Zážitkové centrum Sentinel

Alexander Müller

V týchto dňoch si pripomíname výročie narodenia významnej osobnosti nie len Rožňavy, ale aj celého regiónu Gemera.

Alexander Müller sa narodil 9.2.1868 v Rudolfswerthe v Slovinsku. Až do smrti otca žili spolu s matkou a sestrou v Linzi a potom sa presťahovali do Banskej Štiavnice, kde začal študovať baníctvo na kráľovskej Baníckej a lesníckej akadémii. V roku 1890 získal diplom banského inžiniera. Po ukončení štúdií pôsobil vo viacerých banských prevádzkach patriacich Rimavsko-muránskej železiarskej účastinnej spoločnosti. Jeho prvým pôsobiskom bol Badín pri Zvolene, neskôr pracoval v Rákošskej bani ako vedúci banskej prevádzky, odtiaľ bol preložený do Ózdu, kde zastával funkciu zástupcu riaditeľa. V rokoch 1919-39 bol riaditeľom baní v Rožňave. Ako banský odborník a uznávaný geológ pozdvihol úroveň gemerského baníctva. Bol aj za zrodom myšlienky vybudovania múzea a na základe jeho projektu bola postavená budova dnešnej Expozície baníctva a hutníctva Gemera, Baníckeho múzea v Rožňave.

Celý život sa zaoberal zbieraním a triedením minerálov a nerastov. Jeho súkromná mineralogická zbierka, ktorá bola považovaná za jednu z najvýznamnejších v Uhorsku, je dnes súčasťou fondu geológie múzea aj keď žiaľ nie v plnom rozsahu, pretože pri ústupe vojsk po II. svetovej vojne padla časť jeho zbierky za obeť nezmyselnému ničeniu a údajne bola vyhodená do potoka Drázus. Baníckemu múzeu daroval aj svoj rozsiahly, dodnes zachovaný herbár, ktorý obsahuje vyše 1500 rastlín. Počas štúdií na Baníckej akadémii v Banskej Štiavnici si ručne zapisoval prednášky vyučujúcich, ktoré spolu s ilustráciami dal neskôr zviazať. Takto sa zachovalo 16 zväzkov z rôznych oblastí ako napr. mineralógia, baníctvo, matematika, anatómia, chémia a iné.

Ďalšou hodnotnou súčasťou zbierkového fondu múzea sú aj jeho staré fotografie a sklenené negatívy z prelomu 19. a 20. storočia. Z hľadiska histórie baníctva majú významnú dokumentačnú hodnotu. Sú to jedinečné zábery zobrazujúce výrobné prevádzky a strojné zariadenia, ktoré sú dnes už nenávratne minulosťou. Okrem banskej tematiky, fotky dokumentujú ľudí a spôsob života tej doby. Jeho fotografie sú aj súčasťou knihy od Gustáva Eiseleho Banícka a hutnícka monografia Gemerskej župy, ktorá bola vydaná v roku 1907. V tejto knihe, už ako hlavný inžinier rákošských baní Rimamuránskej spoločnosti, písal o strojných zariadeniach, podrobne popísal celý systém lanových dráh na Gemeri, ktoré boli v tej dobe využívané na prepravu rúd. Taktiež pod jeho vedením bola vytvorená časť technických výkresov, ktoré tvoria prílohu k tejto publikácii. Aj po odchode do dôchodku bol stále činný a v tom období bolo jeho celoživotné pôsobenie v oblasti baníctva odmenené, na návrh maďarského kráľovského ministra, titulom Hlavný kráľovský banský radca.

Zomrel v Rožňave 9.10.1950 vo veku 83 rokov. Je pochovaný v mestskom cintoríne v Rožňave.

Jaroslava Neubauerová

Pôvodný nákres budovy Baníckeho múzea v Rožňave

 

alexander muller

Alexander Müller

 

rakos bana uzkokolajka lokomotiva

B1692 Rákoš baňa - pohľad na úzkokoľajku a parnú lokomotívu, foto Muller A., r.1890

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia KMhorizonCMYK.jpg

                                       LOGO                                      logo tg new

Uložiť
Nastavenia cookies
Cookies nám pomáhajú pripraviť pre vás čo najlepšiu webstránku. Vopred vám ďakujeme za dôveru!
Súhlasím
Nesúhlasím
Chcem vedieť viac
Essential
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky
Banmuz.sk
Súhlasím
Analytické
Tieto nástroje používame na analýzu dát o návštevnosti, meranie jej rýchlosti a odovzvy.
Google Analytics
Súhlasím
Nesúhlasím