Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Interaktívne potulky vo fondoch Baníckeho múzea

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, v roku 2022 oslávilo 120. výročie svojho založenia. V rámci jubilejných programov v spolupráci a vďaka finančnej podpore Mesta Rožňava úspešne zrealizovalo aj projekt Interaktívne potulky vo fondoch múzea.

Múzeum má bohatú históriu. Od svojho založenia v roku 1902 rozvíjalo svoje zbierkové fondy, pričom v súčasnosti ich spravuje 11. Všetky fondy sú vzácne, avšak nie všetkým sa doteraz venovala rovnaká pozornosť a neboli z pohľadu verejnosti rovnako viditeľné. Rozhodli sme sa, že v tomto jubilejnom roku vyberieme z fondov niekoľko vzácnych zbierkových predmetov a pomocou múzejnej pedagogiky odhalíme ich odkaz pre súčasnosť.

Pripravili sme a realizovali niekoľko zaujímavých aktivít v jednotlivých fondoch:

 

Interaktívne potulky výstavou 12 dekád Baníckeho múzea

Pre školské skupiny, pre rodiny s deťmi a letné tábory sme pod vedením Mgr. Gabrielly Badin a Ingrid Liptákovej počas letných mesiacov organizovali komentované prehliadky spojené s edukačnými hrami k výstave s názvom 12 dekád Baníckeho múzea v Rožňave. Účastníci po komentovanej prehliadke pracovali so samotnou výstavou pomocou pracovných listov, v ktorých boli pripravené zaujímavé otázky. Pracovali so sprievodným textom k výstave a s vystavenými zbierkovými predmetmi. Našli odpovede ako a kedy vzniklo naše múzeum a komu môžeme za to vďačiť, spoznali významné osobnosti múzea, ako sú zakladatelia, doterajší riaditelia, známi múzejníci a výskumníci. Nakreslili najkrajšie a najvzácnejšie zbierkové predmety a týmto spôsobom si vyskúšali prácu niekdajších dokumentátorov. Zbierali faktografické údaje o zbierkových predmetoch, čím sa oboznámili s prácou odborných pracovníkov jednotlivých fondov. Na záver si vyhotovili vlastné pamätné listy s voskovou pečiatkou a zahrali sa s edukačnými hrami ako puzzle, pexeso, domino, slepá mapa, obrázkové kocky a iné.

Interaktívne prvky výstavy 12 dekád Baníckeho múzea v Rožňave sme spolu s interaktívnymi prvkami geologickej bádateľne Zážitkového centra Sentinel v rámci projektu odprezentovali aj na Rožňavskom kultúrnom lete, ktoré organizovalo na Námestí baníkov Mesto Rožňava. Záujemcovia si tak mohli za asistencie Mgr. Gabrielly Badin, Ingrid Liptákovej a Mgr. Brigity Nagyovej zahrať naše edukačné hry, vyhotoviť si pamätný list s voskovou pečiatkou, skúmať minerály pod lupou a ryžovať zlato.

 

Prezentácia zbierkových predmetov geologického a baníckeho fondu

Prezentácia zbierkových predmetov geologického a baníckeho fondu sa uskutočnila v mesiaci október v Zážitkovom centre Sentinel a bola cielená na žiakov základných škôl 2. stupňa a študentov stredných škôl. Počas podujatia sa realizovali bohaté aktivity. Mgr. Norbert Mogyorósi previedol účastníkov expozíciami múzea s výkladom zameraným na bohatú geologickú zbierku; uskutočnila sa komentovaná prednáška banského inžiniera Ing. Karola Tománya o baníctve v Rožňave a v okolí. Mgr. Brigita Nagyová pripravila geologickú ukážku typických minerálov z Gemera a na Bohsovú stupnicu tvrdosti minerálov. Podujatie obohatila aj ukážka dobšináitu, ktorý sa len nedávno po svojom objave dostal do zbierky nášho múzea.

Prezentácia zbierkových predmetov prírodovedného fondu

Prezentácia zbierkových predmetov prírodovedného fondu, ktorú absolvovali žiaci základných škôl 2. stupňa, sa uskutočnila v októbri. Súčasťou bola komentovaná prehliadka Expozície prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí s Mgr. Norbertom Mogyorósim a exkurzia po najväčšej z planín Slovenského krasu, Silickej planine, v sprievode a s odborným výkladom MVDr. Lászlóa Gordona. Na planine sme navštívili naše národné prírodné pamiatky, ako priepasť Brázda – Barazdalás, najnižšie položenú ľadovú jaskyňu na svete – Silickú ľadnicu a jaskynnú priepasť Babskú dieru. Mali sme možnosť vidieť aj čerstvo narodené teliatko, ktoré sa narodilo priamo na paši na planine. Deti mali možnosť vidieť na mieste príklad priameho spolužitia s prírodou. Nevynechali sme ani ochutnávku jesenných plodov - šípky a trnky.  

