Banícke múzeum v Rožňave

Ponuka aktivít

Ponuka aktivít Baníckeho múzea v Rožňave

Živé múzeum – Gemerské zvyky a obyčaje

Stručný popis aktivity: Zámerom aktivity je priblížiť návštevníkom tradičné gemerské zvyky a obyčaje, interaktívnym spôsobom ukázať a priblížiť im typické slovenské a maďarské ľudové kroje, ktoré boli ešte prednedávnom bežnou súčasťou vidieckeho života. Súčasťou Živého múzea je aj skúšanie krojov. Aktivita sa môže uskutočniť aj v maďarskom jazyku.
Forma aktivity: tvorivá dielňa - prednáška spojená s ukážkou trojrozmerného materiálu zo zbierkového fondu Baníckeho múzea v Rožňave, interaktívna ukážka - skúšanie krojov
Miesto aktivity: Galéria Baníckeho múzea v Rožňave, školy a inštitúcie
Časový interval: 90 minút
Cieľová skupina: predškoláci, žiaci ZŠ
Cena: 1 €/1KP
Objednať skupinu viete:
Mgr. Gabriella Badin
e-mail: pedagog.galeria@banmuz.sk 
tel.: 0907 769 338

kroje 1   kroje 2

Živé múzeum - Modrotlač

Stručný popis aktivity: Zámerom podujatia je rozvíjať vedomosti o histórií výroby textílií v minulosti. Taktiež priblížiť technológiu výroby modrotlačových textílií pomocou prezentácie, prednášok, prakticky predviesť všetky pracovné fázy výroby modrotlače a vyskúšať si zjednodušenú formu výroby modrotlače. Prednáška sa môže uskutočniť aj v maďarskom jazyku.
Forma aktivity: tvorivá dielňa - prednáška spojená s PP prezentáciou a s ukážkou trojrozmerného materiálu zo zbierkového fondu Baníckeho múzea v Rožňave, interaktívna praktická ukážka
Miesto aktivity: Galéria Baníckeho múzea v Rožňave, školy a inštitúcie
Časový interval: cca 90 minút
Cieľová skupina: žiaci ZŠ, stredoškolská mládež
Cena: 1 €/1KP
Objednať skupinu viete:
Mgr. Gabriella Badin
e-mail: pedagog.galeria@banmuz.sk 
tel.: 0907 769 338

modrotlac 1 2464x1632   modrotlac 2 2464x1632


Živé múzeum – Tradície gemerských pastierov

Stručný popis aktivity: Zámerom aktivity je prezentovať tradície gemerskej pastierskej kultúry a zaviesť záujemcov do sveta pastierov. Prostredníctvom odborných prednášok o histórii a súčasnosti pastierstva, premietnutím filmu o tradičnej výrobe pastierskych palíc, vytvorením a realizovaním interaktívnej tvorivej dielne (ukážka pracovných fáz výroby zvoncov pomocou fotografií, pastierske tance, výroba drobných predmetov z vlny) šíriť krásu slávnej gemerskej pastierskej kultúry. Tvorivá dielňa je možná po dohode s múzejným pedagógom za predpokladu, že je materiál k dispozícii. Prednáška sa môže uskutočniť aj v maďarskom jazyku.
Forma aktivity: tvorivá dielňa - prednáška spojená s PP prezentáciou a s ukážkou trojrozmerného materiálu zo zbierkového fondu Baníckeho múzea v Rožňave, interaktívna praktická ukážka
Miesto aktivity: Galéria Baníckeho múzea v Rožňave, školy a inštitúcie
Časový interval: 90 minút
Cieľová skupina: predškoláci, žiaci ZŠ
Cena: 1 €/1KP
Objednať skupinu viete:
Mgr. Gabriella Badin
e-mail: pedagog.galeria@banmuz.sk 
tel.: 0907 769 338

