Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Kálmán Tichy – maliar Rožňavy

V rámci 730. výročia prvej zmienky o meste Rožňava si pripomíname významné osobnosti nášho mesta. Medzi ne určite patrí aj Kálmán Tichy, významný maliar a grafik, ktorý bol v začiatkoch inšpirovaný hlavne tvorbou staršieho brata Gyulu. On bol tiež významným výtvarníkom, profesorom budapeštianskeho, neskôr rožňavského evanjelického gymnázia. (Zaujímavosť: Gyula Tichy spolu s vtedajším notárom dr. Jánom Markóm boli poverení a vykonali inventarizáciu a ocenenie diel gr. Dionýza Andrássyho v obrazárni v Krásnohorskom Podhradí po jeho smrti v apríli 1913.)

Kálmán sa narodil v Rožňave 31.10.1888. Po absolvovaní rožňavského gymnázia študuje na súkromnej maliarskej škole Simona Hollósyho v Mníchove. V roku 1907 odchádza do Budapešti, kde absolvoval vysokoškolské štúdium kresby a maľby pod vedením Viktora Olgyaia. V roku 1918 sa vracia do Rožňavy po absolvovaní zahraničných študijných ciest v Benátkach a v Dalmácii. Tu pokračuje vo svojej práci grafika, maliara a ilustrátora.

Okrem výtvarnej tvorby sa venuje aj publicistike, pracuje ako šéfredaktor regionálnych novín Sajó Vidék. Venuje sa aj ľudovej kultúre a gemerskému ľudovému staviteľstvu zvlášť. Prednáša a publikuje z oblasti dejín umenia tematiku ľudovej umeleckej tvorby a historických pamiatok Rožňavy a Slovenska. V roku 1924 sa stáva riaditeľom Mestského múzea v Rožňave. Usiluje sa o vytvorenie prvej stálej expozície po 1. svetovej vojne (1931) a o zjednotenie oboch rožňavských múzeí – Mestského a Bansko-hutníckeho múzea (1940).

Napriek týmto aktivitám neprestáva tvoriť a venuje sa maľbe a grafike. Na jeho tvorbe badať vplyv secesie.

Prečo Kálmána Tichyho považujeme za maliara Rožňavy? Veľká časť jeho diel je venovaná Rožňave. Malebné zákutia mesta podáva skutočne majstrovsky, či už v maľbe alebo v grafike. Jeho výtvarné diela majú dnes už aj dokumentačný charakter, pretože svojimi dielami zachytáva niektoré časti nášho mesta, ktoré dnes už nájdeme len z časti, alebo vôbec neexistujú. Napríklad jeho práce ako Normová ulica, Drázusová ulica, Školský priechod, Večerná Rožňava. V jeho dielach nemôže chýbať pohľad na symbol mesta Rožňavy – Strážnu vežu v rôznych obmenách, františkánsky kostol, Čučmiansku alebo Krásnohorskú ulicu.

Olejomaľba Pocta padlým v 1. svetovej vojne pod Strážnou vežou je zaujímavá aj tým, že dokumentuje pôvodné umiestnenie pamätných tabúľ padlých občanov Rožňavy v 1. svetovej vojne.

Kálmán Tichy zomiera síce mimo rodného mesta, v Budapešti 23.10.1968, ale spolu s bratom  Gyulom je pochovaný na rožňavskom mestskom cintoríne.

Maliarske a grafické dielo Kálmána Tichyho nesporne patrí k najlepším výtvarným tradíciám Rožňavy. Vďaka jeho tematicky rôznorodej tvorbe a veľkému počtu rožňavských vedút, kde zachytáva svoje rodné mesto, ho možno považovať za najvýznamnejšieho rožňavského výtvarníka prvej polovice 20. storočia.

Banícke múzeum v Rožňave spravuje vo svojom zbierkovom fonde 406 kusov výtvarných diel Kálmána Tichyho.

Eva Lázárová – kurátorka fondu výtvarného umenia

1 1623x2492  2 1804x2469  3 1700x2396

• Strážna veža

• Strážna veža v noci

• Strážna veža s krámikmi

 

4 1765x2413  5 1789x2479

• Františkánsky kostol

• Drázusová ulica

 

6 1715x2462  7 1431x2272

• Normová ulica

• Veža františkánskeho kostola v zime

 

8 1324x2096  9 1296x1894

• Pocta padlým v 1. svetovej vojne pod Strážnou vežou

• Školský priechod

 

10 1312x898

• Čučmianska ulica

 

11 1490x2239  13 1422x1845  

• Interiér evanjelického kostola

• Večerná Rožňava

• Bývalý dom Kálmána Tichyho v Rožňave

  

 

Fotografie: Fotoarchív Baníckeho múzea v Rožňave

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia KMhorizonCMYK.jpg

         LOGO             OBJAVTE               logo tg new

Uložiť
Nastavenia cookies
Cookies nám pomáhajú pripraviť pre vás čo najlepšiu webstránku. Vopred vám ďakujeme za dôveru!
Súhlasím
Nesúhlasím
Chcem vedieť viac
Essential
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky
Banmuz.sk
Súhlasím
Analytické
Tieto nástroje používame na analýzu dát o návštevnosti, meranie jej rýchlosti a odovzvy.
Google Analytics
Súhlasím
Nesúhlasím