Historická expozícia

Lekáreň Aranyszarvas – niekdajší architektonický skvost Rožňavy

Pôsobivá budova rožňavskej lekárne Aranyszarvas (Zlatý jeleň) bola kedysi neodmysliteľnou súčasťou mestskej architektúry Rožňavy. V minulosti jedna z najkrajších budov v meste, dnes už neexistujúci objekt, ktorý si pamätajú už len tí skôr narodení.

Budova lekárne Aranyszarvas stála na námestí na začiatku Čučmianskej ulice (Nagycsucsomi utca). Objekt v barokovoklasicistickom štýle s veľkou pravdepodobnosťou postavil a aj projektoval významný miestny staviteľ a architekt, Rožňavčanom dobre známy János Mayer, ktorý v Rožňave v druhej polovici 18. storočia projektoval a postavil viac významných budov - evanjelický kostol, vežu katedrálneho kostola a budovu rožňavského biskupstva.

Pôvabnú budovu lekárne kúpil lekárnik Sándor Alexy, ktorý sa do Rožňavy prisťahoval v roku 1882. V prvých rokoch 20. storočia bol nájomcom budovy lekárne Aranyszarvas lekárnik Jenő Pasteiner, ktorý však v roku 1916 podľahol následkom zranení spôsobených v 1. svetovej vojne. V archívnych materiáloch z roku 1920 sa ako majitelia lekárne Aranyszarvas so sídlom na Rákóczi tér 397 v Rožňave (Námestie baníkov) uvádzajú Pesteinerovi dediči. Pasteiner mal dve dcéry, od ktorých v roku 1943 lekáreň odkúpil PrMR Ľudovít Vajner. Vajner vyštudoval lekárnictvo na Karlovej univerzite v Prahe v rokoch 1925 – 1929. V lekárni pracoval od roku 1930, v rokoch 1943 – 1945 ako vlastník lekárne. Lieky a suroviny na výrobu liekov odkupoval predovšetkým od Gedeon Richtera z Budapešti. Na základe Benešových dekrétov bola lekáreň po roku 1945 znárodnená a Vajner nemohol vykonávať lekárnickú činnosť vo vlastnej lekárni. V lekárni neskôr pracovali lekárnici Zinger, Kolesár a Ádám.

Niekdajší architektonický skvost Rožňavy, nádhernú, pohľadu i srdcu lahodiacu budovu lekárne Aranyszarvas zastihol v 60. rokoch 20. storočia nelichotivý osud, kedy bola v rámci architektonických úprav námestia a priľahlých ulíc zbúraná. Stalo sa tak v roku 1964.

Dnes nám túto vzácnu, architektonicky zaujímavú budovu pripomínajú už len dobové fotografie a tvorba výtvarných umelcov, ktorí lekáreň zvečnili na svojich plátnach. Vzácnym svedectvom Pesteinerovej lekárne Aranyszarvas v Rožňave sú krabičky od liekov evidované v historickom fonde Baníckeho múzea v Rožňave

Za cenné informácie ďakujem pani Anikó Brutovskej, rod. Vajnerovej.

Sylvia Holečková, Banícke múzeum v Rožňave

 

 

3  

• Tichy, K. - Stará lekáreň na Čučmianskej ulici v Rožňave, 1958, súkromná zbierka
• Fotografia lekárne zo zbierky p. Urbana

 

1  2

• Krabička od liekov s dávkovaním z lekárne J. Pasteinera, zač. 20. stor. Zbierkový fond Baníckeho múzea v Rožňave, fond História I
• Krabička od liekov z lekárne Pasteiner, 20. roky 20. storočia. Zbierkový fond Baníckeho múzea v Rožňave, fond História I

 

1g  2g

3g  4g

• Fotografie lekárne zo súkromnej zbierky Aleny Golian

 

Zdroje:
Tököly, G.: Ki kicsoda Rozsnyón. MÉRY RATIO, Somorja, 1999.
MV SR, Štátny archív v Košiciach, pracovisko Archív Rožňava, archívny fond Magistrát mesta Rožňava
Zbierkový fond Baníckeho múzea v Rožňave, fond História I
Súkromná zbierka p. Urbana
Súkromná zbierka p. Golian

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia KMhorizonCMYK.jpg

                                       LOGO                                      logo tg new

Uložiť
Nastavenia cookies
Cookies nám pomáhajú pripraviť pre vás čo najlepšiu webstránku. Vopred vám ďakujeme za dôveru!
Súhlasím
Nesúhlasím
Chcem vedieť viac
Essential
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky
Banmuz.sk
Súhlasím
Analytické
Tieto nástroje používame na analýzu dát o návštevnosti, meranie jej rýchlosti a odovzvy.
Google Analytics
Súhlasím
Nesúhlasím