Zážitkové centrum Sentinel

Medzinárodný deň zborového spevu

12. október ako Medzinárodný deň zborového spevu vyhlásila Medzinárodná federácia pre zborovú hudbu (IFCM) na valnom zhromaždení v Helsinkách v roku 1990. Pri tejto príležitosti si pripomenieme počiatky rožňavského robotníckeho spevokolu.

Robotnícky spevokol (Munkás dalárda), vznikol pravdepodobne počas posledného štvrťroku 1863, keďže už 28. januára 1864 informuje jedna zachovaná pozvánka o jeho prvom verejnom vystúpení. V čase založenia to bol čo do počtu menší mužský zbor, ktorý sa postupne rozrastal. Členmi spevokolu boli predovšetkým baníci, robotníci, remeselníci a v menšej miere i príslušníci miestnej inteligencie. Vzniknutý, sprvu vyslovene mužský spevácky zbor, v počiatkoch iba pri výnimočných príležitostiach doplnili o speváčky. Od svojho založenia do roku 1900 pôsobil robotnícky spevokol samostatne, po roku 1900 ako súčasť rôznych spolkov a od roku 1950 ako spevácky zbor miestnej organizácie Csemadok.

Rožňavský spevokol mal svoju zlatú éru predovšetkým v 30-tych rokoch 20. storočia, keď pod taktovkou dirigenta Jánosa Romána vystupoval na rôznych miestach. V tom období mali členovia spevokolu rovnošatu, ku ktorej patrili čiapka a kravata. Oblečenie bolo čiernej farby, doplnené o čiernu zamatovú čiapku so šiltom, vpredu so znakom Robotníckeho spevokolu: vo vavrínovom venci zlatej farby líra, nad ňou tri ruže a banícke symboly želiezko a kladivo so skríženými násadami.

Rovnošata čiernej farby sa zachovala aj v ďalšom období, ale kravata a čiapka boli od roku 1950, odkedy pôsobil spevokol pod organizáciou Csemadok, zrušené. Kovový emblém sa dodnes zachoval na prednej strane kroniky spevokolu.

V rokoch 1950-60 absolvoval spevokol veľa úspešných vystúpení, predovšetkým od roku 1952, kedy z iniciatívy kapelníka Ferenca Vargu vznikol zmiešaný zbor. Robotnícky spevokol nechýbal ani na otváracej slávnosti Okresného múzea v Rožňave (dnes Banícke múzeum v Rožňave) dňa 13.mája 1956.

Gabriela Kolesárová

 

1

• Členovia robotníckeho spevokolu zač.30-tych rokov, v 1.rade šiesty sprava dirigent János Román (súkromný archív)

 

2

• Emblém spevokolu

 

3

• Robotnícky spevokol pri vystúpení na slávnostnom otvorení múzea 13.5.1956, foto archív BM

 

Zdroj:

Kronika Robotníckeho spevokolu
Archív Baníckeho múzea v Rožňave

 

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia

 

LOGO

logo tg new

Táto stránka využíva Cookies. Ich využívanie môžete odmietnuť nastavením vášho prehliadača. Pokračovaním v používaní stránky predpokladáme, že Vám vyhovuje aktuálne nastavenie, ktoré však môžete kedykoľvek zmeniť.
Podrobnejšie informácie Ok