15
mar

Krehké čaro kraslíc – vernisáž

   Posted by: admin   in Archív 2016

Dňa 13.3.2018 sa v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave otvárala výstava pod názvom Krehké čaro kraslíc. Výstava je zameraná na gemerské kraslice, ale zastúpené sú aj iné oblasti. Dokonca sa k nám dostala aj hodnotná zbierka z Maďarska. Vďačíme za to Zs. Újváry Márii, riaditeľke Gemerského múzea v Putnoku. Našu výstavu obohatila nie len maľovanými vajíčkami zo zbierok múzea, ale i vlastnou tvorbou, keďže zdobeniu kraslíc sa venuje už viac, ako dvadsať  rokov. Jej prácu bolo možné vidieť na vernisáži menovanej výstavy. Okrem nej sa prezentovali aj dve dámy priamo z Rožňavy. Dana Lacková – LADA – kreatív a Magyar Jolana samozrejme svojimi výrobkami spestrili aj našu výstavu, kde sa prezentovali predovšetkým modernými technikami zdobenia kraslíc. Hodnotnou zbierkou tradičných kraslíc z Poiplia prispela aj pani Benko Tünde z Gemerského Šídu. Pravdepodobne najhodnotnejšie kraslice pochádzajú zo zbierkových predmetov Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote. Medzi nimi sa nachádza aj niekoľko skvostov, ktoré sú z prelomu 19. a 20. storočia.

Výstavu je možné navštíviť do 22. mája, každého srdečne Vítame.

Kováč Martin

8
mar

Od chmeľu k pivu

   Posted by: admin   in Archív 2016

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja v spolupráci s Tribečským múzeom v Topoľčanoch Vás srdečne pozývajú na vernisáž výstavy Od chmeľu k pivu, ktorá sa uskutoční 15.3.2018 o 16:30 hod. v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave.

Pivo je nápojom ktorý sprevádza kroky človeka po tisícročia. Od doby keď v čase neolitu prišlo k objaveniu piva, jeho chuti a účinkov už uplynulo mnoho rokov ale pivo je tu s nami stále. To svedčí nielen o obrovskej popularite tohto nápoja naprieč kultúrami ale aj o jeho univerzálnosti a jednoduchosti prípravy – bol to nápoj ktorý mohol chutiť skoro každému a jeho príprava nebola zložitá. Pripravená výstava „Od chmeľu k pivu“ má za cieľ návštevníkom priblížiť proces výroby piva, počnúc výberom a pestovaním surovín a končiac pri finálnom produkte. Zároveň si kladie za cieľ prostredníctvom výkladu i pripravených informačných panelov oboznámiť verejnosť so stručnou históriou piva a pivovarníctva, krčiem, hostincov, výčapov a ukázať úlohu piva v rôznych historických obdobiach. Na výstave sú taktiež prezentované rozmanité zbierkové predmety pochádzajúce zo zbierkových fondov Tribečského múzea – predmety týkajúce sa pestovania a spracovania chmeľu,  kameninové, keramické, sklenené i drevené krígle, súpravy na podávanie piva, menšie historické pivovarnícke stroje,  rôzny drobný zberateľský materiál vo vzťahu k pivu. Nechýbajú ani zbierkové predmety súvisiace s bývalým „symbolom“ mesta Topoľčany – pivovarom Topvar.

Výstava potrvá do 29.4.2018. Tešíme sa na Vašu účasť.

7
mar

Krehké čaro kraslíc Törékeny varázslatok

   Posted by: admin   in Archív 2018

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja

Vás srdečne pozýva na otvorenie výstavy kraslíc pod názvom

„Krehké čaro kraslíc“

ktoré sa uskutoční 13. marca 2018 o 16.00 hod. v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave

Na výstave bude možné vidieť zbierkové predmety Baníckeho múzea v Rožňave, Gemerského múzea v Putnoku, Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote a predmety viacerých gemerských výrobcov kraslíc.

Príhovory:

Pavol Lackanič, riaditeľ Baníckeho múzea v Rožňave

a

Zs. Ujváry Mária, riaditeľka Gemerského múzea v Putnoku

Zdobenie kraslíc predvedú: Zs. Ujváry Mária Dana Lacková Magyar Jolán

Výstava potrvá do 22 mája 2018.

 

A Rozsnyói Bányászati Múzeum, A Kassa megyei önkormányzat kulturális intézménye

tisztelettel meghívja Önt, kedves családját és érdeklődő barátait

2018. március 13-án 16.00 órára

a Rozsnyói Bányászati Múzeum Galériájába

Rozsnyó, Bányászok tere 25.

„Törékeny varázslatok”

című hímes tojás kiállítás ünnepélyes megnyitására.

 A tárlatban a Rozsnyói Bányászati Múzeum, a rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum, a putnoki Gömöri Múzeum és több gömöri tojás készítő gyűjteményét tekinthetik meg.

