Tajomstvá expozície

Banícke múzeum v Rožňave si na 11. ročník Noci múzeí a galérií, ktorý sa v našej organizácii uskutočnil v pondelok 18.5.2015, pripravilo celodenný program s výstižným názvom „Tajomstvá expozície“. Hlavným aktérom programu bola Historická expozícia – prezentačný múzejný depozitár na Šafárikovej 31. Návštevník sa tak po jej návšteve  mohol za pár minút preniesť v čase a zbierky, ktoré obdivoval v expozícii za sklom, mohol vidieť inak – v svetle ich výroby a používania.

Začíname

Všetko sa začalo o deviatej ráno. Návštevníci ešte pred vstupom do expozície hádali v  kvíze „Čo je čo“ názov a použitie nevšedných zbierkových predmetov z dreva, slamy, prípadne z liatiny. Po prehliadke Historickej expozície sa mohli preniesť do minulosti. Na nádvorí ich totiž čakali šermiari, keramikárka, košikár, kovolejár a kováči. Šermiari okrem ukážok boja s mečom, štítom, bojovými sekerkami a inými dobovými zbraňami návštevníkovi priblížili formou výstižnej prednášky spôsoby boja a názvy jednotlivých zbraní. Hlavne deti sa tak tešili možnosti vyskúšať si podržať v ruke meč alebo štít. Zaujímavá bola aj možnosť sedenia za hrnčiarskym kruhom a vidieť, ako sa im pod vlastnými rukami, teda za pomoci skúsenej keramikárky, formuje vázička alebo hlinená miska. Košikár vytváral zaujímavé predmety z prútia a aj tu dostali návštevníci možnosť vyrobiť si vlastný výrobok. Jedno z najstarších remesiel na svete reprezentovali kováči Britakov, ktorí priblížili tradičné postupy ručného kovania v ohni. Návštevník tak mohol pozorovať, ako sa z kusa železa, pod rukami majstra kováča, formujú najrozmanitejšie výrobky. Možnosť vyskúšať si to vlastnoručne sa snažil využiť takmer každý účastník podujatia. Návštevníkov veľmi zaujal aj odlievač kovov, ktorý s veľkou trpezlivosťou opisoval a názorne predvádzal vznik odliatkov z trvalých kovových foriem.

Nevšedná prednáška

Na zaujímavosti programu rozhodne pridali pútavé prednášky Gabriely Kolesárovej s prezentáciami fotografií zo zbierok Baníckeho múzea,  zamerané na život baníkov a ich rodín v období približne pred 100 rokmi, určené hlavne pre žiakov základných škôl. Prednášky boli doplnené názornými ukážkami, ako klopanie na klopačke, ktorou sa baníkom oznamoval začiatok a koniec pracovnej smeny, čo si deti s veľkou radosťou vyskúšali, prípadne sa mohli odfotografovať v baníckej uniforme s baníckym fokošom pred obrazom sv. Barbory, patrónky baníkov.  Nechýbali banery približujúce vývoj banskej dopravy a videonahrávky baníckych dychoviek na Európskom stretnutí banských miest a obcí Košice 2013. Prednášky sa uskutočnili v slovenskom aj maďarskom jazyku. Keďže mali úspech, počítame s tým, že v prípade záujmu môžeme podobné zorganizovať aj pre ďalšie triedy.

Pokračovali sme až do noci

Od 18. hodiny spríjemňovala atmosféru prehliadok country skupina Betliarske Vidly, ktorá návštevníkov nenechala len tak sedieť a počúvať. Večer bol teda obohatený aj o tanečné kreácie na mnohé známe, či menej známe pesničky a pokračoval až do 22.hodiny. Všetkým návštevníkom ďakujeme za hojnú účasť a príjemnú, spontánnu atmosféru podujatia.

