28
sep

Rozmanitý svet húb

   Posted by: admin   in Archív 2016

 

Modely Karla Voneša v zbierkach Baníckeho múzea v Rožňave

V Galérii Baníckeho múzea v Rožňave si v týchto dňoch môžete pozrieť prezentačno – náučnú výstavu „Rozmanitý svet húb – modely Karla Voneša v zbierkach Baníckeho múzea v Rožňave“.

V zbierkovom fonde múzea sa nachádza vyše 500 modelov plodníc húb, ktoré sa do neho dostali kúpou v rokoch 1976-80. Aj po takej dlhej dobe pôsobí väčšina veľmi realisticky, ako živé. Sú medzi nimi aj modely takých druhov, ktoré sú kriticky ohrozené, chránené, alebo veľmi vzácne a nájsť ich v prírode je už dnes raritou.

V Baníckom múzeu v Rožňave boli prezentované naposledy v roku 1996.

Zámerom výstavy je predovšetkým prezentácia tejto unikátnej, na Slovensku ojedinelej zbierky modelov húb. Popritom ale poskytuje na informačných baneroch aj základné informácie k danej tematike – Čo sú huby, Huby a hubári, Liečivé huby, Jedovaté huby, Ohrozené druhy húb, ako aj informácie o autorovi modelov, Karlovi Vonešovi.

PhMr. Karel Voneš vyštudoval Farmaceutickú fakultu Univerzity Komenského Praha. Pracoval ako vedúci lekární v Prahe, Jihlave a nakoniec, 24 rokov, v Měříne na Vysočine.

Mykológii sa začal amatérsky venovať ešte za svojho pôsobenia v Prahe, v roku 1930, kde sa nechal ovplyvniť známymi mykológmi Františkom Smotlachom a Rudolfom Veselým. Postupne sa vypracoval na významného mykológa, uznávaného nielen v bývalom Československu, ale aj v zahraničí.

Vernisáž výstavy Rozmanitý svet húb sa uskutočnila 13.9.2016. Na otvorení sa zúčastnil aj mykológ Ing. Ján Pardovič z Košíc, ktorý spolupracoval pri jej príprave ako odborný konzultant. Súčasťou vernisáže bola aj mykologická poradňa a určovanie prinesených húb.

Rozmanitý svet húb je prezentačnou výstavou, nemá snahu nahradiť informáciami odborné mykologické publikácie a atlasy. Pevne veríme, že napriek tejto skutočnosti si z nej každý odnesie zaujímavé poznatky. Či už hubári – začiatočníci, nadšenci, odborníci, školská mládež, alebo jednoducho milovníci prírody.

Kurátorka výstavy: Gabriela Kolesárová, odborná pracovníčka Baníckeho múzea v Rožňave

Autori fotografií: Ing. Karol Tomány, Gabriela Kolesárová,  archív Juhočeského múzea České Budějovice a Mestský úrad Měřín

Odborný konzultant: Ing. Ján Pardovič, mykológ

Výstavu si môžete pozrieť v Galérii Baníckeho múzea, Námestie baníkov 25, do 15.11.2016.

Gabriela Kolesárová

23
sep

Unikátna výstava historických fajok

   Posted by: admin   in Archív 2016

 

Vo výstavných priestoroch Galérie Baníckeho múzea v Rožňave je v týchto dňoch inštalovaná unikátna výstava Historické fajky. Prezentuje významnú, bohatú a rôznorodú kolekciu historických fajok z hliny, dreva, morskej peny a z porcelánu ako aj fajčiarskych potrieb zo 17. – 20. storočia, ktoré sú súčasťou zbierkového fondu Východoslovenského múzea v Košiciach.

Vernisáž výstavy sa uskutočnila 8. septembra 2016 v priestoroch Galérie. Autorkou výstavy je PhDr. Klaudia Buganová, etnologička Východoslovenského múzea v Košiciach.

V Rožňave je výstava doplnená o fajky z fondov Baníckeho múzea v Rožňave.

Fajčenie sprevádza životom mnohé generácie ľudí. Avšak pred 4 a pol storočiami naši predkovia ešte fajčenie nepoznali. Európania odpozorovali fajčenie od amerických Indiánov a v krajinách západnej Európy sa rýchlo ujalo. Prvými remeselníkmi na výrobu fajok boli Angličania. Počas tridsaťročnej vojny priniesli fajčenie do habsburskej ríše cudzí žoldnierski vojaci, ktorí dostávali tabak ako súčasť žoldu. Už v prvej polovici 17. storočia sa v Uhorsku vo veľkej miere rozmohlo pestovanie a predaj tabaku.

Na prelome 17. a 18. storočia sa začali fajky vyrábať aj na našom území. Zhotovovali ich hrnčiari v dielňach sústredených v strediskách výroby keramiky. Hlinené fajky boli krehké, preto ich začali nahrádzať drevené fajky. V 18. storočí sa do pozornosti dostali fajky z morskej peny a tiež porcelánové fajky, ktoré vyrábali nemecké porcelánové manufaktúry.

