Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Prezentácia publikácie „Zo zbierok Baníckeho múzea v Rožňave / A Rozsnyói Bányászati Múzeum gyűjteményei”

Banícke múzeum predstaví publikáciu „Zo zbierok Baníckeho múzea v Rožňave / A Rozsnyói Bányászati Múzeum gyűjteményei”

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, predstaví širokej verejnosti publikáciu „Zo zbierok Baníckeho múzea v Rožňave / A Rozsnyói Bányászati Múzeum gyűjteményei”. Prezentácia knihy sa uskutoční v Galérii Baníckeho múzea na Námestí baníkov 25 v Rožňave dňa 20. 12. 2022 o 16:00 h. za účasti autorov a prekladateľky  publikácie.

Kniha prezentuje 11 fondov múzea, z každého sú vybraté najvzácnejšie exponáty a predstavuje to najunikátnejšie z múzejných zbierok. Texty publikácie sú tvorené na základe odbornej a výskumnej činnosti pracovníkov múzea, v spolupráci s odborníkmi jednotlivých vedných odborov. Publikácia obsahuje profesionálne fotografie zbierkových predmetov, viaceré z nich sú publikované prvýkrát.

„Banícke múzeum v Rožňave spravuje takmer 40 tisíc zbierkových predmetov, ktoré sú prezentované v stálych expozíciách múzea, na krátkodobých tematických výstavách, alebo sú uložené v depozitárnych priestoroch. V roku 2021 vydalo múzeum spoločensko-vednú publikáciu s názvom Zo zbierok Baníckeho múzea v Rožňave, v ktorej predstavilo zo svojej bohatej zbierky 29 zbierkových predmetov,“ informoval Pavol Lackanič, riaditeľ múzea.

V tomto roku sa rozhodlo múzeum vyššie uvedenú publikáciu preložiť do maďarského jazyka a vydať ju na konci roka 2022 za finančnej podpory Fondu na podporu kultúry národnostných menšín pod názvom A Rozsnyói Bányászati Múzeum gyűjteményei.

„Odborná literatúra podobného typu v maďarskom jazyku je mimoriadne dôležitá pre naše múzeum, keďže pôsobíme v národnostne zmiešanom prostredí, kde je o to veľký záujem. Publikácia si svojím pútavým vzhľadom a popularizačným štýlom určite čoskoro nájde svojich čitateľov v kruhu návštevníkov múzea maďarskej národnosti z nášho kraja, ako aj u záujemcov o kultúrne dedičstvo regiónu Gemer z Maďarska a iných končín,“ - dodala zodpovedná za vydanie prekladovej publikácie, vedúca Propagačného oddelenia, Gabriella Badin.

Zámerom kultúrnej inštitúcie bolo rozšíriť publikačnú činnosť múzea o spoločensko-vedné témy v jazyku maďarskej národnostnej menšiny. Text publikácie preložila do maďarčiny fundovaná prekladateľka Mónika Bodnár, ktorá je tiež muzeologička a má bohaté skúsenosti s prekladmi odbornej literatúry. Publikácia prešla jazykovou korektúrou profesionálnej tlmočníčky Andrey Gablyasz a vyšla v náklade 400 kusov. Prezentáciu knihy bude moderovať Ágnes Kovács, bývalá zamestnankyňa múzea, momentálne riaditeľka Akadémie Rovás v Košiciach.

Po prezentácii bude možné si zakúpiť publikáciu v oboch jazykoch s možnosťou dedikácie autorov.

Edícia publikácie bola realizovaná s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.

Viac informácii o publikáciách, novinkách a expozíciách múzea nájdete na webovej stránke  www.banmuz.sk a na sociálnych sieťach múzea.

Tešíme sa na Vás!  

Gabriella Badin

 

A Bányászati Múzeum bemutatja a „Zo zbierok Baníckeho múzea v Rožňave / A Rozsnyói Bányászati Múzeum gyűjteményei” c. könyvet

A Rozsnyói Bányászati Múzeum, Kassa Megye kulturális intézménye, a nagyközönség számára bemutatja a „A Rozsnyói Bányászati Múzeum gyűjteményei“ c. könyvet. A könyvbemutató A Bányászati Múzeum Galériájában a szerzők és a fordító részvételével lesz Rozsnyón a Bányászok tere 25. sz. alatt 2022. december 20-án 16:00 órakor.

