Historická expozícia

Pred 240 rokmi založil Pál Markó v Rožňave manufaktúru na spracovanie kože

Jeden z prvých priemyselných podnikov na území Gemerskej župy, kožiarsku manufaktúru rodiny Markóovcov, založil v roku 1782 v Rožňave šikovný garbiarsky cechmajster Pál Markó (1751 – 1819). Manufaktúra stála v južnej časti mesta, aby severné vetry odvádzali preč nepríjemný zápach vznikajúci pri práci so surovou kožou.

K priemyselnému rozvoju pôvodne prevádzky na spracovanie kože došlo až neskôr, v 40-tych rokoch 19. storočia, pod vedením jeho syna Józsefa Markóa (1791 – 1849). Vďaka nemu sa rodinný podnik rozrástol a zveľadil a manufaktúra získala v roku 1844 kráľovské výsady. Naďalej pracovala pod názvom József Markó és fia (József Markó a syn) a mala formu verejnej obchodnej spoločnosti. Na svoju prevádzku potrebovala predovšetkým surové kože a tých mala dostatok. Okrem pomocného materiálu – loja, masti a tukov potrebných na morenie koží, tvorili najväčšiu časť prevádzkových nákladov prepravné náklady.

Po smrti Józsefa Markóa v roku 1849 pokračovala činnosť továrne ďalej pod vedením jeho syna Pála. Firma niesla názov Markó József császári és királyi bőrgyára Rozsnyón (Cisárska a kráľovská kožiarska manufaktúra Józsefa Markóa v Rožňave). Manufaktúra mala dobrú povesť, o čom svedčí aj skutočnosť, že v  roku 1873 získala na viedenskej svetovej výstave striebornú medailu za rozvoj výrobného priemyslu.

Produkcia v prosperujúcej továrni však postupne upadala. Nevyhovujúce podmienky po Rakúsko-Uhorskom vyrovnaní, spočívajúce hlavne vo všeobecnom nedostatku peňazí a platobnej neschopnosti, spôsobili značný pokles dopytu po jej výrobkoch, čo vo veľkej miere ovplyvnilo jej obchodnú činnosť. Problémy sa koncom 19. storočia ešte viac prehĺbili a kedysi prosperujúca firma, ktorá bola predtým zdrojom slušných príjmov, nemala dostatočné zdroje na udržanie výroby v továrni. Rodinný podnik – továreň na spracovanie kože s kedysi dobrou povesťou, začal byť stratový.

Pod vplyvom týchto skutočností bola začiatkom 20. storočia založená akciová spoločnosť Markó-féle bőrgyár rt. (Kožiarska manufaktúra Markóovcov a. s.). Na základe dohody, uzatvorenej v júni 1908 s rodinným podnikom, prešiel do vlastníctva novozaloženej spoločnosti závod, majetok i predmet podnikania. V roku 1908 tak bola zlikvidovaná rodinná firma Markóovcov. Akciová spoločnosť, ktorá sa stala novým vlastníkom závodu, existovala pravdepodobne do roku 1925. Samotná továreň bola zbúraná v povojnových rokoch.

Z rozsiahlej zástavby Markovej manufaktúry na spracovanie kože, jednej z najlepšie prosperujúcich tovární v Uhorsku, sa ako jediná zachovala centrálna administratívna budova. Patrí k najvýznamnejším architektonickým pamiatkam obdobia klasicizmu na Slovensku a je významnou pamiatkou na manufaktúrne obdobie priemyslu v Rožňave. Dnes je sídlom riaditeľstva Baníckeho múzea v Rožňave a historickej expozície.

                                                                       Sylvia Holečková, Banícke múzeum v Rožňave

 

1

Markova manufaktúra na spracovanie kože

 

2

Markova manufaktúra na spracovanie kože, začiatok 20. storočia

 

3

Centrálna administratívna budova bývalej manufaktúry, 1961

 

4

Centrálna administratívna budova bývalej manufaktúry, 1973

 

5

Centrálna administratívna budova bývalej manufaktúry, 1976

 

6

Centrálna administratívna budova bývalej manufaktúry po pamiatkovej obnove. Objekt bol odovzdaný Baníckemu múzeu v Rožňave, 1977

 

7

Centrálna administratívna budova bývalej manufaktúry – sídlo riaditeľstva a historickej expozície Baníckeho múzea v Rožňave, 2010

 

Zdroje: TAJTÁK, Ladislav a kol. Dejiny Rožňavy I. 1. vyd. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1978
ROKOLYA, Gábor. Prvý rožňavský verejný notár. Budapešť, 2011
Fotoarchív Baníckeho múzea v Rožňave

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia

 

LOGO

logo tg new

Táto stránka využíva Cookies. Ich využívanie môžete odmietnuť nastavením vášho prehliadača. Pokračovaním v používaní stránky predpokladáme, že Vám vyhovuje aktuálne nastavenie, ktoré však môžete kedykoľvek zmeniť.
Podrobnejšie informácie Ok