Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Kálmán Tichy – maliar Rožňavy

V rámci 730. výročia prvej zmienky o meste Rožňava si pripomíname významné osobnosti nášho mesta. Medzi ne určite patrí aj Kálmán Tichy, významný maliar a grafik, ktorý bol v začiatkoch inšpirovaný hlavne tvorbou staršieho brata Gyulu. On bol tiež významným výtvarníkom, profesorom budapeštianskeho, neskôr rožňavského evanjelického gymnázia. (Zaujímavosť: Gyula Tichy spolu s vtedajším notárom dr. Jánom Markóm boli poverení a vykonali inventarizáciu a ocenenie diel gr. Dionýza Andrássyho v obrazárni v Krásnohorskom Podhradí po jeho smrti v apríli 1913.)

Kálmán sa narodil v Rožňave 31.10.1888. Po absolvovaní rožňavského gymnázia študuje na súkromnej maliarskej škole Simona Hollósyho v Mníchove. V roku 1907 odchádza do Budapešti, kde absolvoval vysokoškolské štúdium kresby a maľby pod vedením Viktora Olgyaia. V roku 1918 sa vracia do Rožňavy po absolvovaní zahraničných študijných ciest v Benátkach a v Dalmácii. Tu pokračuje vo svojej práci grafika, maliara a ilustrátora.

Okrem výtvarnej tvorby sa venuje aj publicistike, pracuje ako šéfredaktor regionálnych novín Sajó Vidék. Venuje sa aj ľudovej kultúre a gemerskému ľudovému staviteľstvu zvlášť. Prednáša a publikuje z oblasti dejín umenia tematiku ľudovej umeleckej tvorby a historických pamiatok Rožňavy a Slovenska. V roku 1924 sa stáva riaditeľom Mestského múzea v Rožňave. Usiluje sa o vytvorenie prvej stálej expozície po 1. svetovej vojne (1931) a o zjednotenie oboch rožňavských múzeí – Mestského a Bansko-hutníckeho múzea (1940).

Napriek týmto aktivitám neprestáva tvoriť a venuje sa maľbe a grafike. Na jeho tvorbe badať vplyv secesie.

Prečo Kálmána Tichyho považujeme za maliara Rožňavy? Veľká časť jeho diel je venovaná Rožňave. Malebné zákutia mesta podáva skutočne majstrovsky, či už v maľbe alebo v grafike. Jeho výtvarné diela majú dnes už aj dokumentačný charakter, pretože svojimi dielami zachytáva niektoré časti nášho mesta, ktoré dnes už nájdeme len z časti, alebo vôbec neexistujú. Napríklad jeho práce ako Normová ulica, Drázusová ulica, Školský priechod, Večerná Rožňava. V jeho dielach nemôže chýbať pohľad na symbol mesta Rožňavy – Strážnu vežu v rôznych obmenách, františkánsky kostol, Čučmiansku alebo Krásnohorskú ulicu.

Olejomaľba Pocta padlým v 1. svetovej vojne pod Strážnou vežou je zaujímavá aj tým, že dokumentuje pôvodné umiestnenie pamätných tabúľ padlých občanov Rožňavy v 1. svetovej vojne.

Kálmán Tichy zomiera síce mimo rodného mesta, v Budapešti 23.10.1968, ale spolu s bratom  Gyulom je pochovaný na rožňavskom mestskom cintoríne.

Maliarske a grafické dielo Kálmána Tichyho nesporne patrí k najlepším výtvarným tradíciám Rožňavy. Vďaka jeho tematicky rôznorodej tvorbe a veľkému počtu rožňavských vedút, kde zachytáva svoje rodné mesto, ho možno považovať za najvýznamnejšieho rožňavského výtvarníka prvej polovice 20. storočia.

Banícke múzeum v Rožňave spravuje vo svojom zbierkovom fonde 406 kusov výtvarných diel Kálmána Tichyho.

Eva Lázárová – kurátorka fondu výtvarného umenia

1 1623x2492  2 1804x2469  3 1700x2396

• Strážna veža

• Strážna veža v noci

• Strážna veža s krámikmi

 

4 1765x2413  5 1789x2479

• Františkánsky kostol

• Drázusová ulica

 

6 1715x2462  7 1431x2272

• Normová ulica

• Veža františkánskeho kostola v zime

 

8 1324x2096  9 1296x1894

• Pocta padlým v 1. svetovej vojne pod Strážnou vežou

• Školský priechod

 

10 1312x898

• Čučmianska ulica

 

11 1490x2239  13 1422x1845  

• Interiér evanjelického kostola

• Večerná Rožňava

• Bývalý dom Kálmána Tichyho v Rožňave

  

 

Fotografie: Fotoarchív Baníckeho múzea v Rožňave

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia

 

LOGO

logo tg new

Táto stránka využíva Cookies. Ich využívanie môžete odmietnuť nastavením vášho prehliadača. Pokračovaním v používaní stránky predpokladáme, že Vám vyhovuje aktuálne nastavenie, ktoré však môžete kedykoľvek zmeniť.
Podrobnejšie informácie Ok