pastierstvo 1    pastierstvo 2

Živé múzeum - Plsť, plstenie a valchárstvo

Stručný popis aktivity: Zámerom aktivity je upriamiť pozornosť na takmer zabudnuté charakteristické gemerské remeslá valchárstvo a súkenníctvo. Prednáška na tému plstenie, ktorá nám priblíži niekdajšie techniky spracovanie zvieracej srsti. Okrem iného hovorí o využívaní plste, ako zemepisne tak aj v oblasti každodenného použitia. Tvorivá dielňa je možná po dohode s múzejným pedagógom za predpokladu, že je materiál k dispozícii. Prednáška sa môže uskutočniť aj v maďarskom jazyku.
Forma aktivity: tvorivá dielňa - prednáška spojená s PP prezentáciou a s ukážkou trojrozmerného materiálu zo zbierkového fondu Baníckeho múzea v Rožňave, interaktívna praktická ukážka
Miesto aktivity: Galéria Baníckeho múzea v Rožňave, školy a inštitúcie
Časový interval: 90 minút
Cieľová skupina: predškoláci, žiaci ZŠ
Cena: 1 €/1KP
Objednať skupinu viete:
Mgr. Gabriella Badin
e-mail: pedagog.galeria@banmuz.sk 
tel.: 0907 769 338

plstenie 1   plstenie 2 1848x1224

Živé múzeum - Úžitkové ľudové umenie košikárov na Gemeri

Stručný popis aktivity: Zámerom aktivity je prezentovať tradície gemerského košikárskeho remesla ako úžitkového ľudového umenia a pomocou prednášky /história košikárstva, techniky pletenia, materiály na výrobu košíkov/, premietnutím filmu o tradičnom pletení košíka z lubového dreva poukázať na zaujímavosti tohto tradičného remesla. Tvorivá dielňa je možná po dohode s múzejným pedagógom za predpokladu, že je materiál k dispozícii. Prednáška sa môže uskutočniť aj v maďarskom jazyku.
Forma aktivity: tvorivá dielňa - prednáška spojená s PP prezentáciou a s ukážkou trojrozmerného materiálu zo zbierkového fondu Baníckeho múzea v Rožňave, interaktívna praktická ukážka
Miesto aktivity: Galéria Baníckeho múzea v Rožňave, školy a inštitúcie
Časový interval: 90 minút
Cieľová skupina: predškoláci, žiaci ZŠ
Cena: 1 €/1KP
Objednať skupinu viete:
Mgr. Gabriella Badin
e-mail: pedagog.galeria@banmuz.sk 
tel.: 0907 769 338

kosik 1 2464x1632   kosik 2 2360x1396

Tvorivá dielňa – masky pre najmenších

Stručný popis aktivity: Zámerom aktivity je rozvíjať fantáziu, jemnú motoriku účastníkom a oboznámiť ich s výtvarnou technikou - kašírovanie, pričom sa zoznámia aj s priestorovou prácou. Aktivita sa môže uskutočniť aj v maďarskom jazyku.
Forma aktivity: tvorivá dielňa, interaktívna praktická ukážka
Miesto aktivity: Galéria Baníckeho múzea v Rožňave, školy a inštitúcie
Časový interval: 90 minút
Cieľová skupina: predškoláci, žiaci ZŠ
Cena: 1 €/1KP
Objednať skupinu viete:
Mgr. Gabriella Badin
e-mail: pedagog.galeria@banmuz.sk 
tel.: 0907 769 338

masky 1 2464x1632   masky 2 2464x1632

Tvorivá dielňa – vitrážové okno

Stručný popis aktivity: Zámerom aktivity je rozvíjať fantáziu, jemnú motoriku účastníkom a oboznámiť ich s výtvarnou technikou – vitráže. Aktivita sa môže uskutočniť aj v maďarskom jazyku.
Forma aktivity: tvorivá dielňa - prednáška spojená s PP prezentáciou, interaktívna praktická ukážka
Miesto aktivity: Galéria Baníckeho múzea v Rožňave, školy a inštitúcie
Časový interval: 90 minút
Cieľová skupina: predškoláci, žiaci ZŠ
Cena: 1 €/1KP
Objednať skupinu viete:
Mgr. Gabriella Badin
e-mail: pedagog.galeria@banmuz.sk 
tel.: 0907 769 338

