V stredu vernisáž

Posted by admin under Archív 2014

Štefan Oravec – akademický maliar / 1937-2013/
Štefan Oravec sa narodil v Dobšinskej Maši. Po ukončení Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave v roku 1966 na odbore monumentálnej maľby u profesora P. Matejku sa trvalo usadil v Dobšinej.

Venoval sa komornej maľbe a monumentálnej výtvarnej tvorbe pre architektúru.

V maliarskom diele Štefana Oravca nachádzame rad polôh, množstvo dojmov a zážitkov, ktoré v ňom asociatívne prebúdza jeho vrelý citový kontakt s krajinou Gemera, životom a prácou tamojšieho ľudu.

Krajina mu poskytla dva tematické okruhy. Prvým sú charakteristické dedinské stavby a druhým prírodné motívy z Gemera. Neuspokojuje sa len s optickým prepisom videného , ale snaží sa svoje dojmy , zážitky  skúsenosti výtvarne prehodnotiť a podať o nich  a vlastné umelecké  svedectvo. Prešiel pritom cestou štúdia a hľadania, v ktorom dominoval vedomý príklon k umeleckému odkazu impresionistov , najme Cézannov spôsob harmonickej farebnej skladby a Matissov dôraz na plochu, priestor a proporcie. Dopracoval sa k osobitému výtvarnému výrazu, ktorý zodpovedá jeho umeleckému mysleniu.

Anna Lachová

Subscribe to Banícke múzeum v Rožňave