Historicka expozicia 3

Od štvrtka 24. 7. 2014 do  3. 8. 2014 bude

Historická expozícia – prezentačný múzejný depozitár

(Šafárikova 31, oproti pošte)

zatvorená z dôvodu dezinsekcie.

Za pochopenie ďakujeme.

Ostatné expozície budú otvorené podľa otváracích hodín.

V secesnej budove Andrássyho obrazárne v Krásnohorskom Podhradí

nájdete aj veľkorozmerné dielo Attilova smrť

Počas letnej turistickej sezóny, do 30. septembra 2014 je verejnosti sprístupnená jedinečná stavba – účelová budova obrazárne v Krásnohorskom Podhradí,  postavená v secesnom štýle.  V jej priestoroch je prezentovaná portrétna tvorba 18. a 19. storočia, umiestnená je tu i veľkorozmerná olejomaľba Attilova smrť od Ferencza Paczku z roku 1884 zo zbierkového fondu rožňavského Baníckeho múzea.

Budovu obrazárne dal postaviť vtedajší majiteľ krásnohorského panstva Dionýz Andrássy v rokoch 1908 – 1909,  podľa projektu Dr. Rudolfa Hültla, s cieľom umiestniť svoju hodnotnú zbierku výtvarných diel, plastík a knižnicu. Expozícia pôvodnej obrazárne bola otvorená v roku 1909. Po Dionýzovej smrti v roku 1913 boli výtvarné diela darované verejným múzeám a galériám.

V roku 1967 získalo túto významnú historickú budovu Banícke múzeum v Rožňave. V máji 1990 bolo objektu prinavrátené pôvodné poslanie a bola v ňom zriadená expozícia výtvarných diel zo zbierkových fondov Baníckeho múzea v Rožňave a SNM – Múzea Betliar.

Návštevné hodiny:

Utorok – Sobota 8.00 – 12.00  a 13.00 – 16.30

Nedeľa 8.00 – 13.00

Vstupné:

Dospelí: 1 EUR

Žiaci, študenti, dôchodcovia, ZŤP:  0,50 EUR

Mimo letnej turistickej sezóny je Andrássyho obrazáreň sprístupnená pre vopred nahlásené skupiny.

Sylvia Holečková, Banícke múzeum v Rožňave

svetove-dedistvo-sk-866-x-1225

Putovná panelová výstava Svetové dedičstvo v hĺbkach zeme predstavuje jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu, ktoré boli v roku 1995 zapísané do zoznamu svetového prírodného dedičstva. Na 28 paneloch sú predstavené krásy podzemia a povrchu krasu, jeho geologická stavba, hydrológia, história vedeckých výskumov, objavovania jaskýň, ich využívanie, ako aj život v krasovom území. Panely sú spestrené 337 fotografiami, z ktorých prevažná časť bola vyhotovená práve pre účely tejto výstavy, nájdeme na nich i 9 máp povrchu, 15 plánov jaskýň a 24 grafík.

Výstavu pripravilo Banícke múzeum v Rožňave a Národný park Aggtelek v spolupráci so Speleoklubom Minotaurus v Rožňave.

svetove-dedicstvo-hu-941-x-1331

A vándorkiállítás az Aggteleki- és a Szlovák-karszt barlangjait mutatja be 28 kiállítási tablón. E barlangok 1995-től a Világörökség részét képezik. A 337 fényképen megtekinthetők a földalatti és külszíni karsztjelenségek, a térség geológiai felépítése, a barlangok feltárásának története, ásványi kitöltésük és kihasználásuk. A tablók mellett a barlangászattal kapcsolatos tárgyak is láthatóak a kiállításon.

A kiállítást a Rozsnyói Bányászati Múzeum és az Aggteleki Nemzeti Park igazgatósága készítette a Rozsnyói Minotaurusz Barlangász Klub együttműködésével.

A kiállítást Székely Kinga barlangkutató, geográfus, térképész nyitja meg. Utána a karsztról szóló előadása hallható.

Subscribe to Banícke múzeum v Rožňave