OZNAM – REKONŠTRUKCIA

Posted by admin under Archív 2014

Vývesný štít rožňavského cechu klobučníkov  s datovaním 1867 daroval rožňavskému Mestskému múzeu klobučnícky majster Ondrej Puskás.

Do zbierkového fondu Baníckeho múzea v Rožňave bol predmet zapísaný v roku 1956. Vyrobený je zo železného kruhu s priemerom 28 cm  a šírkou 9 cm, do ktorého je z oboch strán vsadené sklo. Vo vnútri sú na drevenom stojančeku zavesené vzorky malých klobúkov a čižmy. Vyhotovené sú z plyšu. Predmet je vo vrchnej časti opatrený menším, tiež železným krúžkom s priemerom 8 cm a šírkou 2,5 cm, slúžiacim na zavesenie. Zadná strana predmetu sa dá otvárať.

Cechový vývesný štít slúžil na označenie remeselníckej dielne. Umiestnený bol na dome cechmajstra.

Cech klobučníkov bol v Rožňave známy už začiatkom 17. storočia. Jeho majstri vyrábali v tomto období  tzv. uhorské klobúky. Svoje výrobky, ktoré sa od seba tvarom veľmi líšili, zhotovovali z vlny pomerne zložitou technológiou.

Okrem vývesného štítu rožňavského cechu klobučníkov, ktorý je jediným cechovým vývesným štítom v zbierkach Baníckeho múzea v Rožňave, existenciu tohto cechu v meste Rožňava  dokumentujú aj ďalšie cechové insígnie – zvolávacia tabuľka z roku 1766 a cechová truhlica z roku 1802.

V zbierkach Baníckeho múzea v Rožňave sa nachádza bohatý cechový materiál dokumentujúci život a činnosť niekdajších cechov v meste Rožňava.

Sylvia Holečková, Banícke múzeum v Rožňave

Subscribe to Banícke múzeum v Rožňave