Gallery of Minnig Museum in Rožňava

Grafika, priebojník výstavy? Výstava slovenských umelcov v Revúcej, na ktorej bolo možné zakúpiť umelecké diela na splátky

     24. septembra 1963 sa v Revúcej uskutočnila vernisáž výtvarnej výstavy slovenských umelcov ,,podniku Dielo“, ktorá bola spojená i s priamou ponukou predaja diel na splátkový systém. Vďaka splátkovému systému bolo možné podľa redaktora článku : ,, ... obohatiť nielen náš byt kultúrnou hodnotou a umeleckou prácou najbližších výtvarných umelcov, ktorých naša súčasnosť má, a ktorých hodnota práce je vysoko oceňovaná aj v zahraničí, ale čo je hlavné, vnáša do nášho bytu prejav kultúrnosti, prejav kultúry nášho ľudu.“

     Tejto výstavy sa zúčastnilo mnoho umelcov, ktorých diela sa stali zbierkovými predmetmi fondu výtvarného umenia v Baníckom múzeu. Príkladom môže byť známy Július Bukovinský (1903-1975, 25 diel s baníckou tematikou), maliar a grafik Alex Eckerdt (1932-1992, olejomaľba Čierna Kleopatra U-621 (viď obrázok)), Jozef Fabini (1908-1908, Z Levoče U-452), Ľudovít Feld (1904-1991, 16 diel zachytávajúcich prácu ľudu, architektúru Košíc a banícke motívy) a Mikuláš Rogovský (1923-2002, Na okraji Šíravy U-233).

     Ako napísal neznámy redaktor vtedajšieho periodika Zory Gemera k výtvarnej výstave: ,,Súčasťou tejto výstavy je aj priebojník a doteraz pomerne málo zaznávané a málo populárne umelecké dielo: grafika.“

     Pre lepšie uchopenie grafiky vo výtvarnom umení v krátkosti približujeme grafiku nasledovne: Grafika (z gréckeho grafein – písať, kresliť) pôvodne predstavovala súborný názov pre všetky druhy písania a kreslenia. V súčasnosti chápeme grafiku ako prevedenie kresby do takej podoby, z ktorej je možné v grafickom lise vytlačiť väčšie množstvo rovnakých diel. V 20. storočí sa grafika vymedzila ako samostatný odbor. Rozvíjala sa najmä vďaka technologickému pokroku, moderným umeleckým hnutiam, sociálno-politickým zmenám, ale i v dôsledku možností experimentovať s rôznymi médiami a kombináciami techník. Odbory umeleckej grafiky majú rôznorodý charakter. Grafika je tak rozmanitým médiom. Umelci môžu využívať rôzne techniky a materiály na vytváranie svojich diel.

      Medzi najbežnejšie techniky v grafike zaraďujeme: kresbu, lept, suchú ihlu, gravírovanie, ale i litografiu:  Košický dóm U-62, Miklušova väznica U-64. Drevoryt je ďalšou formou grafiky (viď na obrázku) Hrnčiar, Šivetice U-67. Autorstvo uvedených diel je pripísané Ľudovítovi Feldovi.

     Výtvarný fond Baníckeho múzea je orientovaný prevažne na umelcov 20. storočia. Svedčia o tom i spomínané výtvarné zbierky autorov, ktorí sa pred 60 rokmi zúčastnili umeleckej výstavy v Revúcej. V súčasnosti ich diela už nie je možné zakúpiť na splátky.  Predstavujú zbierky kultúrnej hodnoty, ktoré sú pri príležitostných výstavách obdivované návštevníkmi Galérie Baníckeho múzea.

     Ak by sme sa mali prinavrátiť k citátu, ktorý vymedzuje grafiku ako priebojníka výstavy v roku 1963 - tak dnes, grafika predstavuje bežnú súčasť umenia, i najmä vďaka digitálnym technológiám. Grafika sa  prebojovala medzi umelcami i v nasledujúcich dekádach, čím si našla v umení svoje trvalé a nezastupiteľné miesto.

     Galéria Baníckeho múzea v Rožňave v minulosti pravidelne vystavovala grafiku: V roku 1998 to bola prebratá výstava - Grafika 15. – 16. storočia zo zbierok Východoslovenského múzea v Košiciach, v roku 1996 Banícke múzeum realizovalo výstavu pod názvom – Maľba – Grafika – Plastika z našich zbierok, v tom istom roku sa uskutočnila i výstava Grafík a reprodukcií mladých výtvarníkov.

 

Kristína Pakesová

Zdroj:

In:  Zora Gemera, roč. XII, č. 23, 1963, s. 2.

 

 ierna Kleopatra U 621   Hrniar ivetice U 67

 

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia KMhorizonCMYK.jpg

         LOGO             OBJAVTE               logo tg new

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Essential
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky
Banmuz.sk
Accept
Analytické
Tieto nástroje používame na analýzu dát o návštevnosti, meranie jej rýchlosti a odovzvy.
Google Analytics
Accept
Decline