Zážitkové centrum Sentinel

Múzeum na historických pohľadniciach mesta Rožňava

Pohľadnice boli v minulosti významným komunikačným prostriedkom. Odosielateľ vďaka obrázku priblížil adresátovi prostredie, ktoré navštívil, miesta s významnými stavebnými pamiatkami, turistickými zaujímavosťami, či umeleckými dielami.

Vydávanie rožňavských pohľadníc má bohatú tradíciu. Najpočetnejšiu skupinu predstavujú pohľadnice zobrazujúce mesto a jeho kultúrnohistorické pamiatky, predovšetkým stavebného charakteru. Stavebné dominanty v historickom centre mesta a v jeho okolí boli postavené vďaka veľkému rozmachu baníctva v stredoveku, ktoré dominovalo aj v ďalších storočiach.

Jedným z obľúbených námetov historických pohľadníc Rožňavy je budova múzea. Táto impozantná, prízemná, samostatne stojaca secesná stavba s historizujúcimi prvkami bola postavená v roku 1905 podľa projektu Alexandra Müllera, vtedajšieho riaditeľa rožňavských baní. Objekt bol na svoju dobu mimoriadne moderný. Počítal s členením prezentačných priestorov, s úložnými priestormi, ale aj so služobným bytom. V roku 1912 v ňom bola otvorená prvá stála expozícia Bansko-hutníckeho múzea prezentujúca banícke, hutnícke a mineralogické zbierky.

  1. máj je venovaný Medzinárodnému dňu múzeí a galérií. Banícke múzeum v Rožňave bolo založené v roku 1902 a svoju činnosť vyvíja už takmer 120 rokov.

V roku 2020 ubehne 115 rokov, kedy bola v Rožňave postavená táto krásna, výnimočná a významná stavba, prvá účelová budova pre banské a hutnícke múzejníctvo v strednej Európe. Pozrite si tento vzácny objekt na historických pohľadniciach Rožňavy zo zbierkového fondu Baníckeho múzea v Rožňave.

Sylvia Holečková

Zdroj: Zbierkový fond Baníckeho múzea v Rožňave, fond História I

1   2

3   4

 

5

 

 

KSK logo cmykSme partner TI web fond na podporu umenia

 

LOGOlogo tg new

Táto stránka využíva Cookies. Ich využívanie môžete odmietnuť nastavením vášho prehliadača. Pokračovaním v používaní stránky predpokladáme, že Vám vyhovuje aktuálne nastavenie, ktoré však môžete kedykoľvek zmeniť.
Podrobnejšie informácie Ok