Historická expozícia

Kultúrno-historické pamiatky na historických pohľadniciach Rožňavy / Pomník Františky Andrássyovej – secesný pomník postavený z verejnej zbierky vďačných Rožňavčanov

V strede historického štvorcového námestia stojí secesný pomník Františky Andrássyovej, rod Hablawetzovej, láskavej a dobročinnej ženy , milujúcej manželky grófa Dionýza Andrássyho. Autormi súsošia sú J. Horvay a O. Szamovolszky, víťazi v konkurze na vyhotovenie pomníka, ktorý vyhlásila mestská rada v Rožňave v roku 1903. Architektom je R. Berndl.

Vyvýšené plató s kamennou podestovou obrubou, ktorého polkruhové schodisko umožní výstup zo všetkých smerov okrem severnej strany, je dominantne postavené pod mestskú vežu. Uprostred neho stojí samotný pomník s bustou Františky, vyhotovený z bieleho mramoru. Busta s poprsím v životnej veľkosti, umiestnená na vysokom pylóne, znázorňuje Františku vo veku asi 45 – 50 rokov s mierne sklonenou hlavou a zopätými rukami. Výraz tváre Františky je kľudný, dobrosrdečný.

Pod Františkou je skupina postáv - dve detské postavy v ochrannom objatí bradatého muža v dlhom plášti, ktoré symbolizujú citát z Evanjelia:“ Nechajte dietky prísť ku mne...“ Súsošie je ilustráciou dobročinnosti Františky smerom k deťom a chudobným. Štylizované labute symbolizujú Františkinu vznešenosť. Nápisy na pylóne sú v maďarčine a ich preklad znie nasledovne: Andrássy Františka 1838 – 1902 – Veľkodušnej patrónke duchovného života, osvety a umenia, dobrosrdečnej podporovateľke biednych, vdov a sirôt z verejnej zbierky postavili vďační Rožňavčania v roku 1905.

V roku 1973 bol pomník z pôvodného miesta odstránený, kovaná ohrada a kamenná podesta boli zničené. Súsošie bolo prevezené do Krásnohorského Podhradia a postavené pred Mauzóleum Františky a Dionýza Andrássyovcov. V roku 1993 bol pomník opäť umiestnený na pôvodnom mieste v Rožňave. Pri tejto príležitosti sa uskutočnilo aj jeho reštaurovanie.

Manželia Dionýz a Františka Andrássyovci venovali veľkú časť svojho majetku na dobročinné účely, ktorých iniciátorkou bola Františka. Budova chudobinca (dnes sídlo prírodovednej expozície Baníckeho múzea v Rožňave) bola darom Františky Andrássyovej mestu. Manželia prispeli na výstavbu oboch rožňavských gymnázií – katolíckeho i evanjelického, nemocnice, na nákup organu pre reformovanú cirkev a na zriadenie knižnice. Finančne podporili výstavbu dnes už neexistujúcej židovskej synagógy. V neposlednom rade prispeli finančnými darmi k založeniu Baníckeho múzea v Rožňave.

                                                                       Sylvia Holečková, Banícke múzeum v Rožňave

1

Pohľadnica Rožňava. Pomník Františky Andrássyovej. Vydal Falvi Jenő, 1911

 

2

Pohľadnica Rožňava. Pomník Františky Andrássyovej. Vydal Búfy János, 1909

 

3

Pohľadnica Rožňava. Pomník Františky Andrássyovej. Vydal Sajó-Vidék, 1905 - 1918

 

4

Pohľadnica Rožňava. Pomník Františky Andrássyovej. Vydal Fuchs József, 1918 – 1922

 

5

Pohľadnica Rožňava. Strážna veža s pomníkom Františky Andrássyovej. 1921

 

6

Pohľadnica Rožňava. Strážna veža s pomníkom Františky Andrássyovej. 1926

 

7

Námestie s Mestským domom a pomníkom Františky Andrássyovej. Vydal Josef Fuchs, 1932

           

Zdroj:
Banícke múzeum v Rožňave, zbierkový fond História I
https://www.retep.sk/roznava/frantiska/frantiska.php

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia

 

LOGO

logo tg new

Táto stránka využíva Cookies. Ich využívanie môžete odmietnuť nastavením vášho prehliadača. Pokračovaním v používaní stránky predpokladáme, že Vám vyhovuje aktuálne nastavenie, ktoré však môžete kedykoľvek zmeniť.
Podrobnejšie informácie Ok