Historická expozícia

História ochranných masiek

História ochranných pomôcok, ktoré mali chrániť zdravie človeka siaha až do obdobia rímskeho filozofa, spisovateľa Plinia staršieho. V tomto období sa používali masky vyrobené zo zvieracej voľnej kože z mechúra na odfiltrovanie prachu, ktorý vznikal pri drvení rumelky. Rumelka je toxický minerál, z ktorého sa získavalo ohnivočervené farbivo. O niekoľko storočí neskôr Leonardo Da Vinci (1452 – 1519) odporučil používanie vlhkých handier ako ochranu pred vdychovaním škodlivých látok. Ďalší významný vynález v oblasti ochranných pomôcok je ochranný odev „morového doktora“, ktorý sa pripisuje Charlesovi de Lornemu, dvornému lekárovi Ľudovíta XIII. Tento lekár vytvoril ochranný odev, ktorý ho chránil od hlavy po päty v roku 1619. Odev tvorila maska s okuliarmi v tvare zobáka, impregnovaný kožený plášť, nohavice, čižmy, rukavice a klobúk. Súčasťou výbavy lekára bola aj palica, aby sa nestával do fyzického kontaktu s nakazenými.

Ďalším významným medzníkom v zdokonaľovaní pomôcok na ochranu dýchacích ciest obdobie 1. svetovej vojny, kedy k dovtedy známym ohrozeniam zdravia človeka pribudla aj nová hrozba v podobe chemických a biologických zbraní. Na tento účel boli vyvíjané rôzne plynové masky. Jednými z prvých plynových masiek nasadených v boji boli masky M1917, aká sa nachádza aj v zbierkach militárií Baníckeho múzea v Rožňave. Potreba stále zdokonalovať a vylepšovať tieto masky prichádzala aj v období počas 2. svetovej vojny a počas tzv. Studenej vojny. Vyrábali sa masky vojenské ale aj pre potreby civilného obyvateľstva.

Typizovanými prostriedkami na ochranu dýchacích ciest a očí sú:

  • pre deti do 18 mesiacov: detské ochranné vaky (DV-65 a DV-75),
  • pre deti od 18 mesiacov do 6 rokov: detské ochranné kazajky (DK-62, DK88), detské ochranné masky (DM-1),
  • pre školopovinné deti do 14 rokov: detské ochranné masky (DM-2 a CM3/3H) a ochranné rúška,
  • pre dospelých (vrátane detí od 15 do 18 rokov): ochranné masky (CM-3, CM-4) a ochranné rúška (OR-1).

Do skladov Civilnej ochrany sú distribuované s Malými ochrannými filtrami (MOF). MOFsú určené na ochranu pred účinkom rádioaktívnych látok, bojových otravných látok a pred účinkom bojových biologických prostriedkov. Nechránia pred účinkom nebezpečných látok ako je čpavok, chlór a pod. Okrem ochrany tváre a dýchacích ciest je potrebné chrániť aj povrch tela improvizovanými prostriedkami.

Banícke múzeum má vo svojich zbierkach širokú škálu ochranných plynových masiek z obdobia 1. svetovej vojny, 1. ČSR, 2. svetovej vojny a povojnového obdobia. Veľká časť z nich je aj vystavená v Historickej expozícii Baníckeho múzea v Rožňave, na Šafárikovej 31, Rožňava.

Mgr. Pavol Horváth

Galéria

Civilná maska CM-4, foto: BM, Foto: Banmuz

civilna maska

 

Civilná maska CM-3, Foto: Banmuz

civilna maska 2

 

Ochranné rúško OR-1, Foto: Banmuz

ochranne rusko 1

 

Plynové masky v zbierkovom fonde Baníckeho múzea v Rožňave, foto: Banmuz

plynove masky zfbm

Kalendár

KSK logo cmykSme partner TI web fond na podporu umenia

 

LOGOlogo tg new

Táto stránka využíva Cookies. Ich využívanie môžete odmietnuť nastavením vášho prehliadača. Pokračovaním v používaní stránky predpokladáme, že Vám vyhovuje aktuálne nastavenie, ktoré však môžete kedykoľvek zmeniť.
Podrobnejšie informácie Ok