Zážitkové centrum Sentinel

Kultúrno-historické pamiatky na historických pohľadniciach Rožňavy / Múzeum - prvá účelová budova v strednej Európe postavená pre banské a hutnícke múzejníctvo

Jedným z obľúbených námetov historických pohľadníc Rožňavy je budova múzea. Impozantná, prízemná, samostatne stojaca secesná stavba s historizujúcimi prvkami bola postavená v roku 1905 podľa projektu vtedajšieho riaditeľa rožňavských baní Alexandra Müllera, kedy vlna zakladania verejných múzeí zasiahla aj severovýchodné Uhorsko a o múzejné prístupy sa začali zaujímať miestni vzdelanci a nadšenci. Objekt a prvá expozícia Bansko-hutníckeho múzea, prezentujúca banícke, hutnícke a mineralogické zbierky otvorená v roku 1912, boli produktom pulzujúceho baníctva a železiarstva na začiatku 20. storočia. Na svoju dobu mimoriadne moderná budova počítala s členením prezentačných priestorov, s úložnými priestormi, ale aj so služobným bytom. V medzivojnovom období bola, žiaľ, využívaná ako vojenská ubytovňa, učňovská škola, knižnica a žandárska stanica. Vznikom prvej povojnovej expozície v roku 1956 tu našli opäť svoje miesto špecializované bansko-hutnícke expozície, budova slúži svojmu pôvodnému účelu.

1956 - zriadenie prvej povojnovej bansko-hutníckej expozície (Okresné múzeum v Rožňave)

1967 - otvorenie novej bansko-hutníckej expozície (Banícke múzeum v Rožňave)

1995 - otvorenie novej Expozície baníctva a hutníctva Gemera

2018 - otvorenie novej Expozície baníctva a hutníctva Gemera s interaktívnymi prvkami

Banícke múzeum v Rožňave bolo založené v roku 1902 z iniciatívy Boršodsko-gemerskej skupiny Krajinskej uhorskej baníckej a hutníckej spoločnosti, za podpory mesta Rožňava a finančných darov Františky a Dionýza Andrássyovcov. Myšlienkovým tvorcom bol vtedajší riaditeľ baní na Železníku Gustáv Eisele, autor monografie gemerského baníctva.

Múzeum zmenilo niekoľkokrát svoj názov. V súčasnosti vyvíja činnosť pod názvom Banícke múzeum v Rožňave. V roku 2022 si pripomenieme 120. výročie založenia tejto významnej kultúrnej inštitúcie.

Sylvia Holečková, Banícke múzeum v Rožňave

 

1

• Pohľadnica Pozdrav z Rožňavy. Bansko-hutnícke múzeum. Vydal Fuchs Adolf, 1908

 

2

• Pohľadnica Pozdrav z Rožňavy. Bansko-hutnícke múzeum. Vydal Sajó-Vidék, 1907

 

3

• Pohľadnica Rožňava. Banícke múzeum, pred r. 1918

 

4

• Pohľadnica Rožňava. Banícke múzeum. Vydal Fuchs József, 1915

 

5

• Pohľadnica Rožňava. Banícke múzeum. Vydal Sajó-Vidék, 1918-1922

 

Zdroj:

Zbierkový fond Baníckeho múzea v Rožňave, fond História I

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia

 

LOGO

logo tg new

Táto stránka využíva Cookies. Ich využívanie môžete odmietnuť nastavením vášho prehliadača. Pokračovaním v používaní stránky predpokladáme, že Vám vyhovuje aktuálne nastavenie, ktoré však môžete kedykoľvek zmeniť.
Podrobnejšie informácie Ok