Banícke múzeum v Rožňave

Čítajte s nami, čítajte o nás - Najnovšie publikácie Baníckeho múzea v Rožňave

„Zo zbierok Baníckeho múzea v Rožňave“  a „A Rozsnyói Bányászati Múzeum gyűjteményei“

 

Aktuálnym mesiacom je  marec, známy ako aj „mesiac knihy“. Pri tejto príležitosti vám dávame do pozornosti najnovšie publikácie Baníckeho múzea v Rožňave s názvom „Zo zbierok Baníckeho múzea v Rožňave“  a „A Rozsnyói Bányászati Múzeum gyűjteményei“.

Banícke múzeum v Rožňave spravuje viac ako 40 tisíc zbierkových predmetov, ktoré sú prezentované v stálych expozíciách múzea, na krátkodobých tematických výstavách, alebo sú uložené v depozitárnych priestoroch. V roku 2021 vydalo múzeum spoločensko-vednú publikáciu s názvom Zo zbierok Baníckeho múzea v Rožňave, v ktorej predstavilo zo svojej bohatej zbierky 29 exponátov. Publikácia, podporená z verejných zdrojov FPU, vyšla v slovenskom jazyku s cieľom zvýšiť informovanosť odbornej a laickej verejnosti o zbierkovom fonde Baníckeho múzea v Rožňave. Zvolenou formou je tak publikácia, obsahujúca výber vzácnych a zaujímavých zbierkových predmetov múzea, doplnená o fotodokumentáciu. Kniha prezentuje 11 fondov múzea, z každého sú vybraté najvzácnejšie exponáty a predstavuje to najunikátnejšie z múzejných zbierok. Texty publikácie sú tvorené na základe odbornej a výskumnej činnosti pracovníkov múzea a v spolupráci s odborníkmi jednotlivých vedných odborov. Publikácia zároveň obsahuje profesionálne fotografie zbierkových predmetov, viaceré z nich sú publikované prvýkrát.

Múzeum sa rozhodlo vyššieuvedenú publikáciu preložiť do maďarského jazyka a za finančnej podpory Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a zriaďovateľa, ktorým je Košický samosprávny kraj, vydať ju na konci roka 2022 pod názvom A Rozsnyói Bányászati Múzeum gyűjteményei. Zámerom našej kultúrnej inštitúcie bolo rozšíriť publikačnú činnosť múzea o spoločensko-vedné témy v jazyku maďarskej národnostnej menšiny. Text publikácie preložila do maďarčiny fundovaná prekladateľka Dr. Mónika Bodnár PhD., ktorá je tiež muzeologičkou a má bohaté skúsenosti s prekladmi odbornej literatúry. Slovenskému originálu zostala verná, text formulovala zrozumiteľne a jednoznačne, vecne a presne, pričom zachovala ľahký štýl, bez toho, aby bol čitateľ zaťažený ťažkými odbornými výrazmi. Môže za to zrejme aj skutočnosť, že autorka prekladu pochádza práve z nášho kraja, a hoci dnes už pôsobí v Maďarsku, ovláda aj slovenský jazyk na vynikajúcej úrovni. Tým bola zabezpečená jazyková presnosť a zrozumiteľnosť a vytvoril sa vhodný spôsob popularizácie múzea. Publikácia prešla jazykovou korektúrou profesionálnej tlmočníčky Mgr. Andrei Gablyasz a vyšla v náklade 400 kusov.

Odborná literatúra podobného typu v maďarskom jazyku je mimoriadne dôležitá pre naše múzeum, keďže pôsobíme v národnostne zmiešanom prostredí, kde je o to veľký záujem. Aj turisti oceňujú publikácie v maďarskom jazyku. Veríme, že publikácia bude mať dokumentačnú funkciu v kontexte pôsobenia a akvizičnej činnosti múzea a zároveň prezentačnú funkciu pre potenciálnych návštevníkov.

Prezentácia publikácie pre širokú verejnosť sa uskutočnila v decembri 2022 v Galérii Baníckeho múzea za účasti prekladateľky a autorov knihy.

Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (ďalej KULTMINOR). Projekt pod názvom Edícia preloženej spoločensko-vednej publikácie „Zo zbierok Baníckeho múzea v Rožňave – Betekintés a Rozsnyói Bányászati Múzeum gyűjteményeibe” finančne podporil KULTMINOR. KULTMINOR bol hlavným partnerom projektu.

Publikácia v obidvoch jazykových mutáciách si svojím pútavým vzhľadom a popularizačným štýlom určite skoro nájde svojich čitateľov. Pre všetkých záujemcov sú dostupné v prevádzkach Baníckeho múzea, prípadne existuje možnosť ich objednávky.

Čítajte s nami, čítajte o nás.

Vaše Banícke múzeum v Rožňave.

Gabriella Badin, zodpovedná osoba za riešenie projektu

 

k44.png

k66666.png

k22.png

k55.png

 

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia KMhorizonCMYK.jpg

         LOGO             OBJAVTE               logo tg new

Uložiť
Nastavenia cookies
Cookies nám pomáhajú pripraviť pre vás čo najlepšiu webstránku. Vopred vám ďakujeme za dôveru!
Súhlasím
Nesúhlasím
Chcem vedieť viac
Essential
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky
Banmuz.sk
Súhlasím
Analytické
Tieto nástroje používame na analýzu dát o návštevnosti, meranie jej rýchlosti a odovzvy.
Google Analytics
Súhlasím
Nesúhlasím