18
júl

Rožňavská kamenina – prednáška

   Posted by: admin   in Archív 2016

Srdečne Vás pozývame na prednášku Sylvii Holečkovej spojenú s prezentáciou pod názvom Rožňavská kamenina, ktorá sa uskutoční dňa 26. júla 2016 o 17:00 hod. v priestoroch Galérie Baníckeho múzea v Rožňave.

15
júl

Rožňavské radiály 4.02 – Anna Daučík ová

   Posted by: admin   in Archív 2016

Dňa 14. júla 2016 sa v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave uskutočnila vernisáž výstavy intermediálnej umelkyne Anny Daučíkovej. Táto výstava je monografickým výberom z jej tvorby a v rámci 4. ročníka podujatia Rožňavské radiály je zaradená ako druhá v poradí.

Na vernisáži, ktorá prebiehala v príjemnej atmosfére, v úvode privítal prítomných účastníkov Mgr. Pavol Lackanič, riaditeľ múzea. Následne kurátori výstavy Silvia L. Čúzyová a  Noro Lacko predstavili dielo vystavujúcej umelkyne, špecifický obsah výstavy, ako aj priblížili jej umeleckú tvorbu.

Výstava potrvá do 30. 8. 2016.

 

Gabriella Badin

foto: Janka Vaisová

 

Rožňavské radiály 4.02

Anna Daučík ová

  1. 7. 2016 – 30. 8. 2016

Kurátori: Noro Lacko a Silvia L. Čúzyová

Galéria Baníckeho múzea Rožňave

 

Druhou výstavou v rámci štvrtého ročníka podujatia Rožňavské radiály je monografický výber z tvorby Anny Daučíkovej, takže po prvý krát je celá výstava venovaná tvorbe jednej umeleckej osobnosti. Hlavným dôvodom je solitérnosť jej tvorivého aj životného programu. Anna Daučíková je intermediálna umelkyňa a queer aktivistka, ktorá okrem iného prepožičala, v istom období života, svoj hlas a svoju tvár  hnutiu Inakosť. V súčasnosti pôsobí v Prahe na Akademii výtvarného umění ako pedagogička a prorektorka, a zároveň je jej tvorba akceptovaná medzinárodnou umeleckou scénou. Popri umeleckých kvalitách je známa svojou otvorenosťou, ľudskou múdrosťou a odvahou.

V spolupráci s autorkou sme pre rožňavskú výstavu vybrali dva voľné tematické okruhy a v každom sú tri krátke videá. Prvý tematický okruh predstavuje umelkyňou “nájdené“, nasnímané a takto privlastnené situácie, prebiehajúce vo verejnom priestore, súborne nazvané Ordinary Voyeurism, čo by sme mohli preložiť ako každodenný či všedný voyerizmus. Sú to štúdie telesnosti, ľudského tela v spoločenstve a spoločenskej telesnej komunikácie. Video “Ako sa máte / Wie geht es Ihnen“, predstavuje telo ženy, pravdepodobne žobráčky, ktoré je (možno obsadené psychózou), nútené k ritualizovaným pohybom obete, a zároveň dravca striehnuceho na svoju korisť. Otázkou “Ako sa máte?“ zahajuje aktérka komunikáciu s vybranou obeťou a vstupuje ňou do súkromného priestoru cudzej osoby. Naopak video “Každodenný voyerizmus – Žena / Ordinary Voyeurism – A Woman“, je štúdiou tela intaktného – do seba uzavretého. Do tretice video “Každodenný voyerizmus – Koncert / Ordinary Voyeurism  – Concert” je štúdiou svojvoľnej haptickej komunikácie medzi mužmi – zachytáva spontánne priateľské dotýkanie sa rúk s rukami.

Druhý okruh videí predstavuje problematiku troch rôznych prienikov telesnosti, sexuality, rodových a rolových očakávaní a rodovej a rolovej indeterminácie. Video “Staráme sa o vaše pohľady / We Care About Your Eyes” je na jednej strane kriticky ostrým a provokatívnym, možno feministickým problematizovaním pornografického zobrazovania sexuality, ktorá diváka udržiava v pozícii voyera a zobrazovanú osobu mení na objekt. Tu je však táto štandardná pornografická situácia umelkyňou otočená a objektom sa stáva pasívny pozorovateľ, zatiaľ čo aktívny aktér si slastne užíva svoju znejasňujúcu a zneisťujúcu hru. Dôležitým aspektom videa je aj hravé premazávanie opozície mužského a ženského rodu.

