Oznamujeme, že komentovaná prehliadka výstavy, spojená s prednáškou pod názvom Ženy v súčasnom umení plánovaná na 5. mája 2016, bola z organizačných dôvodov zrušená. Za pochopenie ďakujeme.

V rámci putovnej výstavy Baníckeho múzea v Rožňave s názvom Poézia kameniny budú prezentované výrobky niekdajšej rožňavskej manufaktúry na výrobu kameniny v neďalekej Rimavskej Sobote. Výstavu sprístupní Gemersko-malohontské múzeum pri príležitosti Dní mesta Rimavská Sobota. Vernisáž výstavy sa uskutoční 5. mája 2016     o 15.00 h. v priestoroch múzea. Krásou a rôznorodosťou výrobkov sa budú môcť návštevníci pokochať do 7. júna 2016.

Výstava Poézia kameniny mala premiéru na jeseň 2015 v Rožňave. Okrem Rimavskej Soboty bude v roku 2016 inštalovaná v Jelšave, v Košiciach a vo Fiľakove.

Na výstave sú prezentované zbierky Baníckeho múzea v Rožňave, Východoslovenského múzea v Košiciach, Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote a kameninové výrobky zo súkromných zbierok.

Sylvia Holečková, kurátorka výstavy

 

28
apr

Ženy v súčasnom umení

   Posted by: admin   in Archív 2016

Srdečne Vás pozývame na prednášku a komentovanú prehliadku výstavy Slušné dievčatá sa nepozerajú dňa 5. 5. 2016 o 17.00 hod. v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave s kurátorkou výstavy Mgr. Sivliou Čúzyovou, PhD.
26
apr

Ásatások „Grulyaváron”

   Posted by: admin   in Archív 2016

A Rozsnyó melletti Jólészen, a „Grulyavárnak” becézett helyen, néhány napja kezdetét vették az előzetes ásatások. „Grulyavár” a jólészi születésű Cházár András, Magyarország első siket-néma intézet alapítójának nyári lakhelye volt. Úttörő munkát végzett a krumpli magyarországi meghonosításában. Az ő nevéhez fűződik a „grulya” (krumpli) meghonosítása ebben a térségben. Az ásatások helyszínén, Cházár András valószínűleges nyári lakhelyén, a krumpli- (grulya) pincék és egy halastó található. Valószínűleg ezért ez a gúnyos elnevezés, „Grulyavár”. Már egy ideje, hogy a jólésziek és a Cházár András Polgári Társulás a hely feltárásával próbálkoznak. Így szeretnék átörökíteni a leghíresebb jólészi polgár hagyatékát a jövő számára.

Az ásatások helyszíne a mai napig szántóföldnek van nyilvánítva és a földalap tulajdona. Jelenleg a Lesy SR- SzK Erdőgazdasága a valóságos használója és védett övezetbe is tartozik. Ahogy arról Zagiba Mária és Tibor tájékoztattak a különféle engedélyek intézése már múlt év júliusában elkezdődtek, ami tulajdonképpen április elejéig tartott.

A tényleges ásatások április 11-én kezdődtek és a napokban érnek véget. A munkálatokat a kassai Triglav nevezetű magáncégre bízták, amely természetesen minden kellő engedéllyel és szaktudással rendelkezik a régészeti kutatásokhoz, nyilatkozott a cég vezető szakembere Mgr. Peter Šimčík.  Szavai szerint hat helyen kezdtek ásni. Öt helyen falmaradványokra bukkantak és a hatodikban feltárták Cházár András sírhelyét. Ezzel a kutatással részletesebben feltérképezték az egész „Grulyavár” térségét. Az egyetlenegy segítséget a térség második hadi feltérképezése adta, ahol megtalálható volt az építmény alaprajza. Sajnos, egyelőre több irat nem maradt fel, amiből következtetni lehetne az épületek külsejére. A kutatás megállapította, hogy az épületfalak építőanyaga kő és tégla keveréke volt, sajnos azonban a tetőszerkezet máig nem tisztázott. Az említett öt ásatási helyen tisztán láthatóak a külső fal maradványai, melyek kb. 2 m szélesek. Mgr. Peter Šimčík szerint ez nagyon szokatlan a 18. századra, az építmény feltételezett keletkezési időszakára. Azonban a legtöbb helyen már csak a falmag maradt meg, ami így is 1 – 1,2 m. A kettes számú ásatási hely kimutatott egy beltéri vakolt falrészt és andezit talajt (steril talaj). A kutatás továbbá kimutatta a téglaalapú udvart, ahol a krumplis pincéket helyezték el, melyek földmélyedései mostanáig megőrizték helyüket. A négyes és ötös ásatási hely között valószínűleg a porta bejárati kapuja található, melyhez egy lapos kövekkel kirakott út vezetett.

Ami a többi leletet illeti szinte kizárólag csak háztartásban használatos kerámia darabokat találtak, illetve egy pipát.

A munkák befejezése után a természetvédelmi szervekkel kötött szerződés alapján az egész helyszínt vissza kell állítani eredeti állapotába. A polgári társulás elnöke, Zagiba Tibor elárulta, hogy a jövőben még szeretnének pályázni egy teljes régészeti kutatásra és azzal feltárni az egész „Grulyavárat”. A várat a feltárást követően alapszinten helyrehoznák majd és a jólésziek kulturális örökségeként turistalátványossá alakítanák egy tervezett bicikliút mentén, mely gyönyörű kilátást biztosítana Krasznahorka várára és az egész rozsnyói völgyre is egyaránt.

