28
Aug

Oznam

   Posted by: admin   in Archív 2015

oznam

Vo štvrtok 20.8.2015 si mohli záujemcovia o históriu nášho regiónu rozšíriť svoj obzor a vedomosti v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave na zaujímavej a pútavej prednáške Korčuliarske slávnosti v Dobšinskej ľadovej jaskyni v podaní p. Kingy Székely z Budapešti – významnej jaskyniarky, kartografky a geografky s bohatou odbornou a publikačnou činnosťou.

P. Székely s Baníckym múzeom v Rožňave dlhodobo aktívne spolupracuje. Na úvod, ťažko skrývajúc dojatie, pripomenula, že prednáška je výsledkom výskumu, na ktorom sa spolu s ňou významne podieľal pracovník múzea Pavol Horváth, ktorý už dnes, žiaľ, nie je medzi nami.

Téma prednášky bola veľmi zaujímavá z toho hľadiska, že v súvislosti s Dobšinskou ľadovou jaskyňou verejnosť vie väčšinou len z počutia, že sa tam kedysi korčuľovalo a dokonca, že tam aj trénovali krasokorčuliari, ale presnejšie informácie veľmi k dispozícii neboli. Prednáška sa preto snaží vyplniť túto medzeru a poskytnúť dôležité informácie o histórii jaskyne, čo je o to významnejšie, že podobne, ako jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu, aj Dobšinská ľadová jaskyňa je zaradená do svetového prírodného dedičstva Unesco.

Formou Power-pointovej prezentácie boli tiež predstavené najstaršie náčrty jaskyne, unikátne historické fotografie, maľby a pod., z ktorých mnohé vlastní p. Székely vo svojej súkromnej zbierke.

Prednáška odznela v maďarčine s prekladom do slovenského jazyka (G. Kolesárová).

 

Gabriela Kolesárová

Srdečne Vás pozývame na pútavú prednášku spojenú s prezentáciou v podaní Kingy Székely z Budapešti, ktorá je významnou osobnosťou maďarského jaskyniarstva s bohatou odbornou i publikačnou činnosťou. Prednáška sa uskutoční dňa 20. augusta 2015 o 16:30 v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave.

11
Aug

Práce na projekte Sentinel v plnom prúde

   Posted by: admin   in Archív 2015

Zážitkové centrum SENTINEL v Rožňave – práce pokračujú

 

Po presťahovaní všetkých zbierkových predmetov z objektu expozície, šopy a depozitárov a po príprave areálu nádvoria konečne nastal čas na stavebné rekonštrukčné práce. Po ukončení procesu verejného obstarávania a následnej kontrole, ktoré prebiehalo niekoľko mesiacov, bol objekt 20.7.2015 odovzdaný dodávateľovi, ktorým je združenie SMS Kapa Sentinel: Stavby Mostov Slovakia, a. s. Realizácia projektu má byť ukončená do konca roka 2015 a postup práce bude kontrolovať investor, ktorým je Košický samosprávny kraj.

Združenie SMS Kapa Sentinel, ktorého vedúcim členom je dodávateľ Stavby Mostov Slovakia a.s. so sídlom v Banskej Bystrici, je dcérskou spoločnosťou spoločnosti SMP CZ, ktorá má dlhoročnú tradíciu vo výstavbe a rekonštrukcii mostov, ako aj vodohospodárskych, podzemných a inžinierskych stavieb. Členom združenia je aj KAPA stavebná spoločnosť s.r.o. tiež so sídlom v Banskej Bystrici, ktorá sa zameriava na realizáciu stavieb s účelom efektívneho znižovania energetickej náročnosti. Jej podnikateľskou činnosťou sú fasády, stavebné práce, strechy, krovy, podkrovia, rekonštrukcie, tesárske, búracie a murárske práce.