vitraz 1   vitraz 2

Tvorivá dielňa – mozaika

Stručný popis aktivity: Zhotovovanie mozaík na tvrdú podložku, pomocou drobných dlažieb doplnené farebnými sklenenými kamienkami, pričom sa záujemcovia zoznámia s plošnou ornamentálnou výzdobou. Prednáška sa môže uskutočniť aj v maďarskom jazyku.
Forma aktivity: tvorivá dielňa - prednáška spojená s PP prezentáciou, interaktívna praktická ukážka
Miesto aktivity: Galéria Baníckeho múzea v Rožňave, školy a inštitúcie
Časový interval: 90 minút
Cieľová skupina: predškoláci, žiaci ZŠ
Cena: 1 €/1KP
Objednať skupinu viete:
Mgr. Gabriella Badin
e-mail: pedagog.galeria@banmuz.sk 
tel.: 0907 769 338

mozaika 1 2464x1632   mozaika 2 2464x1632

Ako a prečo separovať odpady?

Stručný popis aktivity: podujatie pozostáva z dvoch častí. Prvú časť tvorí prednáška spojená s tematickou hrou výsledkom ktorej si žiaci vedia osvojiť ako správne triediť odpady. Druhú časť tvorí prehliadka Expozície prírody Slovenského krasu a priľahlých oblastí, zameraná na tému prečo je dôležité chrániť životné prostredie.
Forma aktivity: prednáška spojená s tematickou hrou
Miesto konania podujatia: Banícke múzeum v Rožňave - Zážitkové centrum SENTINEL, Šafárikova 43, 048 01 Rožňava
Časový interval aktivity: trvanie podujatia cca 60 minút
Cieľová skupina: žiaci MŠ, ZŠ a študenti SŠ
Jazyk podujatia: slovenčina, maďarčina
Cena: 1,50 €/KP - žiak
Objednať skupinu viete:
Ing. Juliána Kelemenová
e-mail: pedagog.sentinel@banmuz.sk 
tel.: 0940 108 261; 058/734 40 98

separovanie 1 2304x1728   separovanie 2 2304x1728

Školské výlety obohatené tvorivými dielňami

Stručný popis aktivity: podujatie slúži na spestrenie základnej ponuky Zážitkového centra SENTINEL. Prehliadky jednotlivých expozícií sú obohatené o tematické tvorivé dielne.
Forma aktivity: tematické tvorivé dielne. Tvorivé dielne sa môžu objednať na témy: baníctvo a hutníctvo na Gemeri a príroda Slovenského krasu.
Miesto konania podujatia: Banícke múzeum v Rožňave - Zážitkové centrum SENTINEL, Šafárikova 43, 048 01 Rožňava
Časový interval aktivity: trvanie podujatia cca 40 minút (mimo prehliadky jednotlivých expozícií)
Cieľová skupina: žiaci MŠ, ZŠ a študenti SŠ
Jazyk podujatia: slovenčina, maďarčina
Cena: 0,50 €/KP - žiak (cena len za tvorivé dielne)
Objednať skupinu viete:
Ing. Juliána Kelemenová

e-mail: pedagog.sentinel@banmuz.sk 
tel.: 0940 108 261; 058/734 40 98

sk vyl 1 1728x2304  sk vyl 2 2304x1728  sk vyl 3

Exteriérová geologická bádateľňa (marec – október)