 

Kovács Márton

Prinášame niekoľko fotografií k múzejno-pedagogickým hodinám k výstave Rožňavské Radiály 4.01 Slušné dievčatá sa nepozerajú, kde si študenti mohli vyskúšať vytvoriť vlastné kópie diel predmetnej výstavy.

 

 

26
apr

Vykopávky na „Grulyavári“

   Posted by: admin   in Archív 2016

Pred niekoľkými dňami začali v obci Jovice pri Rožňave s predbežnými vykopávkami, tzv. „sondami“ na mieste zvanom „Grulyavár“ (Zemiakový hrad). „Grulyavár“ bol letným sídlom jovického rodáka Andreasa Cházára, ku ktorému sa viaže založenie prvej školy pre hluchonemé deti v Maďarskom kráľovstve. Okrem svojich mnohých aktivít, bol  priekopníkom. Práve on udomácnil zemiaky v tomto kraji. Na mieste vykopávok sa pravdepodobne nachádzal jeho letohrádok, sklad zemiakov a rybníček. Preto ten názov „Grulyavár“ (grulya – grule – zemiaky, vár – hrad). Už dávnejšie v minulosti sa Jovičania a členovia OZ Andreas Cházára snažili odhaliť, obnoviť a tým aj zachrániť túto pozostalosť po najslávnejšom jovickom rodákovi.

Miesto vykopávok sa nachádza na území, ktoré je stále vedené ako orná pôda a patrí pod pozemkový fond. V súčasnosti ju obhospodarujú Lesy SR a tiež spadá pod ochranné pásmo. Ako nás Mária Zagibová a Tibor Zagiba, členovia menovaného združenia informovali, vybavovanie rôznych povolení potrebných pre uskutočnenie sondážneho výskumu sa začalo už minulý rok v júli a trvalo prakticky do začiatku apríla.

Samotné vykopávky začali 11. apríla a finišujú práve v týchto dňoch. Realizuje ich košická súkromná archeologická firma Triglav, ktorá disponuje všetkými oprávneniami a licenciami pre archeologické výskumy, ako nám uviedol vedúci odborný pracovník Mgr. Peter Šimčík. Podľa jeho slov bolo vytvorených šesť sond. Päť z nich zachytili pozostatky muriva celého komplexu a v šiestej objavili hrobku Andreasa Cházára. Týmito sondami sa reálne zmapoval terén „Grulyaváru“. Ako jedinú pomoc pri tom podávalo druhé vojenské mapovanie, kde sa zachoval pôdorys tohto komplexu. Žiaľ, zatiaľ sa neobjavili žiadne iné dokumenty, z ktorých by sa dali bližšie identifikovať jednotlivé stavby. Výskum preukázal, že steny budov boli kombináciou tehly a kameňa, ale strešná krytina zatiaľ ostáva nezistená. Sondy 1. až 5. odhalili murivo hrubé až 2 m, ktoré je zložené z lícneho muriva a jadra, čo je podľa slov Mgr. Petra Šimčíka, dosť nezvyčajné na 18. storočie, kedy sa predpokladá vznik tejto stavby. Vo väčšine prípadov sa však jedná len o tzv. jadrovky o hrúbke 1 až 1,2 m. Sonda 2. odhalila aj interiérovú omietku a andezitové podlažie, tzv. sterilný terén. Predbežný výskum a mapovanie preukázalo, že sa tu nachádzalo obdĺžnikové nádvorie, na ktorom boli umiestnené pivnice (sklady) na zemiaky, čo potvrdzujú ešte aj teraz viditeľné priehlbiny v teréne. Medzi sondami 4. a 5. sa pravdepodobne nachádzala vstupná brána, ku ktorej viedla vydláždená prístupová cesta.

Čo sa týka ostatných nálezov, prevládajú pozostatky keramiky. Zaujímavosťou je aj objav jednej fajočky.

Po vykonaní predbežných archeologických výskumov sa, na základe dohody s ochranármi, celý terén upraví do pôvodného stavu. Predseda občianskeho združenia Tibor Zagiba prezradil, že v budúcnosti by radi získali ďalšie finančné prostriedky pre riadny archeologický výskum, ktorý by odkryl celý komplex „Grulyaváru“. Ten by sa mohol do určitej miery zrenovovať a ako kultúrna pamiatka Jovičanov, by mohol slúžiť aj ako turistická atrakcia s nádherným výhľadom na hrad Krásna hôrka či celú rožňavskú kotlinu a to na cyklotrase, ktorej výstavba je už v pláne.

 

Martin Kováč

 

25
apr

Ex libris eroticis

   Posted by: admin   in Archív 2016

Srdečne Vás pozývame na výstavu knižných značiek pod názvom Ex libris eroticis, kde bude prezentovaná zaujímavá a zriedkavá forma výtvarného prejavu, a to drobná grafika s erotickými motívmi. Vernisáž uvedenej výstavy sa uskutoční v utorok 3. mája 2016 o 17:00 hod. v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave.

21
apr

Tragédia Lidíc

   Posted by: admin   in Archív 2016

Srdečne Vás pozývame na výstavu, ktorá Vám priblíži tragické udalosti v českej obci Lidice počas druhej svetovej vojny.  Vernisáž výstavy sa uskutoční 28. apríla 2016 o 17. hodine v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave.

Page 1 of 4912345...Last »