20
okt

Výstava Internácia

   Posted by: admin   in Archív 2016

Banícke múzeum v Rožňave Vás srdečne pozýva na výstavu obrazov Rolanda Neupauera – Internácia. Výstava bude sprístupnená od 3.11.2016 – 20.12.2016 v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave na Námestí baníkov 25. Otvorenie výstavy autorom sa uskutoční 25.11.2016 o 17:00 hod.

INTweb_jpg

(TLAČOVÁ SPRÁVA)

 

V dňoch 7.11. – 13.11.2016 bude v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave, na Námestí baníkov 25 sprístupnená výstava voskových figurín s názvom Zvláštni ľudia. Katastrofy ľudského tela.

Výstava realizovaná v spolupráci s Výstavou voskových figurín – Rostislav Stoklásek bude počas 7 dní v Baníckom múzeu v Rožňave, kultúrnom zariadení Košického samosprávneho kraja, prezentovať na prvý pohľad veľmi zvláštne osobnosti – ľudí, ktorých postihnutie bolo prekliatím, ale aj darom.

 

Odpradávna sa v našej spoločnosti vyskytovali jedinci svojim zovňajškom výrazne vystupujúci z davu. Spoločnosť sa ich stránila, ale zároveň ju priťahovali ich zvláštnosťami. Z postihnutia takých ľudí často pramenila neskutočná sila a odhodlanie vzoprieť sa osudu a predviesť okoliu svoj neobyčajný vzhľad ako dar, chceli byť rešpektovaní a uznávaní. Pracovali v cirkusoch a panoptikách, častokrát sa naučili i neuveriteľným kúskom, ktorými ešte viac podnecovali zvedavosť návštevníkov.

 

Ponúkame Vám jedinečnú možnosť spoznať týchto výnimočných ľudí na vlastné oči. Môžete sa zoznámiť s ľuďmi s dvomi hlavami, dvomi tvárami, štyrmi očami, siamskými dvojčatami alebo mužom s vlčím syndrómom. Podľa dobových zdrojov vytvorili umelci v petrohradskom antropologickom múzeu 25 verných napodobenín z vosku, pričom boli použité lekárske očné a zubné implantáty a do vosku vpichované pravé ľudské vlasy. Aj zásluhou toho pôsobia sochy dokonale živým dojmom. Výstava je vďaka svojej téme tak unikátom.

 

Špecifický obsah výstavy zvýrazní skutočnosť, že bude umiestnená v pivničných priestoroch Galérie Baníckeho múzea, ktoré nie sú bežne prístupné pre verejnosť a už len ich samotná prehliadka bude pre Vás zážitkom. V súvislosti s touto výstavou múzeum ponúka počas jej trvania zvýhodnené vstupné na návštevu ostatných aktuálnych výstav v galérii.

 

Prijmite pozvanie na túto unikátnu krátkodobú výstavu, ktorú môžete v Galérii Baníckeho múzea na Nám. baníkov 25 navštíviť počas dní 7. 11. – 13. 11. 2016 v čase 10:00 – 18:00 hod.

 

 

Vstupné na výstavu Zvláštni ľudia:

deti od 6 rokov                                              3 €

dospelí                                                           4 €

dôchodcovia                                                   3 €

študenti                                                          3 €

školské skupiny (viac ako 10 detí)                 2 €/os. (sprievod zdarma)

Plagat zvláštni ludia finalny web

Žiaci 5. ročníka ZŠ akad. Hronca v Rožňave sa na hodine dejepisu dozvedeli zaujímavé informácie z histórie nášho mesta. Prostredníctvom prednášky spojenej s prezentáciou získali informácie o manufaktúre na výrobu kameniny, ktorá v minulosti v našom meste pôsobila. Žiakov zaujala široká škála výrobkov, hlavne úžitkových a dekoračných tanierov, ktoré sa vyrábali v najväčšej miere.

V závere vyučovacej hodiny sa dozvedeli o poslaní múzea, o zaujímavej práci v múzeu a o zaujímavostiach, ktoré sa viažu k rožňavskému Baníckemu múzeu.

