Historical Exposition

Slovenské národné povstanie (29. august – 27. október 1944)

Slovenské národné povstanie roku 1944 možno označiť za jedno z najväčších ozbrojených vystúpení v tyle nemeckej armády počas 2. svetovej vojny. Takmer dva mesiace sa povstalcom darilo brániť územie stredného Slovenska, ktoré sa ocitlo v obkľúčení nemeckých jednotiek. Vojenskí velitelia Povstania – Ján Golian a revúcky rodák Rudolf Viest sa ocitli v pomerne zložitej situácii, keďže výzbroj a posily bolo možné na dotknuté územie presúvať iba letecky. Zo Sovietskeho zväzu sa sem postupne presunuli vojaci 1. česko-slovenského samostatného stíhacieho leteckého pluku a 2. česko-slovenskej paradesantnej brigády. Z Talianska sem zase prilietali americké lietadlá s materiálnou pomocou a výzbrojou. A hoci vysielanie vojenských misií zo strany krajín protihitlerovskej koalície predstavovalo bezpochyby dôležité uznanie Povstania z medzinárodného hľadiska, rozhodujúcim faktorom pre udržanie sa v bojoch s nemeckou armádou bola podpora domáceho obyvateľstva.

V povstaleckej armáde bojovalo približne 60-tisíc vojakov a v partizánskych oddieloch asi 18-tisíc partizánov, pričom na strane povstalcov sa okrem Slovákov objavili aj príslušníci iných národov – Česi, Rusi, Ukrajinci, Bielorusi, Francúzi, Maďari či Nemci. Samotné Povstanie sa pripravovalo s ohľadom na postup Červenej armády. V čase jej priblíženia sa ku karpatským hrebeňom jej mali dve východoslovenské divízie uvoľniť vstup na Slovensko a súčasne vojenské posádky na západe a juhu krajiny mali brániť postupu nemeckej armády. Slovenská vláda mala byť zvrhnutá a moci v krajine sa mala ujať Slovenská národná rada (SNR) s národnými výbormi. No zastrelenie členov nemeckej vojenskej misie na dvore martinských kasární partizánmi dňa 28. augusta 1944 poskytlo Nemecku zámienku k predčasnému zásahu. Už nasledujúci deň začali nemecké jednotky obsadzovať slovenské územie. Večer 29. augusta 1944 mal Ferdinand Čatloš, vtedajší minister národnej obrany v rozhlase prejav, v ktorom oznámil, že slovenská vláda pozvala nemeckú armádu na Slovensko, aby bojovala proti partizánom. Súčasne požiadal domáce obyvateľstvo, aby Nemcom nekládlo odpor. V reakcii na to Vojenské ústredie povstaleckej SNR v Banskej Bystrici vydalo slovenským vojenským posádkam heslo na zaujatie obranného postavenia, ktorý bol zároveň signálom na začatie Povstania. Ešte v ten večer sa začali prvé boje v oblasti Žiliny a na druhý deň aj pri Kežmarku.

Oproti pôvodným plánom tak Povstanie vypuklo skôr, a to v čase, keď ešte neboli zavŕšené všetky vojenské prípravy. Nepodarilo sa udržať ani dve východoslovenské divízie, ktoré Nemci dokázali odzbrojiť bez jediného výstrelu a rovnako jednotky na západe krajiny nedokázali klásť výraznejší odpor. A tak sa Povstanie obmedzilo iba územie stredného Slovenska s centrom v Banskej Bystrici. Boje, ktoré trvali približne dva mesiace, boli zo strany povstalcov prevažne obranného charakteru. No ani húževnatý odpor nedokázal zastaviť postup nemeckej armády, a to najmä z otvoreného priestoru na juhu – z Maďarska, odkiaľ sa v polovici októbra začala rozsiahla nemecká ofenzíva. Krátko nato 27. októbra 1944 padla Banská Bystrica. Časť povstaleckej armády sa dostala do zajatia, iná časť sa spolu s partizánmi stiahla do hôr a pokračovala v ozbrojenom odpore až do oslobodenia. Veliaci generáli Povstania, Ján Golian a Rudolf Viest boli zatknutí a odvlečení do koncentračného tábora, kde obaja zahynuli. Dnes vieme, že v tom čase zostávalo len päť mesiacov do oslobodenia Banskej Bystrice Červenou armádou.

 

Martin Hajduk

 

Použité zdroje:

Fotoarchív Baníckeho múzea v Rožňave

Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica – https://www.pamatihodnosti.sk/

BOLFÍK, Július. Protifašistický odboj a oslobodenie Gemera. Martin, 1981.

KOVÁČ, Dušan. Dejiny Slovenska. Praha, 1998.

PREČAN, Vilém. Slovenské národné povstanie – dokumenty. Bratislava, 1965.

RYCHLÍK, Jan. Česi a Slováci ve 20. století. Praha, 2015.

 

001     002

003     004  

005 hlavn foto lnku na uptavku     006

 

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia KMhorizonCMYK.jpg

         LOGO             OBJAVTE               logo tg new

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Essential
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky
Banmuz.sk
Accept
Analytické
Tieto nástroje používame na analýzu dát o návštevnosti, meranie jej rýchlosti a odovzvy.
Google Analytics
Accept
Decline