V priestoroch Akadémie Rovás v Košiciach bude mať výstava Poézia kameniny už tretiu reprízu. Výrobky rožňavskej kameninovej manufaktúry budú v Rovási prezentované v mesiaci júl v rámci Rožňavského leta v Košiciach. Výstava potrvá do 31. 7. 2016.

Vernisáž výstavy sa uskutoční 30. 6. 2016 v Rováši.

Srdečne Vás pozývame!

 

Sylvia Holečková, kurátorka výstavy

V netradičných priestoroch Mestského múzea v Jelšave sa v piatok 24. 6. 2016 uskutočnila finisáž výstavy Poézia kameniny. Prinášame Vám niekoľko fotozáberov z tohto príjemného podujatia.

Sylvia Holečková

 

foto: Eva Lázárová, Mestské múzeum Jelšava

Dňa 17.6.2016 sa v priestoroch Gemerského osvetového strediska v Rožňave uskutočnil seminár venovaný životu a dielu banského inžiniera Gustáva Eiseleho.

Uskutočnenie seminára inicioval Gemerský banícky spolok Bratstvo, ktorý ho zorganizoval v spolupráci s Baníckym múzeom v Rožňave. Podnetom bolo 155. výročie narodenia a 105. výročie úmrtia G. Eiseleho, významnej osobnosti pôsobiacej v oblasti baníctva, iniciátora založenia Baníckeho múzea v Rožňave, ale predovšetkým autora Baníckej monografie Gemera. Publikácia bola vydaná v roku 1907 a z hľadiska odborného, historického, ako i celkového vybavenia je výnimočným dielom. Čerpajú z neho mnohé práce o baníctve, pre ktoré je cenným prameňom.

Po slávnostnom otvorení seminára ako prvá odznela prednáška Ing. Karola Tománya o živote G. Eiseleho.

Nasledovalo premietanie dokumentárneho filmu Železník (kde Eisele dlhé roky pôsobil) autorov Ladislava Beneho a Pavla Troppa. Film vznikol v rámci edície Skryté poklady Slovenska a jeho premiéra sa uskutočnila v novembri 2015 v budove bývalého kina na Železníku. Film, tak trochu nostalgicko – spomienkový, mal u prítomných veľký úspech.

Po krátkej prestávke nasledovala zaujímavá prednáška RNDr. Ondreja Rozložníka, ktorý prítomným priblížil stav baníctva v období vzniku monografie, obsah jednotlivých kapitol publikácie, ako aj jej význam pre súčasnosť.

Na záver si prítomní mohli pozrieť prezentáciu Gabriely Kolesárovej, zameranú na výskum sklenených negatívov z obdobia vzniku Eiseleho monografie, čiže z prelomu 19. a začiatku 20. storočia, ktoré sa nachádzajú v zbierkovom fonde Baníckeho múzea v Rožňave. Väčšina snímok vznikla práve pri príprave knihy, pričom nie všetky boli v nej aj uverejnené. Snímky majú veľkú výpovednú hodnotu nielen pre odborníkov, ale i pre širokú verejnosť. V mnohých prípadoch sú to jedinečné zábery, dokumentujúce ľudí a ich spôsob života, výrobné prevádzky a strojné zariadenia, ktoré sú dnes už nenávratne minulosťou. Nebyť Baníckej monografie Gemera, pravdepodobne by väčšina uvedených fotografií nebola vznikla.

Po priaznivom ohlase na seminár a na jeho tému – významnú osobnosť nášho regiónu, ktorou Gustáv Eisele rozhodne bol, si bude dobré pripomenúť aj ďalšie vzácne osobnosti, na ktoré sa už pomaly zabúda, ale ktoré mali v rozvoji nášho regiónu veľký prínos.

 

G. Kolesárová

foto: Janka Vaisová

20
jún

Finisáž výstavy Poézia kameniny

   Posted by: admin   in Archív 2016

Srdečne Vás pozývame do priestorov Mestského múzea v Jelšave, kde sa dňa 24. júna 2016 o 16.00  h. uskutoční finisáž výstavy Baníckeho múzea v Rožňave s názvom Poézia kameniny.