 

Sylvia Holečková, Banícke múzeum v Rožňave

zš juh 913zs juh 914

 

7
okt

EXPOKUS 10/2016

   Posted by: admin   in Archív 2016

Koryto používané v sedliackej domácnosti hlavne na miesenie chleba. Príležitostné využitie našlo aj pri zabíjačke, kde sa používalo na solenie mäsa. Výrobu takýchto korýt zabezpečovali tzv. korýtkári.

Mgr. Martin Kováč

DSC_5147web

 

 

Banícke múzeum v Rožňave organizuje seminár v Andrássyho obrazárni  

(TLAČOVÁ SPRÁVA)

V Andrássyho obrazárni, na ulici Lipovej 122 v Krásnohorskom Podhradí, v piatok 14.10.2016 o 17:00 hod. privítame verejnosť na seminári s názvom „Dionýz Andrássy a jeho obrazáreň“.

Podujatie pre záujemcov histórie, kultúry a umenia vo svojich priestoroch pripravuje Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja. Účelovú budovu obrazárne dal v roku 1909 postaviť Dionýz Andrássy (1835 – 1913), vtedajší majiteľ krásnohorského panstva a známy mecén umenia, aby tu umiestnil svoju hodnotnú zbierku výtvarných diel, plastík a knižnicu. Prízemná budova s pôdorysom gréckeho kríža bola realizovaná podľa projektu budapeštianskeho architekta Dezidera Hültla. Obrazáreň od svojho otvorenia v júni 1909 až do smrti svojho majiteľa v roku 1913 slúžila plne svojmu účelu.

V tejto nádhernej secesnej stavbe, ktorá sa nachádza v centre obce Krásnohorské Podhradie,  od júna tohto roku prebiehal projekt Picturae Artis – Dionýz Andrássy a jeho obrazáreň, ktorý sa realizoval v rámci výzvy Po stopách osobností Košického kraja. Vďaka podpore programu Košického samosprávneho kraja Terra Incognita získalo Banícke múzeum v Rožňave investíciu vo výške 5.854,20 Eur. Cieľom projektu je sprostredkovať širokej verejnosti odkaz významného mecéna umenia, Dionýza Andrássyho, a prilákať návštevníkov malebného regiónu Gemer. Projekt zahŕňal menšie rekonštrukčné práce, akými sú kompletná rekonštrukcia elektrickej siete v budove, drobné opravy omietok a vymaľovanie interiéru. Dlhodobejším cieľom je pravidelná každoročná inštalácia výstavy výtvarného umenia a sprístupnenie príťažlivej budovy obrazárne pre verejnosť počas sezóny. Súčasťou projektu je vydanie propagačných materiálov a reklamných pútačov, ktoré majú zvýšiť informovanosť všetkých návštevníkov obce a okolitého regiónu. Tieto aktivity sú v prepojení s ďalšími miestnymi partnermi zamerané na budovanie miestnej siete ponuky cestovného ruchu pre návštevníkov obce a blízkeho okolia.

V súvislosti s finalizáciou projektu prijmite dňa 14.10.2016 pozvanie na seminár o secesnom umení, architektúre a osobe Dionýza Andrássyho, s ktorým je obrazáreň neodmysliteľne spätá. Na účastníkov seminára čakajú sprievodné aktivity, akými je umelecký program Základnej umeleckej školy Rožňava a prezentácia výtvarných diel Kolomana Tichyho z fondov múzea.

Plagat Seminar Dionýz Andrássy

6
okt

Rožňavské kameninové výrobky vo Fiľakove

   Posted by: admin   in Archív 2016

Každý, kto má záujem prezrieť si kameninové predmety vyrobené v Rožňave, môže tak urobiť vo Fiľakove. V Bebekovej bašte fiľakovského hradu sú v týchto dňoch prezentované výrobky rožňavskej kameninovej manufaktúry prostredníctvom výstavy Poézia kameniny. Výstava je zameraná na ukážku sortimentu – džbánov, krčahov, mís, predovšetkým však tanierov – úžitkových i dekoračných, ktoré sa vyrábali v najväčšej miere.

