Historická expozícia

Pivovarníci varili a čapovali pivo aj v Rožňave

Varenie piva priniesli do oblasti Gemera v 13. storočí nemeckí kolonisti, ktorí pochádzali z vyspelejších hospodárskych a spoločenských pomerov. Spočiatku sa pivo varilo v domácnostiach, neskôr v mestách. Každé mesto malo svojho sládka, ktorý podliehal priamo mestskej samospráve.

Právo varenia a čapovania piva patrilo medzi významné regálne práva, ktoré bolo trvalým zdrojom príjmov do mestskej pokladnice. Takýmto právom disponovala v minulosti aj Rožňava. Na regulárnosť tohto práva dozeral aj člen mestskej rady, zvaný Bierherr, ktorý zároveň dohliadal na miery a ceny predávaného piva, a samozrejme aj na jeho kvalitu.

8. júna 1652 potvrdil cechové artikuly rožňavským pivovarníkom (Braxatorum, Serfőzők) ostrihomský arcibiskup Juraj (György) Lippay. Ide o prvé artikuly tohto cechu v Rožňave.

Cech pivovarníkov sa tešil v meste veľkej vážnosti a spolu s ostatnými cechmi sa pravidelne predstavoval pred novozvolenou mestskou radou a richtárom. Pri tejto príležitosti im dávali dary. Boli to výrobky príslušného cechu, víno a peniaze. Napríklad v roku 1689, kedy sa pred mestskou radou a richtárom predstavilo 12 cechov, daroval pivovarnícky cech 1 toliar. V roku 1695 prinieslo dary novej mestskej rade a richtárovi 15 cechov. Cech pivovarníkov daroval 2 džbány vína a 1 toliar. A v roku 1709 sa pivovarníci spomínajú medzi 20 cechmi, ktoré predstúpili pred mestskú radu a richtára so svojimi darmi.

V 19. storočí sa začali pivovary zakladať vo väčších mestách. V Rožňave pôsobil v prvej polovici 20. storočia veľkosklad piva. Známym veľkoobchodníkom s pivom v meste bol Eugen Rosenblüth.

V súčasnosti pôsobí v Rožňave pivovar Kaltenecker, ktorý je najstarším novodobým remeselným pivovarom na Slovensku a zároveň najoceňovanejším slovenským pivovarom vo svete.

V prvý augustový piatok oslavujú každý rok milovníci piva z celého sveta Medzinárodný deň piva. Nielenže si vychutnávajú výnimočnú chuť svojho obľúbeného nápoja, ale oceňujú i prácu tých, ktorí s láskou varia a čapujú pivo. V roku 2021 bol tento deň 6. augusta 2021.

                                                  Sylvia Holečková, Banícke múzeum v Rožňave

1

• Pohľadnica Rožňava. Nákladné autá rožňavského veľkoobchodníka s pivom E. Rosenblütka na rozvoz piva, 30. roky 20. storočia

 

2

• Pohľadnica Rožňava. Pohostinstvo Józsefa Puskása v jednom z krámikov pod Strážnou vežou,  30. roky 20. storočia

 

Zdroj:

TAJTÁK, Ladislav a kol.: Dejiny Rožňavy I. 1. vyd. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, 1978. 508 s.

Zbierkový fond Baníckeho múzea v Rožňave, fond História I

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia KMhorizonCMYK.jpg

         LOGO             OBJAVTE               logo tg new

Uložiť
Nastavenia cookies
Cookies nám pomáhajú pripraviť pre vás čo najlepšiu webstránku. Vopred vám ďakujeme za dôveru!
Súhlasím
Nesúhlasím
Chcem vedieť viac
Essential
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky
Banmuz.sk
Súhlasím
Analytické
Tieto nástroje používame na analýzu dát o návštevnosti, meranie jej rýchlosti a odovzvy.
Google Analytics
Súhlasím
Nesúhlasím