Petronela Potoczká

Banícke múzeum v Rožňave pripravilo na 16.5.2015, pri príležitosti 11. ročníka Noci múzeí a galérií pútavý program pre deti s názvom Po stopách Metercie. Podujatie začalo o 17. hodine stretnutím detí pred Galériou Baníckeho múzea, kde sa navzájom pozoznamovali a oboznámili sa s tým, čo ich počas nasledujúcich hodín čaká. Následne sa vybrali na návštevu Katedrály Nanebovzatia panny Márie v Rožňave, kde si mohli pozrieť na vlastné oči originál tabuľovej maľby Rožňavská Metercia. Privítal ich kaplán Mgr. Martin Trojan, ktorý ich previedol po katedrále a okrem unikátneho obrazu im ukázal aj ďalšie zaujímavosti. V krátkej prednáške opísal deťom samotné dielo a niekoľko slov venoval aj pravdepodobnému autorovi. Ten zostáva neznámy, predpokladá sa však, že pochádzal z Nemecka, prípadne Talianska. Prezrádza nám to  zobrazením mora s kamennými stavbami v ľavom hornom rohu, aké u nás nenájdeme. Obraz z roku 1513 je veľmi vzácny hlavne vďaka najstaršiemu výtvarnému zobrazeniu výjavov baníckej a hutníckej činnosti v strednej Európe.

Obraz bol predmetom skúmania viacerých odborníkov z oblasti baníctva, hutníctva, výtvarného umenia a tiež sa podarilo určiť pravdepodobnú lokalitu, kde sa banské dielo, zobrazené na tabuľovej maľbe, nachádzalo. Ide o štôlňu Csengő v neďalekej obci Čučma na sever od Rožňavy. Skupina detí tak po prehliadke katedrály pokračovala pešo do Čučmy obhliadnuť si spomínané miesto, kde bol v roku 2013 vytvorený malý skanzen s upraveným portálom štôlne a  dreveným gápľom  vybudovaným podľa zobrazenia na tabuľovej maľbe. V Čučme privítal deti starosta obce pán Alexander Szőllős, ktorý ich oboznámil s lokalitou i spôsobom ručnej ťažby. Nasledovalo nahliadnutie do banskej štôlne a obhliadka gápľa na priľahlom kopci. Následne čakalo zúčastnených príjemné posedenie, horúci čaj, opekanie slaninky a ako dezert slivkové koláče.  Deťom sa v Čučme očividne veľmi páčilo a chceli by sme touto cestou vyjadriť poďakovanie pánovi starostovi s rodinou a p. Kelemenovej za pohostinnosť a skvelú atmosféru.

Cesta späť do Rožňavy bola o to vzrušujúcejšia, že ju deti absolvovali pešo v tme s baterkami a čelovými lampami. Večer ich čakalo v Galérii mnoho prekvapení a zážitkov. Po návrate nasledovala pútavá prednáška Gabriely Kolesárovej spojená s prezentáciou nielen o spôsoboch ťažby a spracovania rudy v stredoveku, ale i o obliekaní baníkov a hutníkov a spôsobe ich života. Získané poznatky mohli potom následne zúročiť pri kvíze, kde správne odpovede na otázky mohli nájsť aj na paneloch putovnej výstavy Rožňavská Metercia. Deti si vytvorili tri súťažné skupiny s názvami: Baníci, Hutníci a Permoníci. Kvízové otázky si boli vyzdvihnúť v podzemných priestoroch Galérie, kde boli schované ako poklad a zároveň to bola aj skúška odvahy, keďže sa tam išlo po len za osvetlenia banských akumulátorových svietidiel. Po vyhodnotení kvízu bolo skonštatované, že všetky tri skupiny boli veľmi odvážne a šikovné a získali rovnaký počet bodov. Ďalšími disciplínami, ktoré viedli Gabriella Badin a Ingrid Liptáková, bolo skladanie puzzle na čas a tvorivé dielne – deti si mohli vyskúšať svoju zručnosť pri výrobe kahančeka. Nasledovala voľná zábava a spánok. Ráno po prebudení nechýbala ranná rozcvička a chutné raňajky. A nakoniec – rozlúčka s novými kamarátmi. Každé dieťa si zobralo so sebou na pamiatku knižočku s potvrdením absolvovania jednotlivých disciplín počas celého podujatia. V mene Baníckeho múzea v Rožňave by sme sa chceli poďakovať všetkým zúčastneným a tešíme sa na ďalšie akcie, ktoré plánujeme pripravovať v podobnom duchu.