Stručný popis aktivity: podujatie sa koná v exteriérovej učebni geológie, kde si skupiny vedia obohatiť svoje znalosti z geológie.
Forma aktivity: Prednáška spojená s aktivitami. Prednáška na témy: geologická stavba Gemera a nerastné suroviny Gemera. Aktivity: rozpojovanie hornín, ryžovanie zlata, hľadanie fosílii v piesku. pozorovanie hornín a minerálov. 
Miesto konania podujatia: Banícke múzeum v Rožňave - Zážitkové centrum SENTINEL, Šafárikova 43, 048 01 Rožňava
Časový interval aktivity: cca. 60 minút
Cieľová skupina: žiaci MŠ, ZŠ a študenti SŠ
Jazyk podujatia: slovenčina, maďarčina
Cena: 1,00 € / 1 KP 
Miesto konania podujatia: Banícke múzeum v Rožňave - Zážitkové centrum SENTINEL, Šafárikova 43, 048 01 Rožňava
Objednať skupinu viete:
Ing. Juliána Kelemenová

e-mail: pedagog.sentinel@banmuz.sk 
tel.: 0940 108 261; 058/734 40 98

badatelna 2

Geológia Gemera (november - február)

Stručný popis aktivity: podujatie sa skladá z dvoch častí. Prvú časť tvorí prednáška, počas ktorej si skupiny vedia obohatiť svoje znalosti z geológie. Druhú časť podujatia tvoria rôzne tematické aktivity.
Forma aktivity: Prednáška spojená s aktivitami. Prednáška na témy: geologická stavba Gemera a nerastné suroviny Gemera. Aktivity z ktorých si vedia objednané skupiny vybrať: výroba kryštálov, pozorovanie minerálov a hornín s lupou, geologické pexeso, výroba šperkov z minerálov alebo tematické tvorivé dielne.
Miesto konania podujatia: Banícke múzeum v Rožňave - Zážitkové centrum SENTINEL, Šafárikova 43, 048 01 Rožňava
Časový interval aktivity: cca. 60 minút
Cieľová skupina: žiaci MŠ, ZŠ a študenti SŠ
Jazyk podujatia: slovenčina, maďarčina
Cena: 1,00 € / 1 KP 
Objednať skupinu viete:
Ing. Juliána Kelemenová

e-mail: pedagog.sentinel@banmuz.sk 
tel.: 0940 108 261; 058/734 40 98

badatelna 1

Cechy a cechový život v meste Rožňava

Stručný popis aktivity: Vznik a vývoj cechov. Život v cechu. Najstaršie rožňavské cechy, rozmach cechov. Bohatý cechový život v meste Rožňava. Cechové insígnie. Zánik cechového zriadenia. Manufaktúry v Rožňave.
Forma aktivity: Prednáška spojená s PP prezentáciou, prípadne s ukážkou trojrozmerného cechového materiálu zo zbierkového fondu Baníckeho múzea v Rožňave.
Miesto aktivity: Historická expozícia BM, Šafárikova 31, Rožňava, školy a inštitúcie, prípadne podľa potreby
Časový interval aktivity: cca 45 min.
Cieľová skupina: široká verejnosť, s výnimkou detí predškolského veku
Cena: 0,60 €/1 €/1KP
Objednať skupinu viete:

Mgr. Sylvia Holečková
email: historia@banmuz.sk 
tel.: 058/734 37 10

cechovy zivot 1 1063x1380cechovy zivot 2 945x1361

Rožňavská kamenina

Stručný popis aktivity: História, majitelia a pestrá škála výrobkov niekdajšej rožňavskej kameninovej manufaktúry.
Forma aktivity: Prednáška spojená s PP prezentáciou, prípadne s ukážkou rožňavských kameninových výrobkov zo zbierkového fondu Baníckeho múzea v Rožňave.
Miesto aktivity: Historická expozícia BM, Šafárikova 31, Rožňava, školy a inštitúcie, prípadne podľa potreby
Časový interval aktivity: cca 45 min.
Cieľová skupina: široká verejnosť, s výnimkou detí predškolského veku
Cena: 0,60 €/1 €/1KP
Objednať skupinu viete:

