámossy, ktorého kresba tušom s názvom Rožňava o rozmeroch 21 cm x 29,5 cm je súčasťou Fondu výtvarného umenia Baníckeho múzea v Rožňave pod evidenčným číslom U-1298 a prírastkovým číslom 2017/0035.

Géza Dámossy sa narodil v roku 1936 v Budapešti. Študoval na Fakulte architektúry Technickej univerzity v Budapešti. Po revolúcii v roku 1956 univerzitu, ako aj Maďarsko opustil, a cez Rakúsko emigroval do Nemecka. Vo svojich štúdiách pokračoval v Aachene a Západnom Berlíne, ale čoskoro sa prestal venovať architektúre a definitívne sa rozhodol pre umenie. V rokoch 1959-1961 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Berlíne, následne pokračoval v štúdiu na Katedre grafiky Akadémie múzických umení v Ríme.

G. Dámossy sa venuje kresleniu od svojich raných čias. Vytvoril si osobitý štýl kresliť obrazy jedným ťahom. Diela autora odzrkadľujú jeho záujem o architektúru a osudy ľudí, preto sú jeho obrazy zamerané prevažne na tieto dve hlavné témy, ktoré sa často aj vzájomne prelínajú. V architektúre ho zaujímajú predovšetkým chátrajúce objekty, skvosty zašlej krásy. Vo svojich portrétoch alebo zátišiach s ľuďmi hľadá zaujímavé, atypické osudy a momenty, symbolicky „vrásky života“, ktoré bravúrne zachytáva.

Autor po návrate do Nemecka absolvoval v rokoch 1967-1970 štúdium na Pedagogickej fakulte a stal sa stredoškolským profesorom. Popritom viedol do roku 1979 v Bonne umeleckú skupinu pantomímy Reflector.

Ešte v aktívnom veku sa jeho koníčkom stalo cestovanie. Každoročne absolvuje viacero zájazdov do rôznych kútov sveta, aby sa z nich vrátil s tuctami kresieb z ciest, ku ktorým sa viažu neuveriteľné zážitky hodné zaznamenania do príbehov. Z týchto cestovných denníkov sa zrodilo už niekoľko knižiek v rôznych jazykoch, ako Gezeichnete Welt (Nakreslený svet, 1980), In Achtzig Stunden Um Die Welt (Za osemdesiat hodín okolo sveta, 1990) a ORBIS MUTANDUS (2005) v nemčine a Toronyiránt (Priamo alebo od veže k veži, 2015), Úton, útszélen (Na ceste i na okraji, 2016) v maďarčine.

Autor vystavoval od 70-tych rokov priebežne v Nemecku, Taliansku, Francúzsku a Rakúsku, po roku 1989 niekoľkokrát aj v rodnom Maďarsku v rôznych mestách, ako v Budapešti, Pécsi, Segedíne a Debrecíne. Významnú veľkoplošnú kresbu s názvom Posledná večera má trvalo vystavenú v budove Rímskokatolíckeho arcibiskupstva v Jágri /Eger/.

Svoje diela nepovažuje za grafiky, ale „cestokresby“. Vytvára ich, sediac na svojom stolčeku, na rôznych zaujímavých miestach, ktoré navštívi na svojich cestách po svete.

Podobne, pri jeho potulkách, vznikla jeho kresba tušom Rožňava, znázorňujúca tzv. Školský priechod - Zárdaköz. Do Rožňavy chodieval často za svojou starou mamou a jej rodinou, ktorí tu žili. Autor má vo svojom fonde preto niekoľko kresieb s rožňavskou tematikou. Jeho stará mama dokonca kláštornú školu, zobrazenú na grafike, v detstve osobne navštevovala.

Výtvarné dielo Rožňava je kreslené jeho typickým osobitým štýlom jedným ťahom, čo v praxi znamená, že svoju začatú líniu kreslenia od začiatku do konca nepreruší, tužku z papiera nezdvihne. Zachytáva rožňavskú uličku z pohľadu od námestia s jej charakteristickými črtami a architektonickými prvkami okolitých budov.

Do zbierok fondu výtvarného umenia bolo dielo nadobudnuté v roku 2017 darom od autora pri jeho výstave Obkreslený svet v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave.

Gabriella Badin

expok0921

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia KMhorizonCMYK.jpg

         LOGO             OBJAVTE               logo tg new

Uložiť
Nastavenia cookies
Cookies nám pomáhajú pripraviť pre vás čo najlepšiu webstránku. Vopred vám ďakujeme za dôveru!
Súhlasím
Nesúhlasím
Chcem vedieť viac
Essential
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky
Banmuz.sk
Súhlasím
Analytické
Tieto nástroje používame na analýzu dát o návštevnosti, meranie jej rýchlosti a odovzvy.
Google Analytics
Súhlasím
Nesúhlasím