Sylvia Holečková, kurátorka výstavy

17
jún

Noc s netopiermi

   Posted by: admin   in Archív 2016

Srdečne pozývame všetkých žiakov 3. 4. ročníka základnej školy na zaujímavé podujatie s pútavým programom spojené s nocovaním.

Záväznú prihlášku si môžete stiahnuť kliknutím na tento link:

<<Nocovanie s netopiermi – prihláška>>

  1. júna 2016 žiaci výtvarného odboru ZUŠ ukončili svoje výtvarné štúdium 1.stupňa slávnostnou vernisážou s odovzdávaním záverečných vysvedčení.

Vernisáž otvoril riaditeľ Baníckeho múzea v Rožňave Mgr. Pavol Lackanič. Úvodné slovo predniesla dlhoročná vedúca VO ZUŠ Mgr. Jana Kušnierová, ktorá pred 16-timi rokmi zakladala túto tradíciu odovzdávania absolventských vysvedčení v rámci otvorenia výstavy a zároveň sa rozlúčila nielen so svojimi žiakmi, ale aj s pôsobením na tejto škole.

Medzi prítomnými bola riaditeľka ZUŠ Mgr. Monika Kerekešová DiS.art., zástupkyňa Eva Klenovská DiS.art., rodičia, žiaci a priatelia školy.

V úvode sa predstavili hudobnou vložkou gitara a flauta Peter Henríczy DiS.art. a Marieta Roxerová DiS.art., pedagógovia ZUŠ v Rožňave.

Práce svojich 12 žiakov predstavujú dve výtvarníčky Mgr. Jana Kušnierová a súčasná vedúca výtvarného odboru Mgr. Barbora Krajčiová.

Absolventi tu vystavujú svoje kvalitné kresby, ilustrácie, grafiky, maľby a keramiku. Zvláštnosťou výstavy sú dobre zvládnuté plátna s olejomaľbami – kópiami francúzskych impresionistov a postimpresionistov. Umožnila to veľmi dobrá úroveň zvládnutia techniky olejomaľby už na I. stupni výtvarného vzdelávania. Výstava absolventov je doplnená prácami študentov II. stupňa, prácami triedy vzdelávania pre dospelých a tiež tvorbou žiakov nižších ročníkov.

Tohtoročná výstava svojou kvalitou patrí medzi najlepšie absolventské výstavy vo svojej 16 ročnej histórii.

 

Mgr. Jana Kušnierová

 

Foto: ZUŠ

15
jún

Expokus 6/2016

   Posted by: admin   in Archív 2016

B 2381 – pečatidlo – Drnava, s textom:  DERNŐ VASGYÁR BÉRLŐ TÁRSULAT

Spoločnosť nájomcov drnavskej železiarne, ktorá od roku 1893 zastrešila bane a železiarne v Drnave a v roku 1896 bola podpísaná nájomná zmluva medzi Dionýzom Andrássym a uvedenou spoločnosťou.

 

G. Kolesárová

 

Výstavou Poézia kameniny sa Banícke múzeum v Rožňave prezentuje v týchto dňoch v rámci Dní mesta Jelšava 2016. Výstava je zameraná na ukážku sortimentu výrobkov niekdajšej rožňavskej manufaktúry na výrobu kameniny – džbánov, krčahov, mís, predovšetkým však tanierov – úžitkových i dekoračných, ktoré sa vyrábali v najväčšej miere. Ich krásu a rozmanitosť budú môcť návštevníci Mestského múzea v Jelšave obdivovať do 27. júna 2016.

                Rožňavská kameninová manufaktúra bola založená v roku 1810. Manufaktúru založil Ján Hoffmann, rodák z Budína, v objekte na vtedajšej Čučmianskej, dnes Hrnčiarskej ulici. Podľa údajov košickej obchodnej komory prestala vyrábať v roku 1905. Po úspešnej premiére v roku 2015 v Rožňave bola výstava inštalovaná v Rimavskej Sobote, v Jelšave má druhú reprízu.

            Na výstave sú prezentované zbierky Baníckeho múzea v Rožňave, Východoslovenského múzea v Košiciach, Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote a rožňavské kameninové výrobky zo súkromných zbierok.

Sylvia Holečková, kurátorka výstavy

Foto: Sylvia Holečková

Page 1 of 5212345...Last »