Mgr. Sylvia Holečková
email: historia@banmuz.sk 
tel.: 058/734 37 10

rv kam 1368x1824

Kameninová manufaktúra v Muráni

Stručný popis aktivity: História , majitelia a rôznorodosť výrobkov kameninovej manufaktúry v Muráni.
Forma aktivity: Prednáška spojená s PP prezentáciou, prípadne s ukážkou kameninových výrobkov vyrobených v Muráni.
Miesto aktivity: Historická expozícia BM, Šafárikova 31, Rožňava, školy a inštitúcie, prípadne podľa potreby
Časový interval aktivity: cca 45 min.
Cieľová skupina: široká verejnosť, s výnimkou detí predškolského veku
Cena: 0,60 €/1 €/1KP
Objednať skupinu viete:

Mgr. Sylvia Holečková
email: historia@banmuz.sk 
tel.: 058/734 37 10

kamen manuf muran 1

Banícky cech v Rožňave

Stručný popis aktivity: Stredoveká sláva Rožňavy, vyspelosť baníckych aktivít, podmienky vzniku a činnosť baníckeho cechu v Rožňave. Zvolávacia tabuľka a zástava cechu baníkov.
Forma aktivity: Prednáška spojená s PP prezentáciou
Miesto aktivity: Historická expozícia BM, Šafárikova 31, Rožňava, školy a inštitúcie, prípadne podľa potreby
Časový interval aktivity: cca 25 min.
Cieľová skupina: široká verejnosť, s výnimkou detí predškolského veku
Cena: 0,60 €/1 €/1KP
Objednať skupinu viete:

Mgr. Sylvia Holečková
email: historia@banmuz.sk 
tel.: 058/734 37 10

ban cech rv 2

Banícke múzeum v Rožňave – 115-ročné múzeum

Stručný popis aktivity: Prierez históriou Baníckeho múzea v Rožňave, významnej kultúrnej inštitúcie pôsobiacej 115 rokov v meste Rožňava. Podmienky vzniku a činnosť Bansko-hutníckeho múzea v Rožňave a Mestského múzea v Rožňave. Zlúčenie múzeí. Osobnosti rožňavského múzejníctva. Poslanie a činnosť múzea v súčasnosti.
Forma aktivity: Prednáška spojená s PP prezentáciou
Miesto aktivity: Historická expozícia BM, Šafárikova 31, Rožňava, školy a inštitúcie, prípadne podľa potreby
Časový interval aktivity: cca 45 min.
Cieľová skupina: široká verejnosť, s výnimkou detí predškolského veku
Cena: 0,60 €/1 €/1KP
Objednať skupinu viete:

Mgr. Sylvia Holečková
email: historia@banmuz.sk 
tel.: 058/734 37 10

115 rocne muzeum 2   115 rocne muzeum 1

Kálmán Tichy a múzeum

Stručný popis aktivity: Osobnosť K. Tichyho ako riaditeľa múzea, múzejná práca a jeho prínos pre rožňavské múzejníctvo.
Forma aktivity: Prednáška spojená s PP prezentáciou, prípadne s ukážkou predmetov zo zbierkového fondu Baníckeho múzea v Rožňave viažucich sa k osobnosti Tichyho.
Miesto aktivity: Galéria Baníckeho múzea v Rožňave, Námestie baníkov 25
Časový interval aktivity: cca 45 min.
Cieľová skupina: široká verejnosť, s výnimkou detí predškolského veku
Cena: 0,60 €/1 €/1KP
Objednať skupinu viete:

