Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

V Baníckom múzeu predstavia diela z letných sympózií Tvorivého spolku Rovás

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, v spolupráci s Tvorivým spolkom Rovás, prichystalo pre svojich návštevníkov ďalšiu výstavu s názvom Z diel letných sympózií Tvorivého spolku ROVÁS (eNRA) z roku 2019. Záujemcovia si ju môžu pozrieť do 31. januára 2020 v priestoroch Galérie Baníckeho múzea v Rožňave, na Námestí baníkov 25.

Výstava prezentuje materiál z Letnej akadémie v roku 2019, ktorá sa konala v Sedmohradsku, Maďarsku a na Slovensku. Umelcov v Tvorivom spolku Rovás združuje spoločná vlnová dĺžka a rovnaký hodnotový rebríček.

„Názov nie je odkazom na runové písmo, ale je odvodený od výrazov „zaznamenať, zobrať na vedomie, vryť do pamäte, zapamätať si“. Základná filozofia našej tvorivej komunity hovorí o akomsi aristotelovskom dualizme, o hmote a tvare.  Veríme, že inšpirácia je prvoradá a odborné poznatky sú až druhoradé – pričom bez príslušných odborných znalostí sa inšpirácia nedokáže plne prejaviť. Byť prítomný!  - toto je náš kategorický príkaz, pretože dnes už pojem „súčasné“ obsiahne všeličo. Táto filozofia k nám pritiahla množstvo umelcov z Karpatskej kotliny. Keby sme chceli predstaviť košický Rovás tak, že na výstave sa zúčastnia iba košickí Maďari, bola by to veľmi neúplná prezentácia a neukázala by pravú silu našej 25-ročnej organizácie. Rovás sa totiž priebežne rozširuje a dnes už ako tvorivý spolok pôsobí na úrovni celej  Karpatskej kotliny. Sú medzi nami poslucháči univerzít, mladí absolventi na začiatku svojej kariéry a zabehnutí umelci aj celkom slávnych mien“, povedal na margo Letnej akadémie Otto Szabó, predseda OZ Rovás.

Vernisáž výstavy sa uskutoční v utorok 5. novembra 2019 o 17:30 hod. v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave, Nám. baníkov 25.

Tešíme sa na Vás!

 

A galériában bemutatják a Rovás Alkotóközösség nyári szimpóziumán készített munkákat

 

A Rozsnyói Bányászati Múzeum, a Kassa Megyei Önkormányzat kulturális intézménye a Rovás Alkotóközösséggel együttműködve mutatja be A ROVÁS Alkotóközösség (eNRA) 2019-es nyári  alkotótáborainak anyaga című kiállítást. A megnyitóra 2019. november 5-én 17:30 órakor kerül sor a  Rozsnyói Bányászati Múzeum Galériájában. Az alkotások 2020. január 31-ig tekinthetők meg.

A kiállítás a 2019-es Nyári Szabadegyetem anyaga, amely az erdélyi Csíkszentkirályban, a magyarországi Tihanyi Művésztelepen és a felvidéki Debrődön zajlott.

„A Rovás Alkotóközösség művészeit egy közös hullámhossz és azonos értékrend tartja össze. A név, nem a rovásírásról, hanem a "felróni, számontartani, észbe vésni, megjegyezni" kifejezésekre utal. Alkotóközösségünk alapfilozófiája egyfajta arisztotelészi dualizmusról, anyagról és formáról szól. Valljuk, hogy elsődleges az ihletettség és másodlagos a szakmai tudás - de megfelelő szakmai tudás nélkül az ihlet nem tud tökéletesen megjelenni. Jelen lenni! - ez a kategorikus imperatívuszunk, ugyanis a kortárs kifejezés alá ma már minden befér. Ez a filozófia bevonzott hozzánk számtalan művészt a Kárpát-medencéből. Ha a kassai Rovást szeretnénk bemutatni úgy, hogy csak a kassai magyarok vesznek részt a kiállításon, az nagyon hiányos prezentáció lenne és nem mutatná meg 25 éves szervezetünk igazi erejét. A Rovás ugyanis folyamatosan bővül és mára kárpát-medencei alkotóközösséggé nőtte ki magát. Vannak köztünk egyetemisták, fiatal pályakezdők és befutott művészek, egészen nagy nevek is“ - nyilatkozta a Nyári Szabadegyetemről Szabó Ottó, a Rovás elnöke.

Mindenkit szeretettel várunk!

 

enra rozsnyo a1 web

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia KMhorizonCMYK.jpg

         LOGO             OBJAVTE               logo tg new

Uložiť
Nastavenia cookies
Cookies nám pomáhajú pripraviť pre vás čo najlepšiu webstránku. Vopred vám ďakujeme za dôveru!
Súhlasím
Nesúhlasím
Chcem vedieť viac
Essential
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky
Banmuz.sk
Súhlasím
Analytické
Tieto nástroje používame na analýzu dát o návštevnosti, meranie jej rýchlosti a odovzvy.
Google Analytics
Súhlasím
Nesúhlasím