Köszöntőt mond:

Pavol Lackanič múzeumigazgató, Rozsnyói Bányászati Múzeum

és

Zs. Ujváry Mária múzeumigazgató, Gömöri Múzeum és Holló László Galéria, Putnok

A tojás festést bemutatja:

Zs. Ujváry Mária

Dana Lacková

Magyar Jolán

A kiállítás megtekinthető: 2018. május 22.

6
mar

Prednáška Osobnosť Kálmána Tichyho

   Posted by: admin   in Archív 2018

Dňa 1.marca 2018 o 16.00 hod. sa uskutočnila prvá prednáška v rámci celoročného podujatia Rok Kálmána Tichyho v priestoroch Galérie Baníckeho múzea v Rožňave.

Zúčastnených privítal a celý cyklus prednášok otvoril predseda Občianskeho združenia Pre partnerské mestá Rožňavy Ing. František Kardoš. Prednášku Zoltána Bekeho pod názvom Osobnosť Kálmána Tichyho si prišlo vypočuť mnoho záujemcov. Odznela v maďarskom jazyku, tlmočila do slovenského jazyka Eva Tományová. Prednášajúci, ale aj obyvatelia mesta, priniesli ukážky predmetov aj výtvarných diel signovaných Kálmánom Tichym. Prednáška bola veľmi pútavá a podala prierez ťažkou životnou dráhou umelca. Všetci zúčastnení prejavili spokojnosť s podujatím a tešia sa na ďalšiu prednášku, ktorá bude 22. marca 2018 o 16.00 hod. pod názvom Kálmán Tichy – publicista.

Mgr. Eva Lázárová

Srdečne Vás pozývame na 1. prednášku z cyklu prednášok Život a dielo Kálmána Tichyho, ktorá sa uskutoční dňa 1. marca 2018 o 16:00 v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave. Prednášať bude pán Zoltán Beke - miestny historik.

Tešíme sa na Vašu účasť.

21
feb

Veľkonočné tvorivé dielne 2018

   Posted by: admin   in Archív 2018

Srdečne Vás pozývame na Veľkonočné tvorivé dielne.

Platí počas pracovných dní pre vopred nahlásené skupiny. Kontakt: Gabriella Badin 0907 769 338, badin.gabriella@gmail.com

Tešíme sa na Vašu účasť.

20
feb

Rok Kálmana Tichyho 2018

   Posted by: admin   in Archív 2018

Občianske združenie Pre partnerské mestá Rožňavy, Banícke múzeum v Rožňave, Mesto Rožňava a Klub priateľov starej Rožňavy Vás srdečne pozývajú na podujatia Roka Kálmána Tichyho.

Prvé zo série podujatí sa začína prednáškou pána Zoltána Bekeho z cyklu prednášok o živote a diele Kálmána Tichyho 1. marca 2018 o 16:00 hod. v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave. Tešíme sa na Vašu účasť.  

V Galérii Baníckeho múzea v Rožňave sa uskutočnil metodický deň regionálnej výchovy pre učiteľov prvého stupňa ZŠ Ul. pionierov 1 v Rožňave.

Výuka regionálnej výchovy sa na školách stáva čoraz väčšou prioritou a preto medzi múzeom a školami, resp. pedagógmi, rastie aj záujem o tento typ spolupráce.

Tentokrát sme pripravili pre pedagógov špeciálny program, ktorý sa viazal jednak na banícke tradície mesta, ako aj na tradície gemerského vidieckeho života. Tieto dva segmenty sú totiž vo výchove regionálneho povedomia viac než určujúce.

Metodický deň pozostával z teoretickej a praktickej časti, ktoré pripravila a viedla múzejná pedagogička Gabriella Badin. V teoretickej časti si účastníci metodického dňa mohli v podaní Gabriely Kolesárovej vypočuť prednášku s prezentáciou o kultovom obraze rožňavskej Metercie, ktorá popisuje detaily stredovekého baníckeho remesla a života v rožňavských baniach. Prednášku o košikárstve na Gemeri pripravil etnograf múzea Martin Kováč; v rámci nej sa pedagógovia oboznámili s históriu a súčasnosťou košikárstva.

S prednáškou o košikárstve úzko súvisela praktická časť metodického dňa. Tu si účastníci mohli pod vedením Alice Dobosovej prakticky vyskúšať pletenie z papiera. Vyrobili si svietnik a vyskúšali niekoľko foriem pletenia. Techniku potom môžu následne uplatniť na hodine regionálnej výchovy.

Metodický deň mal medzi pedagógmi dobrý ohlas. Ocenili odbornosť s praktickým zameraním, ktorá bola orientovaná na výuku malých školákov. Podujatie prispelo k užšej spolupráci medzi školou a múzeom.

Gabriella Badin

Page 1 of 2012345...Last »