Ak je niečo dominantnou výtvarného cítenia Anny Daučíkovej, tak je to dôležitá úloha hmatu a to napriek tomu, že pracuje s vizuálnym-video materiálom. Najotvorenejšie to je vidieť v posledných dvoch predstavených videách. V oboch prípadoch je haptický vnem aj nástrojom aj témou, aj tým čo vytvára dej a je hlavnou postavou. Vo videu “Domáce cvičenie / Home Exercise“ je námetom videa šitie a zošívanie si rukavíc navzájom, čo môžeme vnímať ako metaforu koitu, prípadne ako sexuálnu hru. Za pozornosť stojí aj minimálnosť prostriedkov, za pomocou ktorých dokáže A. Daučíková rozohrať svoju tému a vytvoriť dusnú atmosféru videa. Ak video “Staráme sa o vaše pohľady“ ponúkalo kritický pohľad, video “Domáce cvičenie“ prináša pritakávajúcu, hravú podobu sexuality. Obe diela sú metaforickým zobrazením koitu. Umývanie riadu ako činnosť rodovo „pridelená“ ženám je hlavným námetom videa “Chtónické pozdravy pre Camille Paglia / Chtonian Greeting for C. Paglia“. Názov napovedá, že námetom videa je metaforicky skrytý rodovo nevyjasnený erotizmus. Camille Paglia, ktorej je video venované, je feministickou filozofkou, ktorá skúma rolu telesnosti v prežívaní človeka-ženy.

 

Ako sa máte / Wie geht es Ihnen

Každodenný voyerizmus – Žena /Ordinary Voyeurism – A Woman

Každodenný voyerizmus – Koncert /Ordinary Voyeurism  – Concert

Staráme sa o vaše pohľady /We Care About Your Eyes

Domáce cvičenie / Home Exercise

Chtónické pozdravy pre Camille Paglia /Chtonian Greeting for C. Paglia

 

Svojou činnosťou sa do akcie Rožňavské kultúrne leto 2016 zapojí aj Banícke múzeum v Rožňave. Dňa 31.7.2016 sa na Námestí baníkov v Rožňave uskutoční podujatie s názvom “Malí zlatokopi, pastierske zvonce a kreatívna dielňa s Baníckym múzeom v Rožňave” so zaujímavými aktivitami a lákavým programom. Srdečne teda pozývame všetky deti ale aj dospelých.

Vo štvrtok 7. júla 2016 sa v priestoroch Mestského múzea v Jelšave uskutočnila vernisáž výstavy Baníckeho múzea v Rožňave s názvom Rožňavské cechy.

Výstava mala premiéru v roku 2010 v Rožňave, v Jelšave je inštalovaná jej siedma repríza. Prinášame Vám niekoľko fotozáberov z „cechovej“ atmosféry v Jelšave.

 

Sylvia Holečková, kurátorka výstavy

 

Foto: Sylvia Holečková

Výstavu Tragédia Lidíc pred jej derniérou v baníckom múzeu v Rožňave navštívila skupina zahraničných návštevníkov z USA – ROTC (Reserve Officers Training Core). Išlo o skupinu 30 poslucháčov amerických vysokých škôl, ktorí sa po skončení štúdia stanú armádnymi dôstojníkmi. Mladí ľudia vo veku 19-20 rokov v rámci praxe a prípravy na budúce povolanie strávili týždeň v našom meste. O ich vedenie a program sa postaral rožňavský Gemersko-malohontský prápor RCHBO. Banícke múzeum v Rožňave vďaka spolupráci s vedením Práporu zabezpečilo pre túto skupinu 14.7.2016 odbornú prednášku v anglickom jazyku na tému Lidickej tragédie, spojenú s prehliadkou výstavy.

Riaditeľ múzea, Pavol Lackanič, začal svoju prezentáciu dobovým citátom bývalého ministra Námorných síl USA (1941-1944) Franka Knoxa: „Keď sa nás budúce generácie opýtajú, za čo sme bojovali v 2. svetovej vojne, porozprávame im príbeh Lidíc…“. S prekladom náročnejších termínov a pasáží do anglického jazyka výrazne pomohol nadporučík Labaška z rožňavského práporu, ktorý bol pre skupinu počas celého pobytu jej sprievodcom a tlmočníkom. Veľmi príjemným prekvapením bola skutočnosť, že niekoľkí americkí študenti disponovali istými informáciami o Lidiciach.

