Historical Exposition

Nežná revolúcia – 17. november 1989

     Nežná revolúcia predstavuje obdobie politických zmien v Česko-Slovensku, ktoré spustili udalosti 17. novembra 1989, kedy došlo k pádu komunistického režimu a premene politického zriadenia na pluralitnú demokraciu. V hospodárskej oblasti išlo o prerod plánovanej ekonomiky na trhovú. Významnou mierou k tomu prispel rozpad bývalého Východného bloku, ovládaného Sovietskym zväzom a narastajúca nespokojnosť obyvateľstva s ekonomickou a politickou situáciou v jeho jednotlivých východoeurópskych satelitoch. Jednou z hlavných príčin pádu železnej opony bol nástup Michaila Gorbačova na čelo Sovietskeho zväzu v roku 1985, ktorý zahájil ďalekosiahle politické a ekonomické reformy označované ako perestrojka (prestavba) a glasnosť (otvorenosť). V roku 1988 tiež verejne odmietol tzv. Brežnevovu doktrínu, čo znamenalo, že Sovietsky zväz prestal zasahovať do vnútorných záležitostí susedných východoeurópskych štátov.

     Novembrovým udalostiam u nás predchádzalo viacero iných verejných zhromaždení. Už 25. marca 1988 sa v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí uskutočnila tzv. Sviečková manifestácia. V auguste toho istého roku sa pri príležitosti 20. výročia okupácie Česko-Slovenska vojskami Varšavskej zmluvy demonštrovalo v Prahe. Nasledovali demonštrácie pri príležitosti 70. výročia vzniku 1. ČSR, či počas pripomínania si 40. výročia vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv. K ďalšej sérii demonštrácií došlo v januári 1989, a to prevažne na Václavskom námestí v Prahe, ktoré však polícia a ľudové milície potlačili aj za použitia vodných diel a slzného plynu. K verejným zhromaždeniam, na ktorých obyvateľstvo prejavovalo nespokojnosť so situáciou v krajine však dochádzalo aj počas nasledujúcich mesiacov.

     V piatok 17. novembra 1989 sa pri príležitosti 50. výročia zatvorenia českých vysokých škôl nacistickým Nemeckom zišli na pražskom Albertove vysokoškolskí študenti. Manifestácie sa zúčastnilo približne 15-tisíc ľudí, ktorí sa po úvodnom programe vydali na pochod ulicami Prahy. Sprievod postupne prišiel na Vyšehrad, kde bol oficiálny program ukončený. Následne sa dav neplánovane pohol smerom do centra až sa nakoniec cca 5–10 tisíc ľudí ocitlo na Národnej triede. Bezpečnostné zložky medzitým okolitý priestor uzatvorili a začali pokojne demonštrujúcich študentov rozháňať, čo sa však zakrátko zmenilo na brutálnu bitku. Zranených bolo vyše 560 osôb, niektorí boli zatknutí a naložení do pripravených autobusov. Rozpad režimu, ku ktorému došlo v nasledujúcich týždňoch však už vládnuca moc nedokázala zastaviť. 

 

Martin Hajduk

 

 

Zdroje:

 Fotoarchív Baníckeho múzea v Rožňave

20. výročie Nežnej revolúcie. Ed. Peter Jašek. Bratislava, 2010.

KOVÁČ, Dušan. Dejiny Slovenska. Praha, 1998.

RYCHLÍK, Jan. Česi a Slováci ve 20. století. Praha, 2015.

Ústav pamäti národa: https://www.17november1989.sk/

 

001 

 002 vhodn na tituln foto

003 

 004

005

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia KMhorizonCMYK.jpg

                                       LOGO                                      logo tg new

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Essential
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky
Banmuz.sk
Accept
Analytické
Tieto nástroje používame na analýzu dát o návštevnosti, meranie jej rýchlosti a odovzvy.
Google Analytics
Accept
Decline