Banícke múzeum v Rožňave po dobrých skúsenostiach aj v tomto roku zorganizovalo svoje veľkonočné tvorivé dielne, aby opäť umožnilo žiakom základných škôl vyskúšať si zaujímavé výtvarné techniky s veľkonočnou tematikou.

Žiaci vyrobili veľkonočné pozdravy, rôzne figúrky z vajíčok a modelovali Fabergého vajíčka. Rúčkami šikovne pracovali, a tak vytvorili zaujímavé diela.

velkonocne-2014-1018-x-719
31

V 7. ročníku súťaže Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku za rok 2013, ktorej hlavným organizátorom je Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov a hlavným spoluorganizátorom Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici udelila porota

1. miesto

v kategórii KNIHY – Knihy o meste – monografické publikácie

knihe Sylvie Holečkovej Rožňavské cechy.

Diplom za víťazstvo v spomínanej kategórii prevzala autorka publikácie 1. apríla 2014 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Odovzdávanie diplomov bolo spojené s vyhodnotením súťaže Najkrajší kalendár Slovenska 2014 a s vernisážou dvoch rovnomenných výstav.

Publikáciu vydalo Banícke múzeum v Rožňave.

Autorka publikácie ďakuje za vynikajúcu spoluprácu kolektívu pracovníkov rožňavskej tlačiarne Roven, za fotografické práce pánom Štefanovi Fábiánovi, Lukášovi Ďuránovi a Karolovi Tományovi a za lektorát PaedDr. Uršule Ambrušovej, PhD. a Mgr. Silvii Lörinčíkovej.

Výsledky súťaže


Expokus – apríl 2014

nevesta-849-x-1279

Autor obrazu : Janko Alexymaliar ,spisovateľ / 1894-1970/

Technika :        Suchý pastel

Názov diela:     Nevesta / 69×99 cm/

Janko Alexy  patril  popri Martinovi Benkovi a Ľudovítovi Fullovi k zakladateľom novodobého slovenského  výtvarného umenia. Povaha jeho umenia je skutočne národná. Modernými prostriedkami sa pokúšal o monumentalizáciu typickej slovenskej dediny a slovenského ľudu. Venoval sa predovšetkým maľovaniu krajín a portrétom štylizovaným podľa národných tradícií v jednoduchej modelácii a farebnosti, ktoré dodávajú dielam baladický charakter.

Vo svojich dielach zachytáva premenu a premeny slovenského života ako človeka, tak aj okolia.

Anna Lachová

Subscribe to Banícke múzeum v Rožňave