Historická expozícia

Kultúrno-historické pamiatky na historických pohľadniciach Rožňavy / Kostol Sv. Anny – františkánsky kostol

Neskorobaroková stavba s klasicistickou úpravou – kostol a kláštor františkánov je dominantou severnej strany historického námestia Rožňavy.

Kostol, spolu s pristavaným kláštorom, začali stavať v roku 1745. Veža kostola bola dokončená v roku 1782. Kostol niekoľkokrát vyhorel, svoju dnešnú podobu nadobudol v roku 1906. Vtedy k nemu bola z východnej strany pristavaná malá kaplnka Božieho hrobu. Kaplnka stojí na mieste stredovekej uličky, ktorá viedla z námestia smerom na sever ku Kalvárii. Spája sa s menom rožňavského maliara Júliusa Ádáma, ktorý kaplnku a klenby kostola vymaľoval figurálnymi nástennými maľbami s biblickými motívmi.

Priľahlý františkánsky kláštor na západnej strane kostola, tesne vedľa veže, bol postavený ako dvojpodlažná štvorkrídlová stavba s ústredným rajským dvorom.

Aktívna kultúrna a vzdelávacia činnosť františkánov v troch jazykoch viedla k zvažovaniu premenovať Rožňavu na Franzaue, Ferenczbánya, Ferenczová.

V kostole sa nachádza množstvo vzácnych hnuteľných pamiatok. V súčasnosti sa vo františkánskom kostole, ktorý je medzi Rožňavčanmi známy aj ako barátok temploma, slúžia sväté omše hlavne v maďarskom jazyku.

Kláštor neslúži svojmu pôvodnému účelu. V budove bol zriadený dom dôchodcov, neskôr v nej sídlil Štátny okresný archív v Rožňave. Dnes je objekt sídlom kultúrno-kreatívneho centra Kláštor.

Sylvia Holečková, Banícke múzeum v Rožňave

 

1 1824x1222

Pohľadnica Rožňava. Katedrála a františkánsky kostol. Vydal Búfy János, 1912

 

2 1821x1109

Pohľadnica Rožňava. Katedrála a františkánsky kostol. Vydal József Fuchs, 1914 – 1918

 

3 1093x1717

Pohľadnica Rožňava - námestie. Katedrála a františkánsky kostol. 20. roky 20. storočia

 

4 1887x1239

Pohľadnica Rožňava - námestie. Katedrála a františkánsky kostol. 20. roky 20. storočia.

 

5 1845x1224

Pohľadnica Rožňava. Námestie s kostolom františkánov. 20. - 30. roky 20. storočia

 

6 1827x1215

Pohľadnica Rožňava. Námestie s františkánskym kostolom. 1939

 

7 1838x1243

Pohľadnica Rožňava. Katedrála a františkánsky kostol. 1949

 

 

Zdroj:

TAJTÁK, Ladislav a kol.: Dejiny Rožňavy I. 1. vyd. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1978

Zbierkový fond Baníckeho múzea v Rožňave, fond História I

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia

 

LOGO

logo tg new

Táto stránka využíva Cookies. Ich využívanie môžete odmietnuť nastavením vášho prehliadača. Pokračovaním v používaní stránky predpokladáme, že Vám vyhovuje aktuálne nastavenie, ktoré však môžete kedykoľvek zmeniť.
Podrobnejšie informácie Ok