Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Výstava Gabriely Görgeyovej - TRANS GALACTIC

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, Vás pozýva na výstavy Gabriely Görgeyovej - TRANS GALACTIC.

Gabriela Görgeyová (PaedDr.), výtvarníčka a pedagóg umelecko-výchovných predmetov pôsobí viac ako 20 rokov na Gymnáziu P. J. Šafárika v Rožňave. Svoje umelecké základy nadobudla na FHPV Prešovskej univerzity v Prešove. Úctu a obdiv k výtvarnému umeniu vyjadruje vlastnou tvorbou, snahou podporovať a organizovať umelecké, či kultúrne podujatia.

Samostatná výstava „TRANS GALACTIC“ uznávanej rožňavskej umelkyne Gabriely Görgeyovej v Galérií Baníckeho múzea (Rožňava) -- sa vstupujúc do komplexného obrazu jej tvorby prezentuje na hornom poschodí inštitúcie. Vo svojej tvorbe dlhodobo reflektuje, analyzuje a skúma osobnosť ženy, prostredníctvom maľby komentuje jej vzťahy a dlhodobo sa zaujíma o jej vnútorné emocionálne prostredie, či jej rolu v rámci spoločenských jednotiek. Prostredníctvom výberu zo svojej doterajšej tvorby demonštruje nie len svoje smerovanie, no vyjadruje aj svoj nesmierny talent a ruku suverénnej, skúsenej maliarky.

Görgeyovej dôsledne premyslené kompozície sú tvorené množstvom farebných, niekedy takmer nerozlíšiteľných vrstiev, ktoré sú dopĺňané o spektrum prvkov niekedy naznačujúcich, no inokedy jasne formovaných figurálnych motívov. Z expresívnych pláten tak vystupujú líniami tvorené tváre postáv -- žien, ktoré nadobúdajú jasné črty rodinných príslušníkov či okruhu autorkiných priateľov. Zobrazenia nie sú len náhodným zoskupením, no vedú pomyselné dialógy, predávajú si skúsenosti zo života -- ženstva. Divákovi tlmočia svoje najhlbšie pocity prostredníctvom pohľadov, ktoré nesú neustálu snahu vyjadriť svoju identitu, strach, radosť či energiu získavanú zo života, ktorá je umocňovaná dynamickou gesciou maľby.

Charakteristickou črtou Görgeyovej maľby je výrazný, pestrofarebný kolorit, ktorý je z veľkej časti odrazom všeobecnej atmosféry maľby, výrazne však kontrastuje s emóciou, ktorú sa autorka snaží divákovi reprodukovať. Obrazy vypĺňa portrétmi a buduje objemami figúr, ktoré vkladá do nekonkrétnych prostredí zbavených akýchkoľvek odkazov na obdobie svojho vzniku. Občas z nich prečnievajú náznaky prírodných scenérií, ktoré však v jednej sérií malieb so zvýšeným záujmom o živelnosť prírody, postupne zbavuje funkcie estetického pozadia a necháva prírodu dominovať ako ústredný motív obrazu. Paradoxne, farebnosť nečerpá priamo z prirodzených farieb prírody, naopak farby divoko kombinuje a tým jej „krajinomaľba“ získava charakter nespútanosti, bez akýchkoľvek zničujúcich odtlačkov spoločnosti. So zobrazovaním prírody vnímame isté uvoľnenie autorkinho maliarskeho rukopisu -- je spontánnejší a oveľa expresívnejší.

Umelkyňa tematiku svojich malieb v najnovšej tvorbe vymaňuje z figurality a rozširuje škálu o abstrahované zobrazenia jednotlivých súčastí prírody, ktoré týmto procesom nadobúdajú amorfné tvary. V tomto prípade k maľbe pristupuje opäť veľmi dynamicky, gesticky a dosahuje výraznú mnohovrstevnatosť pretkávanú transparentnosťou farby. Obrazy tak evokujú pocit tajomstva a nabádajú k hľadaniu skrytých významov, či už na úrovni vzťahov farieb a foriem alebo v metaforickej súvislosti reflektujúcej vzťah muža a ženy. (Viktória Mračková)

Výstava bude sprístupnená od 22. septembra 2021 v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave.

Tešíme sa na Vás!

KSK logo PANTONE SVK horSme partner TI web fond na podporu umenia KMhorizonCMYK.jpg

                                       LOGO                                      logo tg new

Uložiť
Nastavenia cookies
Cookies nám pomáhajú pripraviť pre vás čo najlepšiu webstránku. Vopred vám ďakujeme za dôveru!
Súhlasím
Nesúhlasím
Chcem vedieť viac
Essential
Tieto cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránky
Banmuz.sk
Súhlasím
Analytické
Tieto nástroje používame na analýzu dát o návštevnosti, meranie jej rýchlosti a odovzvy.
Google Analytics
Súhlasím
Nesúhlasím