Historická expozícia

Kamenná tabuľa – záchrana pamiatky zo synagógy v Rožňave

Kniha Mojžišova je vzácnou pamiatkou, ktorá dokumentuje existenciu niekdajšej židovskej synagógy v Rožňave. Je to kamenná tabuľa z roku 1893, vyhotovená z ružového mramoru, reliéfne členená na dve časti, v hornej časti ukončená reliéfnymi poloblúkmi. Obsahuje Desať božích prikázaní v hebrejskom jazyku. Umiestnená bola pôvodne na vrchole stupňovitého štítu priečelia rožňavskej synagógy postavenej v roku 1893 a zbúranej v 50. rokoch 20. storočia.

Kamenná tabuľa je evidovaná v historickom fonde Baníckeho múzea v Rožňave pod názvom Kniha Mojžišova, s evidenčným číslom H-2198. Tabuľa - Kniha bola znehodnotená, s chýbajúcimi prvkami.

Cieľom projektu bola záchrana tohto jedinečného architektonicko-výtvarného prvku, ktorý je jednou z mála hmotných pamiatok dokumentujúcich históriu židovskej obce v Rožňave a tiež zamedziť jeho ďalšiemu znehodnoteniu a poškodeniu. Projektová aktivita bola preto zameraná predovšetkým na reštaurovanie kamennej tabule so zachovaním jej historickej, kultúrnej a dokumentačnej hodnoty, so zámerom zachrániť hmotnú podstatu diela, hodnotné dekoratívne prvky a rešpektovať jeho autentický výraz s primárnym cieľom zachovať pamiatkové hodnoty tohto vzácneho predmetu. Zároveň bolo cieľom dôstojné umiestnenie kamennej tabule – Knihy Mojžišovej v prezentačných priestoroch múzea a priblížiť tak širokej návštevníckej verejnosti existenciu židovskej komunity v Rožňave, jej pôsobenie, život a činnosť ako aj históriu mesta v kontexte židovských dejín.

Reštaurátorské práce realizoval akademický sochár – reštaurátor Árpád Mézes, člen reštaurátorskej komory v spolupráci s reštaurátorom Alexandrom Koreňom.

Názov projektu : „Kamenná tabuľa – záchrana pamiatky zo synagógy v Rožňave“.

Odborné ošetrenie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

                                                                       Sylvia Holečková, Banícke múzeum v Rožňave

 

 

Kamenná tabuľa - Kniha Mojžišova pred reštaurovaním. Foto ˇÁrpád Mézes.JPG

Kamenná tabuľa - Kniha Mojžišova pred reštaurovaním. Foto: Árpád Mézes

 

Zreštaurovaná kamenná tabuľa - Kniha Mojžišova. Foto Árpád Mézes.JPG

Zreštaurovaná kamenná tabuľa - Kniha Mojžišova. Foto: Árpád Mézes

 

Kamenná tabuľa - Kniha Mojžišova umiestnená v historickej expozícii. Foto Sylvia Holečková.jpg

Kamenná tabuľa - Kniha Mojžišova umiestnená v historickej expozícii. Foto: Sylvia Holečková

 

FPU_logo2_cierne.jpg

Odborné ošetrenie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

 

 

 

 

 

 

 

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia KMhorizonCMYK.jpg

         LOGO             OBJAVTE               logo tg new

Uložiť
Nastavenia cookies
Cookies nám pomáhajú pripraviť pre vás čo najlepšiu webstránku. Vopred vám ďakujeme za dôveru!
Súhlasím
Nesúhlasím
Chcem vedieť viac
Essential
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky
Banmuz.sk
Súhlasím
Analytické
Tieto nástroje používame na analýzu dát o návštevnosti, meranie jej rýchlosti a odovzvy.
Google Analytics
Súhlasím
Nesúhlasím