Mgr. Sylvia Holečková
email: historia@banmuz.sk 
tel.: 058/734 37 10

tichy 1 1224x1848   tichy 2 1848x1224

Plnou parou vpred

Stručný popis aktivity: Zámerom aktivity je priblížiť návštevníkom formou prezentácie históriu parných strojov a predstaviť 2 unikátne zbierkové predmety v zbierkach Baníckeho múzea – parný valec Aveling & Porter a parný nákladný automobil Škoda Sentinel, ktoré sú jedinečnými technickými pamiatkami nielen v rámci Slovenska ale aj v európskom a celosvetovom meradle.
Miesto aktivity: ZC Sentinel, školy a inštitúcie
Časový interval: 25-30 minút
Cieľová skupina: predškoláci, žiaci ZŠ
Cena: 1 €/1KP
Objednať skupinu viete:
Mgr. Pavol Horváth
e-mail: militaria@banmuz.sk 
tel.: 058/734 37 10

plnou parou 1 2222x1250   plnou parou 2 854x558

Rožňavská Metercia

Stručný popis aktivity: Prednáška o tabuľovej maľbe Rožňavská Metercia z roku 1513 s baníckymi výjavmi, spojená s prezentáciou. V rámci prednášky – vysvetlenie všetkých súvislostí ohľadom tohto jedinečného obrazu s veľkou výpovednou hodnotou o baníctve a hutníctve z obdobia spred vyše 500 rokov. Prednáška sa môže uskutočniť aj v maďarskom jazyku.
Forma aktivity: Prednáška spojená s PP prezentáciou
Miesto aktivity: Galéria Baníckeho múzea, zasadačka BM, alebo na požiadanie sa môže uskutočniť aj inde, mimo sídla múzea
Časový interval aktivity: cca 60 minút
Cieľová skupina: žiaci ZŠ, študenti SŠ, VŠ, dospelí, seniori
Cena: 0,60 €/1 €/1KP
Objednať skupinu viete: 
Gabriela Kolesárová
email: priroda@bamuz.sk 
tel.: 058/734 40 98

metercia

Po stopách Rožňavskej Metercie

Stručný popis aktivity: V rámci podujatia prehliadka rožňavskej biskupskej katedrály, kde sa nachádza originál jedinečnej tabuľovej maľby Rožňavská Metercia, následne prednáška spojená s prezentáciou diela v Galérii Baníckeho múzea. Po prednáške presun do obce Čučma ku štôlni Csengő, kde bol obraz namaľovaný a kde účastníci dostanú ďalšie informácie o baníckej obci Čučma. V prípade záujmu je možnosť pozrieť si v Čučme aj ďalšie miesta súvisiace s baníckou činnosťou v rámci náučného chodníka. Podujatie sa môže uskutočniť aj v maďarskom jazyku.
Forma aktivity: Prednáška spojená s PP prezentáciou, prehliadka
Miesto aktivity: Katedrála Nanebovzatia Panny Márie, Galéria Baníckeho múzea v Rožňave, obec Čučma
Časový interval aktivity: cca 3-4 hodiny
Cieľová skupina: žiaci ZŠ, študenti SŠ, VŠ, dospelí, seniori
Cena: 1 €/KP, 2 €/KP
Objednať skupinu viete: 
Gabriela Kolesárová
email: priroda@bamuz.sk
tel.: 058/734 40 98

po stopach metercie 1   po stopach metercie 2

Život baníkov a ich rodín pred 100 rokmi

Stručný popis aktivity: Prednáška spojená s prezentáciou, zameraná na život baníkov a ich rodín v období od 2.polovice 19. storočia do 1. polovice 20. storočia na historických fotografiách vo fonde Baníckeho múzea v Rožňave. Prednáška sa môže uskutočniť aj v maďarskom jazyku.
Forma aktivity: Prednáška spojená s PP prezentáciou
Miesto aktivity: Galéria Baníckeho múzea, zasadačka BM, alebo na požiadanie sa môže uskutočniť aj inde, mimo sídla múzea
Časový interval aktivity: cca 60 minút
Cieľová skupina: žiaci ZŠ, študenti SŠ, VŠ, dospelí, seniori
Cena: 0,60 €/1 €/1KP
Objednať skupinu viete:
Gabriela Kolesárová
email: priroda@bamuz.sk
tel.: 058/734 40 98

