Historická expozícia

Kultúrno-historické pamiatky na historických pohľadniciach Rožňavy / Katedrála Nanebovzatia Panny Márie – najstaršia kultúrna pamiatka v Rožňave

Rožňava vrchol svojho hospodárskeho postavenia dosiahla v stredoveku vďaka bohatstvu zlatonosných a strieborných rúd. Rozvoj baníctva a hutníctva aj v ďalšom období priaznivo ovplyvnil hospodársky, spoločenský, kultúrny a náboženský život mesta a okolia.

Medzi stavebné kultúrno-historické pamiatky, ktoré sa s obľubou používali ako obrazový motív na historických pohľadniciach Rožňavy, patrí katedrála Nanebovzatia Panny Márie

Katedrála, stredoveká stavba postavená v gotickom slohu pôvodne ako mestský farský kostol, dokončený v roku 1304. Na prelome 15. a 16. storočia za arcibiskupa Tomáša Bakócza sa uskutočnila rozsiahla nákladná neskorogotická prestavba kostola. Kostol svojou veľkosťou nepostačoval stále rastúcemu počtu obyvateľstva, preto sa pristúpilo k stavbe kaplnky sv. Kríža. Portál kaplnky s erbom Tomáša Bakócza pochádza z roku 1516. V roku 1776, kedy Mária Terézia zriadila v Rožňave biskupstvo, Uskutočnili sa veľké interiérové prestavby a úpravy kostola. Kostol sa stal biskupskou katedrálou a Rožňava sídlom rožňavského biskupstva, ktorým je dodnes.

Kostol mal pôvodne len malú strešnú vežičku, ktorá po zasiahnutí bleskom zhorela. Osobitne stojaca barokovo-klasicistická veža – zvonica, ktorá je dominantou severozápadnej časti mesta, bola k areálu kostola pristavaná v rokoch 1776 – 1779 podľa projektu rožňavského staviteľa Jánosa Mayera.

V katedrále sa nachádza množstvo vzácnych hnuteľných pamiatok. Jednou z najvzácnejších je stredoveká tabuľová maľba Svätá Anna Samotretia, známa tiež ako Metercia z roku 1513.

Sylvia Holečková, Banícke múzeum v Rožňave

 

1

• 1. Pohľadnica Pozdrav z Rožňavy. Katedrála a františkánsky kostol. Vydal Sajó Vidék, 1905

 

2

• 2. Pohľadnica Rožňava. Katedrála a františkánsky kostol. Vydal János Búfy, 1912

 

3

• 3. Pohľadnica Rožňava. Katedrála, 30. roky 20. storočia

 

4

• 4. Pohľadnica Rožňava. Katedrála, 30. roky 20. storočia

 

5

• 5. Pohľadnica Rožňava. Katedrála a gymnázium, 1932

 

6

• 6. Pohľadnica Rožňava. Katedrála a  františkánsky kostol, 1946

 

7

• 7. Pohľadnica Rožňava. Katedrála, 1952

 

Zdroj:

Zbierkový fond Baníckeho múzea v Rožňave, fond História I

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia KMhorizonCMYK.jpg

         LOGO             OBJAVTE               logo tg new

Uložiť
Nastavenia cookies
Cookies nám pomáhajú pripraviť pre vás čo najlepšiu webstránku. Vopred vám ďakujeme za dôveru!
Súhlasím
Nesúhlasím
Chcem vedieť viac
Essential
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky
Banmuz.sk
Súhlasím
Analytické
Tieto nástroje používame na analýzu dát o návštevnosti, meranie jej rýchlosti a odovzvy.
Google Analytics
Súhlasím
Nesúhlasím