1
Dec

Expokus 12/2015

   Posted by: admin   in Archív 2015

Skupina baníkov Rimamuránsko – šalgótarjánskej železiarskej účastinnej spoločnosti – Nižná Slaná

 Medzi fotografickými zbierkami fondu baníctva a hutníctva Baníckeho múzea v Rožňave môžeme vidieť okrem iného dve takmer identické snímky. Na jednej z nich je skupina baníkov z Nižnej Slanej bez pokrývok na hlavách, na druhej s čiapkami. Snímka bez čiapok je uverejnená na strane 315 v publikácii Gustáva Eiseleho „Banícka a hutnícka monografia Gemerskej župy“ vydanej v roku 1907 v Banskej Štiavnici. Je to veľmi hodnotné dielo z hľadiska odborného i historického, z ktorého sú čerpané poznatky v mnohých odborných prácach o baníctve.

Uvedené fotografie vznikli pravdepodobne pri príprave spomínanej publikácie. Tým, že jedna z nich je uverejnená v knihe, vieme určiť, že vznikli v období do roku 1907. Autora sa zatiaľ identifikovať nepodarilo. Obidve snímky vlastní Banícke múzeum v Rožňave vo forme sklenených negatívov, ako aj fotografií.

Gabriela Kolesárová

1
Dec

eNRA 2015

   Posted by: admin   in Archív 2015

Výstavnú sezónu Baníckeho múzea v Rožňave za rok 2015 sme ukončili 24. novembra vernisážou diel výtvarníkov Akadémie Rovás, za účasti priateľov, záujemcov a sympatizantov.

Výstavu otvoril riaditeľ múzea Mgr. Pavol Lackanič, ktorý privítal účastníkov, ale obzvlášť prítomných autorov: Mgr. art. Otta Szabóa, Tímeu Tóth, Józsefa Borsó Borisszu, Oskara Kovácsa, Astridu Kiss a Radoslava Repického. Následne odovzdal slovo kurátorke výstavy Ágnes Kovács. Z jej slov sme sa dozvedeli, že eNRA – výtvarníci medzinárodnej tvorivej komunity Rovás (eNRA vznikla v roku 2012 na základe požiadavky medzinárodnej tvorivej spolupatričnosti) vystavujú v našich priestoroch už tretí krát, čo svedčí o vzájomnej plodnej spolupráci medzi múzeom a akadémiou.

V tomto roku máme možnosť vidieť diela 20 výtvarníkov, ktorí pochádzajú zo Slovenska, Sedmohradska, Maďarska a Vojvodiny. Ich diela prezentujú tvorivú prácu z letných umeleckých táborov, v ktorých sa realizujú kurzy a viacdňové workshopy v odboroch výtvarná výchova, grafika, sochárstvo, intermediálne umenie. Tábory sa konajú v Sedmohradsku – v Rimetea a Ghimes Faget, v Maďarsku v Tihanyi, ako aj na Slovensku v Silickej Jablonici. Účastníci táborov sú umelci, pre ktorých sú odborné vedomosti rovnako dôležité, ako umelecká hodnota vytvorených diel.

Veríme, že naša spolupráca s Akadémiou Rovás bude pokračovať aj naďalej. Autorom vystavených diel prajeme veľa tvorivých síl a nápadov.

Výstavu si môžete pozrieť do15. januára 2016.

Gabriella Badin

25
Nov

Z vernisáže O kraj (a) ine

   Posted by: admin   in Archív 2015

Typicky tradičným slávnostným prestrihnutím pásky sa vo štvrtok, 19. novembra vo večerných hodinách, uskutočnila vo výstavných priestoroch Galérie baníckeho múzea v Rožňave vernisáž kurátorskej výstavy Jána Kraloviča z cyklu výstav súčasného umenia Rožňavské radiály 3 s názvom O KRAJ (A) INE. Súbor vystavených diel divákom ponúka výtvarné práce mladej generácie slovenských výtvarných umelcov Juraja GÁBORA, Dominika HLINKU, Jána KEKELIHO, Štefana PAPČA a Lucie PAPČOVEJ.

Vernisáž poslednej tohtoročnej výstavy Rožňavských radiál 3 otvoril a moderoval Norbert Lacko. Už tradičné, rituálne prestrihnutie pásky tentokrát prijala riaditeľka Gemerského osvetového strediska Mgr. Helena Novotná. Pavol Lackanič, riaditeľ Baníckeho múzea v Rožňave, vo svojom príhovore stručne predstavil 3. cyklus výstav a zároveň poďakoval za úspešnú spoluprácu. Norbert Lacko prestavil kurátora výstavy a vystavujúcich umelcov. Na záver poďakoval všetkým partnerom a mediálnym partnerom za úspešný rok tretieho cyklu Rožňavských radiál.

