Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

V rožňavskej galérii opäť ožijú pamiatky

22. 2. 2019 - 15. 4. 2019
Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Rožňava, 11.2.2019

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, si pre všetkých záujemcov prichystalo ďalšiu zaujímavú výstavu s názvom Znovuzrodené pamiatky II.

V rožňavskej galérii už druhýkrát predstavujú výsledky svojej práce dvaja vynikajúci reštaurátori Árpád Mézes a Alexander Koreň. Prvýkrát sme mali možnosť zoznámiť sa s ich prácou ešte v roku 2012, keď tu vystavovali spolu s akad. soch. Ondrejom Csütörtökim z Komárna.

Akad. soch. Árpád Mézes žije a tvorí v Želiezovciach v okrese Levice, rodinnými zväzkami je však spojený aj s Gemerom a Rožňavou, kde začal pracovať hneď po ukončení štúdií. Jeho špecializáciou je reštaurovanie kamenných polychrómovaných sôch, kamenných architektonických článkov, muriva a omietok. Na svojom konte má nespočetné množstvo zreštaurovaných pamiatok od nástenných malieb, cez drevenú a kamennú plastiku až po detaily historickej architektúry. Rožňavčania ho poznajú aj ako autora pamätných tabúľ S. Petőfiho a K. Tichyho.

Alexander Koreň, vyštudovaný elektrotechnik, sa k reštaurovaniu dostal cez svoju záľubu vo výtvarnom umení. V maliarskej tvorbe bol usmerňovaný doc. Tiborom Gálom, akad. mal. Jozefom Haščákom a rožňavským maliarom Jánom Kuchtom. Od roku 1991 úzko spolupracuje s akad. soch. Arpádom Mézesom. Dokonalá precíznosť jeho práce sa prejavila v reštaurovaní voľnej plastiky a závesných obrazov v rôznych maliarskych technikách. Žije a pracuje v rodnom meste Rožňave.

Na výstave sú formou reprezentatívnych fotografií a trojrozmerných ukážok reštaurovaných diel prezentované spoločné i individuálne práce oboch reštaurátorov – obnovené pamiatkové objekty z okresu Rožňava, ale aj z iných miest na Slovensku. Výstavu si budú môcť všetci záujemcovia vychutnať od 22. februára do 15. apríla 2019 v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave, Nám. Baníkov 25.

Mgr. Edita Kušnierová, historička umenia

A rozsnyói galériában ismét megélednek a műemlékek

A Rozsnyói Bányászati Múzeum, a Kassa Megyei Önkormányzat kulturális intézménye újabb érdekes kiállítást készített elő az érdeklődők számára. 

A rozsnyói galériában immár másodszor mutatják be munkájuk eredményét a kiváló restaurátorok: Mézes Árpád és Koreň Alexander. Műveikkel először 2012- ben ismerkedhettünk meg, amikoris Csütörtöki András komáromi szobrászművésszel állítottak ki közösen. 

Mézes Árpád szobrászművész a lévai járásbeli Zselíz városában él és alkot, családja révén azonban állandó kapcsolatban van Gömörrel és Rozsnyóval, ahol tanulmányai után a pályafutását is kezdte. Szakterülete a polikrómozott kőszobrok, építészeti elemek, falazatok és vakolatok restaurálása. Számlájára írható számos restaurált műemlék a falfestményektől, a fa- és kőplasztikákon át, a történeti építészeti részelemekig. A rozsnyóiak a Petőfi és Tichy emléktáblák alkotójaként is ismerik.

Koreň Alexander, elektrotechnikusként végzett, a restauráláshoz a képzőművészet iránti vonzalma vezette. A festői alkotómunkája során Gál Tibor docens, Haščák József festőművész, valamint Kuchta József rozsnyói festő útmutatásai voltak számára irányadóak. 1991-től Mézes Árpád szobrászművésszel Mézes Árpád szobrászművésszel 1991-től dolgozik együtt. Munkájára jellemző a tökéletes pontosság, ami a szabad plasztikák és a legkülönbözőbb technikákkal készült fali képek restaurálsánál is megmutatkozott. Szülővárosában, Rozsnyón él és dolgozik.

A kiállításon látványos fényképek és háromdimenziós mintapéldányok mutatják be a két restaurátor önálló és közös munkáját. A felújított műemlékek a Rozsnyói járásból, illetve Szlovákia más területéről származnak.

A kiállítást 2019. február 22-e és áprílis 15-e között élvezhetik az érdeklődők a Rozsnyói Bányászati Múzeum Galériájában a Bányászok tere 25. szám alatt.

Kušnierová Edita, művészettörténész

 

plagat znovuzrodene pamiatky web

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia KMhorizonCMYK.jpg

         LOGO             OBJAVTE               logo tg new

Uložiť
Nastavenia cookies
Cookies nám pomáhajú pripraviť pre vás čo najlepšiu webstránku. Vopred vám ďakujeme za dôveru!
Súhlasím
Nesúhlasím
Chcem vedieť viac
Essential
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky
Banmuz.sk
Súhlasím
Analytické
Tieto nástroje používame na analýzu dát o návštevnosti, meranie jej rýchlosti a odovzvy.
Google Analytics
Súhlasím
Nesúhlasím