Historická expozícia

Kultúrno-historické pamiatky na historických pohľadniciach Rožňavy / Katedrála Nanebovzatia Panny Márie – najstaršia kultúrna pamiatka v Rožňave

Rožňava vrchol svojho hospodárskeho postavenia dosiahla v stredoveku vďaka bohatstvu zlatonosných a strieborných rúd. Rozvoj baníctva a hutníctva aj v ďalšom období priaznivo ovplyvnil hospodársky, spoločenský, kultúrny a náboženský život mesta a okolia.

Medzi stavebné kultúrno-historické pamiatky, ktoré sa s obľubou používali ako obrazový motív na historických pohľadniciach Rožňavy, patrí katedrála Nanebovzatia Panny Márie

Katedrála, stredoveká stavba postavená v gotickom slohu pôvodne ako mestský farský kostol, dokončený v roku 1304. Na prelome 15. a 16. storočia za arcibiskupa Tomáša Bakócza sa uskutočnila rozsiahla nákladná neskorogotická prestavba kostola. Kostol svojou veľkosťou nepostačoval stále rastúcemu počtu obyvateľstva, preto sa pristúpilo k stavbe kaplnky sv. Kríža. Portál kaplnky s erbom Tomáša Bakócza pochádza z roku 1516. V roku 1776, kedy Mária Terézia zriadila v Rožňave biskupstvo, Uskutočnili sa veľké interiérové prestavby a úpravy kostola. Kostol sa stal biskupskou katedrálou a Rožňava sídlom rožňavského biskupstva, ktorým je dodnes.

Kostol mal pôvodne len malú strešnú vežičku, ktorá po zasiahnutí bleskom zhorela. Osobitne stojaca barokovo-klasicistická veža – zvonica, ktorá je dominantou severozápadnej časti mesta, bola k areálu kostola pristavaná v rokoch 1776 – 1779 podľa projektu rožňavského staviteľa Jánosa Mayera.

V katedrále sa nachádza množstvo vzácnych hnuteľných pamiatok. Jednou z najvzácnejších je stredoveká tabuľová maľba Svätá Anna Samotretia, známa tiež ako Metercia z roku 1513.

Sylvia Holečková, Banícke múzeum v Rožňave

 

1

• 1. Pohľadnica Pozdrav z Rožňavy. Katedrála a františkánsky kostol. Vydal Sajó Vidék, 1905

 

2

• 2. Pohľadnica Rožňava. Katedrála a františkánsky kostol. Vydal János Búfy, 1912

 

3

• 3. Pohľadnica Rožňava. Katedrála, 30. roky 20. storočia

 

4

• 4. Pohľadnica Rožňava. Katedrála, 30. roky 20. storočia

 

5

• 5. Pohľadnica Rožňava. Katedrála a gymnázium, 1932

 

6

• 6. Pohľadnica Rožňava. Katedrála a  františkánsky kostol, 1946

 

7

• 7. Pohľadnica Rožňava. Katedrála, 1952

 

Zdroj:

Zbierkový fond Baníckeho múzea v Rožňave, fond História I

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia

 

LOGO

logo tg new

Táto stránka využíva Cookies. Ich využívanie môžete odmietnuť nastavením vášho prehliadača. Pokračovaním v používaní stránky predpokladáme, že Vám vyhovuje aktuálne nastavenie, ktoré však môžete kedykoľvek zmeniť.
Podrobnejšie informácie Ok