Kurátor výstavy Mgr. Ján Kralovič, PhD., od roku 2012 pôsobí ako vedecko-výskumný pracovník v rámci Centra výskumu Vysokej školy výtvarných umení (Sekcia vizuálnych a kultúrnych štúdií). Zameriava sa predovšetkým na teoretické zhodnotenie umenia druhej polovice 20. storočia. Koncom roku 2014 mu vyšla publikácia pod názvom Teritórium ulica (Umenie akcie v mestskom priestore v rokoch 1965-1989 na Slovensku). Vo svojom príhovore predstavil výstavu a jednotlivých vystavujúcich, a zároveň uviedol aj dôvody, pre ktoré vybral a oslovil práve týchto umelcov. Cieľom výstavy je prostredníctvom rozdielnosti mediálnych výstupov, s ktorými jednotliví oslovení umelci pracujú (maľba, socha, fotografia a video inštalácia), ponúknuť divákovi variabilitu pohľadov na chápanie a zobrazenie krajiny nachádzajúcej sa na predele či periférii civilizačného a prírodného priestoru. Video inštalácia Juraja Gábora zo širšieho cyklu Otvorená obrazová galéria umožňuje pohľad na krajinu, kde autor ako „živý statív“ zaznamenáva kamerou pohľad na mestskú perifériu za súmraku kedy dochádza k postupnému strácaniu sa videného. Maliar Dominik Hlinka zase maliarske námety krajiny prostredníctvom digitálnych technológii “rozpúšťa”, aby sa ich spätne preniesol na plátno. V cykle fotografií Visual changes Ján Kekeli vyberá námety, kde sa zvyšky ľudskej prítomnosti (architektúr, industriálnych zásahov …) včleňujú do prírodného prostredia. Sochár Štefana Papča, ktorého hlavným ideovým oporným bodom je kladný vzťah k prírode a najmä k horám, vo vystavovanom diele Stredom steny vychádza z vlastnej horolezeckej skúsenosti a do dvoch silikónových hranolov jemným farebným odlíšením vytvára stredovú líniu. Fotografka Lucia Papčová fotografuje najmä horu a les a svoje fotografie prezentuje ako tmavý obraz (zámerne extrémne podexponované), ktorý sa ale pri intenzívnom pohľade akoby „vynáral“ na povrch.

Vizuálne aj obsahovo veľmi zaujímavá výstava potrvá do 11. decembra 2015.

Projekt Rožňavské radiály 3 je realizovaný vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR. Projekt Rožňavské radiály 3 finančne podporil VERTIKAL – SOLID s.r.o.

 

Petronela Bodnárová a Csaba Urban

Foto: Štefan Keszi a Janka Vaisová

25
Nov

Vianočná nedeľná zábavka 2015

   Posted by: admin   in Archív 2015

Srdečne pozývame všetky deti aj s rodičmi na vianočnú nedeľnú zábavku, zameranú na výrobu vianočných ozdôb podľa vlastného výberu.

23
Nov

eNRA 2015

   Posted by: admin   in Archív 2015

Srdečne Vás pozývame na vernisáž výstavy výtvarníkov združenia Rovás, ktorá sa uskutoční dňa 24. 11. 2015 o 18:00 hod. v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave.

 

18
Nov

RR3.05 O kraj (a) ine

   Posted by: admin   in Archív 2015

Srdečne Vás pozývame na vernisáž výstavy z cyklu Rožňavské radiály pod názvom “O kraj (a) ine”, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 19. novembra 2015 o 17:30 v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave.

13
Nov

vianočné tvorivé dielne 2015

   Posted by: admin   in Archív 2015

Srdečne pozývame všetkých školákov :)

Podvečer 4. novembra 2015 sa v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave konalo otvorenie panelovej výstavy pod názvom Po stopách Rákócziho a kuruckých vojsk. Autorom tejto putovnej výstavy je Košický občiansky klub pod vedením pani Palenčárovej Ildikó, ktorá samotnú výstavu aj otvárala. Výstava vznikla za podpory maďarskej organizácie Nemzeti Kulturális Alap, nadácie pre podporu rozvoja kultúry Maďarov doma i v zahraničí. Hostí privítal krátkym príhovorom riaditeľ Baníckeho múzea v Rožňave Pavol Lackanič. Medzi hosťami sme mohli privítať aj generálneho konzula Maďarska v Košiciach Szesztai Ádáma, ktorý si na otvorenie výstavy pripravil príhovor v maďarskom aj slovenskom jazyku. V príhovore sa snažil nájsť paralely medzi Rákócziho povstaním, maďarským povstaním v roku 1956 a dneškom. Poukázal na momenty z minulosti, ktoré v konečnom dôsledku ovplyvňujú aj našu budúcnosť a prečo je dôležité obzrieť sa aj späť, ak sa chceme pozerať dopredu. Príhovory sa niesli v odbornom duchu, ale boli zrozumiteľné aj pre laickú verejnosť. Vernisáž sa niesla v priateľskom duchu a veríme, že každému návštevníkovi poskytla hodnotné informácie a taktiež príjemný kultúrny zážitok.

Samotná výstava je venovaná Rákócziho osobe a jeho povstaniu v rokoch 1703 až 1711 a zároveň je doplnená o zbierkové predmety Baníckeho múzea. Jedná sa o strelné a sečné zbrane daného obdobia. Zároveň zachytáva dôležité momenty jeho života a predstavuje nám najdôležitejšie miesta, ktoré sú spojené s jeho osobou. Jedným z týchto miest je aj naša rodná Rožňava, kde sa koncom roka 1706 až začiatkom roka 1707 pripravoval snem známi ako Ónodský snem. Okrem toho historická radnica na námestí poskytovala priestory pre riadenie štátnických záležitostí počas tohto obdobia. Vidíme, že Rákocziho osoba je úzko spätá aj s Rožňavou a budúci rok bude 300. výročie jeho tunajšieho pôsobenia. Putovná výstava bola inštalovaná z úcty k Rákócziho pamiatke a možno ju považovať za pekný začiatok budúcoročného výročia, aj keď prišla o niečo skôr.

Výstavu si môžete pozrieť do 6. decembra 2015.

 

Martin Kováč a Csaba Urban

 

Foto: Janka Vaisová

Page 1 of 4512345...Last »