Historická expozícia

Kultúrno-historické pamiatky na historických pohľadniciach Rožňavy / Evanjelická dievčenská meštianka – škola v areáli Lutherovho dvora

Založenie evanjelickej dievčenskej meštianskej školy inicioval superintendant Štefan Czékus. Od roku 1886 sa v nej vyučovalo v dvoch a neskôr, od roku 1895, v štyroch triedach. Počet žiačok, ktoré školu navštevovali, sa pohyboval v rozpätí od 80 do 100 dievčat.

Účelová budova školy bola postavená v roku 1897 ako súčasť tzv. Lutherovho dvora, na okraji jeho areálu, v radovej zástavbe na hlavnej, dnes Šafárikovej ulici. Jednoposchodová budova mala pôdorys v tvare E, neskôr k nej pristavali po oboch stranách prízemné dvorové krídla. V roku 1898, kedy bola stavba ukončená, sa sem presťahovala výuka. Okrem učební tu boli aj byty pre učiteľov a dievčenský internát.

Objekt je zaujímavý architektonickou výzdobou hlavnej fasády, zaklenutými priestormi v suteréne, monumentálnym schodiskom a remeselnými prvkami v interiéri.

V nedávnej minulosti bola budova sídlom Strednej zdravotníckej školy v Rožňave. V súčasnosti slúži obchodným účelom a je v nej zriadené stravovacie zariadenie.

                                                                       Sylvia Holečková, Banícke múzeum v Rožňave

 

 1

Pohľadnica Rožňava. Evanjelická dievčenská škola. Vydal Jenő Falvi, 1912

 

 2

Pohľadnica Rožňava. Evanjelická dievčenská škola. Vydal József Fuchs, 1917 - 1918

 

 3

Pohľadnica Rožňava. Evanjelická dievčenská škola. Vydal József Fuchs, 1917

 

Zdroj:

Zbierkový fond Baníckeho múzea v Rožňave, fond História I

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia KMhorizonCMYK.jpg

                                       LOGO                                      logo tg new

Uložiť
Nastavenia cookies
Cookies nám pomáhajú pripraviť pre vás čo najlepšiu webstránku. Vopred vám ďakujeme za dôveru!
Súhlasím
Nesúhlasím
Chcem vedieť viac
Essential
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky
Banmuz.sk
Súhlasím
Analytické
Tieto nástroje používame na analýzu dát o návštevnosti, meranie jej rýchlosti a odovzvy.
Google Analytics
Súhlasím
Nesúhlasím