 

Prezentácie zbierkových predmetov fondov História I., Národopis a Výtvarné umenie

Prezentácie zbierkových predmetov fondov História I., Národopis a Výtvarné umenie sa uskutočnili pre našich návštevníkov a seniorov počas novembra v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave. Na podujatiach odzneli odborné prednášky z histórie, národopisu, výtvarného umenia a boli obohatené s workshopmi.

Dňa 7.11.2022 seniorov čakala komentovaná prehliadka výstavy historických pohľadníc mesta Rožňava pod názvom Pozdrav z Rožňavy, s autorkou výstavy Mgr. Sylviou Holečkovou, zameraná na pestrosť a rôznorodosť historických pohľadníc mesta Rožňava, s dôrazom na pohľadnice vydané do roku 1945.

Dňa 14. 11. 2022 sa uskutočnila prednáška o ručnom spracovaní vlny s Mgr. Barborou Šumskou, v rámci ktorej návštevníkom predstavila spracovanie vlny od surovej nastrihanej ovčej vlny, cez jej čistenie, česanie, spriadanie a súkanie až po hotový výrobok. Prednáška zároveň predstavila rôzne textilné techniky súvisiace s vlnou so zameraním na plstenie a splsťovanie.

Dňa 21. 11. 2022 bola pre záujemcov pripravená prednáška Mgr. Evy Lázárovej o Andrássyho obrazárni v Krásnohorskom Podhradí, o jej histórii a účeloch jej využitia v súčasnosti.

K jednotlivým podujatiam boli prichystané aj workshopy, ktoré odborne aj organizačne zabezpečila Mgr. Gabriella Badin. Účastníci si vyskúšali výrobu pohľadníc, vyrobili si ozdobnú plstenú bošňu a venovali sa aj výšivke ručníkov.

 

Prezentácia zbierkových predmetov fondu Numizmatika

V rámci podujatia pod názvom Prezentácia zbierkových predmetov fondu Numizmatika pre žiakov 1. a 2. stupňa základných škôl bola pripravená prednáška riaditeľa Baníckeho múzea v Rožňave, Mgr. Pavla Lackaniča, s názvom Človek a peniaze. Prednáška predstavila rôzne historické spôsoby platenia a platobné prostriedky, ako aj ich miesto v spoločnosti od najstarších dôb až po súčasnosť. Súčasťou aktivity bola aj živá prezentácia rôznych bankoviek a rožňavských núdzových peňazí. Pod vedením Mgr. Gabrielly Badin sa uskutočnili interaktívne vzdelávacie hry /Dobble, puzzle, pexeso/ a razenie mincí.

        

V rámci projektu sme využili moderné spôsoby múzejnej pedagogiky pri prezentácii zbierkových predmetov, využili sme interaktívne formy a metódy prezentovania.

Aktivity boli pripravené pre širokú škálu návštevníkov, ale obzvlášť smerovali na žiakov základných škôl, študentov stredných škôl, rodiny s deťmi a seniorov. Všetky vekové skupiny si užili spoznávanie zbierkových fondov múzea práve takýmto spôsobom a vyjadrili svoju spokojnosť s touto zaujímavou možnosťou múzejno-pedagogickej práce.

 

Projekt Interaktívne potulky vo fondoch Baníckeho múzea v Rožňave /múzejno-pedagogické aktivity k 120. výročiu založenia Baníckeho múzea v Rožňave/ finančne podporilo Mesto Rožňava. Mesto Rožňava bolo hlavným partnerom projektu.

Gabriella Badin, zodpovedná osoba za realizáciu projektu

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

7.jpg

80.jpg

9.jpg

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia KMhorizonCMYK.jpg

         LOGO             OBJAVTE               logo tg new

Uložiť
Nastavenia cookies
Cookies nám pomáhajú pripraviť pre vás čo najlepšiu webstránku. Vopred vám ďakujeme za dôveru!
Súhlasím
Nesúhlasím
Chcem vedieť viac
Essential
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky
Banmuz.sk
Súhlasím
Analytické
Tieto nástroje používame na analýzu dát o návštevnosti, meranie jej rýchlosti a odovzvy.
Google Analytics
Súhlasím
Nesúhlasím