Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

4 pohľady z južného Borsodu

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja Vás srdečne pozýva na výstavu s názvom 4 pohľady z južného Borsodu, ktorej vernisáž sa uskutoční dňa 7.2.2019 o 15:30 hod. v Galérii Baníckeho múzea v Rožňave, Námestie baníkov 25.

Tvorivý kolektív z južného Boršodu tzv. ŠTVORKA : Pap István - fotograf, Novák József – maliar Szikszai Róbert – grafik, Nagy István – učiteľ maľby, maliar sa spojil s tým cieľom, že prostredníctvom prostriedkov umenia, jeho technickými riešeniami predstavia verejnosti dedičstvo ľudí žijúcich pod Bukovými vrchmi. Prostredníctvom svojich diel predstavia život tam žijúcich ľudí, kroje – ich rozdielnosť a rozmanitosť v bohatstve motívov ako aj snahu o zachovanie tradícií. Cez portrétnu tvorbu (tanec, dvorenie atď.) pripomenú minulosť. Výstava zároveň predstaví aj krásu prírody a okolia juhu Bukových vrchov (flóru, faunu) prostredníctvom umeleckých diel (krajinky, zátišia) alebo jeho moderné ponímanie prezentované výrazovými prostriedkami grafiky. Tento malý kolektív má za sebou mnohé výstavy a prezentácie v župných mestách Maďarska s pozitívnymi ohlasmi. Prvýkrát dostali príležitosť predstaviť svoju tvorbu aj v zahraničí. Dúfajú, že aj tu získajú srdcia návštevníkov a dôstojne budú reprezentovať južný Boršod.

Výstava potrvá do 29.3.2019.
Papp István

Dél-Borsod négy arca címmel új kiállítás nyílik 2019. február 7-én 15.30 órakor a Rozsnyói Bányászati Múzeum és az alkotók közös szervezésében a múzeum főtéri galériájában (Bányászok tere 25.).

A dél-borsodi alkotó kolektíva, azaz a NÉGYEK - Papp István, fotográfus; Novák József, festő; Szikszai Róbert, grafikus és Nagy István, művésztanár, festő - azzal a céllal tömörültek, hogy a művészet kifejező eszközeivel, technikai megoldásaival, formabontásaival tárják elé a nagyközönség számára a Bükkalját. Műveiken keresztül bemutatják az ott élő emberek életét, népviseletét - ezek különbözőségeit, motívum kincseit, valamint hagyományőrző törekvéseit. Emberábrázolásaikkal (tánc, udvarlás, stb.) felidézik a múltat. A kiállítás tartalmazza még a Déli-Bükk és környékének szépségeit (flóráját, faunáját), bemutatóműveket (tájképeket, csendéletet), illetve modern megfogalmazásokat a grafika nyújtotta lehetőségekkel. Ezen kollektíva már több megyei nagyvárosban állított ki, mely kiállítások után nagyon pozitív visszajelzéseket kapott. Első alkalom, hogy határon túl is kaptak bemutatkozási lehetőséget. Remélik, hogy a közönség tetszését itt is elnyerik és méltón képviselik Dél-Borsodot!

A kiállítás 2019. március 29-ig tekinthető meg.
Papp István

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

4 pohlady z juzneho borsodu web

KSK logo cmykSme partner TI web fond na podporu umenia

 

LOGOlogo tg new

Táto stránka využíva Cookies. Ich využívanie môžete odmietnuť nastavením vášho prehliadača. Pokračovaním v používaní stránky predpokladáme, že Vám vyhovuje aktuálne nastavenie, ktoré však môžete kedykoľvek zmeniť.
Podrobnejšie informácie Ok