Andrássyho obrazáreň

Expokus 04/2021

U-211 - veľkorozmerná olejomaľba ATTILOVA SMRŤ,

autor: František Paczka (31.07.1856 Monor – 20.04.1925 Berlin)

 

         V mesiaci apríl si pripomíname 96. výročie úmrtia významného maďarského maliara a grafika Františka Paczku, ktorého jedinečné dielo je súčasťou fondu výtvarného umenia Baníckeho múzea v Rožňave pod názvom Attilova smrť. Obrovské plátno (rozmer: 280x336 cm) je celoročne umiestnené v historickom priestore Andrássyovskej obrazárne v Krásnohorskom Podhradí.

     Nadanie Františka Paczku sa prejavilo už v pomerne mladom veku. Prvý, kto si všimol jeho nadanie, bol jeho učiteľ kreslenia Máté (Matej) Strohmayer, ktorý mu navrhol, aby pokračoval v štúdiu maľby a kresby na mníchovskej Akadémii výtvarných umení. Za podpory vtedajšieho učiteľa mníchovskej Akadémie Karla von Piloty-ho sa dostáva a študuje v tejto známej akadémii od roku 1872. Patril medzi najnadanejších žiakov. Tu sa zoznámil a spriatelil aj s Ladislavom Mednyánszkym. V roku 1874 sa dostáva medzi žiakov maliara a učiteľa Wilhelma von Diez.

Koncom júla 1875 prichádza do Paríža, kde sa stáva žiakom Mihálya Zichyho. Po niekoľkých mesiacoch v Paríži si prenajal ateliér a začal pracovať už sám. Debutoval maľbou Zátišie s lebkou (Koponyás csendélet), ktorú po vystavení na tretí deň aj predal. Tu spolupracoval aj so známym maďarským maliarom Mihályom Munkácsym. Významné diela: Žobráci z Montmartru (Montmartrei koldusok), Huslista z Montmartru (Montmartrei hegedűs), Smutné správy (Szomorú hírek), Starý bubeník (Öreg dobos).

V roku 1878 opúšťa Paríž, nasledujú Benátky, Madrid, Sevilla, Holandsko a v novembri 1881 prichádza do Ríma, kde strávi 15 rokov. 80-te roky 19. stor. boli najplodnejším obdobím jeho tvorby. Tu vznikajú diela ako Jób s priateľmi (Jób és barátai), Márnotratný chlapec (Tékozló fiú), Emešin sen (Emese álma), Zabávajúci sa atistokrati (Mulató mágnások). Spolupracuje aj s významným maďarským maliarom Arpádom Fesztym.

     V roku 1890 sa oženil s Kornéliou Wagnerovou, dcérou uznávaného berlínskeho vysokoškolského profesora ekonomiky Adolfa Wagnera. Bola to nadaná maliarka, kreslička, ale hlavne sochárka. Žili harmonický život a tvorili v jednom ateliéry. Ich spoločným dielom bol Útek do Egypta. Ďalej však tvorili každý zvlášť.

     V roku 1895 opustili Rím a usadili sa v Berlíne. Tu vzniká celý rad jeho malieb s tematikou ženského tela – akty. Jeden z najlepších jeho aktov je dielo pod názvom Čupiaca žena (Gugguló asszony). Ženské telo maľoval formou aj farbou bravúrne, anatomicky dokonale.

Stále ho však lákal domov. V obci Koppányszántó kúpil dom a postavil ateliér. Tu, od roku 1900, trávili každé leto a obidvaja sa venovali tvorbe. Vznikajú tu žánrové diela, krajinky, zátišia a známa jeho séria miestnych ľudí v krojoch, ktorá mala veľký úspech aj v zahraničí.

Zomiera 69 ročný v Berlíne a pochovaný je aj s manželkou na cintoríne v Berlíne – Mariendorf. Epitaf si napísal sám: „Hier ruht der Maler aus Ungarland Franz Paczka und bitten im Gottes Gnade.“    

         V období pobytu v Ríme vzniká aj jeho veľkorozmerná, monumentálna olejomaľba – Attilova smrť v roku 1884. Bolo to plátno o rozmere 8 m², na ktorom znázornil historickú udalosť smrti vodcu Hunov Attilu. Vtedajšia kritika s uznaním reagovala na vonkajšiu farebnú dekoratívnosť, ale považovala za odporné realistické znázornenie mŕtveho tela Attilu. On maľoval celý život realisticky to, čo videl a nie to, čo bolo chcené vidieť.

   Maľba sa dostala do vlastníctva grófa Emanuela Andrássyho a patrila medzi najvzácnejšie diela jeho súkromnej zbierky umeleckých diel v betliarskom kaštieli. Andrássyovci ho neskôr darovali mestu Rožňava a dlho zdobila interiér historickej Radnice. V roku 1982 sa bezodplatným prevodom dostala do správy Baníckeho múzea v Rožňave.

     Obrovské plátno bolo dvakrát reštaurované. Prvý krát ho reštauroval v roku 1925 Kálmán Tichy a v roku 2005 Alexander Koreň a Anka Lachová.  

Mgr. Eva Lázárová - kurátor fondu výtvarné umenie

 

Fotogaléria

1  3

2  4

 

Zdroj:

Szalacz Gábor, Paczka Ferenc élete és művészete, Művészettörténeti értesítő, Bp., Akadémiai kiadó, 1974    

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia KMhorizonCMYK.jpg

         LOGO             OBJAVTE               logo tg new

Uložiť
Nastavenia cookies
Cookies nám pomáhajú pripraviť pre vás čo najlepšiu webstránku. Vopred vám ďakujeme za dôveru!
Súhlasím
Nesúhlasím
Chcem vedieť viac
Essential
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky
Banmuz.sk
Súhlasím
Analytické
Tieto nástroje používame na analýzu dát o návštevnosti, meranie jej rýchlosti a odovzvy.
Google Analytics
Súhlasím
Nesúhlasím