Banícke múzeum v Rožňave

Výtvarná súťaž - Banícke múzeum očami detí

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja vyhlasuje pri príležitosti 120. výročia založenia múzea výtvarnú súťaž pod názvom Banícke múzeum očami detí.

Podmienky súťaže:

Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci ZŠ I. a II. stupňa.

Súťažiť sa bude v štyroch kategóriách:

  1. kategória – 0. – 4. ročník ZŠ
  2. kategória – 5. – 9. ročník ZŠ, 1. – 4. ročník osemročného gymnázia
  3. kategória – základné umelecké školy – 0. - 4. ročník ZŠ
  4. kategória – základné umelecké školy – 5. - 9. ročník ZŠ

Do súťaže je možné poslať výkresy spracované ľubovoľnou technikou vo formáte maximálne A2. Vítané sú aj priestorové kompozície.

 

Témou súťaže je výtvarné znázornenie budov, expozícií, zbierkových predmetov, zážitkových podujatí a aktivít súvisiacich s Baníckym múzeom v Rožňave.

 

Identifikácia výtvarných prác:

Na každej práci musia byť tlačeným písmom na zadnej strane uvedené nasledovné informácie:

meno, priezvisko, trieda a vek autora; kategória; presný názov a adresa školy, za ktorú dieťa súťaží; meno, e-mailové a telefonické spojenie vyučujúceho (viď. príloha).

Prosíme súťažiacich, aby výkresy neposielali stočené v rolke, nakoľko sa týmto znehodnocujú.

V súťaži budú hodnotené len práce jednotlivcov.

 

Odovzdanie výtvarných prác:

Práce posielajte najneskôr 27. 10. 2022 (rozhoduje dátum odoslania na poštovej pečiatke), alebo doručte osobne na adresu:           Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Námestie baníkov 25

048 01 Rožňava

Zaslaním/doručením výtvarnej práce obsahujúcej identifikačné údaje dávate súhlas Baníckemu múzeu v Rožňave spracovať osobné údaje v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Obálku označte heslom „Banícke múzeum očami detí“.

 

Vyhodnotenie súťaže:

Výherné ceny:

Porota môže v každej kategórii udeliť 1., 2. a 3. miesto, cenu poroty, cenu za nápad alebo iné výnimočné dielo, taktiež nezaradiť do súťaže práce nespĺňajúce súťažné podmienky alebo neudeliť niektorú z cien.

Výsledková listina a prezentácia najlepších prác budú zverejnené na webovej stránke Baníckeho múzea (www.banmuz.sk) a na sociálnych sieťach múzea. Ocenení žiaci budú kontaktovaní e-mailom alebo telefonicky (podľa uvedených kontaktov v prihláške).

Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave /Námestie baníkov 25, 048 01 Rožňava/.

 

Ďalšie informácie:

Výtvarné práce sa po skončení súťaže nevracajú, stávajú sa majetkom vyhlasovateľa. Vyhlasovateľ ich môže použiť na propagačné a iné účely.

Tešíme sa na výtvarné diela a pedagógom prajeme pri vzdelávaní detí veľa pracovných úspechov.

Kontaktná osoba:

Mgr. Gabriella Badin

Banícke múzeum v Rožňave
+421 907 769 338
pedagog.galeria@banmuz.sk

www.banmuz.sk

 

sutaz_vyzva-1.jpg

 

sutaz_vyzva-2.jpg

 

sutaz_vyzva-3.jpg

 

sutaz_vyzva-4.jpg

sutaz_priloha-5.jpg

 

 

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia KMhorizonCMYK.jpg

                                       LOGO                                      logo tg new

Uložiť
Nastavenia cookies
Cookies nám pomáhajú pripraviť pre vás čo najlepšiu webstránku. Vopred vám ďakujeme za dôveru!
Súhlasím
Nesúhlasím
Chcem vedieť viac
Essential
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky
Banmuz.sk
Súhlasím
Analytické
Tieto nástroje používame na analýzu dát o návštevnosti, meranie jej rýchlosti a odovzvy.
Google Analytics
Súhlasím
Nesúhlasím