2
Okt

Živé múzeum IV. v plnom prúde

   Posted by: admin   in Archív 2015

Štvrtý ročník živého múzea, ktoré obohatí účastníkov o zaujímavé informácie o zvykoch a tradíciách gemerských pastierov, beží v plnom prúde. Súčasťou podujatia sú prednášky spojené s prezentáciou, ale aj tvorivá dielňa, kde si deti môžu otestovať svoju zručnosť. Prinášame Vám niekoľko fotografií, ktoré vykresľujú dobrú náladu, záujem detí o danú tému a príjemnú atmosféru. Súčasťou Živého múzea IV. sa môžete stať do 9. októbra 2015.

Csaba Urban

22
Sep

Rožňavská kamenina – prednášky

   Posted by: admin   in Archív 2015

Mesto Rožňava bolo po celé stáročia známe ako mesto, kde popri baníctve, ktoré bolo rozhodujúcim činiteľom hospodárskeho a spoločenského života, pulzoval i bohatý remeselnícky život s početnými cechmi. Významné postavenie si mesto Rožňava získalo i v oblasti priemyselnej výroby.

V rámci sprievodných podujatí Dní mesta Rožňava sa dňa 18. septembra 2015 uskutočnili v priestoroch Galérie dve prednášky o rožňavskej kamenine. Zúčastnili sa ich študenti Gymnázia P. J. Šafárika v Rožňave, ktorí sa dozvedeli o histórii rožňavskej kameninovej manufaktúry, o jej výrobkoch a ich značení. Priamo v priestoroch novootvorenej výstavy s názvom Poézia kameniny tak mohli obdivovať krásu výrobkov, ktoré boli v priebehu 19. storočia vyrobené v manufaktúre na výrobu kameniny v Rožňave.

Sylvia Holečková

21
Sep

RR3 Zostane to v rodine – prednáška

   Posted by: admin   in Archív 2015

Srdecne pozyvame na prednasku a komentovanu prehliadku vystavy ZOSTANE TO V RODINE

s kuratorkou Danielou Carnou, dna 24. 9. 2015 o 17.00 v galerii Banickeho muzea v Roznave.

Tesime sa na vas!

21
Sep

MLYN 2015

   Posted by: admin   in Archív 2015

Medzinárodné maliarske sympózium MLYN je ojedinelým fenoménom vo výtvarnom živote Rožňavy. Tak, ako je jedinečné každé jedno dielo, ktoré počas tohto maliarskeho tábora vzniklo.

Dvojjedinosť tohto podujatia tkvie v tom, že počas spoločnej tvorby vznikajú diela odlišné svojou formou, obsahom a prostriedkami stvárnenia. Tak tomu bolo aj v tomto roku. Každého z účastníkov motivovali prírodné krásy a kultúrno-historické pamiatky regiónu. Každý umelec ich vnímal inak, zobrazil odtlačok skutočnosti pretvorený jeho vlastnými výrazovými prostriedkami.

V týchto dielach nachádzame symboliku a zároveň márne hľadáme prvoplánový realizmus druhej polovice 20. storočia. Maliarske plátna nesú určitú ľahkosť spracovania vybranej témy, jemnú farebnosť tajomného podzemia jaskýň, či odraz mystiky gotiky. Zachytávajú pretekajúce tiene a romantiku betliarskeho parku, hlbokú zeleň okolitej krajiny, ale aj abstrakciu každodenného života neobchádzajúc ani akýsi nepokoj duše. Niektoré z nich majú svoj príbeh zachytený v jenom okamihu. Napokon je to prvé stretnutie so zvláštnou, novátorskou technikou spracovania prírodných materiálov a ich neobyčajnou silou prejavu.

Umelcovo vnímanie, cítenie nám ostane skryté. Vidíme až jeho výsledok – dielo, ktoré nás osloví. Výtvarné umenie bolo, je a bude vyjadrovacím prostriedkom, ktoré nám prináša krásu, pokoj a obohatenie.

Eva Tományová

foto: Janka Vaisová

V rámci Dní mesta Rožňava a Dní európskeho kultúrneho dedičstva sa v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave vo štvrtok 17. septembra 2015 slávnostne otvorila výstava s názvom Poézia kameniny. Výstavu otvoril Mgr. Pavol Lackanič, riaditeľ Baníckeho múzea v Rožňave. Autorka výstavy, Sylvia Holečková, v svojom príhovore oboznámila prítomných s históriou kameninovej manufaktúry v Rožňave i so samotnou výstavou. K spestreniu vernisáže prispeli pán Ferenc Ambruš s krátkou poviedkou o zakladateľovi manufaktúry Jánovi Hoffmannovi a žiaci Základnej umeleckej školy v Rožňave s kultúrnym programom.

