Organizačná štruktúra

Riaditeľ organizácie

Mgr. Pavol Lackanič

pavol.lackanic@gmail.com 058/734 37 10, 0940 171 330

 

Odborno-muzeologické oddelenie

Vedúca oddelenia, Kurátor baníctvo, hutníctvo a geológia

PhDr. Ing. Jaroslava Neubauerová, PhD.

jaroslava@neubauer.sk 0940 171 104

 

Kurátor história I.

Mgr. Sylvia Holečková

Sylvia.Holeckova@gmail.com

 

Kurátor etnografia

neobsadená funkcia

 

Kurátor živá príroda, lektor (kumulovaná funkcia)

Gabriela Kolesárová

gkolesarova.banmuz@gmail.com

 

Kurátor výtvarné umenie

Mgr. Eva Lázárová

lazarova.bm@gmail.com

 

Dokumentátor, pokladníčka (kumulovaná funkcia)

Bc. Denisa Ambrúžová

ambruzova.banmuz@gmail.com

 

Oddelenie propagácie

Vedúca oddelenia, múzejný pedagóg

Mgr. Gabriella Badin

badin.gabriella@gmail.com 0940 171 605

 

Manažér kultúry

PhDr. Erika Hermélyi Gecelovská

erika.hermelyi.gecelovska@gmail.com 0940 108 384

 

Kurátor militária, speleológia, Foto, video a audio archív (kumulovaná funkcia)

Mgr. Pavol Horváth

pavol.horvathBANMUZ@gmail.com

 

Oddelenie hospodárenia a správy

Vedúca oddelenia, účtovníčka

Bc. Miroslava Mészárosová

miroslavameszarosova@gmail.com 0940 108 117

 

Správca depozitárov a objektov

Ing. Gejza Hermélyi

hermelyi.banmuz@gmail.com

 

Výstavný technik

Ondrej Hacsko

 

Lektor

Mgr. Norbert Mogyorósi

mogyorosi.banmuz@gmail.com

 

Lektor, technický pracovník

Ingrid Liptáková

ingridliptakova1@gmail.com

 

Lektor

Bc. Lenka Nemčková

l.nemckova@gmail.com  

 

Technický pracovník

Renáta Pitoňáková

kosicky samospravny krajterraincognita fond na podporu umenia

 

logo tg new