A könyv a múzeum 11 gyűjteményét mutaja be, melyek mindegyikéből a legértékesebb gyűjteményi tárgyakat tartalmazza,  a múzeumi gyűjtmény legegyedibb darabjait. A könyv egyes szövegeit a múzeum munkatársai írták szakági és kutatómunkájuk alapján együttműködve az egyes tudományágak szakembereivel. A kiadvány a gyűjteményi tárgyakról készült professzionális fényképanyagot tartalmaz, melyekből számos először jelenik meg könyvben.

„A Rozsnyói Bányászati Múzeum mintegy 40 ezer gyűjteményi tárgyat gondoz, melyek az egyes múzeumi tárlatokban, időszaki tematikus kiállításokon láthatók, vagy az értéktárakban vannak elhelyezve. 2021-ben a múzeum egy társadalom-tudományi kiadványt jelentetett meg Zo zbierok Baníckeho múzea v Rožňave címmel szlovák nyelven, melyben bemutatott 29 gyűjteményi tárgyat gazdag gyűjteményéből“- tájékoztatott Pavol Lackanič, a múzeum igazgatója.

Az idei évben a múzeum eldöntötte, hogy az előbb említett kiadványt lefordíttatja magyar nyelvre és a 2022-es év végéig kiadja A Rozsnyói Bányászati Múzeum gyűjteményei címmel a Kisebbségi Kultúrális Alap anyagi támogatásával.

„Az ilyen tipusú magyar nyelvű szakirodalom különösen fontos a mi múzeumunk számára, mivel nemzetiségileg vegyes területen működünk, ahol nagy igény van rá. A könyv vonzó külleme és népszerűsítő stílusa biztos hamar elnyeri az olvasók tetszését nemcsak a megyénk magyar lakossága, de Gömör kultúrális öröksége iránt érdeklődő  magyarországi és más vidékbeli látogatók körében is.“ tette hozzá Badin Gabriella, a a fordításkötet kiadásának felelőse, a Propagációs Osztály vezetője.

A kultúrális intézmény szándéka vol ezzel is bővíteni a múzeum kiadói tevékenységét a magyar nyelvű társadalom-tudományi témák terén. A könyv szövegfordítását Bodnár Mónika tapasztalt szakfordító végezte, aki maga is muzeológus és bőséges tapasztalata van a szakirodalmi fordítás terén. A kiadvány nyelvi korrektúráját Gablyasz Andrea szaktolmács lektorálta, mely 400 példányban jelent meg. A könyvbemutatón Kovács Ágnes beszélget az alkotókkal, aki a múzeum egykori munkatársa és jelenleg a Kassai Rovás Akadémia igazgatója.

A könyvbemutató után a kötetek mindkét nyelven megvásárolhatók és dedikálási lehetőség is nyílik.

A könyv kiadása a Kisbbségi Kultúrálus Alap anyagi támogatásával valósult meg.

Több információt a kiadványról, újdonságokról és a tárlatokról a múzeum www.banmuz.sk honlapján illetve a szocális hálón találhatók.

                                                                                                      

                                                                                                                      Mindenkit szeretettel várunk!

Gabriella Badin

 

_Prezentácia publikácie Zo zbierok Baníckeho múzea v Rožňave A Bányászati Múzeum gyűjteményei című könyv bemutatója (2).jpg

 

 

 

 

 

 

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia KMhorizonCMYK.jpg

         LOGO             OBJAVTE               logo tg new

Uložiť
Nastavenia cookies
Cookies nám pomáhajú pripraviť pre vás čo najlepšiu webstránku. Vopred vám ďakujeme za dôveru!
Súhlasím
Nesúhlasím
Chcem vedieť viac
Essential
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky
Banmuz.sk
Súhlasím
Analytické
Tieto nástroje používame na analýzu dát o návštevnosti, meranie jej rýchlosti a odovzvy.
Google Analytics
Súhlasím
Nesúhlasím