Historical Exposition

EXPOKUS 09/2023 Nu-32: Platidlo papierové s kolkom 500 korún, 1945

V zbierkovom fonde Baníckeho múzea v Rožňave možno v rámci fondu Numizmatika okrem iného nájsť viaceré zaujímavé papierové platidlá. Špeciálnu skupinu medzi nimi tvoria peňažné poukážky, ktoré v krízových a pokrízových obdobiach nielen nahrádzali, ale následne aj zastávali pozíciu klasických peňazí.

Charakteristickým príkladom je peňažné platidlo v nominálnej hodnote 500 korún, ktoré spolu s ostatnými korunovými poukážkami je známe aj pod názvom Moskovské poukážky a boli určené pre vojenské jednotky a československé úrady na oslobodenom území, na ktorom sa postupne zavádzali (na Zakarpatsku od konca roka 1944, Slovensku od 23.3.1945, v Čechách a na Morave od 19.5.1945). Slovenská národná rada (SNR) využila dovezené kolky na to, aby zabezpečila pevný poriadok pre vojnovými udalosťami narušený peňažný obeh na území Slovenska a preto vyhláškou SNR nariadila okolkovanie papierových platidiel hodnôt vyšších nominálov (100, 500 a 1000 korún). V období od 3.7.1945 do 31.10.1945 sa už používalo ako kolkované platidlo a to len na území Slovenska. Kolkovanie poukážok sa však čiastočne minulo účinku a to z dôvodu, že po proteste veliteľa Červenej armády bolo umožnené jej príslušníkom naďalej na Slovensku platiť aj nekolkovanými poukážkami. Po stiahnutí poukážok z obehu sa zistilo, že hodnota stiahnutých poukážok prevyšovala pôvodné a legálne objednané množstvo. Existuje názor, že poukážky dostala nelegálne Červená armáda priamo z tlačiarne Goznak. Následne bolo platidlo, či s kolkom aj bez neho, zrušené Dekrétom prezidenta republiky o obnovení československej meny č. 91/1945.

Zaujímavosťou je, že samotné platidlá boli vytlačené na území vtedajšieho Sovietskeho Zväzu, pričom kolky s vyobrazením prvého československého prezidenta, T. G. Masaryka, boli objednané a vytlačené v Londýne.

                                                                                                                             

        Pavol Lackanič

 

Základné údaje o platidle:

Rok a miesto tlače peňažnej poukážky: 1944, tlačiareň Goznak, Krasnokamsk alebo Moskva, ZSSR

Technika tlače: kníhtlač

Autor: Ivan Ivanovič Dubasov

Sériové číslo: AO 239712

Rozmery: 183 x 93 mm

Obeh: koniec roka 1944 (Zakarpatská oblasť) od 23. 3. 1945 (na Slovensku) od 19. 5. 1945 (v Čechách a na Morave), Obeh platidla s kolkom: od 3.7.1945 do 31.10.1945

KOLOK:

Kolok: malý, písmeno E, červená pretlač "500"

Tlač kolku: Thomas de la Rue & Company. Ltd, London, Veľká Británia

Rozmery: 22,5 x 20 mm

 

Zdroje:

Zbierkový fond Numizmatika, Banícke múzeum v Rožňave, evidenčné číslo Nu-32

http://www.mojazbierka.sk/index.php?m=bankovka&id=74

https://ebadatelnavhm.vhu.sk/item/19/15     

 

Nu 32a                         

Nu 32b                                    

Nu 32a kolok                                               

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia KMhorizonCMYK.jpg

         LOGO             OBJAVTE               logo tg new

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Essential
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky
Banmuz.sk
Accept
Analytické
Tieto nástroje používame na analýzu dát o návštevnosti, meranie jej rýchlosti a odovzvy.
Google Analytics
Accept
Decline