Od polovice 19. storočia sa dostali fajky do úzadia a postupne ich nahradili cigary a cigarety.

Výstava Východoslovenského múzea v Košiciach s názvom Historické fajky je v priestoroch Galérie sprístupnená do 31. októbra 2016.

 Sylvia Holečková, Banícke múzeum v Rožňave

22
sep

Zážitkové centrum SENTINEL je hotové

   Posted by: admin   in Archív 2016

Vo štvrtok 15. septembra 2016 v Rožňave za účasti zástupcov investora (Košický samosprávny kraj), zhotoviteľa, primátora Mesta Rožňava, zástupcov miestnej samosprávy a rožňavských základných a stredných škôl, slávnostne otvorili Zážitkové centrum SENTINEL, ktoré je súčasťou Baníckeho múzea v Rožňave.

V rámci slávnostného zahájenia vystúpili s príhovormi Ondrej Bernát, riaditeľ Úradu KSK, Pavol Burdiga, primátor Mesta Rožňava, a Pavol Lackanič, riaditeľ Baníckeho múzea v Rožňave. Po slávnostnom prestrihnutí pásky si mohli všetci prítomní prezrieť pripravenú výstavu dobových fotografií parného vozidla Škoda SENTINEL, vnútorné i vonkajšie priestory areálu; všetko za hudobného sprievodu rožňavskej hudobnej skupiny Retro Music Band.

Projekt „Zážitkové centrum SENTINEL“ bol realizovaný z Regionálneho operačného programu,  prioritnej osi 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov. Európska únia ho spolufinancovala vo výške 85 %, ďalších 10 % smerovalo zo štátneho rozpočtu SR. Celkové výdavky boli 1,246 milióna eur, z toho financovanie z rozpočtu KSK dosiahlo takmer 474 tisíc eur čo je 5%. Projekt sa realizoval od júla 2015 do mája 2016.

Dlhé roky bola budova múzea s bansko-hutníckou expozíciou v zlom technickom stave, neodkladne bolo treba vysušiť murivo, urobiť nové omietky a fasádu, podlahy, rozvody elektriny, vymeniť okná a okenice, renovovať sociálne zariadenia, upraviť okolie. Chýbal aj  priestor pre nadrozmerné exponáty a krytá plocha pre zbierkové predmety na nádvorí múzea. Preto bolo zámerom projektu zatraktívnenie objektu a vytvorenie priestorov pre interakciu rôznych sfér kultúrneho a spoločenského života.

Výsledkom projektu je aj nová prístavba s galériou, kde sú umiestnené technické unikáty: parný nákladný automobil Škoda SENTINEL (1924-1935) – jediný na Slovensku a cestný parný valec (1883) – tretí najstarší na svete. V exteriéroch areálu je vystavená jedinečná zbierka banských lokomotív a nakladačov.

V súčasnosti je ešte areál pre verejnosť zatvorený, ale novú Expozíciu baníctva a hutníctva Gemera ako aj celý zrekonštruovaný komplex múzeum plánuje sprístupniť verejnosti v prvej polovici budúceho roka.

14
sep

OZNAM

   Posted by: admin   in Archív 2016

oznam_na-web-1

11
sep

Rozmanitý svet húb v našej galérii

   Posted by: admin   in Archív 2016

 

V tomto “hubárskom období” Vás srdečne pozývame na vernisáž výstavy “Rozmanitý svet húb”, ktorej súčasťou bude aj mykologická poradňa.Banicke muzeum HUBY plagat A4 HUBY pozvanka.PDF

11
sep

Expokus 9/2016

   Posted by: admin   in Archív 2016

Kniha o návšteve Maďarskej historickej spoločnosti v Gemerskej župe

 

Veľmi zaujímavé vydanie knihy o návšteve Maďarskej historickej spoločnosti v Gemerskej župe v období od 21. do 28. augusta 1876.

Knihu zostavil Szilágyi Sándor  (Siládi Šándor) – tajomník spoločnosti a má 126 strán. Vydaná bola v Budapešti v roku 1876 vo vydavateľstve Maďarskej akadémie vied.

Kniha zaujímavo informuje čitateľa  o  návšteve členov Maďarskej historickej spoločnosti v Gemerskej župe,  kde navštívili archívy,  knižnice  a konkrétne informuje o zaujímavých a hodnotných knižných tituloch  a o vzácnych dobových listinách.  Navštívili :  Mestský archív v Rožňave,  Dobšinej,  Štítniku  ale aj hrad Krásna Hôrka,  kde ich privítali gróf  Emanuel Andrássy so synom Gejzom.  Spolu potom  navštívili aj archív rodiny Andrássy.

 

Mgr. Eva Lázárová

8
sep

MLYN

   Posted by: admin   in Archív 2016

14238346_10153898157793067_2898398760122236068_n-1

26
aug

Historické fajky – pozvánka na vernisáž

   Posted by: admin   in Archív 2016

Fajky pozvánka WEB (1)

Page 1 of 5612345...Last »