Výstava Poézia kameniny prezentuje pestrosť, krásu a rôznorodosť výrobkov rožňavskej kameninovej manufaktúry, ktoré sú výsledkom šikovnosti, nápaditosti, umu a vkusu jej vtedajších zamestnancov a poskytuje stručné informácie o jej histórii. Výstavu vhodne dopĺňajú silueta Jána Hoffmanna v životnej veľkosti a informácie z regionálnej historickej tlače Rozsnyói Híradó z rokov 1912 a 1913, z ktorých sa dozvedáme o nadobudnutí rožňavských kameninových výrobkov do zbierok vtedajšieho Mestského múzea v Rožňave. Záver výstavy je venovaný kameninovým výrobkov pravdepodobne vyrobeným v Rožňave a ukážke výrobkov ďalšej gemerskej manufaktúry na výrobu kameniny, založenej v roku 1823 v Muráni.

Rožňavská kameninová manufaktúra, po manufaktúre na spracovanie kože založenej v roku 1782, v poradí druhá v Rožňave, bola založená v roku 1810. Manufaktúru založil Ján Hoffmann, rodák z Budína, v objekte na vtedajšej Čučmianskej, dnes Hrnčiarskej ulici. Do roku 1845 bola v rodine svojho zakladateľa, potom ju spravovala akciová spoločnosť. Vo vedení podniku sa vystriedali Štefan Mattyassovsky, Imrich Szontágh, Alexander Dubrovszky, Jakub Weinstein a Fabián Groszmann.

Najväčší rozkvet dosiahla manufaktúra pod vedením Imricha Szontágha. Jej najvýznamnejšie obdobie spadá do rokov 1851 – 1854. Podľa údajov košickej obchodnej komory prestala vyrábať v roku 1905.

Rožňavská kameninová manufaktúra opierala svoju výrobu o suroviny z neďalekého okolia. Sortiment jej výrobkov bol pomerne bohatý, ich originalitu zabezpečovala slepá značka, známe sú štyri. V najväčšej miere, mimo regionálnych trhov, sa rožňavské výrobky predávali v Budapešti a Debrecíne. Najväčší záujem bol o taniere rôzneho druhu. Na zdobenie sa najčastejšie používali farby modrá, červená, zelená a hnedá. Svoju výrobu manufaktúra orientovala na meštianske domácnosti, neskôr, v snahe udržať sa na trhu čo najdlhšie, začala vychádzať v ústrety vidieckemu vkusu.

Na výstave sú prezentované zbierky Baníckeho múzea v Rožňave, Východoslovenského múzea v Košiciach, Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote a predmety zo súkromných zbierok.

V priestoroch Galérie Baníckeho múzea v Rožňave bude výstava sprístupnená do 23. októbra 2015.

Sylvia Holečková, Banícke múzeum v Rožňave

autorka výstavy

 

foto: Janka Vaisová

18
Sep

Nedeľná zábavka – Zostane to v rodine

   Posted by: admin   in Archív 2015

Dňa 13. 9. 2015 sa v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave zišli deti s rodičmi na nedeľnú zábavku pod názvom „…. zostane to v rodine…“. Ich spoločnú tvorbu si môžete pozrieť na priložených záberoch. Tešia sa na ďalšie tvorivé stretnutie s Vami pracovníčky galérie Gabriella Badin, Ingrid Liptáková a Alžbeta Pástorová.

 

18
Sep

Deň otvorených dverí v galérii

   Posted by: admin   in Archív 2015

Oznamujeme širokej verejnosti, že v sobotu 19. septembra 2015 v čase od 9.00 do 16.00 hod. je vrámci dní mesta a dní Európskeho kultúrneho dedičstva voľný vstup na prehliadku aktuálnych výstav (Mojim národom: Príbehy z veľkej vojny, Rožňavské Radiály 3.0 – Zostane to v rodine, Poézia kameniny a Sympózium MLYN 2015) v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave na Námestí baníkov 25.

 

17
Sep

Výzva!

   Posted by: admin   in Archív 2015

Podporte nás, aby sa náš spoločný projekt mohol uskutočniť a hlasujte!

Page 1 of 491234...Last »