Expozícia prírody Slovenského krasu a okolitých oblastí

Edita Urvichiarová – 85. výročie narodenia, 30. výročie úmrtia

     Začiatkom marca uplynulo 30 rokov od úmrtia a v máji si pripomenieme 85. výročie narodenia dlhoročnej odbornej pracovníčky Baníckeho múzea v Rožňave, botaničky a ochranárky RNDr. Edity Urvichiarovej.

     Narodila sa 24. mája 1939 v Revúcej, po absolvovaní gymnázia vo svojom rodisku pokračovala v štúdiu botaniky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracovala v Bratislave najprv v Biologickom ústave SAV, neskôr ako vedúca pracovníčka Oddelenia ochrany prírody Mestskej pamiatkovej správy pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody až do roku 1977, keď sa presťahovala do Rožňavy.

     Nasledujúce roky pôsobila v našej organizácii, vo veľkej miere sa zaslúžila o rozšírenie prírodovedného fondu Baníckeho múzea, ktorý obohatila predovšetkým o herbárové a zoologické zbierky. Bola spoluautorkou expozície Príroda Slovenského krasu a priľahlých oblastí, autorkou viacerých výstav s tematikou húb, liečivých rastlín a chránených území a riešiteľkou štátnych výskumných úloh týkajúcich sa flóry Slovenského krasu, Muránskej planiny a iných chránených území. Okrem bohatej publikačnej činnosti sa venovala aj práci s mládežou, organizovala  činnosť Klubu botanikov na Gymnáziu v Rožňave, pri biologických témach viedla diplomantov a stredoškolských študentov. Edita Urvichiarová zomrela 4. marca 1994 vo veku 54 rokov.

 

Norbert Mogyorósi

 

Zdroje:
Fulín, M., 2009: Prírodovední pracovníci v múzeách Košického kraja, ZO SZOPK Bocian, Moldava nad Bodvou; 96 s.
Ďuránová, Ľ., 2003: Zaujímavá žena v našej histórii: botanička a ochranárka prírody RNDr. Edita Urvichiarová. Knižnica. roč. 4, č. 4 (2003), s. 227
Kolesárová, G., 2022: Významné osobnosti Baníckeho múzea v Rožňave. In: 12 dekád Baníckeho múzea v Rožňave. Zborník z konferencie konanej v dňoch 7.-8.6.2022 pri príležitosti 120. výročia založenia Baníckeho múzea v Rožňave. Rožňava 2022. s. 48-56

 

E Urvichiarova 1   E Urvichiarova 3

E Urvichiarova 2

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia KMhorizonCMYK.jpg

         LOGO             OBJAVTE               logo tg new

Uložiť
Nastavenia cookies
Cookies nám pomáhajú pripraviť pre vás čo najlepšiu webstránku. Vopred vám ďakujeme za dôveru!
Súhlasím
Nesúhlasím
Chcem vedieť viac
Essential
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky
Banmuz.sk
Súhlasím
Analytické
Tieto nástroje používame na analýzu dát o návštevnosti, meranie jej rýchlosti a odovzvy.
Google Analytics
Súhlasím
Nesúhlasím