Historical Exposition

EXPOKUS 10/2023 R-5982: Korunovačný album Karola I. Habsburského, 1917

     Karol I. Habsburský bol ako Karol IV. posledným uhorským kráľom, ktorého obdobie panovania možno datovať medzi roky 1916 až 1918. Pochádzal z habsbursko-lotrinského rodu, bol prasynovcom cisára Františka Jozefa I. a synovcom zavraždeného arcivojvodu a pôvodného následníka trónu Františka Ferdinanda d`Este.

     Karol sa narodil v roku 1887 na zámku Persenbeug v Dolnom Rakúsku. Na jeho výchove sa podieľala predovšetkým matka Mária Jozefa Saská a dozeral na ňu aj cisár František Jozef I. osobne. Karola spočiatku vzdelávali hlavne domáci učitelia, a to v prísne katolíckom duchu. Ako 12-ročný nastúpil na prestížne Škótske gymnázium vo Viedni so zameraním na prírodné vedy. V októbri 1905 začal jeho vojenský výcvik, ktorý o rok neskôr prerušil, aby mohol pokračovať vo svojom vzdelávaní, tentoraz na univerzite v Prahe. Tu v roku 1907 svoje štúdium úspešne ukončil právnickými skúškami. Následne pokračoval vo vojenskej službe a po vypuknutí 1. svetovej vojny sa ako jeden z mála panovníkov priamo zúčastnil bojových operácií. V roku 1911 sa oženil a jeho manželkou sa stala Zita Bourbon-Parmská, ktorej rod síce nebol v tom čase rodom vládnucim, ale bol jednou z priamych línií francúzskeho rodu Bourbonovcov, ktorý v minulosti panoval nielen vo Francúzsku, ale aj v Kráľovstve oboch Sicílií. Po atentáte na následníka trónu Františka Ferdinanda d`Este, sa Karol spolu so svojou rodinou presťahovali do cisárskej rezidencie Schönbrunn vo Viedni. V roku 1916 ho počas bojového nasadenia v Taliansku zastihla správa o zlom zdravotnom stave cisára Františka Jozefa I. Dňa 21. novembra 1916 starý cisár umiera a Karol sa ujíma vlády nad celou monarchiou. O mesiac neskôr, 30. decembra bol v Budapešti korunovaný za uhorského kráľa – Karola IV.

     A práve pri príležitosti tejto udalosti bol už roku 1917 v Budapešti vydaný album, ktorý sa dopodrobna venuje prípravám a celému priebehu Karolovej korunovácie. Publikácia má 159 strán a celý text dopĺňa bohatá obrazová príloha – dobové fotografie a množstvo ilustrácií. Uvedený predmet bol do zbierkového fondu Baníckeho múzea získaný kúpou v roku 1979.

     Po rozpade Rakúsko-Uhorska Karol opúšťa svoju vlasť a v marci 1919 sa spolu s rodinou nachádza vo Švajčiarsku. V nasledujúcich rokoch sa síce dvakrát pokúsil o návrat a opätovné prevzatie moci v Maďarsku, no po zásahu Horthyho ozbrojených zložiek jeho snahy definitívne stroskotali. Ďalší osud Karola už nebol v jeho rukách. Na základe rokovaní dohodových štátov bolo rozhodnuté o jeho internácii na ostrove Madeira, kde v roku 1922 zomiera na ťažký zápal pľúc vo veku 34 rokov.

 

Martin Hajduk

Zdroj:

  • Zbierkový fond Baníckeho múzea v Rožňave, História II, e. č. R-5982

 

 

 1   2

3   4

5   6

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia KMhorizonCMYK.jpg

         LOGO             OBJAVTE               logo tg new

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Essential
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky
Banmuz.sk
Accept
Analytické
Tieto nástroje používame na analýzu dát o návštevnosti, meranie jej rýchlosti a odovzvy.
Google Analytics
Accept
Decline