Zážitkové centrum Sentinel

Emanuel Andrássy (1821 – 1891)

Kalendárium

V našom regióne bolo v minulosti baníctvo veľmi významné, s čím súvisel aj rozvoj železiarstva a hutníctva. Prvými podnikateľmi v tejto oblasti boli mešťania, neskôr i poddaní okolitých obcí, ktorí ale mohli podnikať len so súhlasom zemepána. Príslušníci šľachty sa ťažbou rúd zaoberali už skôr, ale železiarskou výrobou až od začiatku 17.storočia. Z nich medzi prvými pôsobil v regióne šľachtický rod Andrássyovcov. V baniach a železiarňach, ktoré vlastnili v okolí Rožňavy, zamestnávali okrem domácej pracovnej sily i odborníkov zo zahraničia, ktorí prispeli k vysokej úrovni železiarskeho priemyslu v regióne. V železiarňach, ktoré vlastnili, sa vyrábalo najkvalitnejšie surové železo a územie Gemera bolo v 19.storočí nazývané „Železnou župou Uhorska“. Organizovaná práca v baniach a železiarňach mala v tomto období pozitívny vplyv na zamestnanosť a celkový spoločenský a kultúrny život obyvateľov Rožňavy i celého okolia. Andrássyovci okrem politických a podnikateľských aktivít podporovali kultúru, umenie, činnosť škôl a cirkevných inštitúcií.

Baníctvu a hutníctvu sa intenzívne venovali viacerí členovia Andrássyovského rodu. K najvýznamnejším z nich v tejto oblasti patril Emanuel Andrássy, nazývaný tiež „Železný gróf“. Bol jedným z najväčších podnikateľov v oblasti železiarstva v Uhorsku v 19.storočí. Narodil sa 3.3.1821 vo Vlachove. V týchto dňoch si pripomíname 200.výročie jeho narodenia.

Emanuel Andrássy (1821 – 1891)

  • Majiteľ  železiarní vo Vlachove a Nižnej Slanej, baní v chotároch obcí Nižná Slaná, Vlachovo, Gočovo a neskôr ďalších baní, železiarní a majetkov na území Slovenska a Maďarska.
  • Po svojich predkoch zveľaďoval železiarne v Nižnej Slanej, kde dal v roku 1867 postaviť vysokú pec Etelka (pomenoval ju po svojej mame) a vo Vlachove, kde dal v roku 1870 postaviť vysokú pec, známu ako Karlova huta. Obidve vysoké pece sú dnes technickými pamiatkami.
  • Predseda Hornouhorského železiarskeho spolku.
  • Predseda Rakúsko-uhorskej vysokopecnej spoločnosti, založenej v roku 1871.
  • Iniciátor založenia Šalgótarjánskej rafinérnej účastinnej spoločnosti.
  • Navrhol spojenie Šalgótarjánskej a.s. s Rimavskou spoločnosťou v Rimavskom Brezove a v r.1881 bola založená Rimamuránsko-šalgótarjánska železiarska účastinná spoločnosť, kde sa stal členom správnej rady a najväčším akcionárom spoločnosti. RIMA sa stala jedným z najväčších priemyselných podnikov v Uhorsku.
  • Dosiahol prijatie zákona a výstavbe gemerskej priemyselnej železničnej siete, čím sa zaslúžil o rozvoj železničnej dopravy.
  • V roku 1888 vlastnil E. Andrássy: vo Vlachove – 2 vysoké pece, skujňovaciu vyhňu a hámor na tyčové železo, v Betliari – 2 vysoké pece, 2 skujňovacie hámre a valcovňu na tyčové železo, v Nižnej Slanej vysokú pec, hámor a 2 pražiace pece, v Brzotíne vysokú pec a hámor, vo Vidovej vysokú pec, skujňovací hámor a valcovňu, v Gombaseku vysokú pec
  • Bol majiteľom baní v chotároch obcí Nižná Slaná, Vlachovo, Gočovo, Vyšná Slaná, Rejdová, Rožňava, Nadabula, Betliar, Rakovnica a i.

G.Kolesárová

 andrassy mano

 

Foto: Emanuel Andrássy – foto podobizne - archív Baníckeho múzea v Rožňave

 

Zdroje:

Archív Baníckeho múzea v Rožňave.

LÖRINČÍKOVÁ, Silvia, Podnikateľské aktivity rodu Andrássyovcov v oblasti baníctva a hutníctva v 19.storočí, dizertačná práca, Bratislava 2014.

ŠTEFANČA, Peter, Bane a železiarne rodiny Andrássyovcov, Roven Rožňava, 2009, ISBN 978-80-89168-31-6.

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia KMhorizonCMYK.jpg

                                       LOGO                                      logo tg new

Uložiť
Nastavenia cookies
Cookies nám pomáhajú pripraviť pre vás čo najlepšiu webstránku. Vopred vám ďakujeme za dôveru!
Súhlasím
Nesúhlasím
Chcem vedieť viac
Essential
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky
Banmuz.sk
Súhlasím
Analytické
Tieto nástroje používame na analýzu dát o návštevnosti, meranie jej rýchlosti a odovzvy.
Google Analytics
Súhlasím
Nesúhlasím