Zážitkové centrum Sentinel

Kultúrno-historické pamiatky na historických pohľadniciach Rožňavy / Múzeum - prvá účelová budova v strednej Európe postavená pre banské a hutnícke múzejníctvo

Jedným z obľúbených námetov historických pohľadníc Rožňavy je budova múzea. Impozantná, prízemná, samostatne stojaca secesná stavba s historizujúcimi prvkami bola postavená v roku 1905 podľa projektu vtedajšieho riaditeľa rožňavských baní Alexandra Müllera, kedy vlna zakladania verejných múzeí zasiahla aj severovýchodné Uhorsko a o múzejné prístupy sa začali zaujímať miestni vzdelanci a nadšenci. Objekt a prvá expozícia Bansko-hutníckeho múzea, prezentujúca banícke, hutnícke a mineralogické zbierky otvorená v roku 1912, boli produktom pulzujúceho baníctva a železiarstva na začiatku 20. storočia. Na svoju dobu mimoriadne moderná budova počítala s členením prezentačných priestorov, s úložnými priestormi, ale aj so služobným bytom. V medzivojnovom období bola, žiaľ, využívaná ako vojenská ubytovňa, učňovská škola, knižnica a žandárska stanica. Vznikom prvej povojnovej expozície v roku 1956 tu našli opäť svoje miesto špecializované bansko-hutnícke expozície, budova slúži svojmu pôvodnému účelu.

1956 - zriadenie prvej povojnovej bansko-hutníckej expozície (Okresné múzeum v Rožňave)

1967 - otvorenie novej bansko-hutníckej expozície (Banícke múzeum v Rožňave)

1995 - otvorenie novej Expozície baníctva a hutníctva Gemera

2018 - otvorenie novej Expozície baníctva a hutníctva Gemera s interaktívnymi prvkami

Banícke múzeum v Rožňave bolo založené v roku 1902 z iniciatívy Boršodsko-gemerskej skupiny Krajinskej uhorskej baníckej a hutníckej spoločnosti, za podpory mesta Rožňava a finančných darov Františky a Dionýza Andrássyovcov. Myšlienkovým tvorcom bol vtedajší riaditeľ baní na Železníku Gustáv Eisele, autor monografie gemerského baníctva.

Múzeum zmenilo niekoľkokrát svoj názov. V súčasnosti vyvíja činnosť pod názvom Banícke múzeum v Rožňave. V roku 2022 si pripomenieme 120. výročie založenia tejto významnej kultúrnej inštitúcie.

Sylvia Holečková, Banícke múzeum v Rožňave

 

1

• Pohľadnica Pozdrav z Rožňavy. Bansko-hutnícke múzeum. Vydal Fuchs Adolf, 1908

 

2

• Pohľadnica Pozdrav z Rožňavy. Bansko-hutnícke múzeum. Vydal Sajó-Vidék, 1907

 

3

• Pohľadnica Rožňava. Banícke múzeum, pred r. 1918

 

4

• Pohľadnica Rožňava. Banícke múzeum. Vydal Fuchs József, 1915

 

5

• Pohľadnica Rožňava. Banícke múzeum. Vydal Sajó-Vidék, 1918-1922

 

Zdroj:

Zbierkový fond Baníckeho múzea v Rožňave, fond História I

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia KMhorizonCMYK.jpg

                                       LOGO                                      logo tg new

Uložiť
Nastavenia cookies
Cookies nám pomáhajú pripraviť pre vás čo najlepšiu webstránku. Vopred vám ďakujeme za dôveru!
Súhlasím
Nesúhlasím
Chcem vedieť viac
Essential
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky
Banmuz.sk
Súhlasím
Analytické
Tieto nástroje používame na analýzu dát o návštevnosti, meranie jej rýchlosti a odovzvy.
Google Analytics
Súhlasím
Nesúhlasím