Historická expozícia

Kultúrno-historické pamiatky na historických pohľadniciach Rožňavy / Kostol Sv. Anny – františkánsky kostol

Neskorobaroková stavba s klasicistickou úpravou – kostol a kláštor františkánov je dominantou severnej strany historického námestia Rožňavy.

Kostol, spolu s pristavaným kláštorom, začali stavať v roku 1745. Veža kostola bola dokončená v roku 1782. Kostol niekoľkokrát vyhorel, svoju dnešnú podobu nadobudol v roku 1906. Vtedy k nemu bola z východnej strany pristavaná malá kaplnka Božieho hrobu. Kaplnka stojí na mieste stredovekej uličky, ktorá viedla z námestia smerom na sever ku Kalvárii. Spája sa s menom rožňavského maliara Júliusa Ádáma, ktorý kaplnku a klenby kostola vymaľoval figurálnymi nástennými maľbami s biblickými motívmi.

Priľahlý františkánsky kláštor na západnej strane kostola, tesne vedľa veže, bol postavený ako dvojpodlažná štvorkrídlová stavba s ústredným rajským dvorom.

Aktívna kultúrna a vzdelávacia činnosť františkánov v troch jazykoch viedla k zvažovaniu premenovať Rožňavu na Franzaue, Ferenczbánya, Ferenczová.

V kostole sa nachádza množstvo vzácnych hnuteľných pamiatok. V súčasnosti sa vo františkánskom kostole, ktorý je medzi Rožňavčanmi známy aj ako barátok temploma, slúžia sväté omše hlavne v maďarskom jazyku.

Kláštor neslúži svojmu pôvodnému účelu. V budove bol zriadený dom dôchodcov, neskôr v nej sídlil Štátny okresný archív v Rožňave. Dnes je objekt sídlom kultúrno-kreatívneho centra Kláštor.

Sylvia Holečková, Banícke múzeum v Rožňave

 

1 1824x1222

Pohľadnica Rožňava. Katedrála a františkánsky kostol. Vydal Búfy János, 1912

 

2 1821x1109

Pohľadnica Rožňava. Katedrála a františkánsky kostol. Vydal József Fuchs, 1914 – 1918

 

3 1093x1717

Pohľadnica Rožňava - námestie. Katedrála a františkánsky kostol. 20. roky 20. storočia

 

4 1887x1239

Pohľadnica Rožňava - námestie. Katedrála a františkánsky kostol. 20. roky 20. storočia.

 

5 1845x1224

Pohľadnica Rožňava. Námestie s kostolom františkánov. 20. - 30. roky 20. storočia

 

6 1827x1215

Pohľadnica Rožňava. Námestie s františkánskym kostolom. 1939

 

7 1838x1243

Pohľadnica Rožňava. Katedrála a františkánsky kostol. 1949

 

 

Zdroj:

TAJTÁK, Ladislav a kol.: Dejiny Rožňavy I. 1. vyd. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1978

Zbierkový fond Baníckeho múzea v Rožňave, fond História I

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia KMhorizonCMYK.jpg

         LOGO             OBJAVTE               logo tg new

Uložiť
Nastavenia cookies
Cookies nám pomáhajú pripraviť pre vás čo najlepšiu webstránku. Vopred vám ďakujeme za dôveru!
Súhlasím
Nesúhlasím
Chcem vedieť viac
Essential
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky
Banmuz.sk
Súhlasím
Analytické
Tieto nástroje používame na analýzu dát o návštevnosti, meranie jej rýchlosti a odovzvy.
Google Analytics
Súhlasím
Nesúhlasím