Pre školy

Ponuka aktivít Baníckeho múzea v Rožňave

 

Rožňavská Metercia

Stručný popis aktivity: Prednáška o tabuľovej maľbe Rožňavská Metercia z roku 1513 s baníckymi výjavmi, spojená s prezentáciou. V rámci prednášky – vysvetlenie všetkých súvislostí ohľadom tohto jedinečného obrazu s veľkou výpovednou hodnotou o baníctve a hutníctve z obdobia spred vyše 500 rokov. Prednáška sa môže uskutočniť aj v maďarskom jazyku.

 

Po stopách Rožňavskej Metercie

Stručný popis aktivity: V rámci podujatia prehliadka rožňavskej biskupskej katedrály, kde sa nachádza originál jedinečnej tabuľovej maľby Rožňavská Metercia, následne prednáška spojená s prezentáciou diela v Galérii Baníckeho múzea. Po prednáške presun do obce Čučma ku štôlni Csengő, kde bol obraz namaľovaný a kde účastníci dostanú ďalšie informácie o baníckej obci Čučma. V prípade záujmu je možnosť pozrieť si v Čučme aj ďalšie miesta súvisiace s baníckou činnosťou v rámci náučného chodníka. Podujatie sa môže uskutočniť aj v maďarskom jazyku.

 

Život baníkov a ich rodín v minulosti

Stručný popis aktivity: Prednáška spojená s prezentáciou, zameraná na život baníkov a ich rodín v období od 2.polovice 19. storočia do 1. polovice 20. storočia na historických fotografiách vo fonde Baníckeho múzea v Rožňave. Prednáška sa môže uskutočniť aj v maďarskom jazyku.

 

Historické pamiatky mesta Rožňava

Stručný popis aktivity: Prednáška spojená s prezentáciou, zameraná na významné pamiatky v meste. Prednáška môže byť doplnená o tvorivú dielňu. Prednáška sa môže uskutočniť aj v maďarskom jazyku.

 

Po stopách permoníkov

Stručný popis aktivity: baníctvo, symboly, tradície – PP prezentácia pre žiakov ZŠ (aj v maďarčine).

 

Banícka monografia Gemera z roku 1907 a Banícke múzeum v Rožňave

Stručný popis aktivity: prednáška s PP prezentáciou pre dospelých (aj v maďarčine).

 

Tajomstvá najstarších rožňavských fotografií v zbierkovom fonde baníctva a hutníctva v Baníckom múzeu v Rožňave

Stručný popis aktivity: prednáška s PP prezentáciou (aj v maďarčine).

 

Gemerská keramika

Stručný popis aktivity: Prednáška na tému gemerskej keramiky nerozoberá iba jej technický postup výroby, ale hovorí o nej ako o celku v rámci využívania daného remesla vo vidieckom prostredí. Prednáška sa môže uskutočniť aj v maďarskom jazyku.

 

Pletené predmety v ľudovom prostredí

Stručný popis aktivity: Prednáška na tému pletených predmetov, ktoré sa používali v ľudovom prostredí. Téma okrem techniky pletenia tiež rozoberá materiály, ktoré sa využívali na ich výrobu. Prednáška sa môže uskutočniť aj v maďarskom jazyku.

 

Plsť, plstenie a valchárstvo

Stručný popis aktivity: Prednáška na tému plstenie, ktorá nám priblíži niekdajšie techniky spracovanie zvieracej srsti. Okrem iného hovorí o využívaní plste, ako zemepisne tak aj v oblasti každodenného použitia. Prednáška sa môže uskutočniť aj v maďarskom jazyku.

 

Obrazáreň grófa Dionýza Andrássyho

Stručný popis aktivity: Prednáška poskytuje základné informácie o výnimočnom objekte, účelovej budove, ktorá bola postavená v roku 1908. Je spojená s prezentáciou histórie Obrazárne Dionýza Andrássyho v Krásnohorskom Podhradí. Podáva stručný životopis grófa Dionýza, myšlienku výstavby objektu v Krásnohorskom Podhradí, dovoz a inštaláciu jeho súkromnej zbierky umeleckých diel.

 

Cechy a cechový život v meste Rožňava

Stručný popis aktivity: Prednáška o vzniku a vývoji cechov. Život v cechu. Najstaršie rožňavské cechy, rozmach cechov. Bohatý cechový život v meste Rožňava. Cechové insígnie. Zánik cechového zriadenia.Manufaktúry v Rožňave.

 

Rožňavská kamenina

Stručný popis aktivity: Prednáška o histórii, majiteloch a o pestrej škále výrobkov niekdajšej rožňavskej kameninovej manufaktúry.

 

Kameninová manufaktúra v Muráni

Stručný popis aktivity: Prednáška o histórii, majiteloch a rôznorodosti výrobkov kameninovej manufaktúry v Muráni.

 

Banícky cech v Rožňave

Stručný popis aktivity: Prednáška o stredovekej sláve Rožňavy, vyspelosti baníckych aktivít, podmienkach vzniku a činnosti baníckeho cechu v Rožňave. Zvolávacia tabuľka a zástava cechu baníkov.

