Banícke múzeum v Rožňave

Rok Kálmána Tichyho

1. 3. 2018 - 24. 10. 2018

(TLAČOVÁ SPRÁVA)

Rok 2018 bude Rožňava žiť Rokom Kálmána Tichyho, ktorý je významnou osobnosťou mesta 1. polovice 20. storočia.

Dňa 3. februára 2018 udelilo Mestské zastupiteľstvo v Rožňave v rámci svojho slávnostného zasadnutia Kálmánovi Tichymu titul Čestný občan Rožňavy In memoriam.

Počas celého roka sa v Rožňave v rámci Roka Kálmána Tichyho 2018 uskutoční viacero cyklov kultúrno-umeleckých a spoločenských podujatí, ktorých cieľom je priblížiť život a dielo Kálmána Tichyho obyvateľom a návštevníkom mesta. Na príprave a realizácii celoročnej akcie spolupracujú viacerí aktéri: OZ Pre partnerské mestá Rožňavy, Banícke múzeum v Rožňave – kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Mesto Rožňava a Klub priateľov starej Rožňavy. Cyklus podujatí zahŕňa sériu prednášok o živote a diele K. Tichyho, odhalenie pamätnej tabule, výstavu jeho výtvarných diel ako aj konferenciu a vydanie publikácie, ktoré predstavia jeho činorodé životné dielo.

Kálmán Tichy (31.10.1888, Rožňava – 23.10.1968, Budapešť) bol vzácnou osobnosťou Rožňavy. Takmer celý svoj život prežil v rodnom meste (1888-1948) a všetko svoje nadanie venoval k rozvoju kultúry a vzdelávania. Bol činný v oblasti výskumu miestnych dejín, publikoval tak odbornú ako aj krásnu literatúru a poéziu, pôsobil ako fotograf, prispel rozhodujúcou mierou k založeniu a otvoreniu Mestského múzea, ako profesor evanjelického gymnázia a člen kultúrneho spolku svojimi prednáškami prispel ku vzdelávaniu mládeže a dospelých. Svoj talent zúročil vo výtvarnom umení a stal sa uznávaným maliarom a grafikom, známym doma aj v zahraničí. Zomrel v Budapešti na sklonku roka 1968 a je pochovaný na Rožňavskom mestskom cintoríne.

Prijmite srdečné pozvanie na jednotlivé podujatia Roka Kálmána Tichyho, ktoré sú pre verejnosť počas celého roka pripravené. Spoznajte významného dejateľa svojho mesta a jeho prínos pre vtedajšiu i dnešnú spoločnosť. Prehľad jednotlivých akcií pre verejnosť je uvedený v prílohe tlačovej správy.

Kontakt: Mgr. Pavol Horváth,
Oddelenie propagácie
Banícke múzeum v Rožňave, Šafárikova 31, 048 01 Rožňava,
www.banmuz.sk, pavol.horvathBANMUZ@gmail.com, tel.: 058/734 37 10

Ing. František Kardoš,
OZ Pre partnerské mestá Rožňavy,
frantisek.kardos@roznava.sk, 0905 445 260


PREHĽAD PLÁNOVANÝCH PODUJATÍ ROKA KÁLMANA TICHYHO 2018
V rámci ďalšej propagácie k jednotlivým podujatiam budú postupne zverejnené samostatné tlačové správy.

1.marec – 7. jún 2018 ponúka Občianske združenie Pre partnerské mestá Rožňavy podujatie s názvom „Cyklus prednášok a prezentácií o živote a diele Kálmána Tichyho“, ktorý uzatvára prednáška „Kálmán Tichy – maliar a grafik“ pri príležitosti vôbec prvej výstavy, ktorej sa 7. júna 1906 autor zúčastnil a upozornil na svoj talent. Počas roka 2018 očistenie a obnova rodinného hrobu Tichyovcov na mestskom cintoríne v Rožňave a úprava jeho okolia na pamätný areál.

1.august 2018 pri príležitosti výročia menovania Kálmána Tichyho riaditeľom Mestského múzea (1. augusta 1924) bude mestom Rožňava na budove riaditeľstva Baníckeho múzea na Šafárikovej ul. č. 31. slávnostne odhalená pamätná tabuľa tejto osobnosti.

13.september – 22.november 2018 septembra 2018 otvorí Banícke múzeum v Rožňave v Galérii na Námestí baníkov 25 jubilejnú výstavu „Život a dielo Kálmána Tichyho“. Súčasťou výstavy budú sprievodné podujatia a potrvá do 22.novembra 2018.

24. október 2018 usporiada Banícke múzeum v spolupráci s Občianskym združením Pre partnerské mestá Rožňavy Medzinárodnú konferenciu o živote a diele Kálmána Tichyho. Pri tejto príležitosti sa uskutoční prezentácia knihy o živote a diele Kálmána Tichyho. uctenie pamiatky výročia úmrtia K. Tichyho uložením vencov k pamätnému miestu, ktoré bude vytvorené v areáli rodinného hrobu rodiny Tichyovcov na mestskom cintoríne v Rožňave.

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia KMhorizonCMYK.jpg

         LOGO             OBJAVTE               logo tg new

Uložiť
Nastavenia cookies
Cookies nám pomáhajú pripraviť pre vás čo najlepšiu webstránku. Vopred vám ďakujeme za dôveru!
Súhlasím
Nesúhlasím
Chcem vedieť viac
Essential
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky
Banmuz.sk
Súhlasím
Analytické
Tieto nástroje používame na analýzu dát o návštevnosti, meranie jej rýchlosti a odovzvy.
Google Analytics
Súhlasím
Nesúhlasím