Historical Exposition

V októbri si pripomíname výročie narodenia a úmrtia Kálmána Tichyho, významnej osobnosti rožňavskej kultúrnej histórie

     Kálmán Tichy, známy historik, etnograf, redaktor, maliar a grafik sa narodil  31. októbra 1888 v Rožňave. Vypracoval sa na vynikajúceho muzeológa, ktorý svojou všestrannou aktívnou muzeologickou prácou a vtedy progresívnymi muzeologickými prístupmi vo veľkej miere prispel k dobrému menu rožňavského múzejníctva.

     Kálmán Tichy bol v roku 1924 zvolený za riaditeľa Mestského múzea v Rožňave a funkciu riaditeľa zastával aj po zlúčení dvoch rožňavských múzeí – Mestského a Bansko-hutníckeho múzea v roku 1940.

     V roku 1925 zreštauroval veľkorozmernú olejomaľbu Ferenca Paczku Attila halála (Smrť Attilu) umiestnenú vo veľkej sále Mestského domu v Rožňave. V tom istom roku vyhotovil návrhy k vydaniu pohľadníc mesta Rožňava.

     Počas svojho pôsobenia vo funkcii riaditeľa vyvíjal veľké úsilie o sprístupnenie zbierok verejnosti formou stálej expozície, ale aj o vyhovujúce uloženie múzejných zbierok. Jeho snaha bola korunovaná úspechom v roku 1931, kedy bola verejnosti sprístupnená prvá povojnová expozícia Mestského múzea.

     Za veľký úspech jeho činnosti sa označuje myšlienka, boj a úspešné zjednotenie dvoch rožňavských múzeí a prezentácia rôznorodých zbierkových jednotiek formou spoločnej expozície otvorenej v roku 1943.

     Medzi priority Kálmána Tichyho patril aj neúnavný výskum gemerského regiónu, ktorý orientoval predovšetkým na zber vzácneho múzejného materiálu. Vďaka jeho zbierkotvornej činnosti si múzeum v priebehu niekoľkých rokov vybudovalo vzácnu, odborníkmi vysoko hodnotenú zbierku. Publikoval výsledky svojich výskumov a prednášal svoje poznatky  z dejín umenia a o historických pamiatkach Rožňavy a okolia. Popritom bol naďalej veľmi produktívnym a uznávaným výtvarným umelcom.

     V roku 1948 musel Kálmán Tichy z politických dôvodov opustiť Rožňavu. Žil v Budapešti, kde 23. októbra 1968 zomrel. Pochovaný je na rožňavskom cintoríne.

    Banícke múzeum v Rožňave dnes okrem najväčšej zbierky výtvarných diel Kálmána Tichyho uchováva vo svojom fonde aj množstvo ďalších predmetov viažucich sa k tejto významnej osobnosti - fotonegatívy a fotografie Rožňavy a okolia, diapozitívy, keramické emblémy vyhotovené podľa jeho návrhov a iný vzácny trojrozmerný materiál, archívny materiál a v neposlednom rade výsledky jeho publikačnej činnosti vo forme výtlačkov evidovaných v knižnici múzea.

    Banícke múzeum v Rožňave pri príležitosti 70. výročia svojho založenia udelilo Kálmánovi Tichymu pamätnú medailu in memoriam. Svoje miesto má aj v Múzejnom panteóne, ktoré múzeum založilo v roku 2002 pri príležitosti 100. výročia svojho založenia. V roku 2018 v rámci Roka Kálmána Tichyho pripravilo rožňavské múzeum výstavu Kálmán Tichy (1888 – 1968). Na budove riaditeľstva múzea mu bola odhalená pamätná tabuľa.

    Kálmán Tichy patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti rožňavskej kultúrnej histórie. V októbri 2023 si pripomíname 135. výročie jeho narodenia a 55. výročie úmrtia.

                                                         

  Sylvia Holečková

 

Zdroj:

Banícke múzeum v Rožňave, fondy História I a Výtvarné umenie

Fotoarchív Baníckeho múzea v Rožňave

 

1   2

3   4

5   6

7   8

9   10

11

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia KMhorizonCMYK.jpg

                                       LOGO                                      logo tg new

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Essential
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky
Banmuz.sk
Accept
Analytické
Tieto nástroje používame na analýzu dát o návštevnosti, meranie jej rýchlosti a odovzvy.
Google Analytics
Accept
Decline