ziv ban 1   ziv ban 2

Historické pamiatky mesta Rožňava

Stručný popis aktivity: Prednáška spojená s prezentáciou, zameraná na významné pamiatky v meste. Prednáška môže byť doplnená o tvorivú dielňu. Prednáška sa môže uskutočniť aj v maďarskom jazyku.
Forma aktivity: Prednáška spojená s PP prezentáciou
Miesto aktivity: Galéria Baníckeho múzea
Časový interval aktivity: cca 60 minút
Cieľová skupina: žiaci ZŠ
Cena: 0,60 €/KP - žiak
Objednať skupinu viete:
Gabriela Kolesárová
email: priroda@bamuz.sk
tel.: 058/734 40 98

hist pam

Po stopách permoníkov

Stručný popis aktivity: baníctvo, symboly, tradície – PP prezentácia pre žiakov ZŠ (aj v maďarčine).
Forma aktivity: Prednáška spojená s PP prezentáciou
Miesto aktivity: Zážitkové centrum SENTINEL, Šafárikova 43, 048 01 Rožňava
Časový interval aktivity: cca 45 minút
Cieľová skupina: žiaci ZŠ
Cena: 0,60 €/1 €/1KP
Objednať skupinu viete: 

Gabriela Kolesárová
email: priroda@bamuz.sk
tel.: 058/734 40 98

permon 1   permon 2

Banícka monografia Gemera z roku 1907 a Banícke múzeum v Rožňave

Stručný popis aktivity: prednáška s PP prezentáciou pre dospelých (aj v maďarčine).
Forma aktivity: Prednáška spojená s PP prezentáciou
Miesto aktivity: Zážitkové centrum SENTINEL, Šafárikova 43, 048 01 Rožňava
Časový interval aktivity: cca 60 minút
Cieľová skupina: študenti SŠ, VŠ, dospelí, seniori
Cena: 0,60 €/1 €/1KP
Objednať skupinu viete:

Gabriela Kolesárová
email: priroda@bamuz.sk
tel.: 058/734 40 98

ban monog 1 1600x2261   ban monog 2 1604x2300

Tajomstvá najstarších rožňavských fotografií v zbierkovom fonde baníctva a hutníctva v Baníckom múzeu v Rožňave

Stručný popis aktivity: prednáška s PP prezentáciou (aj v maďarčine).
Forma aktivity: Prednáška spojená s PP prezentáciou
Miesto aktivity: Zážitkové centrum SENTINEL, Šafárikova 43, 048 01 Rožňava
Časový interval aktivity: cca 60 minút
Cieľová skupina: žiaci ZŠ, študenti SŠ, VŠ, dospelí, seniori
Cena: 0,60 €/1 €/1KP
Objednať skupinu viete:

Gabriela Kolesárová
email: priroda@bamuz.sk
tel.: 058/734 40 98

taj najst rv fot 1   taj najst rv fot 2

 

Obrazáreň grófa Dionýza Andrássyho

Stručný popis aktivity: Prednáška poskytuje základné informácie o výnimočnom objekte, účelovej budove, ktorá bola postavená v roku 1908. Je spojená s prezentáciou histórie Obrazárne Dionýza Andrássyho v Krásnohorskom Podhradí. Podáva stručný životopis grófa Dionýza, myšlienku výstavby objektu v Krásnohorskom Podhradí, dovoz a inštaláciu jeho súkromnej zbierky umeleckých diel.
Forma aktivity: Prednáška spojená s PP prezentáciou alebo priama AO návšteva s výkladom
Miesto aktivity: Galéria / Andrássyho obrazáreň
Časový interval aktivity: cca 45 minút
Cieľová skupina: žiaci ZŠ, študenti SŠ, VŠ, dospelí, seniori
Cena: 0,60 €/1 €/1KP
Objednať skupinu viete:
Mgr. Eva Lázárová

email: vytvarne.umenie@banmuz.sk 
tel.: 0940 171 605

ao 1   ao 2

 

