21
mar

Rožňavské cechy v Nových Zámkoch

   Posted by: admin   in Archív 2016

V Múzeu Jána Thaina v Nových Zámkoch bude v dňoch od 23.3.2018 do 19.5.2018 inštalovaná putovná výstava Baníckeho múzea v Rožňave - Rožňavské cechy. V Nových Zámkoch bude mať výstava 8. reprízu.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Bol utorok, 13.3.2018. Pre štvrtákov prvý maturitný deň, ale u žiakov II. B sa počas neho formoval vzťah k výtvarnému umeniu. Budúci digitálni grafici pod vedením Mgr. Richarda Krona si zorganizovali návštevu galérie na Námestí baníkov v Rožňave, kde mohli vidieť tvorbu umelcov Občianskeho združenia Rovás.

Na poschodí objektu sa bolo veru v čom kochať! Boli tu nainštalované olejomaľby, kresby a rôzne diela vyhotovené z dreva a bronzu. Žiaci si po prehliadke posadali na stoličky a podľa vlastného výberu vytvárali z jednotlivých obrazov vlastné koláže. Ďalší sa venovali fotografovaniu vystavených diel a seba navzájom. Ich úlohou bude následné vytvorenie plagátov k danému podujatiu v niektorom z grafických programov, kde skombinujú umelecké diela, vlastnú činnosť v galérii, svoje postoje a gestá.

Z galérie odchádzalo 20 žiakov so zaujímavými dielami. Tie sú v súčasnosti vystavené na nástenke školy, ktorou je SOU technické, Hviezdoslavova 5 v Rožňave.

Mgr. Richard Kron

20
mar

Od chmeľu k pivu – vernisáž

   Posted by: admin   in Archív 2018

V priestoroch Galérie Baníckeho múzea v Rožňave sa uskutočnila 15. 3. 2018 vernisáž výstavy Od chmeľu k pivu. Výstavu, ktorá návštevníkom približuje proces výroby piva, pripravilo Tribečské múzeum v Topoľčanoch. Autormi výstavy sú Ing. Oľga Kostolná a Mgr. Ondrej Godál. S pivovarníctvom je úzko späté aj naše mesto. Varenie piva priniesli do oblasti Gemera v 13. storočí nemeckí kolonisti, ktorí pochádzali z vyspelejších hospodárskych a spoločenských pomerov. Spočiatku sa pivo varilo v domácnostiach, neskôr v mestách. Každé mesto malo svojho sládka, ktorý podliehal priamo mestskej samospráve. Právo varenia a čapovania piva patrilo medzi významné regálne práva, ktoré bolo trvalým zdrojom príjmov do mestskej pokladnice. Takýmto právom disponovala v minulosti aj Rožňava. Na regulárnosť tohto práva dozeral aj člen mestskej rady, zvaný Bierherr, ktorý dohliadal na miery a ceny predávaného piva, ako aj na jeho kvalitu. 8. júna 1652 potvrdil cechové artikuly rožňavským pivovarníkom ostrihomský arcibiskup Juraj Lippay. Cech pivovarníkov sa tešil v meste veľkej vážnosti a spolu s ostatnými cechmi sa pravidelne predstavoval pred novozvolenou mestskou radou a richtárom. V 19. storočí sa začali pivovary zakladať vo väčších mestách. V Rožňave pôsobil v prvej polovici 20. storočia veľkosklad piva. Známym veľkoobchodníkom s pivom v meste bol Eugen Rosenblüth. V súčasnosti pôsobí v Rožňave pivovar Kaltenecker, ktorý je najstarším novodobým remeselným pivovarom na Slovensku a zároveň najoceňovanejším slovenským pivovarom vo svete.

Výstava Od chmeľu k pivu je v Rožňave doplnená o zbierky z historického fondu Baníckeho múzea v Rožňave a o súkromnú zbierku pivových pohárov.

Ďakujeme pivovaru Kaltenecker za prezentáciu svojich výrobkov a žiačke a pedagógom Základnej umeleckej školy v Rožňave za hudobné spestrenie vernisáže.

Pozývame Vás na prehliadku výstavy, ktorá je venovaná nápoju, ktorý sa dodnes teší veľkej popularite.

Sylvia Holečková, Banícke múzeum v Rožňave

15
mar

Krehké čaro kraslíc – vernisáž

   Posted by: admin   in Archív 2018

Dňa 13.3.2018 sa v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave otvárala výstava pod názvom Krehké čaro kraslíc. Výstava je zameraná na gemerské kraslice, ale zastúpené sú aj iné oblasti. Dokonca sa k nám dostala aj hodnotná zbierka z Maďarska. Vďačíme za to Zs. Újváry Márii, riaditeľke Gemerského múzea v Putnoku. Našu výstavu obohatila nie len maľovanými vajíčkami zo zbierok múzea, ale i vlastnou tvorbou, keďže zdobeniu kraslíc sa venuje už viac, ako dvadsať  rokov. Jej prácu bolo možné vidieť na vernisáži menovanej výstavy. Okrem nej sa prezentovali aj dve dámy priamo z Rožňavy. Dana Lacková – LADA – kreatív a Magyar Jolana samozrejme svojimi výrobkami spestrili aj našu výstavu, kde sa prezentovali predovšetkým modernými technikami zdobenia kraslíc. Hodnotnou zbierkou tradičných kraslíc z Poiplia prispela aj pani Benko Tünde z Gemerského Šídu. Pravdepodobne najhodnotnejšie kraslice pochádzajú zo zbierkových predmetov Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. Medzi nimi sa nachádza aj niekoľko skvostov, ktoré sú z prelomu 19. a 20. storočia.

