Galéria Baníckeho múzea v Rožňave

Nový závesný systém v Baníckom múzeu lepšie ochráni výtvarné diela

Banícke múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, zakúpilo a inštalovalo nový systém v roku 2019 v rámci projektu Radšej visieť než ležať! Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

„Banícke múzeum patrí medzi kultúrne inštitúcie nášho kraja, ktoré pravidelne pripravujú a realizujú kvalitné a inovatívne aktivity pre svojich návštevníkov. Dôkazom toho je aj sprístupnenie novej vonkajšej expozície Geologickej bádateľne, ktorú sme otvorili na konci minulého roka. Múzejnícka práca zahŕňa aj ochranu zbierkového fondu a preto sa veľmi teším, že aj v tejto oblasti je múzeum aktívne. Verím, že nový systém inštalovaný v depozitári múzea pomôže zvýšiť ochranu predmetov kultúrneho dedičstva regiónu Gemer,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.

Pre realizáciu tohto projektu sa múzeum rozhodlo najmä z dôvodu nevhodného skladovania výtvarných diel. Novým, moderným, bezpečným a účelným spôsobom uloženia exponátov je práve mobilný závesný rámový systém, ktorý bol vlani inštalovaný do priestorov depozitára. Prínosom projektu je predovšetkým ochrana výtvarných diel pred poškodením a zachovanie trvalej kultúrno-umeleckej hodnoty zbierkových predmetov.

Pred realizáciou projektu prebehla náročná príprava samotných priestorov depozitára, v ktorých boli pôvodne uložené zbierkové predmety iného charakteru. Premiestnenie a revidovanie exponátov prebehlo v mesiaci november. Začiatkom decembra sa vo vlastnej réžií priestor depozitára najprv vymaľoval a upratal a následne prebehla montáž podlahy pre mobilné závesné rámy. Až po týchto prípravách bolo možné v nasledujúcich dňoch zrealizovať samotnú montáž mobilného závesného rámového systému. Na začiatku roka 2020 sa zrealizuje premiestnenie a uloženie okolo 1400 výtvarných diel do nových priestorov – už za využitia nových úložných systémov. Vďaka novému systému bude potrebných oveľa menej konzervátorských a reštaurátorských zásahov a návštevník si bude môcť v rámci prezentačných aktivít pozrieť originálne diela. Nový systém je zároveň prehľadnejší a zvyšuje bezpečnosť zamestnancov múzea pri manipulácii so zbierkami. Uložené zbierkové predmety môžu návštevníci múzea vidieť v rámci múzejno-prezentačných aktivít, ako sú tematické výstavy, expozície či podujatia.

Fond na podporu umenia na realizáciu projektu schválil čiastku vo výške 25 000 eur, spolufinancovanie zo strany múzea tvorilo približne 5 400 eur.

 

Gejza Hermélyi

 

 

PRED:

depozitar umenie pred 1 depozitar umenie pred 2 depozitar umenie pred 3

 

PO:

depozitar umenie po 5 depozitar umenie po 7 depozitar umenie po 8

KSK logo cmykSme partner TI web fond na podporu umenia

 

LOGOlogo tg new

Táto stránka využíva Cookies. Ich využívanie môžete odmietnuť nastavením vášho prehliadača. Pokračovaním v používaní stránky predpokladáme, že Vám vyhovuje aktuálne nastavenie, ktoré však môžete kedykoľvek zmeniť.
Podrobnejšie informácie Ok