Téma Lidickej tragédie zahraničných návštevníkov zaujala, rovnako ako niekoľkokrát predtým slovenských študentov z rožňavských stredných a základných škôl. Počas trvania prednášky boli veľmi pozornými poslucháčmi. Hlboký dojem v nich zanechali autentické filmové zábery z ničenia Lidíc nacistami, ako aj prezentované informácie získané vlastným výskumom u preživších v Lidiciach. Samotná výstava aj vďaka dostupným textom a popisom v anglickom jazyku, zaujala ich pozornosť  na niekoľko desiatok minút. Otázok k téme bolo viacero. Návštevníci sa najviac zaujímali o dôvod prítomnosti výstavy práve v Rožňave. Hlavným zámerom tejto skutočnosti bolo priniesť a sprostredkovať odkaz tragédie Lidíc mladšej generácií tak, aby sme v nej vzbudili záujem o vojnové udalosti. Poukázať na dopad vojny u civilného obyvateľstva a vo všeobecnosti podnietiť prirodzené odmietanie zločinných praktík voči nevinným a bezbranným. Je historicky osvedčenou pravdou, že „žiadna vojna nemá ľudskú tvár“. „Svoje Lidice“ s neblahým osudom má snáď každý európsky národ, ktorého históriu poznačila 2. svetová vojna.

Výstavu Tragédia Lidíc je počas otváracích hodín možné navštíviť v Galérii Baníckeho múzea do 2.augusta 2016.

 

Pavol Lackanič

foto: BMRV

11
júl

Rožňavské radiály 4.02 – Daučíková

   Posted by: admin   in Archív 2016

Pozývame Vás na ďalšiu výstavu z cyklu Rožňavské radiály, ktorej slávnostná vernisáž sa uskutoční vo štvrtok 14.7.2016 o 17:30 hod. v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave na Námestí baníkov. Výstava potrvá do 30.8.2016.

Projekt „Zážitkové centrum SENTINEL v Rožňave“ sa v posledných dňoch dočkal finálnej fázy stavebných a rekonštrukčných prác – reštaurovania fasády, ktoré bolo realizované pod vedením certifikovaného reštaurátora, tieto práce boli nutne viazané na teplé jarné počasie. Ešte predtým sa historická budova Expozície baníctva a hutníctva Gemera aj s modernou prístavbou dočkala svojej kolaudácie.

Súčasťou rekonštrukcie bolo aj vybudovanie nových expozičných priestorov, ktoré umožnia rozšírenie a skvalitnenie podmienok expozičnej a výstavnej činnosti múzea. Funkčné zjednotenie areálu je realizované prostredníctvom terénnych úprav, úpravy zelene, výsadby stromov a kríkov.

Všetky práce v rámci projektu sa uskutočňujú podľa plánovaného harmonogramu prác.

V následnej fáze sa v druhej polovici roka plánuje realizácia diorám a súbežne s tým aj postupné budovanie samotnej expozície. Veríme, že výsledkom bude pútavá expozícia,  ktorá osloví širokú laickú aj odbornú verejnosť.

 

Jaroslava Neubauerová

foto: Janka Vaisová

 

8
júl

Expokus 7/2016

   Posted by: admin   in Archív 2016

Železiarska taviaca pec z Gemerského Sadu.

V katastri obce Gemerský Sad, časť Nováčany, okres Rožňava, sa archeológom podarilo lokalizovať presnú polohu zaniknutej stredovekej osady Somkút. Archeologickou činnosťou sa podarilo odkryť okrem iného aj podložia pece, ktorých vnútorný priestor mal hruškovitý tvar a bol veľmi kvalitne vymazaný so žiaruvzdornou hlinou. Predpokladá sa vzhľadom na veľkosť a na prostredie kde boli nájdené, že mali svoju úlohu vo výrobnom procese. Charakteristickými nálezmi vo výplni spodnej časti objektu boli hlinené dýzne, ktoré slúžili k vháňaniu vzduchu do pecí. Vo výplni objektov sa našlo pomerne veľké množstvo úlomkov keramiky, kde na základe farby a povrchu ju môžeme zaradiť do 11.-12. storočia.

Vzhľadom k tomu, že poľné šachtové pece znamenajú dôležitú etapu vo vývoji hutníctva železa nášho regiónu, tento exponát považujeme pre svoj vek aj hodnotu za unikátny. V súčasnosti sa pec nachádza v drevenom debnení.

 

J. Neubauerová

 

Page 1 of 5412345...Last »