Banícke múzeum pôsobí v oblasti regiónu Gemera, ktorý je významnou etnologickou oblasťou Slovenska s bohatými ľudovými tradíciami. V minulosti sa v Gemeri vyskytoval  väčší počet farbiarskych a modrotlačiarenských  dielní. V zbierkach Baníckeho  múzea je množstvo krásnych predmetov súvisiacich s výrobou modrotlače . Spomínané remeslo už síce zaniklo, ale aj v dnešnej dobe sa modrotlač objavuje v súčasnom odievaní.

Samotná technika výroby a zároveň aj jej história je málo známa. Formou tvorivých dielní sa snažíme prispieť k uchovávaniu a k oboznámeniu sa z históriou a technológiou tradičného textilného remesla.

Živé múzeum III.-modrotlač  je pokračovaním už prebiehajúcej série múzejno-pedagogických programov pre deti a verejnosť . Priestory Galérie Baníckeho múzea v Rožňave sa v dňoch od 22.9. do 26.9.2014 premenili na modrotlačiarenskú dielňu. Formou prezentácií  a prednášok sme sa snažili priblížiť technológiu výroby modrotlačových textílií a prakticky sme predviedli všetky fázy  jej výroby.

Vytvorením interaktívnej tvorivej miestnosti , ktorá bola spojená s výstavou sa deti mohli rukami dotknúť vystaveného materiálu a tak prísť s nimi do priameho a osobného kontaktu. Deti sa snažili získané vedomosti preniesť a prepojiť do dnešnej doby. V tvorivých dielňach si mohli navrhnúť vlastný vzor na modrotlačovú formu. Vyrobiť si pečiatku a na modré plátno aplikovať bielou farbou, aby vznikla modrotlačová textília. Záložka v  štýle modrotlače bude pripomínať  aký význam má slovo modrotlač.

Realizovaním tohto projektu sa snažíme prehĺbiť kontakt medzi múzeom , deťmi, mládežou a dospelými v Rožňave a okolí.

Projekt finančne  podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

V rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva a Dní mesta Rožňava sa v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave vo štvrtok 18. septembra 2014 slávnostne otvorila unikátna výstava Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici pod názvom Krása kachlíc.

Po príhovore povereného riaditeľa rožňavského múzea Ing. Jána Hlobila prítomných pozdravili zástupkyňa riaditeľa SSM v Banskej Bystrici Dr. Elena Martincová a primátor mesta Rožňava Pavol Burdiga. Výstavu otvoril kurátor výstavy JUDr. Mgr. Martin Kvietok, archeológ SSM v Banskej Bystrici. Vernisáže sa zúčastnili aj kastelán Hradu Ľupča Mgr. Vladimír Homola, kolegovia z Hutníckeho múzea Železiarní Podbrezová, niekoľkí poslanci MZ v Rožňave a verejnosť. Slávnostnú atmosféru podujatia spestril kultúrny program v podobe flautového tria a hry na gitaru v podaní žiakov ZUŠ v Rožňave.

Výstava Krása kachlíc prezentuje neskorogotické a renesančné kachlice, ktoré sú ukážkou remeselníckej zručnosti vtedajších kachliarov. Na výstave je prezentovaných viac ako 120 týchto malých umeleckých diel so širokou paletou motívov, ktoré vypovedajú o nárokoch, potrebách a rôznych predstavách stredovekých ľudí.

Kachlice tvorili súčasť kachľových pecí, ktoré boli nielen vykurovacím telesom interiérov, ale aj odrazom spoločenského postavenia svojho majiteľa, jeho majetku a prestíže. Kachľové pece boli často dominantným interiérovým prvkom umiestneným v najreprezentatívnejších priestoroch hradov, mestských radníc či meštianskych domov.

Súčasťou výstavy sú sprievodné texty o dejinách kachliarskeho remesla a trojrozmerný model stredovekej kachľovej pece.

Výstava Krása kachlíc, ktorá prezentuje zbierky 14 múzejných inštitúcií z celého Slovenska, je v Rožňave doplnená o ukážku kachlíc z 19. a 20. storočia zo súkromnej zbierky Eugena Adamca a o prezentáciu kachliarskeho remesla v podaní Norberta Czaka z Rožňavy.

Banícke múzeum v Rožňave pripravuje pre organizované skupiny v termíne od 29. septembra do 31. októbra 2014 zážitkovú formu prehliadky tejto zaujímavej a jedinečnej výstavy.

V priestoroch Galérie Baníckeho múzea v Rožňave bude výstava Krása kachlíc sprístupnená do 31. októbra 2014.

Sylvia Holečková, Banícke múzeum v Rožňave

zodpovedná za reprízu výstavy Krása kachlíc v Rožňave

Subscribe to Banícke múzeum v Rožňave