Csaba Urban

Mgr. art. Roland Neupauer je rodák z Rožňavy, žijúci v neďalekej obci Krásnohorské Podhradie. Študoval na Škole úžitkového výtvarníctva, neskôr na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, odbor Slobodné umenie. V rámci štúdia pôsobil v ateliéroch u prof. Rudolfa  Sikoru, neskôr u prof.  Jána  Bergera. V roku 2003 absolvoval študijný pobyt na škole Sztuk Pienknych v Poznani v Poľsku.

Roland Neupauer je predstaviteľom mladej generácie súčasných výtvarníkov, ktorý čerpá námety pre tvorbu zo svojho bezprostredného okolia. Expresívnym rukopisom zachytáva zmyslové pôsobenie a vnímanie svojho prostredia. Najviac sa sústreďuje na abstraktné formy výtvarného umenia. Má slobodný impulzívny a dynamický maliarsky prejav, v ktorom necháva prehovoriť farby, gestá a emócie. Silné pôsobenie na diváka dosahuje práve živou a sviežou farebnosťou.

Sám autor definuje svoju tvorbu ako zmes zátiší, teda inšpiráciu z krajiny a prvkov z prírody s abstrakciou a expresívnymi vstupmi. V mnohých kompozíciách sa objavujú kubizujúce formy, ktoré zaujímavým spôsobom budujú  obrazový  priestor. Jeho diela sa vyznačujú hľadaním slobody a snahou úprimne vyjadriť svoje vlastné pocity a nazeranie na svet. Preferuje maľbu olejom na plátno, pričom podklad často tvorí temperovou farbou, výnimočne akrylom. Často mení tému, farebný charakter i kompozíciu.

Pán Neupauer má za sebou množstvo výstav a výtvarných sympózií na Slovensku, ako aj kolektívnu výstavu vo Viedni v roku 2011. V tom istom roku mal v priestoroch Galérie Baníckeho múzea v Rožňave výstavu s názvom Zodiac. Vystaviť svoje diela v Andrássyho obrazárni v Krásnohorskom Podhradí bolo dávnym snom autora. Tento sen sa mu splnil 14. mája 2015 výstavou, ktorá nesie názov Polovodič a je vystavená práve v spomínanej secesnej budove postavenej v rokoch 1908-1909. Vernisáž otvoril poverený riaditeľ Baníckeho múzea v Rožňave Mgr. Martin Kováč a kurátorka výstavy, historička umenia Mgr. Angelika Kolár z Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. Výstava potrvá do 14. júna 2015.

Csaba Urban

Srdečne Vás pozývame na otvorenie jubilejnej výstavy zaslúžilého umelca Baska József, ktorá sa uskutoční dňa 28. mája 2015 o 16:00 hod. v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave.

20052015-baska-pozvanka

Z dôvodu nepriaznivého počasia sme sa rozhodli preložiť podujatie z 15. mája 2015 na 18. mája 2015. Tento deň je Medzinárodným dňom múzeí.

Medzinárodný deň múzeí sa pripomína od roku 1977. Vtedy na generálnej konferencii Medzinárodnej rady múzeí ICOM v Moskve a Leningrade podporilo prijatie rezolúcie o ustanovení 18. mája za Medzinárodný deň múzeí 108 národných komitétov.

12052015-noc-muzei-2015-1357-x-943