Historická expozícia

Slovenská republika

Dňa 1. januára 1993 začala písať svoju históriu samostatná Slovenská republika, tento deň je štátnym sviatkom, a zároveň aj dňom pracovného pokoja. Oslavujeme ho od roku 1993 na počesť vzniku samostatnej Slovenskej republiky. 30. decembra 1992 o polnoci oficiálne zanikla Česko-slovenská federatívna republika. Nová republika bola okamžite uznaná všetkými svojimi susedmi i medzinárodným spoločenstvom a od 19. januára 1993 sa stala členom Organizácie spojených národov

Po viac ako 70 ročnej existencii zaniklo Československo, pričom jednou z hlavných príčin zániku štátu bola národnostná otázka, tá korelovala v povedomí obyvateľstva ale rovnako politických špičiek už od jeho počiatku. K prvému porevolučnému národnostnému sporu medzi Čechmi a Slovákmi došlo krátko po opadnutí ošiaľu z konca totalitného režimu. Keď československý prezident Václav Havel navrhol zmenu názvu štátu z Československá socialistická republika na Československá republika, zrejme netušil, akú búrku nevôle vyvolá na slovenskej politickej scéne vnímajúcej navrhovaný názov ako návrat do čias pražského centralizmu.

Dňa 20. apríla 1990 schválil československý parlament nový názov. Štátny útvar sa po novom volal Česká a Slovenská Federatívna Republika. Ďalší problém sa objavil pri rokovaniach uskutočnených po voľbách v júni 1990.  Nezhody nastali pri rozdelení kompetencií medzi federálne a národné orgány. Zatiaľ čo česká reprezentácia sa prikláňala k návrhu silnej federácie prepúšťajúcej národným orgánom len niektoré kompetencie, slovenská reprezentácia videla riešenie v silných národných orgánoch vzdávajúcich sa časti svojich právomocí v prospech federácie. Nový zákon o rozdelení kompetencií bol prijatý 12. decembra 1990. Právomoci federálnych orgánov proti národným boli silno obmedzené. Všetky otázky vzájomných vzťahov sa však nedoriešili a rozdiely medzi politickými predstaviteľmi sa väčšmi prehĺbili.

Jednou z kľúčových udalosti boli parlamentné voľby, ktoré sa konali v júni v roku 1992. V českom prostredí sa stala víťazom Občianska demokratická strana na Slovensku Hnutie za demokratické Slovensko.

Medzi víťazmi volieb boli veľké rozdiely v otázke budúcnosti spoločného štátu – Československa. Aj napriek rozdielnym postojom vstúpili obe politické strany do rokovaní o zostavení federálnej vlády deklarujúcej záujem udržať Československo. Čoskoro sa však ukázalo, že prienik pohľadov na spoločný život v jednom štátnom útvare nie je možný. Československo smerovalo k rozdeleniu. Zákonnou bodkou za procesom sa stalo prijatie ústavného zákona o zániku Československej federácie zo dňa 25. novembra 1992.

Úderom polnoci dňa 31. decembra vznikli dva samostatné štátne útvary - Česká republika a Slovenská republika. Na námestiach slovenských miest sa od polnoci 1. januára 1993 uskutočnili polnočné oslavy vzniku SR. V ten deň sa uskutočnila aj spoločná schôdza NR SR a vlády SR, na ktorej prijali vyhlásenie k vzniku samostatnej SR.

                                                                                                          Mgr. Simona Bilecová

 

Foto: vtedy.sk

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia KMhorizonCMYK.jpg

         LOGO             OBJAVTE               logo tg new

Uložiť
Nastavenia cookies
Cookies nám pomáhajú pripraviť pre vás čo najlepšiu webstránku. Vopred vám ďakujeme za dôveru!
Súhlasím
Nesúhlasím
Chcem vedieť viac
Essential
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky
Banmuz.sk
Súhlasím
Analytické
Tieto nástroje používame na analýzu dát o návštevnosti, meranie jej rýchlosti a odovzvy.
Google Analytics
Súhlasím
Nesúhlasím