 

Prenos vzácnej pece

Posledným (a najhodnotnejším) zbierkovým predmetom, ktorý sa ešte nachádzal v objekte, bola vzácna poľná šachtová pec z 11.-12. storočia. Tento starý typ pece sa používal na redukciu železných rúd od antického obdobia až po 13. storočie a je to jediný originálny exponát tohto druhu v slovenských múzeách. Keďže sa jedná o vzácny a veľmi krehký predmet; jeho prenos bol o to náročnejší. Z jej pôvodného miesta (kde stála od roku 1995), sa pec za pomoci posuvných plošín preniesla pred vchod objektu, odkiaľ ju za pomoci žeriavu preložili na korbu nákladného automobilu. Automobilom bola pec bezpečne prevezená a uložená v externom sklade. Počas trvania celej rekonštrukcie bude uskladnená v priaznivých podmienkach priestorov firmy Vertikal-Solid, s. r. o., za čo majiteľovi touto cestou ďakujeme.

 

Ide sa na rekonštrukciu

Práce na rekonštrukcii objektu prebiehajú v plnom prúde. Vnútorné omietky objektu sú obité po strop, čím sa odkrylo pôvodné murivo z tehál s krásnymi prekladmi na priečkach. Po strhnutí pôvodnej podlahy (smolou lepených parkiet),vysekávaním za pomoci tesárskeho kladivka a pajsera, začalo vykopávanie podlahy mini bagrom. Zároveň prebieha odstraňovanie pôvodnej plechovej strešnej krytiny vysekávaním (po kusoch), na ktorú sa potom natiahne drôtená vrstva na kontaktnú fóliu, na ktorú pôjde plechová valcovaná krytina (titán-zinok), ako aj výmena veľmi poškodených strešných trámov. Po dokončení obíjania omietok nasleduje demontáž starých elektrických káblov a ich následná výmena. Po ich výmene dostanú priestory nové stierky, obklady, podlahu, priečky. Intenzívne začala aj práca na výstavbe prístavby galérie. V hrubom obvodovom murive sa pomaly vynára otvor, ktorý bude spájať pôvodný objekt s jeho novou prístavbou a začali sa aj práce na základoch.

 

Petronela Potoczká

Vstupy detí do tvorby rodičov – umelcov (a naopak)

Slávnostným prestrihnutím pásky bola vo štvrtok 6.8.2015 o 17:00 hodine otvorená v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave prvá tohtoročná výstava úspešného, už tretieho ročníka Rožňavských radiál pod názvom Zostane to v rodine, ktorú kurátorsky pripravila Daniela Čarná.
Vernisáž otvorila Silvia L. Čúzyová, a Norbert Lacko, dvojica teoretikov a kurátorov predchádzajúcich výstav z cyklu výstav súčasného slovenského výtvarného umenia. Pásku slávnostne prestrihla kurátorka výstavy Mgr. Daniela Čarná, PhD., teoretička umenia a galerijná pedagogička, ktorá pracuje v Dome umenia/Kunsthalle v Bratislave. Vo svojom príhovore predstavila verejnosti túto netradičnú výstavu súčasného umenia, zameranú na zapojenie detskej tvorivosti detí a vnúčat do tvorby rodičov a starých rodičov – umelcov (a naopak). Vystavuje tu tridsať autorov, čo predstavuje tridsať rôznych príbehov. Medzi menami vystavovaných autorov nechýbajú mená ako Milan Bočkay, Ladislav Čarný, Pavlína Fichta Čierna, Rudolf Fila, Daniel Fischer, Stano Masár ale aj Július Koller, či Roman Ondák a iní. Vystavované diela majú priznané autorstvo a dokonca aj povolanie, ktorému sa v súčasnosti deti autorov venujú. V priestoroch výstavnej miestnosti privítal prítomných aj riaditeľ Baníckeho múzea v Rožňave Mgr. Pavol Lackanič. Výstava je venovaná výtvarníkovi, pedagógovi a esejistovi Rudolfovi Filovi, ktorý zomrel v januári tohto roku a ktorý patril k najvýznamnejším predstaviteľom slovenského výtvarného života a výtvarnej pedagogiky na Slovensku. Vernisáže sa zúčastnil aj Vladimír Kordoš (jeden z vystavujúcich autorov) v sprievode vzácnej návštevy v osobe filozofa Egona Gála.
Výstavy z cyklu Rožňavské radiály 3 budú prebiehať vo výstavných priestoroch Galérie Baníckeho múzea v Rožňave aj naďalej.
Aktuálnu výstavu s názvom Zostane to v rodine si v Galérii môžete pozrieť do 20. septembra 2015.