OZNAM – REKONŠTRUKCIA

Posted by admin under Archív 2014

Vývesný štít rožňavského cechu klobučníkov  s datovaním 1867 daroval rožňavskému Mestskému múzeu klobučnícky majster Ondrej Puskás.

Do zbierkového fondu Baníckeho múzea v Rožňave bol predmet zapísaný v roku 1956. Vyrobený je zo železného kruhu s priemerom 28 cm  a šírkou 9 cm, do ktorého je z oboch strán vsadené sklo. Vo vnútri sú na drevenom stojančeku zavesené vzorky malých klobúkov a čižmy. Vyhotovené sú z plyšu. Predmet je vo vrchnej časti opatrený menším, tiež železným krúžkom s priemerom 8 cm a šírkou 2,5 cm, slúžiacim na zavesenie. Zadná strana predmetu sa dá otvárať.

Cechový vývesný štít slúžil na označenie remeselníckej dielne. Umiestnený bol na dome cechmajstra.

Cech klobučníkov bol v Rožňave známy už začiatkom 17. storočia. Jeho majstri vyrábali v tomto období  tzv. uhorské klobúky. Svoje výrobky, ktoré sa od seba tvarom veľmi líšili, zhotovovali z vlny pomerne zložitou technológiou.

Okrem vývesného štítu rožňavského cechu klobučníkov, ktorý je jediným cechovým vývesným štítom v zbierkach Baníckeho múzea v Rožňave, existenciu tohto cechu v meste Rožňava  dokumentujú aj ďalšie cechové insígnie – zvolávacia tabuľka z roku 1766 a cechová truhlica z roku 1802.

V zbierkach Baníckeho múzea v Rožňave sa nachádza bohatý cechový materiál dokumentujúci život a činnosť niekdajších cechov v meste Rožňava.

Sylvia Holečková, Banícke múzeum v Rožňave

Banícke múzeum pôsobí v oblasti regiónu Gemera, ktorý je významnou etnologickou oblasťou Slovenska s bohatými ľudovými tradíciami. V minulosti sa v Gemeri vyskytoval  väčší počet farbiarskych a modrotlačiarenských  dielní. V zbierkach Baníckeho  múzea je množstvo krásnych predmetov súvisiacich s výrobou modrotlače . Spomínané remeslo už síce zaniklo, ale aj v dnešnej dobe sa modrotlač objavuje v súčasnom odievaní.

Samotná technika výroby a zároveň aj jej história je málo známa. Formou tvorivých dielní sa snažíme prispieť k uchovávaniu a k oboznámeniu sa z históriou a technológiou tradičného textilného remesla.

Živé múzeum III.-modrotlač  je pokračovaním už prebiehajúcej série múzejno-pedagogických programov pre deti a verejnosť . Priestory Galérie Baníckeho múzea v Rožňave sa v dňoch od 22.9. do 26.9.2014 premenili na modrotlačiarenskú dielňu. Formou prezentácií  a prednášok sme sa snažili priblížiť technológiu výroby modrotlačových textílií a prakticky sme predviedli všetky fázy  jej výroby.

Vytvorením interaktívnej tvorivej miestnosti , ktorá bola spojená s výstavou sa deti mohli rukami dotknúť vystaveného materiálu a tak prísť s nimi do priameho a osobného kontaktu. Deti sa snažili získané vedomosti preniesť a prepojiť do dnešnej doby. V tvorivých dielňach si mohli navrhnúť vlastný vzor na modrotlačovú formu. Vyrobiť si pečiatku a na modré plátno aplikovať bielou farbou, aby vznikla modrotlačová textília. Záložka v  štýle modrotlače bude pripomínať  aký význam má slovo modrotlač.

Realizovaním tohto projektu sa snažíme prehĺbiť kontakt medzi múzeom , deťmi, mládežou a dospelými v Rožňave a okolí.

Projekt finančne  podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Anna Lachová, Gabriella Badin

Subscribe to Banícke múzeum v Rožňave