Teší nás, že výstava Baníckeho múzea v Rožňave bola inštalovaná nie len v Košiciach, ale aj v múzeách v Banskobystrickom kraji – v Gemersko-malohontskom múzeu v Rimavskej Sobote, v Mestskom múzeu v Jelšave a v súčasnosti v Hradnom múzeu vo Fiľakove.

Na výstave sú prezentované zbierky Baníckeho múzea v Rožňave, Východoslovenského múzea v Košiciach, Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote a rožňavské kameninové výrobky zo súkromných zbierok.

 

Banícke múzeum výstavou Poézia kameniny prezentuje časť bohatej história mesta Rožňava. Štvrtá repríza výstavy bude vo Fiľakove inštalovaná do 13. novembra 2016.

Sylvia Holečková, autorka výstavy

Foto: Sylvia Holečková a Hradné múzeum vo Fiľakove

107845111

28
sep

Rozmanitý svet húb

   Posted by: admin   in Archív 2016

 

Modely Karla Voneša v zbierkach Baníckeho múzea v Rožňave

V Galérii Baníckeho múzea v Rožňave si v týchto dňoch môžete pozrieť prezentačno – náučnú výstavu „Rozmanitý svet húb – modely Karla Voneša v zbierkach Baníckeho múzea v Rožňave“.

V zbierkovom fonde múzea sa nachádza vyše 500 modelov plodníc húb, ktoré sa do neho dostali kúpou v rokoch 1976-80. Aj po takej dlhej dobe pôsobí väčšina veľmi realisticky, ako živé. Sú medzi nimi aj modely takých druhov, ktoré sú kriticky ohrozené, chránené, alebo veľmi vzácne a nájsť ich v prírode je už dnes raritou.

V Baníckom múzeu v Rožňave boli prezentované naposledy v roku 1996.

Zámerom výstavy je predovšetkým prezentácia tejto unikátnej, na Slovensku ojedinelej zbierky modelov húb. Popritom ale poskytuje na informačných baneroch aj základné informácie k danej tematike – Čo sú huby, Huby a hubári, Liečivé huby, Jedovaté huby, Ohrozené druhy húb, ako aj informácie o autorovi modelov, Karlovi Vonešovi.

PhMr. Karel Voneš vyštudoval Farmaceutickú fakultu Univerzity Komenského Praha. Pracoval ako vedúci lekární v Prahe, Jihlave a nakoniec, 24 rokov, v Měříne na Vysočine.

Mykológii sa začal amatérsky venovať ešte za svojho pôsobenia v Prahe, v roku 1930, kde sa nechal ovplyvniť známymi mykológmi Františkom Smotlachom a Rudolfom Veselým. Postupne sa vypracoval na významného mykológa, uznávaného nielen v bývalom Československu, ale aj v zahraničí.

Vernisáž výstavy Rozmanitý svet húb sa uskutočnila 13.9.2016. Na otvorení sa zúčastnil aj mykológ Ing. Ján Pardovič z Košíc, ktorý spolupracoval pri jej príprave ako odborný konzultant. Súčasťou vernisáže bola aj mykologická poradňa a určovanie prinesených húb.

Rozmanitý svet húb je prezentačnou výstavou, nemá snahu nahradiť informáciami odborné mykologické publikácie a atlasy. Pevne veríme, že napriek tejto skutočnosti si z nej každý odnesie zaujímavé poznatky. Či už hubári – začiatočníci, nadšenci, odborníci, školská mládež, alebo jednoducho milovníci prírody.

Kurátorka výstavy: Gabriela Kolesárová, odborná pracovníčka Baníckeho múzea v Rožňave

Autori fotografií: Ing. Karol Tomány, Gabriela Kolesárová,  archív Juhočeského múzea České Budějovice a Mestský úrad Měřín

Odborný konzultant: Ing. Ján Pardovič, mykológ

Výstavu si môžete pozrieť v Galérii Baníckeho múzea, Námestie baníkov 25, do 15.11.2016.

Gabriela Kolesárová

27
sep

People I meet – 7 rokov na cestách

   Posted by: admin   in Archív 2016

14481842_1139913232766148_304718876286800224_o

Page 1 of 5712345...Last »