Výstavu je možné navštíviť do 22. mája, každého srdečne Vítame.

Kováč Martin

8
mar

Od chmeľu k pivu

   Posted by: admin   in Archív 2018

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja v spolupráci s Tribečským múzeom v Topoľčanoch Vás srdečne pozývajú na vernisáž výstavy Od chmeľu k pivu, ktorá sa uskutoční 15.3.2018 o 16:30 hod. v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave.

Pivo je nápojom ktorý sprevádza kroky človeka po tisícročia. Od doby keď v čase neolitu prišlo k objaveniu piva, jeho chuti a účinkov už uplynulo mnoho rokov ale pivo je tu s nami stále. To svedčí nielen o obrovskej popularite tohto nápoja naprieč kultúrami ale aj o jeho univerzálnosti a jednoduchosti prípravy – bol to nápoj ktorý mohol chutiť skoro každému a jeho príprava nebola zložitá. Pripravená výstava „Od chmeľu k pivu“ má za cieľ návštevníkom priblížiť proces výroby piva, počnúc výberom a pestovaním surovín a končiac pri finálnom produkte. Zároveň si kladie za cieľ prostredníctvom výkladu i pripravených informačných panelov oboznámiť verejnosť so stručnou históriou piva a pivovarníctva, krčiem, hostincov, výčapov a ukázať úlohu piva v rôznych historických obdobiach. Na výstave sú taktiež prezentované rozmanité zbierkové predmety pochádzajúce zo zbierkových fondov Tribečského múzea – predmety týkajúce sa pestovania a spracovania chmeľu,  kameninové, keramické, sklenené i drevené krígle, súpravy na podávanie piva, menšie historické pivovarnícke stroje,  rôzny drobný zberateľský materiál vo vzťahu k pivu. Nechýbajú ani zbierkové predmety súvisiace s bývalým „symbolom“ mesta Topoľčany – pivovarom Topvar.

Výstava potrvá do 29.4.2018. Tešíme sa na Vašu účasť.

7
mar

Krehké čaro kraslíc Törékeny varázslatok

   Posted by: admin   in Archív 2018

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja

Vás srdečne pozýva na otvorenie výstavy kraslíc pod názvom

„Krehké čaro kraslíc“

ktoré sa uskutoční 13. marca 2018 o 16.00 hod. v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave

Na výstave bude možné vidieť zbierkové predmety Baníckeho múzea v Rožňave, Gemerského múzea v Putnoku, Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote a predmety viacerých gemerských výrobcov kraslíc.

Príhovory:

Pavol Lackanič, riaditeľ Baníckeho múzea v Rožňave

a

Zs. Ujváry Mária, riaditeľka Gemerského múzea v Putnoku

Zdobenie kraslíc predvedú: Zs. Ujváry Mária Dana Lacková Magyar Jolán

Výstava potrvá do 22 mája 2018.

 

A Rozsnyói Bányászati Múzeum, A Kassa megyei önkormányzat kulturális intézménye

tisztelettel meghívja Önt, kedves családját és érdeklődő barátait

2018. március 13-án 16.00 órára

a Rozsnyói Bányászati Múzeum Galériájába

Rozsnyó, Bányászok tere 25.

„Törékeny varázslatok”

című hímes tojás kiállítás ünnepélyes megnyitására.

 A tárlatban a Rozsnyói Bányászati Múzeum, a rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum, a putnoki Gömöri Múzeum és több gömöri tojás készítő gyűjteményét tekinthetik meg.

Köszöntőt mond:

Pavol Lackanič múzeumigazgató, Rozsnyói Bányászati Múzeum

és

Zs. Ujváry Mária múzeumigazgató, Gömöri Múzeum és Holló László Galéria, Putnok

A tojás festést bemutatja:

Zs. Ujváry Mária

Dana Lacková

Magyar Jolán

A kiállítás megtekinthető: 2018. május 22.

6
mar

Prednáška Osobnosť Kálmána Tichyho

   Posted by: admin   in Archív 2018

Dňa 1.marca 2018 o 16.00 hod. sa uskutočnila prvá prednáška v rámci celoročného podujatia Rok Kálmána Tichyho v priestoroch Galérie Baníckeho múzea v Rožňave.

Zúčastnených privítal a celý cyklus prednášok otvoril predseda Občianskeho združenia Pre partnerské mestá Rožňavy Ing. František Kardoš. Prednášku Zoltána Bekeho pod názvom Osobnosť Kálmána Tichyho si prišlo vypočuť mnoho záujemcov. Odznela v maďarskom jazyku, tlmočila do slovenského jazyka Eva Tományová. Prednášajúci, ale aj obyvatelia mesta, priniesli ukážky predmetov aj výtvarných diel signovaných Kálmánom Tichym. Prednáška bola veľmi pútavá a podala prierez ťažkou životnou dráhou umelca. Všetci zúčastnení prejavili spokojnosť s podujatím a tešia sa na ďalšiu prednášku, ktorá bude 22. marca 2018 o 16.00 hod. pod názvom Kálmán Tichy – publicista.

Mgr. Eva Lázárová

Srdečne Vás pozývame na 1. prednášku z cyklu prednášok Život a dielo Kálmána Tichyho, ktorá sa uskutoční dňa 1. marca 2018 o 16:00 v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave. Prednášať bude pán Zoltán Beke - miestny historik.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Page 1 of 2012345...Last »