Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Leto s Rožňavou v Baníckom múzeu

Letná kultúrna sezóna v Rožňave sa tento rok niesla v duchu 730. výročia prvej písomnej zmienky o Rožňave. Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, preto pokladalo za dôležité upriamiť pozornosť na pamätihodnosti a históriu mesta ako aj banícku minulosť a pripravilo pre žiakov ZŠ a rodiny s deťmi letnú aktivitu s názvom Leto s Rožňavou v Baníckom múzeu“. Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci s Mestom Rožňava a Rímskokatolíckou cirkvou – Farnosťou Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave.

Účastníci mali na našich aktivitách možnosť absolvovať komentované prehliadky mesta Rožňava. Pod našim vedením si pozreli vzácne historické pamiatky na Námestí baníkov ako je Strážna veža, súsošie Františky Andrássyovej, historická radnica, františkánky kostol a kláštor, Morový stĺp, Katedrála Nanebovzatia Panny Márie, kde sme si prezreli aj známy obraz Rožňavskú Meterciu. Ďalej sme sa presunuli k historickým budovám Baníckeho múzea - k Markovej manufaktúre, účelovej budove Expozície baníctva a hutníctva Gemera a budove bývalého sirotinca Františky Andrássyovej (súčasnej Expozície prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí). Pri potulkách mestom sme si spestrili program známymi povesťami a legendami o vzniku mesta Rožňava, alebo aj rozprávaním ako sa v ňom počas stáročí žilo.

Súčasťou programu boli workshopy v Galérii Baníckeho múzea inšpirované históriou a architektúrou mesta.

V rámci tvorivých dielní účastníci pri práci využívali rôzne umelecké techniky, v rámci nich si mohli vyskúšať zjednodušené techniky vitráže a grafiky. Vyrobili si krásne pestrofarebné vitrážové okná a pohľadnice znázorňujúce Strážnu vež a erb mesta Rožňava.

Veľmi populárne boli interaktívne hry, ktoré formou zážitkového učenia prehĺbili získané vedomosti. Deti si zahrali domino s fotografiami jednotlivých objektov mesta, z obrázkových kociek si zložili fotografie historických pamiatok mesta, z puzzle Meterciu a budovy múzea. Zároveň sa na slepej mape širšieho okolia Námestia baníkov naučili identifikovať a lokalizovať jednotlivé historické pamiatky.

Pre účastníkov boli pripravené aj pracovné listy, pomocou ktorých si formou úloh zopakovali získané vedomosti o Rožňave. Mimoriadne radi sa hrali aj s pexesom s obrázkami rožňavských pamiatok. Jednotlivé páry mohli získať len vtedy, pokiaľ tie pamiatky aj pomenovali. Interaktívne hry sú okrem zábavy dôležité aj z dôvodu, že rozvíjajú rôzne schopnosti, ako je orientácia, logické myslenie, poznávanie, čo sa pri našich aktivitách aj potvrdilo.

Táto letná aktivita sa konala v rámci letných škôl počas letných prázdnin. V rámci podujatia Leto s Rožňavou sme nezabudli ani na rodiny s deťmi, pre ktoré sme organizovali samostatné Rožňavské stredy, špeciálne určené pre túto skupinu záujemcov. Uskutočnili sa v troch termínoch 7.7.2021, 28.7.2021, 11.8.2021 pre vopred nahlásené rodiny. Program týchto stretnutí bol totožný, pričom sa prispôsoboval špeciálnym záujmom rodičov, ktorí aj s deťmi aktívne spolupracovali.

Naše Leto s Rožňavou môžeme vyhodnotiť ako úspešne zvládnutú aktivitu, nakoľko o programy bol veľký záujem. Súčasne sa ukázalo, aké je dôležité a prospešné formou zážitku sprostredkovať pre deti a rodiny poznávanie mesta, v ktorom žijú a zároveň ho dostatočne nepoznajú. S nami ho spoznali hravo a v dobrej nálade.

Podujatie finančne podporilo Mesto Rožňava.

 

Gabriella Badin a Juliána Kelemenová - zodpovedné osoby za projekt
Banícke múzeum v Rožňave

FOTOGALÉRIA

 1  2

3  4

5  6

8  9

10  11

12  13

14  15

16  17

18  19

21  20

22  23

24  25

 

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia KMhorizonCMYK.jpg

         LOGO             OBJAVTE               logo tg new

Uložiť
Nastavenia cookies
Cookies nám pomáhajú pripraviť pre vás čo najlepšiu webstránku. Vopred vám ďakujeme za dôveru!
Súhlasím
Nesúhlasím
Chcem vedieť viac
Essential
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky
Banmuz.sk
Súhlasím
Analytické
Tieto nástroje používame na analýzu dát o návštevnosti, meranie jej rýchlosti a odovzvy.
Google Analytics
Súhlasím
Nesúhlasím