Historická expozícia

Kultúrno-historické pamiatky na historických pohľadniciach Rožňavy / Markova manufaktúra – centrálna administratívna budova, dnes sídlo Baníckeho múzea v Rožňave

Zaujímavá, v rámci Slovenska unikátna budova bola pôvodne centrálnou administratívnou budovou niekdajšej Markovej manufaktúry na spracovanie kože. Nachádza sa na Šafárikovej ulici č. 31.

Objekt bol postavený v roku 1782 postupnou prestavbou dvoch jednopodlažných garbiarskych domov. Hlavná fasáda budovy je klasicistická, s bohatou výzdobou s výjavmi z garbiarskeho pracovného života. Ploché štukové figurálne reliéfy v štyroch polkruhovitých výplniach okien na prízemí znázorňujú pracovný postup spracovania kože – skladanie surových koží, spracovanie a rezanie koží a alegóriu garbiarstva. V rohoch nad vstupnými portálmi sú znaky mäsiarskeho cechu. Ide o unikát v rámci celého Slovenska. K vzácnym patria i zaklenuté priestory na prízemí.

Za centrálnou budovou sa pôvodne nachádzali ďalšie objekty – výrobné budovy.

Markovu manufaktúru na spracovanie kože vybudovala rodina Markovcov v druhej polovici 18. storočia. Patrila medzi najlepšie prosperujúce továrne v Uhorsku. Po konečnej likvidácii továrne, podľa dostupných údajov v roku 1925, slúžila budova rôznym účelom – bola tu octáreň, sídlila tu domová správa, dokonca autoopravovňa.

Po zbúraní samotnej továrne v povojnových rokoch, mal byť začiatkom 70. rokov 20. storočia zbúraný aj tento vzácny objekt. Politické vplyvy ho však zachránili, podmienkou bolo vybudovanie expozície robotníckeho a komunistického hnutia. V rokoch 1973-1977 sa uskutočnila komplexná pamiatková obnova budovy a objekt bol odovzdaný Baníckemu múzeu v Rožňave. V rokoch 1977 – 1989 tu bola inštalovaná Expozícia robotníckeho a komunistického hnutia v Rožňavskom okrese. V roku 1999 bola v budove sprístupnená Historická expozícia – prezentačný múzejný depozitár.

Budova, ktorá sa ako jediná zachovala z rozsiahlej zástavby manufaktúry na spracovanie kože, je jednou z najvýznamnejších architektonických pamiatok obdobia klasicizmu na Slovensku a významnou pamiatkou na manufaktúrne obdobie priemyslu v Rožňave. Dnes je objekt sídlom riaditeľstva Baníckeho múzea v Rožňave a využíva sa na prezentačné účely.

Pohľadnice s vyobrazením objektu zo starších období nie sú známe. Objekt je na pohľadniciach zachytený zrejme až v období, kedy patril pod správu Baníckeho múzea v Rožňave.     

                                                           Sylvia Holečková, Banícke múzeum v Rožňave

1

Pohľadnica Rožňava. Banícke múzeum v Rožňave., 70. roky 20. storočia

 

 

2

Pohľadnica Rožňava. Banícke múzeum v Rožňave. Vydalo Banícke múzeum v Rožňave, 2014

 

 

3

Pohľadnica Rožňava. Banícke múzeum v Rožňave. Vydalo Banícke múzeum v Rožňave, 2014

 

Zdroj: Zbierkový fond Baníckeho múzea v Rožňave, fond História I, pomocný fond

           

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia KMhorizonCMYK.jpg

                                       LOGO                                      logo tg new

Uložiť
Nastavenia cookies
Cookies nám pomáhajú pripraviť pre vás čo najlepšiu webstránku. Vopred vám ďakujeme za dôveru!
Súhlasím
Nesúhlasím
Chcem vedieť viac
Essential
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky
Banmuz.sk
Súhlasím
Analytické
Tieto nástroje používame na analýzu dát o návštevnosti, meranie jej rýchlosti a odovzvy.
Google Analytics
Súhlasím
Nesúhlasím