Banícke múzeum v Rožňave zorganizovalo v priebehu mesiaca február tvorivé dielne pre najmenších, kde si deti mali možnosť zhotoviť fašiangové masky z recyklovaného papiera metódou kašírovanie.

Po úvodnej motivácii, v priebehu ktorej dostávali účastníci hádanky o zvieratkách, si po správnej odpovedi vybrali masky, ktoré ich najviac zaujali. Nasledovala tvorivá práca – trhanie papiera, názorná ukážka prípravy kašírovacej hmoty a samotné modelovanie vybranej masky.

Na tejto zážitkovej forme učenia vzniklo veľa pútavých masiek, ktoré si deti po uschnutí vymaľovali podľa vlastnej fantázie a možno ich neskôr aj využili na maškarnom plese.

Gabriella Badin a Ingrid Liptáková