 

Banícke múzeum v Rožňave – 115-ročné múzeum

Stručný popis aktivity: Prierez históriou Baníckeho múzea v Rožňave, významnej kultúrnej inštitúcie pôsobiacej 115 rokov v meste Rožňava. Podmienky vzniku a činnosť Bansko-hutníckeho múzea v Rožňave a Mestského múzea v Rožňave. Zlúčenie múzeí. Osobnosti rožňavského múzejníctva. Poslanie a činnosť múzea v súčasnosti.

 

Kálmán Tichy a múzeum

Stručný popis aktivity: Prednáška o osobnosti K. Tichyho ako riaditeľa múzea, múzejnej práci a o jeho prínose pre rožňavské múzejníctvo.

 

Živé múzeum – Gemerské zvyky a obyčaje

Stručný popis aktivity: Zámerom aktivity je priblížiť návštevníkom tradičné gemerské zvyky a obyčaje, interaktívnym spôsobom ukázať a priblížiť im typické slovenské a maďarské ľudové kroje, ktoré boli ešte prednedávnom bežnou súčasťou vidieckeho života. Prednáška sa môže uskutočniť aj v maďarskom jazyku.

 

Živé múzeum - Modrotlač

Stručný popis aktivity: Zámerom podujatia je rozvíjať vedomosti o histórií výroby textílií v minulosti. Taktiež priblížiť technológiu výroby modrotlačových textílií pomocou prezentácie, prednášok, prakticky predviesť všetky pracovné fázy výroby modrotlače a vyskúšať si zjednodušenú formu výroby modrotlače. Prednáška sa môže uskutočniť aj v maďarskom jazyku.

 

Živé múzeum – Tradície gemerských pastierov

Stručný popis aktivity: Zámerom aktivity je prezentovať tradície gemerskej pastierskej kultúry, zaviesť záujemcov do sveta pastierov. Prostredníctvom odborných prednášok o histórii a súčasnosti pastierstva, vytvorením a realizovaním interaktívnej tvorivej dielne (ukážka výroby zvoncov, vlastná výroba úžitkových pastierskych predmetov, pastierske tance) a inštaláciou „živého“ kútika šíriť krásu slávnej gemerskej pastierskej kultúry. Tvorivá dielňa možná po dohode s múzejným pedagógom za predpokladu, že je materiál k dispozícii. Prednáška sa môže uskutočniť aj v maďarskom jazyku.

 

Tvorivá dielňa - enkaustika

Stručný popis aktivity: Zhotovovanie farebných obrázkov pomocou enkaustickej žehličky a horúcim voskom. Prednáška sa môže uskutočniť aj v maďarskom jazyku.

 

Tvorivá dielňa – masky pre najmenších

Stručný popis aktivity: Zámerom aktivity je rozvíjať fantáziu, jemnú motoriku účastníkom a oboznámiť ich s výtvarnou technikou - kašírovanie, pričom sa zoznámia aj s priestorovou prácou. Prednáška sa môže uskutočniť aj v maďarskom jazyku.

 

Tvorivá dielňa – vitrážové okno

Stručný popis aktivity: Zámerom aktivity je rozvíjať fantáziu, jemnú motoriku účastníkom a oboznámiť ich s výtvarnou technikou – vitráže. Prednáška sa môže uskutočniť aj v maďarskom jazyku.

 

Plnou parou vpred!

Stručný popis aktivity: Prednáška je zameraná na parné dopravné prostriedky v zbierkach Baníckeho múzea v Rožňave. Jej obsahom sú poznatky o parnom nákladnom automobile Škoda Sentinel ako jedinom na Slovensku a taktiež je venovaná aj parnému valcu ako tretiemu najstaršiemu parnému valcu na svete.

 

 

Multifunkčná miestnosť v Zážitkovom centre Sentinel

Pre účel realizácie múzejnej pedagogiky slúži najmä multifunkčná miestnosť, ktorá je súčasťou Zážitkového centra SENTINEL. Priestor je riešený tak, aby sa žiaci a študenti cítili komfortne, ale zároveň aby mohol prebiehať aj vyučovací proces. Miestnosť je vybavená interaktívnou tabuľou, ktorá kombinuje výhody dotykovej obrazovky a videoprojekcie. Sedenie je riešené sedacími vakmi, ktoré dopomáhajú menej formálnej atmosfére, ktorú by sme v týchto priestoroch radi dosiahli. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 

 multifunkcna miestnost

KSK logo cmykSme partner TI web fond na podporu umenia

 

LOGOlogo tg new

Táto stránka využíva Cookies. Ich využívanie môžete odmietnuť nastavením vášho prehliadača. Pokračovaním v používaní stránky predpokladáme, že Vám vyhovuje aktuálne nastavenie, ktoré však môžete kedykoľvek zmeniť.
Podrobnejšie informácie Ok