Banská doprava

Stručný popis aktivity: Prehľad vývoja banskej dopravy, od vynášania rudy z bane v korýtkach až po moderné nakladače. Rozdelenie dopravy podľa pohonnej energie a predstavenie dopravy s ľudskou silou, dopravy s pohonom ťažnými zvieratami a dopravy s motorickým pohonom. Predstavenie lanových dráh v lokalite Gemera. Keď je prednáška realizovaná v priestoroch ZS Sentinel je to spojené s prehliadkou časti expozície Banská doprava.
Forma aktivity: Prednáška spojená s PP prezentáciou, prezentácie časti expozície Banská doprava
Miesto aktivity: Galéria Baníckeho múzea, zasadačka BM, alebo na požiadanie sa môže uskutočniť aj inde, mimo sídla múzea
Časový interval aktivity: cca 60 minút
Cieľová skupina: žiaci ZŠ, študenti SŠ, VŠ, dospelí, seniori
Cena: 0,60 €/1 €/1KP
Objednať skupinu viete:
PhDr. Ing. Jaroslava Neubauerová, PhD.
email: banictvo@bamuz.sk
tel.: 058/734 40 98

banska doprava 1   banska doprava 2

 

Poľná šachtová pec – archeologický nález z Gemerského Sadu

Stručný popis aktivity: Archeologickou činnosťou v 90.tych rokoch odkryli poľné šachtové pece a jedna z nich bola prevezená a inštalovaná do Expozície baníctva a hutníctva Gemera v Baníckom múzeu v Rožňave. Poľná šachtová pec zo stredovekej zaniknutej osady Somkút z okolia obce Gemerský Sad, je unikátnym archeologickým nálezom. Prednáškou bude predstavená konštrukcia stavby pece a spôsob tavby v tomto druhu poľných šachtových pecí z 11. storočia. Premietaný je aj dobový dokument z archeologického výskumu.
Forma aktivity: Prednáška spojená s PP prezentáciou, filmový dokument
Miesto aktivity: Galéria Baníckeho múzea, zasadačka BM, alebo na požiadanie sa môže uskutočniť aj inde, mimo sídla múzea
Časový interval aktivity: cca 60 minút
Cieľová skupina: žiaci ZŠ, študenti SŠ, VŠ, dospelí, seniori
Cena: 0,60 €/1 €/1KP
Objednať skupinu viete:
PhDr. Ing. Jaroslava Neubauerová, PhD.
email: banictvo@bamuz.sk
tel.: 058/734 40 98

polna sach pec 1   polna sach pec 2

 

Multifunkčná miestnosť v Zážitkovom centre Sentinel

Stručný popis: Pre účel realizácie múzejnej pedagogiky slúži najmä multifunkčná miestnosť, ktorá je súčasťou Zážitkového centra SENTINEL. Priestor je riešený tak, aby sa žiaci a študenti cítili komfortne, ale zároveň aby mohol prebiehať aj vyučovací proces. Miestnosť je vybavená interaktívnou tabuľou, ktorá kombinuje výhody dotykovej obrazovky a videoprojekcie. Sedenie je riešené sedacími vakmi, ktoré dopomáhajú menej formálnej atmosfére, ktorú by sme v týchto priestoroch radi dosiahli. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

 multifunkcna miestnost

KSK logo cmykSme partner TI web fond na podporu umenia

 

 LOGO

logo tg new

Táto stránka využíva Cookies. Ich využívanie môžete odmietnuť nastavením vášho prehliadača. Pokračovaním v používaní stránky predpokladáme, že Vám vyhovuje aktuálne nastavenie, ktoré však môžete kedykoľvek zmeniť.
Podrobnejšie informácie Ok