Historická expozícia

Kultúrno-historické pamiatky na historických pohľadniciach Rožňavy / Kostol sv. Františka Xaverského - žiacky kostol

Baroková stavba kostola bola postavená v druhej polovici 17. storočia tesne pri mestskej strážnej veži, na mieste starej, vyhorenej radnice. Kostol začali stavať jezuiti v roku 1658. Stavba však nenapredovala rýchlo. Až okolo roku 1666 bola časť stavby dokončená. Po vyhnaní jezuitov z mesta v roku 1682 sa na stavbe nepokračovalo. Po návrate jezuitov v roku 1687 bol kostol dostavaním fasády dokončený.

Za Jozefa II. bola jezuitská rehoľa zrušená a kostol sa dostal do správy františkánov, neskôr, od roku 1778 ho spravovali premonštráti. V rukách premonštrátov, ktorí v Rožňave založili gymnázium, zostal až do poštátnenia gymnázia v roku 1920. V minulosti kostol v rámci vyučovacieho procesu navštevovali žiaci katolíckeho gymnázia, preto dostal pomenovanie žiacky kostol. Toto pomenovanie je v Rožňave dodnes zaužívané.

Na jednoloďovej stavbe kostola je najzaujímavejšia čelná fasáda, ktorá je otočená na sever. Po stranách okna vo výklenkoch sú drevené ranobarokové sochy, vľavo Mojžiš, vpravo kráľ Dávid. Na streche je umiestnený jezuitský kríž.

V kostole sa nachádza množstvo vzácnych hnuteľných pamiatok. Z nich vyniká oltárny obraz sv. Františka Xaverského z roku 1904 od maliara A. Lammela.

V druhej polovici 18. storočia bola ku kostolu pristavaná kaplnka s kamennou sochou sv. Jána Nepomuckého, patróna rožňavskej diecézy.

Kostol je jedinou existujúcou pamiatkou na pobyt jezuitov v Rožňave. Vzhľadom na svoju polohu je na pohľadniciach často zobrazovaný spolu so Strážnou vežou, krámikmi a kaplnkou v rámci tzv. ostrova na historickom námestí.

                                                                       Sylvia Holečková, Banícke múzeum v Rožňave

1

1. Pohľadnica Rožňava. Strážna veža, kostol sv. Františka Xaverského a pomník Františky Andrássyovej. Vydal Búfy János, 1908

 

 

2

2. Pohľadnica Rožňava. Strážna veža, krámiky a kostol sv. Františka Xaverského. 1920 

 

 

3

3. Pohľadnica Rožňava. Strážna veža, kostol sv. Františka Xaverského a pomník Františky Andrássyovej. 1921 

 

 

4

4. Pohľadnica Rožňava. Strážna veža, krámiky a kostol sv. Františka Xaverského. Vydal Sajó-Vidék, 1932 

 

 

5

5. Pohľadnica Rožňava. Strážna veža, krámiky a kostol sv. Františka Xaverského. Vydalo Vydavateľstvo politickej literatúry, 1960 - 1965

 

Zdroj:
Zbierkový fond Baníckeho múzea v Rožňave, fond História I

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia KMhorizonCMYK.jpg

                                       LOGO                                      logo tg new

Uložiť
Nastavenia cookies
Cookies nám pomáhajú pripraviť pre vás čo najlepšiu webstránku. Vopred vám ďakujeme za dôveru!
Súhlasím
Nesúhlasím
Chcem vedieť viac
Essential
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky
Banmuz.sk
Súhlasím
Analytické
Tieto nástroje používame na analýzu dát o návštevnosti, meranie jej rýchlosti a odovzvy.
Google Analytics
Súhlasím
Nesúhlasím